ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ไปยังสำนักงานหลังใหม่ เลขที่ 1/42-43 ถนนชัยณรงค์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 (ตรงข้ามโรงเรียนวัฒนา)
ผู้รับบริการหรือประชาชนผู้เกี่ยวข้องสามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 021421830 และ 021421831 E-mail : cmiss@ago.go.th

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัดชัยนาท ปลูกต้นไม้และทำความสะอาดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณตลาดบึงกระทะ ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๗.๐๐ น. นายเอนก  เปรุนาวิน รองอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๔๕น. นายเอนก เปรุนาวิน รองอัยการจังหวั ดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้ออกหน่วยโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดหนองไม้แก่น ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้ออกหน่วยโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดเนินขาม ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้จัดทำ “โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ และการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์ แก่กลุ่มประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท รุ่นที่ ๒” ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสโมสร อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายเอนก เปรุนาวิน รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายเป็นราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฯ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดชัยนาท โดยนางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดชัยนาท พร้อมคณะ เข้าร่วมรับฟังธรรมเทศนา และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ดอกไม้ธุปเทียน และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานและแจกจ่ายต้นไม้ให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาทโดยนางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นายเอนก เปรุนาวิน รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดชัยนาท ข้าราชการธุรการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลาเนื่องในงานวันรพี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณพิธีอาคารศาลจังหวัดชัยนาท

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท นำโดยนายเอนก เปรุนาวิน รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการอัยการและบุคลากร ของสำนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่มเงิน-ทอง และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ช่วงเช้า) นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าเขื่อนเรียงหิน จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณ บึงสำเภา ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร ในสำนักงานฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ณ อาคารหอประชุมวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

วันที่ ๑๑ ก.ค.๒๕๖๕ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้จัดทำ “โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ และการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์ แก่กลุ่มประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รุ่นที่ 2” ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้จัดทำ “โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทเบื้องต้นสำหรับประชาชนลงสู่ท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท” ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.- ๑๒.๐๐น. นายเอนก เปรุนาวินรองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดชัยนาท และนายศักดิ์ศิษฏิ์ ถือสัตย์ นิติกรชำนาญงาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ ข้อควรรู้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐” ให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท  ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้จัดทำ “โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทเบื้องต้นสำหรับประชาชนลงสู่ท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท”   ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้ออกหน่วยโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดศรีมงคล ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ช่วงเย็น) นายอเนก เปรุนาวิน รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ช่วงเช้า) นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าเขื่อนเรียงหิน จังหวัดชัยนาท

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ เขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายอเนก เปรุนาวิน รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ ได้รับมอบหมายจากอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้ออกหน่วยโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” สร้างรอยยิ้มให้และเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ณ วัดปทุมธาราม ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ นายอเนก เปรุนาวิน  รองอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ อาคารหอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจ.ชัยนาท ได้ออกหน่วยโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดโบสถ์ราษฎ์บำรุง ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจ.ชัยนาท ได้ออกหน่วยโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนดอนสีนวน ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐ น. ท่านนริศรา กลิ่นผกา อัยการคุ้มครองสิทธิฯจ.ชัยนาท ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายศุภกิจ กลั่นกล้า อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจ.ชัยนาทและคณะ ออกโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดหนองเด่น ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาวนริศรา กลิ่นผกา อัยการจังหวัด ในนามสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจ.ชัยนาทเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ท่านเอนก เปรุนาวิน อัยการจังหวัดผู้ช่วย และท่านพนิดา ศรีเมือง รักษาการผอ.สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ ฯ จ.ชัยนาท เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ลำดับชื่อ – สกุลดำรงตำแหน่ง
1.นางดวงเดือน  มั่นธรรม1  เมษายน  2557 – 31 มีนาคม  2558
2.นางบุญศรี   ทองดี1  เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
3.นายวรวิทย์   จันทร1  เมษายน  2559 – 31 มีนาคม  2560
4.นายมนตรี  สิงหะ1  เมษายน  2560 –  31 มีนาคม 2561
5.นายไชยา  สังข์น้อย1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2564
6.นายศุภกิจ  กลั่นกล้า1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
7.นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์1 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน

นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท

นายสุรชัย ดีสุขแสง
อัยการจังหวัดประจำสำนักงาน
อัยการสูงสุด

นายเอนก เปรุนาวิน
รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท

นางพนิดา  ศรีเมือง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท

งานธุรการ

นางสาวศรนุช อ่วมสอาด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางศลิกุนต์ วรินทร์ทินารมภ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งานนิติการ

นายศักดิ์ศิษฎ์ ถือสัตย์
นิติกรชำนาญการ

น.ส.วลัยพรรณ คำปาน
นิติกรปฎิบัติการ


นายกิตติพงษ์ นิลสนธิ
นิติกรปฎิบัติการ

นายรณฤทธิ์ รณหงษา
พนักงานขับรถ

นางสาวสุภาวดี อินเสนา
นักการภารโรง

นายถนอม ยิ้มฉาย
(พนักงานรักษาความปลอดภัย)

นางสุกัญญา  สารภาค
(พนักงานรักษาความปลอดภัย)

สถิติคดี

ปี 2560

เรื่องม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
การจัดการมรดก 8 9 2         
ประนอมข้อพิพาท 1–           
คำร้อง
  ม.44/1
 2         

เอกสารเผยแพร่

กระบวนการคุ้มครองสิทธิทางศาลแก่ประชาชนที่กฎหมายให้อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ อาทิ
 • การยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
 • การยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์
 • การขออนุญาตรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 • การร้องขอให้เป็นคนสาบสูญ
 • การร้องขอให้เป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล
 • การร้องขอให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและตั้งผู้พิทักษ์

