ข่าวประชาสัมพันธ์

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางชัญวัณณ์ สิงหนาท อัยการอาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. นางชัญวัณณ์ สิงหนาท อัยการอาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวาย  ราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี  2566 ณ หอประชุมเมืองอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2566

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) นางชัญวัณณ์ สิงหนาท อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังวหัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. นางชัญวัณณ์ สิงหนาท อัยการอาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายพนิต เหล่าจรุงเภสัชกร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. นางชัญวัณณ์ สิงหนาท อัยการอาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ และจ้างเหมาบริการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉิลมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

กิจกรรม “วันรพี ประจำปี 2566”

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ ศาลจังหวัดอ่างทอง ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายพนิต เหล่าจรุงเภสัชกร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย “วันรพี ประจำปี 2566”

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายพนิต เหล่าจรุงเภสัชกร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมเมืองอ่างทอง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 7.00 – 09.00 น. นายพนิต เหล่าจรุงเภสัชกร และข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เพื่อถวายพระราชกุศล และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ และจ้างเหมาบริการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. นางชัญวัณณ์ สิงหนาท อัยการอาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมเมืองอ่างทอง

วันที่ 3 มิถุนาน 2566 เวลา 7.00 – 09.00 น. นายพนิต เหล่าจรุงเภสัชกร และข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เพื่อถวายพระราชกุศล และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง สำนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. นายพนิต เหล่าจรุงเภสัชกร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวน ณ บริเวณบานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

กิจกรรมเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. นายพศวัฒน์ รุ่งโรจน์ชัยพร รองอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ประกาศสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

พิธีปลงผมบรรพาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณิสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 8 – 9 มกราคม 2566 นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางสากฤติกา กิติยานันท์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีปลงผมบรรพาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณิสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566

วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ทางเชื่อมระหว่างศาลากลางจังหวัดอ่างทองหลังเก่าและหลังใหม่  นางสาวกฤติกา กิติยานันท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 และร่วมถวายพระพรชัยมงคล

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.15 น. ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) นางสาวกฤติกา กิติยานันท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยประเสริฐ อัยการจังหวัดฯ นางสาวกฤติกา กิติยานันท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ หอประชุมสงฆ์จังหวัดอ่างทอง วัดอ่างทองวรวิหาร

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางสาวกฤติกา กิติยานันท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมโครงการ ” บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่ ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

วันคล้ายวันประสูตรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยประเสริฐ อัยการจังหวัดฯ นายพศวัฒน์ รุ่งโรจน์ชัยพร รองอัยการจังหวัดฯ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2565 ณ วัดนางใน ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีตักบาตร วางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกฤติกา กิติยานันท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่งทอง

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางสาวกฤติกา กิติยานันท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายพศวัฒน์ รุ่งโรจน์ชัยพร รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม  และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็ขพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)

วันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย (วันรพี) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 นาฬิกา สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ร่วมงานวันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย (วันรพี) ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมีการจัดพิธีทางศาสนา ถวายเครื่องราชสักการะและวางพวงมาลา ณ อาคารศาลจังหวัดอ่างทอง ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางสาวกฤติกา กิติยานันท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง พร้อมข้าราชการธุรการ  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดจุฬามุณี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายพศวัฒน์ รุ่งโรจน์ชัยพร รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.20 น. นางสาวกฤติกา กิติยานันท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี

ตรวจราชการกรณีปกติของผู้ตรวจการอัยการ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจการอัยการ และคณะผู้ตรวจ ได้เดินทางมาตรวจราชการในเขตท้องที่จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย สำนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของสำนักงานอัยการสูงสุด รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการ

วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง พร้อมข้าราชการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ พีธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2565 นางสาวกฤติกา กิติยานันท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นตัวแทนจากสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมรจัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงกอบกู้เอกราชและรักษาปกป้องผืนแผ่นดินไทย ไว้ให้ตกทอดถึงอนุชนชาวไทย  ณ ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 เมษายน 2565 นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยประเสริฐ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 และวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ บริเวณห้องโถงอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 7.30 น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง


โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 06.30 น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์) ณ วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

โครงการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรมสู่ชุมชน

เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรมสู่ชุมชน และได้ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กกำพร้าวัดสระแก้ว ที่ขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ในระหว่างพักอาศัยอยู่ที่วัดและช่วยเหลือในการใช้ชีวิตช่วงการแพร่ระบาดจากโรคติดต่อเชืัอไวรัสโคโรน่า 2019 ณ อาคารเทพกาญจนา วัดสระแก้ว ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 ธันวาคม 2564

เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 ธันวาคม 2564
ณ วัดนางในธัมมิการาม ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เกี่ยวกับสำนักงาน

ที่มาของหน่วยงาน

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการก่อนปี  พ.ศ.  2545  กำหนดให้มีกองคดีเยาวชนและครอบครัว ต่อมาสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งที่  36/2545  ลงวันที่  25  มกราคม  2545 
แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่มเติม สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจึงได้ถูกจัดตั้งขึ้น

ประวัติสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง  เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2545 โดยทำการเช่าอาคารพาณิชย์ บริเวณ ถนนสายเอเชีย เป็นที่ทำการ สำนักงาน โดยมีลักษณะอาคาร 2 คูหา 3 ชั้น ครึ่ง ต่อมา เนื่องจากอาคารพาณิชย์ มีสภาพชำรุดทรุดโทรม จึงย้ายที่สำนักงานที่ทำการ เป็นที่อยู่ปัจจุบัน  ตั้งอยู่ที่ 90/1-2 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 เมื่อปี พ.ศ.2556

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

อำนาจและหน้าที่ของอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว

1. ดำเนินคดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดและจะต้องฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
2. ดำเนินคดีอาญาแก่บุคคลที่กระทำผิดในข้อหาที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้อำนาจพิจารณาพิพากษาอยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ได้แก่
2.1  ความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
2.2  ความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 (มาตรา 8 วรรคสอง) เฉพาะกรณีเป็นความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว  เป็นกรรมเดียวกับความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว เช่น  ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นกรรมเดียวกับฐานทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  391
3.  ดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพแทนผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550  และตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 
กรณีผู้ถุกกระทำความรุนแรงไม่อยู่ในสภาพหรือวิสัยที่จะร้องขอได้เอง เพื่อขอให้ศาลเยาวชนและครอบครัวออกคำสั่งกำหนดมาตรการ หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวแก่ผู้ถูกกระทำฯ ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา  172
4.  ยื่นคำร้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  ต่อศาลเยาวชนและครอบครัว
4.1  เพื่อมีคำสั่งกำหนดมาตรการคุมประพฤติบุคคลซึ่งเป็นผู้ปกครองหรือญาติของเด็กกรณีมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าผู้ปกครองหรือญาติของเด็กจะกระทำทารุณกรรมแก่เด็กอีกไม่ว่าจะได้มีการฟ้องคดีอาญานั้นแล้วหรือไม่ ตามมาตรา 43
4.2  เพื่อมีคำสั่งขยายเวลาการสืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กที่เหมาะสมระหว่างการส่งตัวเด็กไปยังสถานแรกรับ  สถานพัฒนาและฟื้นฟู ตามมาตรา 42
5.  ดำเนินคดีการคุ้มครองสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ปพพ.)ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 , พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550  และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

