สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเจตนารมณ์


เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ภาพกิจกรรม


พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษยน ๒๕๖๗ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย ว่าที่ร้อยตรีวิรัช ภู่พัทธยากร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทอง
ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมรดน้ำและขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) ประจำปี ๒๕๖๗เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย ว่าที่ร้อยตรีวิรัช ภู่พัทธยากร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานอัยการภาค ๑
และในวันเดียวกันได้เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการภาค ๑
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอัยการภาค ๑
อันประกอบด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการภาค ๑ ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค ๑
พร้อมใจกันแสดงเจตจำนง สืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการภาค ๑
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เป็นสิริมงคลแก่บรรดาข้าราชการและบุคลากรในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค ๑ สืบไป ต่อมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีวิรัช ภู่พัทธยากร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรในหน่วยงาน ทำพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย ว่าที่ร้อยตรีวิรัช ภู่พัทธยากร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมรับทราบนโยบายในการปฏิบัติราชการ
เพื่อประสานข้อราชการในการปฏิบัติงานร่วมกัน  ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗


เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นางวันนิศา นกงาม รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมโครงการ “๑๓๑ ปี องค์กรอัยการ
ที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน” ในภาค ๑เมื่อวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีวิรัช ภู่พัทธยากร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมพิธีทางศาสนาทำบุญเลี้ยงพระ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ บริเวณหน้าสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการ “๑๓๑ ปี องค์กรอัยการ ที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน” ในภาค ๑พิธีวันคล้ายวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗เมื่อวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย ว่าที่ร้อยตรีวิรัช ภู่พัทธยากร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีสักการะศาลหลักเมือง
พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)
และพิธีวางพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุกปทานอุทิศถวายพระราชกุศล
ณ บริเวณศาลหลักเมือง บริเวณอยุธยามหาปราสาท และบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และต้อนรับคณะข้าราชการอัยการ ซึ่งย้ายมาปฏิบัติราชการ
ณ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรีวิรัช ภู่พัทธยากร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางลักขณา อินทราเวียง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ช่วยราชการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระภูมิและศาลตายายของอาคารสำนักงานอัยการภาค ๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

ต่อมา เวลา ๑๐.๓๐ น. นางวันนิศา นกงาม รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการและบุคลากรในหน่วยงาน กล่าวแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการอัยการซึ่งย้ายมาปฏิบัติราชการ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

พิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และคณะข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ
เนื่องในรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคาร ๓ (อาคารหลังใหม่) ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิธีถวายราชสักการะ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นางสาวอัมพิกา มานะพงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมข้าราชการธุรการ
ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๗
ณ พระบรมราชอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิธีถวายราชสักการะ “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และคณะข้าราชการธุรการ ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๗
ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๗เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นางวันนิศา นกงาม อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมข้าราชการธุรการ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิง วรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และคณะข้าราชการธุรการ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีพัชร มหาวัชราราชธิดา
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ วัดโตนดเตี้ย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖เมื่อวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และคณะข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมเนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และคณะข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ณ โดมอเนกประสงค์ วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖


เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และคณะข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖
ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


พิธีเนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖


วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม 2566 เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และคณะข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันปิยมหาราช”
ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ ๑๒๓ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และคณะข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีวางพุ่มถวายสักการะ, กิจกรรมปลูกต้นไม้, กิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลา และสันทนาการอื่น ๆ
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ ๑๒๓ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


กิจกรรมเนื่องในวัน “วันนวมินทรมหาราช” (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖)เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และคณะข้าราชการธุรการ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา
ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพระราชทานธงชาติไทย
(วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖)วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานอัยการภาค ๑ ร่วมกับสำนักงานที่ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกับสำนักงานอัยการภาค ๑
จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖
นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ  ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงานอัยการภาค ๑
เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยอัยการสูงสุดตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการและให้กำลังใจ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร ในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค ๑
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค ๑ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ประกอบด้วย สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ อัยการสูงสุดได้ให้กำลังใจข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด
เพื่ออำนวยความยุติธรรม และช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงาน และการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖


ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ คลิก

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


กิจกรรมเฉลิมพระเกีรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และคณะข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ พระบมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมา เวลา ๑๘.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และคณะข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


กิจกรรมวันรพี (๗ สิงหาคม ๒๕๖๖)
วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ผู้ทรงวางรากฐานกฎหมายและศาลไทย
เนื่องในงานกิจกรรม “วันรพี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมกิจกรรมงานกีฬาสานสัมพันธ์วันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖


เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์วันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖


เมื่อวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖
ณ วัดพนัญเชิง วรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


กิจกรรมเฉลิมพระเกีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และคณะข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ บริเวณหน้าหอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้น เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต่อมา เวลา ๑๗.๓๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และคณะข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรากิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะ
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานคดีแรงงานภาค ๑ ชั้น ๑ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิธีวัน “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖


เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
พระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวัน “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (๔ กรกฎาคม)


เมื่อวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
ณ ศาลาการเปรียญ วัดสะแก และท่าน้ำวัดสะแก ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผู้ตรวจการอัยการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอดิศร ไชยคุปต์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกอบด้วย สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการตรวจราชการครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงาน
ของสำนักงานอัยการสูงสุด และผลการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติราชการ
ตามคำแนะนำที่ผู้ตรวจการอัยการได้มอบให้ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑
รวมถึงได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาองค์กร
และสะท้อนปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปพิธีงานวันฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ โดมอเนกประสงค์ วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


กิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด ปรับสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์ริมทางรถไฟสถานีอยุธยา


เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข้าร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด ปรับสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ราชการ
สถานศึกษา ศาสนาสถาน สถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ ถนน ลำน้ำ คูคลอง ตลาด
หมู่บ้านชุมชน และบ้านเรือนประชาชนให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัย
และการดำรงชีพที่ดีของประชากร และนำไปสู่สังคมที่สงบและปลอดภัย
ณ ริมทางรถไฟ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ (วันอานันทมหิดล)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวันบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและวางพวงมาลาสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ ณ หอประชุมพระราชทาน รัชกาลที่ ๘
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และคณะข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ณ โดมอเนกประสงค์ วัดพนัญเชิง วรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


จากนั้น เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ต่อมา เวลา ๑๗.๓๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และคณะข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พิธีวัน “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖


เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


พิธีวัน “รำลึกครบรอบ ๑๑ ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง”


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารหอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง)
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันฉัตรมงคล

วันที่ ๔ พฤษภาคม


วันฉัตรมงคล ๒๕๖๖ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
โดยวันฉัตรมงคล เป็นวันสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย
ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร นับเป็นวันมหามงคลของชาติ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖


เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษยน ๒๕๖๖ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทอง
ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


กิจกรรมรดน้ำและขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) ประจำปี ๒๕๖๖เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการภาค ๑
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานอัยการภาค ๑
อันประกอบด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการภาค ๑ ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค ๑
พร้อมใจกันแสดงเจตจำนง สืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการภาค ๑
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เป็นสิริมงคลแก่บรรดาข้าราชการและบุคลากรในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค ๑ สืบไป 

ต่อมา เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรในหน่วยงาน ทำพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ขอเข้าพบ นางพงารัตน์ มาประณีต
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ขอเข้าพบ นางพงารัตน์ มาประณีต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทุ่งสง
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมรับทราบนโยบายในการปฏิบัติราชการ
เพื่อประสานข้อราชการในการปฏิบัติงานร่วมกัน  ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


พิธีวันคล้ายวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีสักการะศาลหลักเมือง
พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)
และพิธีวางพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุกปทานอุทิศถวายพระราชกุศล
ณ บริเวณศาลหลักเมือง บริเวณอยุธยามหาปราสาท และบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และต้อนรับคณะข้าราชการอัยการ ซึ่งย้ายมาปฏิบัติราชการ
ณ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางวันนิศา นกงาม อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี ช่วยราชการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระภูมิและศาลตายายของอาคารสำนักงานอัยการภาค ๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

ต่อมา เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวอัมพิกา มานะพงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการและบุคลากรในหน่วยงาน กล่าวแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการอัยการซึ่งย้ายมาปฏิบัติราชการ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร


พระเจดีย์ตั้งตระหง่านสู้ลมฟ้า
มีคุณค่ามากมายหาใดเหมือน
นานหลายปีไม่มีถล่มหรือสะเทือน
ไม่เห็นเหมือนถนนใหม่ทำทั้งปีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการบำรุงขวัญและกำลังใจ อีกทั้งยังช่วยรณรงค์การแต่งกายชุดไทย นุ่งโจง-ห่มสไบ สวมชุดไทยตลอดเดือนมกราคม ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี เพื่อต้อนรับนักท่องเทียว และเชิญชวนกัลยาณมิตรมาเยี่ยมเยือนอโยธยาศรีรามเทพนคร ด้วยระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” และเป็นการเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนในพื้นที่ และสร้างความสุขให้แก่บุคลากรภายในสำนักงานฯ ช่วยบรรเทาความอ่อนล้าจากการทำงานที่เหน็ดเหนื่อยวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย เรือโทเชาวเลิศ ประสพสันต์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖” โดยได้ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสาวชฎาพิชญ์ ศรีสังข์ รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้ร่วมวางพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เรือโทเชาวเลิศ ประสพสันต์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด้กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา
และพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ งาน”ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๑๕ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสาวอัมพิกา มานะพงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวง บูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ณ บริเวณ ศาลหลักเมือง อยุธยามหาปราสาท พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)  จากนั้น เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้เข้าร่วมพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาวันฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย เรือโทเชาวเลิศ ประสพสันต์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะ เนื่องในวันฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ บริเวณอนุสรณ์สถานบ้านพรานนก วัดพรานนก ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี รมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พระราชองครักษ์องอาจสามารถยิ่ง
พระขวัญมิ่งปวงชนคนทุกข์เข็ญ
“เพื่อนพึ่งภา”ยามทุกข์ยากดับลำเค็ญ
ธ ทรงเป็นมิ่งขวัญเกล้า ชาวยุติธรรม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมกิจกรรมทำบุญสำนักงานภายในอาคารสำนักงานอัยการภาค ๑


เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เรือโทเชาวเลิศ ประสพสันต์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการฝ่ายอัยการภายในสำนักงาน ณ ตึกทำการ และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการฝ่ายอัยการผู้ล่วงลับไปแล้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการภาค ๑ ชั้น ๓๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย เรือโทเชาวเลิศ ประสพสันต์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “วันปิยมหาราช” ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ธ เสด็จสู่สวรรค์ครรไลแล้ว
พระฉัตรแก้วแหล่งรวมใจไทยทั้งผอง
ทรงวางแนวพระราชดำริแผ่นดินทอง
เพื่อสุขของมหาชนบนแผ่นดิน
ธ ทรงธรรม์ทอดพระเนตรจากฟากฟ้า
เหล่าปวงข้า ฯ ราชะการทุกฐานถิ่น
ประสานมือบังคมไหว้ทั้งแผ่นดิน
ระลึกคุณองค์ภูมินทร์ทั่วถิ่นไทย

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสาวอัมพิกา มานะพงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป
ณ บริเวณโดมข้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้น เวลา ๑๗.๐๐ น. นำโดย เรือโทเชาวเลิศ ประสพสันต์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์การสูญเสียชีวิตที่จังหวัดหนองบัวลำภู
และขอเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่าน

ขอให้ศีลธรรมและความยำเกรงต่อบาป กลับคืนมาสู่สังคม
ขอให้ความรุนแรงในสังคมมลายหายไป
ขอให้ผู้คนห่างไกลจากสิ่งเสพติดอันชั่วร้าย
ขอให้สติปัญญา ตลอดจนถึงความรักและกรุณา นำพาผู้คนไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริง

(กรณีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕)๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และของทุกปี

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และของทุกปี

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๕)

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย เรือโทเชาวเลิศ ประสพสันต์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๙ รูป พร้อมทั้งวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันพระราชทานธงชาติไทย
(วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕)
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานอัยการภาค ๑ ร่วมกับสำนักงานที่ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกับสำนักงานอัยการภาค ๑ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕ นำโดย เรือโทเชาวเลิศ ประสพสันต์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ  ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงานอัยการภาค ๑ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน


ด้วยสำนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก
และเยาวชน จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับเข้าสู่สังคมโดยดำรงชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันที่ดีบนพื้นฐานของความพอเพียง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ คลิก


ขอทวยเทพทั้งไผททุกแหล่งหล้า
ธ ปกปัก ธ รักษา พระมิ่งขวัญ
ขัตติยะราชชนนีพระทรงธรรม์
บังคมน้อมอภิวันท์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันรพี (๗ สิงหาคม ๒๕๖๕)
วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

อันปวงข้าฯ นักกฎหมายถวายน้อม
มาลาพร้อมฤทัยเที่ยงบ่เลี่ยงหนี
รักษากฎกบิลคงดั่งองค์รพี
ด้วยศักดิ์ศรีและยุติธรรมประจำใจ


วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรือโทเชาวเลิศ ประสพสันต์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ผู้ทรงวางรากฐานกฎหมายและศาลไทย เนื่องในงานวันรพี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสานความร่วมมือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เพื่อดำเนินงานตามโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน

เมื่อวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย เรือโทเชาวเลิศ ประสพสันต์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรฯ ได้เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชน
ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประสานงานขอความร่วมมือเพื่อดำเนินตามโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน

พระผ่านฟ้าเหนือเกล้าพระจอมภพ
ขอนัอมนบบังคมถวายพระชัยศรี
ถวายพระพรทรงพระเจริญพระจักรี
ด้วยจงรักและภักดีขอถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