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาทยินดีให้บริการฟรีทุกขั้นตอน
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมศาลตามกฎหมายที่ผู้ร้องขอต้องนำไปวางที่ศาลจังหวัดชัยนาท

กระบวนงานการช่วยเหลือให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
การมาติดต่อราชการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
เลขที่ 1/42-43 ถนนชัยณรงค์  ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท (ตรงข้ามโรงเรียนวัฒนา)
โทรศัพท์/โทรสาร.  0 5641 6891 
E-Mail : chainart-lawaid@ago.go.th

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือทรัพย์สินใดๆ ทั้งสิ้น
ยกเว้น   ค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินคดี

หากพบการทุจริตสามารถแจ้งได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210

การจัดการมรดก

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก (ทุกอย่างสำเนา 4 ชุด

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนผู้ร้อง (ผู้ที่จะขอเป็นผู้จัดการมรดก)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย (เจ้ามรดก)
 3. ใบมรณะบัตรของเจ้ามรดกผู้ตาย
 4. ทะเบียนสมรสของเจ้ามรดกผู้ตาย (ถ้ามี)
 5. ใบมรณะบัตรของบิดา มารดาของเจ้ามรดกผู้ตาย (ถ้ามี)
 6.  ใบมรณะบัตรของทายาทของเจ้ามรดกผู้ตาย (กรณีที่ทายาทอื่น ๆ ตาย)  
  (ถ้ามี)
 7. พินัยกรรมของเจ้ามรดกผู้ตาย (ถ้ามี)
 8. เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์มรดก
 9. บัญชีเครือญาติ (เจ้าหน้าที่จะทำให้เมื่อเอกสารพร้อมยื่นคำร้อง)
 10.  หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก 
  (ต้องทำหนังสือยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการ ที่สำนักงานอัยการเท่านั้น)
 • 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

        กรณีบุคคลใดเปลี่ยนชื่อ สกุล (ต้องใช้ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุลด้วย)
         กรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการ สคชจ.ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นของรัฐรับรองหนังสือยินยอมให้แนบ
(1 ชุด)

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าหน้าที่
 2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่
  3. สำเนาบัตรข้าราชการของเจ้าหน้าที่่
การตั้งผู้ปกครอง

เอกสารหลักฐานในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครอง

 • 1. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก    
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง   
 • 3. สำเนาสูติบัตรของเด็ก  
 • 4. สำเนามรณะบัตรของมารดาเด็ก  
 • 5. สำเนามรณะบัตรของบิดาเด็ก  
 • 6. สำเนาหลักฐานการสมรสทางศาสนาของบิดามารดาเด็ก

หมายเหตุ  เอกสารตามข้อ 1- 6 ถ่ายสำเนารายการละ 4 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

การร้องขอเป็นคนไร้ความสามารถ

เอกสารหลักฐานในการยื่นคำร้องขอเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

 • 1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ร้อง (บิดา)    
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้านของคนเสมือนไร้ความสามารถ    
 • 3. สำเนาสูติบัตรของคนไร้ความสามารถ    
 • 4. สำเนาทะเบียนทะเบียนสมรสของผู้ร้อง (บิดา)  
 • 5. ใบรับรองแพทย์
 • 6.บัตรประจำคนผู้พิการ
 • 7. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา
 • 8. หนังสือให้ความยินยอมจากทายาท

หมายเหตุ  เอกสารตามข้อ 1- 8 ถ่ายสำเนารายการละ ๔ ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

การรับรองบุตรบุญธรรม

เอกสารหลักฐานในการยื่นคำร้องขอรับบุตรบุญธรรม

 •   1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะรับบุตรบุญธรรม    
 •   2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม
 •   3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม   
 •   4. สำเนาทะเบียนบ้านของสามีหรือภริยาผู้จะรับบุตรบุญธรรม
 •   5. สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้จะรับบุตรบุญธรรม    
 •   6. สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดามารดาบุตรบุญธรรม
 •   7. สำเนาสูติบัตรผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม  
 •   8. หนังสือให้ความยินยอมของบิดาผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม
 •   9. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสของผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรม

หมายเหตุ  เอกสารตามข้อ 1- 9 ถ่ายสำเนารายการละ 4 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

การรับรองบุตร

เอกสารหลักฐานในการยื่นคำร้องตั้งรับรองบุตร

 •    1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่จะรับ    
 •    2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์
 •    3. หนังสือการสมรสของผู้ที่จะรับ  
 •    4. สูติบัตรของเด็ก  
 •    5. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดาเด็ก
 •    6. หนังสือให้ความยินยอมของมารดาเด็ก  

หมายเหตุ  เอกสารตามข้อ 1- 5 ถ่ายสำเนารายการละ 4 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ติดต่อหน่วยงาน

วันนี้ทางสำนักงานได้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่ ที่สามารถให้
ทุกท่านได้ ติดตามข่าวสารจากทางสำนักงานได้อีก 1 ช่องทางคือ
ทาง LINE@ Official Account โดยสามารถเพิ่มเป็นเพื่อนได้ทันที
คือ @658wibnm หรือ Add friend ผ่านทาง QR Code

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
เลขที่ 1/42-43 ถนนชัยณรงค์  ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท (ตรงข้ามโรงเรียนวัฒนา)
โทรศัพท์/โทรสาร   0 5641 6891

อีเมล์   chainart-lawaid@ago.go.th
เว็บไซต์ www.chain.ago.go.th/chain-lawaid

Facebook  https://www.facebook.com/s.kh.ch.j.chainat