ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ไปยังสำนักงานหลังใหม่ เลขที่ 488 หมู่ 6 ถนนเขื่อนเจ้าพระยา – ชัยนาท ชั้น 1 ปีกขวา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 (ติดกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท)
ผู้รับบริการหรือประชาชนผู้เกี่ยวข้องสามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 021421830 และ 021421831 E-mail : cmiss@ago.go.th

วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. นายกฤษฎา ชูโต อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิต ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสมชาย แก้วสิงห์ อัยการอาวุโส ประจำสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงาน เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น. นายกฤษฎา ชูโต อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๑๕ น. นายกฤษฎา  ชูโตอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงาน ออกเดินทางไปให้กำลังใจและมอบของที่ระลึกให้แก่ครอบครัวแรงงานไทยซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดชัยนาทและเดินทางไปทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอล จำนวนทั้งสิ้น ๓ ราย รวมถึงเร่งให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองดูแล และช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทย ญาติ พี่น้อง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยสงคราม และให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการมรดก และปัญหากฎหมายต่างๆ โดยมีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น.
นายกฤษฎา ชูโต อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจรินทร์ รังแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงาน ออกเดินทางไปให้กำลังใจและมอบของที่ระลึกให้แก่ครอบครัวแรงงานไทยซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดชัยนาทและเดินทางไปทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอล จำนวนทั้งสิ้น ๕ ราย รวมถึงเร่งให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองดูแล และช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทย ญาติ พี่น้อง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยสงคราม และให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการมรดก และปัญหากฎหมายต่างๆ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และนายอำเภอในพื้นที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. นายกฤษฎา ชูโต อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่เขาขยาย (บริเวณป้ายเขาขยาย) ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา  ๐๘.๐๐ น. นายจรินทร์ รังแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อาคารวิมลคุณากร บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท ต่อเนื่องจากพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายจรินทร์ รังแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงาน เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช”  ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. นายจรินทร์ รังแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท และคณะได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านกฎหมายและตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. นายจรินทร์ รังแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท และคณะได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านกฎหมายและตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๔๐ น. นายจรินทร์ รังแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท และคณะได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านกฎหมายและตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายสมชาย แก้วสิงห์ อัยการอาวุโส ประจำ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาทพร้อมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงาน จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai Nationnal Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสมชาย แก้วสิงห์ อัยการอาวุโส ประจำสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่  ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาทประสานความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดโครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้จัดทำโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆภายในประเทศ กิจกรรมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้ง “ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน” และระเบียบกองทุนหมู่บ้านฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา  ๑๘.๓๐ น. นายสมชาย แก้วสิงห์ อัยการอาวุโส ประจำสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๑๕ น. นายจรินทร์  รังแก้ว  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณค่ายลูกเสือและค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท (ค่ายลูกเสือเจ้าสามพระยา) ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายจรินทร์  รังแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงาน เข้าร่วมรับฟังธรรมเทศนา และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายจรินทร์  รังแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาทนายกฤษฎา ชูโต อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด  นายสมชาย แก้วสิงห์ อัยการอาวุโส  พร้อมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงาน  เข้าร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลาเนื่องในงานวันรพี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณพิธีอาคารศาลจังหวัดชัยนาท

วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐น. นายสมชาย แก้วสิงห์ อัยการอาวุโส ประจำสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๑๕ น. นายสมชาย แก้วสิงห์ อัยการอาวุโส ประจำสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ แม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดธรรมามูลวรวิหาร ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ช่วงเช้า) นายจรินทร์ รังแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาทพร้อมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้ออกหน่วยโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วัดวังน้ำขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้จัดทำ “โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาท สำหรับประชาชนลงสู่ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท” ณ หอประชุมอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

วันอังคารที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น. นายกฤษฎาชูโต อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้ออกหน่วยโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วัดหนองอ้ายสาม ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท

วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางพนิดา ศรีเมือง  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาทพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้ออกหน่วยโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย หมู่ที่ ๓ ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้จัดทำ “โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้แก่บุคคลกลุ่มต่างๆ (กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน) รุ่นที่ ๒ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น.
นายกฤษฎา  ชูโต อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พื้นที่เขาขยาย (บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ (ช่วงเย็น) นายสมชายแก้วสิงห์ อัยการอาวุโส ประจำสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมชาย แก้วสิงห์ อัยการอาวุโส ประจำสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ท่าเสด็จตลาดวัดสิงห์ ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ (ช่วงเช้า) นายจรินทร์ รังแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าเขื่อนเรียงหิน จังหวัดชัยนาท