บุคลากร

อัยการจังหวัดอ่างทอง (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว)
1. นายขจร  มีศิล1 เม.ย. 45 – 27 เม.ย. 46
2. นายพิทพ์  จันทรศรีวงศ์28 เม.ย. 46 – 11 ธ.ค. 46
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
1. นายพิทย์   จันทรศรีวงศ์11 ธ.ค. 46 – 2 พ.ค. 47
2. นายสุวิช   ชูตระกูล3 พ.ค. 47 – 48
3. นายนิพนธ์   ผังสุรรณดำรง4 เม.ย. 48 – 3 เม.ย. 49
4. นางพวงรัตน์  วิเชียรสรรค์1 พ.ค. 49 – 50
5. นายเพิ่มสิน วิชิตนาค1 เม.ย. 50 – 31 มี.ค.51
6. นายนิทัศน์ ธรรมโชติ1 เม.ย.51 – 1 เม.ย.52
7. นายนิทัศน์ ตันปิ่นเพชร1 เม.ย.52 – 1 เม.ย.53
8. นายวรวิทย์ สัมพัฒนวรชัย1 เม.ย.53 – 30 มี.ค 54
9. นายพินันพ์ ลักษณ์ศิริ1 เม.ย.54 – 31 มี.ค.55
10. นายอิศเรศ ทิพย์ชูวงศ์1 เม.ย.55 – 31 มี.ค.57 
11. นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มสุธี1 เม.ย.57 – 31 มี.ค.58 
12. นางชวนชม อิสสระวิทย์1 เม.ย.58 – 31  มี.ค.60
13. นายฉันทิชย์ วิชญสมบูรณ์1 เม.ย.60 – 2 เม.ย.61
14. นายวราวุฒิกรณ์ ด้วงตุ่น2 เม.ย.61 – 31 มี.ค.62
15. นายตระการ พันธุ์ขะวงศ์1 เม.ย.62 – 31 มี.ค.63
16. นางชัญวัณณ์  สิงหนาท1 เม.ย.63 – 31 มี.ค.64
17. นายศุภชัย  คงประพันธ์1 เม.ย.64 – 31 มี.ค.65
18. นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยประเสริฐ1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
19. นายสุรศักดิ์ กาฎีโรจน์1 เม.ย.66 – ปัจจุบัน

ข้าราชการอัยการ

นายสุรศักดิ์ กาฎีโรจน์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

นายพนิต เหล่าจรุงเภสัชกร
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

นางชัญวัณณ์ สิงหนาท
อัยการอาวุโส
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

ข้าราชการธุรการ


หัวหน้าสำนักอำนวยการ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

นางดวงรัตน์ ฤทธิ์ขจร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักอำนวยการ

นางสาวทัศนีย์  ไม้พรต
นิติกรชำนาญการ
สำนักอำนวยการ

นางสาวธีระประภา ยุทธสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักอำนวยการ

จ้างเหมาบริการ สำนักอำนวยการ

นางธัญญารัตน์ ศรีจ่าง
นักการภารโรง
สำนักอำนวยการ

นายกรวิทย์  พรหมเมศร์
พนักงานขับรถ
สำนักอำนวยการ

สถิติงาน

สถิติงานประจำปี 2565

ประเภทสำนวนจำนวน (เรื่อง)
สำนวนปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา (ส.1)18
สำนวนคดีความรุนแรง (คร.) 1
สำนวนมาตรการพิเศษฯ (มพ.) 6
สำนวนคุ้มครองเด็ก (คด.)
สำนวนปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (เว้นแต่คดีเปรียบเทียบ) ส.2 5
สำนวนปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (เฉพาะคดีเปรียบเทียบ) ส.2 ก 39
สำนวนไม่ปรากฎตัวผู้กระทำผิด
สำนวนชัณสูตรพลิกศพ
สำนวนความอาญาที่เป็นโจทก์ หรือว่าต่างแก้ต่าง (ส.5 ก)
สำนวนคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ส.1ฟื้นฟู)
รวมสำนวนทุกประเภท69

สถิติงานประจำปี 2564

ประเภทสำนวน จำนวน (เรื่อง)
สำนวนปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา (ส.1) 18
สำนวนคดีความรุนแรง (คร.)1
สำนวนมาตรการพิเศษฯ (มพ.)2
สำนวนคุ้มครองเด็ก (คด.)
สำนวนปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (เว้นแต่คดีเปรียบเทียบ) ส.2 4
สำนวนปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (เฉพาะคดีเปรียบเทียบ) ส.2 ก
สำนวนไม่ปรากฎตัวผู้กระทำผิด
สำนวนชัณสูตรพลิกศพ
สำนวนความอาญาที่เป็นโจทก์ หรือว่าต่างแก้ต่าง (ส.5 ก)
สำนวนคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ส.1ฟื้นฟู) 4
รวมสำนวนทุกประเภท 29

สถิติงานประจำปี 2563

ประเภทสำนวน จำนวน (เรื่อง)
สำนวนปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา (ส.1)52
สำนวนมาตรการพิเศษฯ (มพ.) 10
สำนวนคุ้มครองเด็ก (คด.)
สำนวนปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (เว้นแต่คดีเปรียบเทียบ) ส.2 2
สำนวนปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (เฉพาะคดีเปรียบเทียบ) ส.2 ก 33
สำนวนไม่ปรากฎตัวผู้กระทำผิด
สำนวนชัณสูตรพลิกศพ
สำนวนความอาญาที่เป็นโจทก์ หรือว่าต่างแก้ต่าง (ส.5 ก)
สำนวนคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ส.1ฟื้นฟู)2
รวมสำนวนทุกประเภท99

