ข่าวประชาสัมพันธ์

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล และคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตถวานพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดบรมธาตุวรหิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท ให้สัมภาษณ์สำนักงานวิจัยกฎหมายอาญาและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สถาบันนิติวัชร์ เพื่อการวิจัยกฎหมายอาญาและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท โดยนายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีทางศาสนามหามงคล ๓ ศาสนา ภาคเย็น พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน

๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัดชัยนาท กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณเขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมงาน “วันรพี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศาลจังหวัดชัยนาท และเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมาย ณ ศาลคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่น

สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิบัญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดย นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท ประธานในพิธี

นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจการอัยการและคณะ พร้อมด้วยนายธีระนนท์ ไหวดี อธิบดีอัยการภาค ๑ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท

๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ เขาขยาย จังหวัดชัยนาท

นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายประพร กับคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยอัยการจังหวัดคดีเยาชนฯ และอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ฯ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธีเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

งานรัฐพิธีเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี ๒๕๖๕
ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

ข้าราชการธุรการ

สถิติคดี

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท

ขั้นตอนการประกันตัวผู้ต้องหา และระยะเลาในการปฏิบัติงาน

1. นิติกรรับสำนวนจากพนักงานสอบสวนและตรวจสอบเอกสารและหลักประกัน

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประกันตัวผู้ต้องหา จัดพิมพ์แบบคำขอประกันตัวผู้ต้องหา และกำหนดวันส่งตัวผู้ต้องหา

3. เสนอสัญญาประกันต่ออัยการจังหวัดพิจารณา

4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ต้องหา และนายประกัน (ถ้ามี) ทราบ

เวลาปฏิบัติงานทุกขั้นตอนใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง (ในกรณีที่หลักฐานพร้อมหลักทรัพย์ครบถ้วนถูกต้อง)

ขั้นตอนการขอคืนหลักประกัน

  1. ผู้ต้องหา / เจ้าของหลักประกัน / ผู้ได้รับมอบอำนาจ ยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและค้นเอกสารคืนประกัน
  3. คืนหลักประกัน

เวลาปฏิบัติงาน 15 นาที

เอกสารหลักฐานในการประกันตัวผู้ต้องหา

         1. บัตรประจำตัวประชาชนของนายประกันและผู้ต้องหา

         2. หลักทรัพย์ในการประกันตัวผู้ต้องหา

                 (1) เงินสด

                 (2) เงินฝากธนาคาร

                 (3) โฉนดที่ดิน

                 (4) หนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีบุคคลค้ำประกัน)

                 (5) หลักทรัพย์อื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัทประกันภัย     สลากออมสิน เป็นต้น

ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

โทร. 0 5641 1584 โทรสาร 0 5641 3046 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chainart@ago.go.th