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น. นายจรินทร์ รังแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรดน้ำต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่เขาขยาย (บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสมชาย แก้วสิงห์ อัยการอาวุโส ประจำสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. นายจรินทร์ รังแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรดน้ำต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณเขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐น. นายจรินทร์ รังแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท และคณะได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านกฎหมาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐น. นายจรินทร์ รังแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท และคณะได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านกฎหมาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐น. นายจรินทร์ รังแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท และคณะได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านกฎหมาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. นายจรินทร์ รังแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท และคณะได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านกฎหมาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นายจรินทร์ รังแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมเสวนาการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาครอบครัวและวันแห่งครอบครัวจังหวัดชัยนาท ประจำปี ๒๕๖๖ “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว” ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซต์ชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท

วันอังคาร ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐น. – ๑๐.๐๐น นายกฤษฎา ชูโต อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด  ได้รับมอบหมายจากนายจรินทร์  รังแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐น.  นายกฤษฎา ชูโต อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดลอกคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกิจกรรมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยนาท หมู่ที่ ๒ ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ นายจรินทร์ รังแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟจังหวัดชัยนาท” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งรายงาน ติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญของจังหวัด และเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้พบปะหารือข้อราชการ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน ณ บ้านพักรับรองเขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. นายจรินทร์ รังแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาทและคณะได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านกฎหมาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้ออกหน่วยโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วัดนมโฑ ต.เขาแก้ว
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ นายจรินทร์ รังแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท และนายกฤษฎา ชูโต อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป กิจกรรมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สำนักงานอัยการภาค ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและร่วมเป็นหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ นายจรินทร์ รังแก้ว อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ อาคารวิมลคุณากร บริเวณศาลากลาง จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๓๐น. นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาทและคณะได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านกฎหมาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐น. นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาทและคณะได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านกฎหมาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐น. นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาทและคณะได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านกฎหมาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้ออกหน่วยโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วัดหนองปลิง ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้จัดทำ “โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ แก่กลุ่มนักเรียนเขตพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท รุ่นที่ ๑” ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐น. นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาทและคณะได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านกฎหมาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้ออกหน่วยโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วัดหนองจิก ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น. นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท และนายกิตติพงษ์ นิลสนธิ นิติกรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ อาคารวิมลคุณากร บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายเอนก เปรุนาวิน รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท และนางสาววลัยพรรณ คำปาน นิติกรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บึงสำเภา หมู่ที่ ๙ ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๖.๓๐ น. นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดทรงเสวย ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายเอนก  เปรุนาวิน รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ นิลสนธิ นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ สถานีตำรวจภูธรหนองน้อย ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๗.๐๐ น. นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๔๕ รูปเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และร่วมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายเอนก เปรุนาวิน รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวคำถวายอาเศียรวาทราชสดุดี ประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อร่วมน้อมเกล้าฯ แสดงความจงรักภักดี ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ที่อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัดชัยนาท ปลูกต้นไม้และทำความสะอาดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณตลาดบึงกระทะ ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๗.๐๐ น. นายเอนก  เปรุนาวิน รองอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๔๕น. นายเอนก เปรุนาวิน รองอัยการจังหวั ดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้ออกหน่วยโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดหนองไม้แก่น ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้ออกหน่วยโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดเนินขาม ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้จัดทำ “โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ และการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์ แก่กลุ่มประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท รุ่นที่ ๒” ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสโมสร อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายเอนก เปรุนาวิน รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายเป็นราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฯ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดชัยนาท โดยนางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดชัยนาท พร้อมคณะ เข้าร่วมรับฟังธรรมเทศนา และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ดอกไม้ธุปเทียน และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานและแจกจ่ายต้นไม้ให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาทโดยนางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นายเอนก เปรุนาวิน รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดชัยนาท ข้าราชการธุรการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลาเนื่องในงานวันรพี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณพิธีอาคารศาลจังหวัดชัยนาท

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท นำโดยนายเอนก เปรุนาวิน รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการอัยการและบุคลากร ของสำนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่มเงิน-ทอง และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ช่วงเช้า) นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าเขื่อนเรียงหิน จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณ บึงสำเภา ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร ในสำนักงานฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ณ อาคารหอประชุมวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