เอกสารเผยแพร่

การประกันตัวผู้ต้องหา
การขอปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยใช้บุคคลเป็นหลักประกัน

 1. พิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาตามความหนักเบาของข้อหา และความน่าเชื่อถือของนายประกันมากกว่าวงเงินประกันที่กำหนดไว้
 2. วงเงินประกันที่ผู้มีตำแหน่งอาจใช้ประกันผู้ต้องหา มีดังนี้
  1. ข้าราชการประจำ
   • ระดับ 3 – 5 ประกันได้ไม่เกิน 60,000 บาท
   • ระดับ 6 – 8 ประกันได้ไม่เกิน 200,000 บาท
   • ระดับ 9 – 10 ประกันได้ไม่เกิน 800,000 บาท
   • ระดับ 11 ประกันได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
  2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
   • ระดับ 3 – 6 ประกันได้ไม่เกิน 60,000 บาท
   • ระดับ 7 – 9 ประกันได้ไม่เกิน 200,000 บาท
   • ระดับ 10 -11 ประกันได้ไม่เกิน 800,000 บาท
   • ระดับ 12 ประกันได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
  3. ข้าราชการการเมือง
   • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประกันได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
   • นายกเทศมนตรี , เทศมนตรี ประกันได้ไม่เกิน 200,000 บาท
   • สมาชิกสภาจังหวัด , สมาชิกสภาเทศบาล ประกันได้ไม่เกิน 60,000 บาท
  4. ข้าราชการทหาร ตำรวจ
   • จ . ส . ต ., ด . ต ., หรือตำแหน่งเทียบเท่า ประกันได้ไม่เกิน 30,000 บาท
   • ระดับนายร้อย ประกันได้ไม่เกิน 60,000 บาท
   • ระดับนายพัน ประกันได้ไม่เกิน 200,000 บาท
   • ระดับนายพลตรี , นายพลโท ประกันได้ไม่เกิน 800,000 บาท
   • ระดับนายพลเอก ประกันได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
   • กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประกันได้ไม่เกิน 30,000 บาท
 3. ข้อหาที่ผู้ขอประกันด้วยตำแหน่ง อาจใช้ประกันได้ มีดังนี้
  1. ประกันได้ไม่เกิน 30,000 บาท ประกันได้เฉพาะข้อหาความผิดที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงพิจารณาพิพากษา และข้อหามีกัญชาจำนวนเล็กน้อยไว้ในครอบครอง หรือเสพกัญชา
  2. ประกันได้ไม่เกิน 60,000 บาท ประกันได้เฉพาะความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  3. ประกันได้ไม่เกิน 200,000 บาท ประกันได้เฉพาะความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี

หาก ต้องการประกันเกินไปกว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นผู้ขอประกันจะต้อนนำหลัก ทรัพย์อื่นมาร่วมประกันด้วย จะใช้เฉพาะตำแหน่งเป็นหลักประกันอย่างเดียวไม่ได้

  หลักฐานที่ใช้ในการประกัน ดังนี้   
1. กรณีใช้บุคคลเป็นประกัน เอกสารที่นำมาประกอบ มีดังนี้

 • หนังสือรับรองจากต้นสังกัด
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ , คู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ในกรณีที่ผู้ขอประกันมีคู่สมรส จะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย

  2.  กรณีใช้โฉนดที่ดิน , น . ส .3 ก , หรือ ส . น .3 เงินฝากประจำ เอกสารที่นำมาประกอบ มีดังนี้    

 • หนังสือรับรองการประเมินราคาที่ดิน ซึ่งเป็นราคาปัจจุบัน
 • หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของหลักประกัน และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของหลักทรัพย์
 • ในกรณีที่เจ้าของหลักทรัพย์หย่าจากคู่สมสร ให้นำสำเนาใบสำคัญการหย่ามาด้วย
 • ในกรณีที่คู่สมรสของเจ้าของหลักทรัพย์ถึงแก่ความตาย ให้นำสำเนาใบมรณบัตรมาด้วย
 • ในกรณีที่ชื่อตัวหรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ไม่ตรงกัน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล มาด้วย

