ข่าวประชาสัมพันธ์

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายอธึก คล้ายสังข์ ผู้ตรวจการอัยการและคณะ เข้าตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท

๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยนายนานพ เสือเหลือง อัยการจังหวัดชัยนาท ประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท สำนักงานอัยการคดีเยาวชนฯ และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายมานพ เสือเหลือง อัยการจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีราชสดุดี ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท ในการนี้ นายมนตรี มนตรีวัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายมานพ เสือเหลือง อัยการจังหวัด พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศาลจังหวัดชัยนาท ในภาคเช้า พิธีสงฆ์และวางพวงมาลา และเข้าร่วมแข่งกันกีฬาฟุตบอลในภาคบ่าย ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายมานพ เสือเหลือง อัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายมานพ เสือเหลือง อัยการจังหวัดชัยนาท และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ( NBT) โดยการนี้ นายมานพ เสือเหลือง อัยการจังหวัดชัยนาท ได้เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายมานพ เสือเหลือง อัยการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายมานพ เสือเหลือง อัยการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พื้นที่เขาขยาย

15 มีนาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ส่วนงานสนับสนุนพนักงานอัยการศาลสูงจังหวัดชัยนาท เปิดทำการ ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ เลขที่ 488 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

การปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท

นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยปลูกต้นไม้บริเวณรอบอาคารสำนักงาน

๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท

บริจาคโลหิต ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท โดยนายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการและบุคลาการสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวฯ และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายฯ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บึงสำเภา ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล และข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดบรมธาติวรวิหาร จังหวัดชัยนาท

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท และคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์

๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ วัตนต่อต้านคอร์รับปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมธรรมจักร ๕๐๑ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล และคณะข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ตลาดบึงกระทะ ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล และคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตถวานพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดบรมธาตุวรหิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท ให้สัมภาษณ์สำนักงานวิจัยกฎหมายอาญาและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สถาบันนิติวัชร์ เพื่อการวิจัยกฎหมายอาญาและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท โดยนายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีทางศาสนามหามงคล ๓ ศาสนา ภาคเย็น พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน

๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัดชัยนาท กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณเขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมงาน “วันรพี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศาลจังหวัดชัยนาท และเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมาย ณ ศาลคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่น

สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิบัญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดย นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท ประธานในพิธี

นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจการอัยการและคณะ พร้อมด้วยนายธีระนนท์ ไหวดี อธิบดีอัยการภาค ๑ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท

๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ เขาขยาย จังหวัดชัยนาท

นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายประพร กับคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยอัยการจังหวัดคดีเยาชนฯ และอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ฯ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธีเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

งานรัฐพิธีเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี ๒๕๖๕
ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

ข้าราชการธุรการ

สถิติคดี

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท

ขั้นตอนการประกันตัวผู้ต้องหา และระยะเลาในการปฏิบัติงาน

1. นิติกรรับสำนวนจากพนักงานสอบสวนและตรวจสอบเอกสารและหลักประกัน

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประกันตัวผู้ต้องหา จัดพิมพ์แบบคำขอประกันตัวผู้ต้องหา และกำหนดวันส่งตัวผู้ต้องหา

3. เสนอสัญญาประกันต่ออัยการจังหวัดพิจารณา

4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ต้องหา และนายประกัน (ถ้ามี) ทราบ

เวลาปฏิบัติงานทุกขั้นตอนใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง (ในกรณีที่หลักฐานพร้อมหลักทรัพย์ครบถ้วนถูกต้อง)

ขั้นตอนการขอคืนหลักประกัน

  1. ผู้ต้องหา / เจ้าของหลักประกัน / ผู้ได้รับมอบอำนาจ ยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและค้นเอกสารคืนประกัน
  3. คืนหลักประกัน

เวลาปฏิบัติงาน 15 นาที

เอกสารหลักฐานในการประกันตัวผู้ต้องหา

         1. บัตรประจำตัวประชาชนของนายประกันและผู้ต้องหา

         2. หลักทรัพย์ในการประกันตัวผู้ต้องหา

                 (1) เงินสด

                 (2) เงินฝากธนาคาร

                 (3) โฉนดที่ดิน

                 (4) หนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีบุคคลค้ำประกัน)

                 (5) หลักทรัพย์อื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัทประกันภัย     สลากออมสิน เป็นต้น

เลขที่ 488 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

โทร. 0 5641 1584 โทรสาร 0 5641 3046
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chainart@ago.go.th