วันที่ ๑๑ ก.ค.๒๕๖๕ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้จัดทำ “โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ และการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์ แก่กลุ่มประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รุ่นที่ 2” ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้จัดทำ “โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทเบื้องต้นสำหรับประชาชนลงสู่ท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท” ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.- ๑๒.๐๐น. นายเอนก เปรุนาวินรองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดชัยนาท และนายศักดิ์ศิษฏิ์ ถือสัตย์ นิติกรชำนาญงาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ ข้อควรรู้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐” ให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท  ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้จัดทำ “โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทเบื้องต้นสำหรับประชาชนลงสู่ท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท”   ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้ออกหน่วยโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดศรีมงคล ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ช่วงเย็น) นายอเนก เปรุนาวิน รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ช่วงเช้า) นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าเขื่อนเรียงหิน จังหวัดชัยนาท

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ เขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายอเนก เปรุนาวิน รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ ได้รับมอบหมายจากอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้ออกหน่วยโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” สร้างรอยยิ้มให้และเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ณ วัดปทุมธาราม ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐ น. ท่านนริศรา กลิ่นผกา อัยการคุ้มครองสิทธิฯจ.ชัยนาท ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายศุภกิจ กลั่นกล้า อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจ.ชัยนาทและคณะ ออกโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดหนองเด่น ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาวนริศรา กลิ่นผกา อัยการจังหวัด ในนามสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจ.ชัยนาทเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ท่านเอนก เปรุนาวิน อัยการจังหวัดผู้ช่วย และท่านพนิดา ศรีเมือง รักษาการผอ.สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ ฯ จ.ชัยนาท เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ลำดับชื่อ – สกุลดำรงตำแหน่ง
1.นางดวงเดือน  มั่นธรรม1  เมษายน  2557 – 31 มีนาคม  2558
2.นางบุญศรี   ทองดี1  เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
3.นายวรวิทย์   จันทร1  เมษายน  2559 – 31 มีนาคม  2560
4.นายมนตรี  สิงหะ1  เมษายน  2560 –  31 มีนาคม 2561
5.นายไชยา  สังข์น้อย1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2564
6.นายศุภกิจ  กลั่นกล้า1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
7.นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566
8.นายจรินทร์ รังแก้ว1 เมษายน 2566 – ปัจจุบัน

นายจรินทร์ รังแก้ว
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท

นายสมชาย แก้วสิงห์
อัยการอาวุโส

นายกฤษฎา ชูโต
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นางพนิดา  ศรีเมือง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท

งานธุรการ

นางศลิกุนต์ วรินทร์ทินารมภ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวศรนุช อ่วมสอาด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานนิติการ

นายศักดิ์ศิษฎ์ ถือสัตย์
นิติกรชำนาญการ

น.ส.วลัยพรรณ คำปาน
นิติกรปฎิบัติการ


นายกิตติพงษ์ นิลสนธิ
นิติกรปฎิบัติการ

นายรณฤทธิ์ รณหงษา
พนักงานขับรถ

นางสาวจันทนี จาดประทุม
นักการภารโรง

นางสาววณิตา ศรีซุย
นิติกร

สถิติคดี

เรื่องปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566ปี 2567ปี 2568ปี 2569ปี 2570ปี 2571ปี 2572รวม
การจัดการมรดก 94108 88 104149         543
ประนอมข้อพิพาท 295015 17 20        131
คำร้อง
  ม.44/1
 1510 31 29 98         183

เอกสารเผยแพร่

กระบวนการคุ้มครองสิทธิทางศาลแก่ประชาชนที่กฎหมายให้อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ อาทิ
 • การยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
 • การยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์
 • การขออนุญาตรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 • การร้องขอให้เป็นคนสาบสูญ
 • การร้องขอให้เป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล
 • การร้องขอให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและตั้งผู้พิทักษ์

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาทยินดีให้บริการฟรีทุกขั้นตอน
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมศาลตามกฎหมายที่ผู้ร้องขอต้องนำไปวางที่ศาลจังหวัดชัยนาท

กระบวนงานการช่วยเหลือให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
การมาติดต่อราชการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
เลขที่ 488 ชั้น 1 ปีกขวา หมู่ 6  ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท (ติดกับสำนักงานประกันสังคม)
โทรศัพท์/โทรสาร.  0 5641 6891 
E-Mail : chainart-lawaid@ago.go.th

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือทรัพย์สินใดๆ ทั้งสิ้น
ยกเว้น   ค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินคดี

หากพบการทุจริตสามารถแจ้งได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210