3. กรณีใช้หลักทรัพย์อื่น เช่น เงินสด สลากออมสิน แคชเชียรเช็ค พันธบัตรรัฐบาล ใช้เฉพาะ
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

ประเภทคดีราคาประเมิน
ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ100,000บาทขึ้นไป
แจ้งความเท็จ50,000บาทขึ้นไป
ฟ้องเท็จ80,000บาทขึ้นไป
เบิกความเท็จ50,000บาทขึ้นไป
ทำให้เกิดเพลิงไหม้100,000บาทขึ้นไป
ทำลายเอกสาร ปลอมแปลงเอกสาร100,000บาทขึ้นไป
ปลอมแปลงเอกสารราชการ100,000บาทขึ้นไป
ข่มขืนกระทำชำเรา100,000บาทขึ้นไป
โทรมหญิง , ธุระจัดหาหญิง200,000บาทขึ้นไป
อนาจาร50,000บาทขึ้นไป
พรากผู้เยาว์100,000บาทขึ้นไป
ฆ่าผู้อื่น300,000บาทขึ้นไป
ฆ่ามีเหตุฉกรรจ์350,000บาทขึ้นไป
พยายามฆ่า200,000บาทขึ้นไป
ขับรถประมาท คนตาย100,000บาทขึ้นไป
ขับรถรับจ้างประมาท คนตาย150,000บาทขึ้นไป
ทำร้ายร่างการสาหัส , ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา100,000บาทขึ้นไป
ลักทรัพย์50,000บาทขึ้นไป
ลักทรัพย์มีเหตุฉกรรจ์100,000บาทขึ้นไป
วิ่งราวทรัพย์ , กรรโชกทรัพย์100,000บาทขึ้นไป
ยักยอกทรัพย์100,000บาทขึ้นไป
ชิงทรัพย์150,000บาทขึ้นไป
ฉ้อโกง100,000บาทขึ้นไป
ปล้นทรัพย์200,000บาทขึ้นไป
รับของโจร80,000บาทขึ้นไป
ทำให้เสียทรัพย์ , บุกรุก50,000บาทขึ้นไป
ซ่องโจรไม่มีของกลาง10,000บาทขึ้นไป
ซ่องโจรมีของกลาง50,000บาทขึ้นไป
มีกัญชาไว้ในครอบครอง30,000บาทขึ้นไป
จำหน่ายกัญชาเล็กน้อย50,000บาทขึ้นไป
จำหน่ายกัญชามาก100,000บาทขึ้นไป
มีเฮโรอีนไม่เกิน 10 กรัม100,000บาทขึ้นไป
จำหน่ายเฮโรอีนไม่เกิน 1 กรัม100,000บาทขึ้นไป
จำหน่ายเฮโรอีนไม่เกิน 5 กรัม150,000บาทขึ้นไป
จำหน่ายเฮโรอีน เกิน 5 กรัม400,000บาทขึ้นไป
พ . ร . บ . ป่าไม้ , ศุลกากร แร่ , โรงงาน100,000บาทขึ้นไป
พ . ร . บ . ลิขสิทธิ์ , ยา , คนต่างด้าว50,000บาทขึ้นไป
พ . ร . บ . อาคาร80,000บาทขึ้นไป
เจ้าสำนัก20,000บาทขึ้นไป
ค้าประเวณี5,000บาทขึ้นไป
ขับรถยนต์บรรทุกน้ำหนักเกิน100,000บาทขึ้นไป
อาวุธปืนไม่มีทะเบียน30,000บาทขึ้นไป
อาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่น30,000บาทขึ้นไป
กระสุนปืนเล็กน้อย30,000บาทขึ้นไป
พกพาอาวุธปืนไม่มีทะเบียน30,000บาทขึ้นไป
พกพาอาวุธปืนมีทะเบียน10,000บาทขึ้นไป
พ . ร . บ . ป่าสงวน วรรคแรก50,000บาทขึ้นไป
พ . ร . บ . ป่าสงวน วรรคสอง100,000บาทขึ้นไป
พ . ร . บ . ว่าด้วยความผิดอันเกิดจาการใช้เช็คหนึ่งในสาม แต่ไม่เกิน 50,000 บาทขึ้นไป

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
ตั้งอยู่ที่ 90/1-2 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000  โทร.035-614570  โทรสาร.035-614570