การจัดการมรดก

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก (ทุกอย่างสำเนา 4 ชุด

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนผู้ร้อง (ผู้ที่จะขอเป็นผู้จัดการมรดก)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย (เจ้ามรดก)
 3. ใบมรณะบัตรของเจ้ามรดกผู้ตาย
 4. ทะเบียนสมรสของเจ้ามรดกผู้ตาย (ถ้ามี)
 5. ใบมรณะบัตรของบิดา มารดาของเจ้ามรดกผู้ตาย (ถ้ามี)
 6.  ใบมรณะบัตรของทายาทของเจ้ามรดกผู้ตาย (กรณีที่ทายาทอื่น ๆ ตาย)  
  (ถ้ามี)
 7. พินัยกรรมของเจ้ามรดกผู้ตาย (ถ้ามี)
 8. เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์มรดก
 9. บัญชีเครือญาติ (เจ้าหน้าที่จะทำให้เมื่อเอกสารพร้อมยื่นคำร้อง)
 10.  หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก 
  (ต้องทำหนังสือยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการ ที่สำนักงานอัยการเท่านั้น)
 • 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

        กรณีบุคคลใดเปลี่ยนชื่อ สกุล (ต้องใช้ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุลด้วย)
         กรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการ สคชจ.ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นของรัฐรับรองหนังสือยินยอมให้แนบ
(1 ชุด)

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าหน้าที่
 2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่
  3. สำเนาบัตรข้าราชการของเจ้าหน้าที่่
การตั้งผู้ปกครอง

เอกสารหลักฐานในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครอง

 • 1. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก    
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง   
 • 3. สำเนาสูติบัตรของเด็ก  
 • 4. สำเนามรณะบัตรของมารดาเด็ก  
 • 5. สำเนามรณะบัตรของบิดาเด็ก  
 • 6. สำเนาหลักฐานการสมรสทางศาสนาของบิดามารดาเด็ก

หมายเหตุ  เอกสารตามข้อ 1- 6 ถ่ายสำเนารายการละ 4 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

การร้องขอเป็นคนไร้ความสามารถ

เอกสารหลักฐานในการยื่นคำร้องขอเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

 • 1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ร้อง (บิดา)    
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้านของคนเสมือนไร้ความสามารถ    
 • 3. สำเนาสูติบัตรของคนไร้ความสามารถ    
 • 4. สำเนาทะเบียนทะเบียนสมรสของผู้ร้อง (บิดา)  
 • 5. ใบรับรองแพทย์
 • 6.บัตรประจำคนผู้พิการ
 • 7. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา
 • 8. หนังสือให้ความยินยอมจากทายาท

หมายเหตุ  เอกสารตามข้อ 1- 8 ถ่ายสำเนารายการละ ๔ ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

การรับรองบุตรบุญธรรม

เอกสารหลักฐานในการยื่นคำร้องขอรับบุตรบุญธรรม

 •   1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะรับบุตรบุญธรรม    
 •   2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม
 •   3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม   
 •   4. สำเนาทะเบียนบ้านของสามีหรือภริยาผู้จะรับบุตรบุญธรรม
 •   5. สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้จะรับบุตรบุญธรรม    
 •   6. สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดามารดาบุตรบุญธรรม
 •   7. สำเนาสูติบัตรผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม  
 •   8. หนังสือให้ความยินยอมของบิดาผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม
 •   9. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสของผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรม

หมายเหตุ  เอกสารตามข้อ 1- 9 ถ่ายสำเนารายการละ 4 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

การรับรองบุตร

เอกสารหลักฐานในการยื่นคำร้องตั้งรับรองบุตร

 •    1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่จะรับ    
 •    2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์
 •    3. หนังสือการสมรสของผู้ที่จะรับ  
 •    4. สูติบัตรของเด็ก  
 •    5. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดาเด็ก
 •    6. หนังสือให้ความยินยอมของมารดาเด็ก  

หมายเหตุ  เอกสารตามข้อ 1- 5 ถ่ายสำเนารายการละ 4 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ติดต่อหน่วยงาน

วันนี้ทางสำนักงานได้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่ ที่สามารถให้
ทุกท่านได้ ติดตามข่าวสารจากทางสำนักงานได้อีก 1 ช่องทางคือ
ทาง LINE@ Official Account โดยสามารถเพิ่มเป็นเพื่อนได้ทันที
คือ @658wibnm หรือ Add friend ผ่านทาง QR Code

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท เลขที่ 488 ชั้น 1 ปีกขวา  ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท (ติดกับสำนักงานประกันสังคม)
โทรศัพท์/โทรสาร   0 5641 6891

อีเมล์   chainart-lawaid@ago.go.th
เว็บไซต์ www.chain.ago.go.th/chain-lawaid

Facebook  https://www.facebook.com/s.kh.ch.j.chainat