ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายธนัญชัย ประสพดำเกิง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 ณ วัดสิงห์ทอง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายสุชาติ วรรณเมืองเก่า อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 89 รูป และร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.49 น. นายธนัญชัย ประสพดำเกิง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายสุชาติ วรรณเมืองเก่า อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 199,999 ตัว และการจัดนิทรรศการวันดินโลกเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” ครบรอบปีที่ 7 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุร

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 น. นายธนัญชัย ประสพดำเกิง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เนื่องในงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 นาฬิกา นายธนัญชัย ประสพดำเกิง ตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ ได้เข้าร่วมงานวันรพี ประจำปี 2566 ณ ศาลจังหวัดลพบุรี ณ ศาลจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00 น. นางศุภวรรณ วงศ์นจิรปภัทร ตำแหน่งรองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี ได้เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงินพุ่มทอง  จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566ที่ โดมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ วรรณเมืองเก่า อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ที่โคกตูม อบต.หนองบัว ศูนย์ห้วยขุนราม และเทศบาลตำบลป่าตาล

เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ วรรณเมืองเก่า อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ที่ท่าโขลง บ้านชี บ้านหมี่ หนองกะเบียน และดงดินแดง

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น. นางศุภวรรณ วงศ์จิรปภัทร รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณโดม โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 08.15 น. นายสุชาติ วรรณเมืองเก่า อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายนาวี พุอ้อย อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรม “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “จิตอาสาพัฒนา” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างจิตสำนึกให้ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา มีจิตสำนึกสาธารณะ ให้รู้รักสามัคคี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ณ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.30 นาฬิกา นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลพบุรี ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และต่อมาเวลา 18.00 น. ร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565 ณ วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่กลุ่มเยาวชน (นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย) ในหัวข้อ “กฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายใกล้ตัวรู้แล้วรอด” ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรีและโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เพื่อให้กลุ่มเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมให้รับความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย” โดยผ่านระบบ (ZOOM Meeting)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.00 นาฬิกา นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวศุภวรรณ พันธุลิมาภินันท์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถายราชสักการะ ในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 07.30 นาฬิกา นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2564 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี และบุคคลากรสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมจัดโครงการสัมมนาความรู้กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน ผ่านระบบสื่อสารทางไกลออนไลน์โดยใช้โปรแกรม (zoom Meetings)
ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์การบินทหารบก ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ร้อยตำรวจเอก สมศักดิ์ นะธะศิริ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี (สาขาชัยบาดาล) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยบาดาล

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายนครชัย พิมพาภรณ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจ.ลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวศุภวรรณ พันธุลิมาภินันท์ รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจ.ลพบุรี เข้าร่วม

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ร้อยตำรวจเอก สมศักดิ์ นะธะศิริ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวักดลพบุรี (สาขาชัยบาดาล) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายใหม่, วิธีปฎิบัติในการตรวจค้นจับกุมและการสอบสวนดำเนินคดีกับผุ้กักขัง ณ ห้องประชุม สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจ.ลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวศุภวรรณ พันธุลิมาภินันท์ รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจ.ลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2564 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุร

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายนครชัย พิมพาภรณ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ณ วัดเทพกุญชรวราราม หมู่ที่ 3 ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดลพบุรี ร่วมด้วยสำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี สำนักงานคดีศาลแขวงจังหวัดลพบุรี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนฯจังหวัดลพบุรี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 เพื่่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะเจ้าที่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจัดหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดลพบุรี ร่วมด้วยสำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี สำนักงานคดีศาลแขวงจังหวัดลพบุรี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนฯจังหวัดลพบุรี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วมโดยได้มอบชุดยาสามัญและถุงยังชีพภายในพื้นที่ ตำบลบ้านทราย  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวศุภวรรณ พันธุลิมาภินันท์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนครชัย พิมพาภรณ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมทำพิธีถวายพวงมาลาราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยพร้อมเพียงกัน บริเวณภายในวงเวียนเทพสตรี ซึ่งประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์ วงเวียนเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ท่านนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธี”วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เกี่ยวกับสำนักงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรีเริ่มเปิดทำการเมื่อ 1 ม.ค.พ.ศ. 2457 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการปกครองหัวเมือง เป็นระบบการปกครองแบบเทศาภิบาล เมื่อ พ.ศ. 2435 ได้ตั้งลพบุรีเป็นเมืองหนึ่งในมณฑล ระยะแรกมีปัญหาเรื่องเงินค่าใช้จ่ายสิ่งปลูกสร้างและที่ทำงานของ ข้าราชการต่อมา พ.ศ.2438 พระองค์ได้พระราชทานหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎและตำหนักต่าง ๆ ให้เป็นศาลากลางจังหวัดลพบุรี (ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์) สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรีตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัด (ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์) ต่อมาระหว่าง พ.ศ.2484-2500 สถานที่ราชการส่วนใหญ่ ได้แก่ สถานตำรวจเรือนจำรวมทั้งศาลากลางจังหวัดได้ย้ายไปตั้งที่ตำบลทะเลชุบ ศร(เมืองใหม่) อ.เมือง จ.ลพบุรี ห่างจากเมืองเก่าประมาณ 4 กิโลเมตรสำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรีได้ย้ายมาตั้งอยู่ในศาลากลาง จังหวัด(หลังเก่า) ชั้นที่ 1 ปัจจุบันคือที่ตั้งของสำนักงานสวัสดิการสังคมและคุ้มครองแรงงาน ต่อมาใน พ.ศ.2518 สำนักงานอัยการจังหวัดประจำศาลแขวงลพบุรี เปิดดำเนินการอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้นที่ 2 ต่อมา พ.ศ.2540 สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรีได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ศาลากลาง (ใหม่) ชั้นที่ 1 และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ได้แยกสำนักงานออกมาใหม่เป็นสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร
ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของ สคชจ.ลพบุรี

สคชจ.ลพบุรีได้ดำเนินงานการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยกำหนดกิจกรรมที่เป็นงานหลัก ได้แก่
๑. การคุ้มครองสิทธิทางศาลตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงาน อัยการ
๒. การให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา และประนอมข้อพิพาท
๓. การช่วยเหลือทางอรรถคดีแก่ผู้ยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยการจัดทนายความอาสาดำเนินการในชั้นศาล
๔. สนับสนุนการประนอมข้อพิพาทระดับท้องถิ่น โดยฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน  ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นในการประนอมข้อพิพาท
๕. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน เช่น ออกหน่วยเคลื่อนที่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ฯลฯ
๖. ฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา ทหาร
๗. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอรรถคดี โดยให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน
นอกจากนี้ สคชจ.ลพบุรี ยังมีภารกิจด้านการบังคับคดี โดยรับผิดชอบการดำเนินคดีเกี่ยวกับการบังคั บคดีแพ่ง  คดีปกครอง และคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่จังหวัดลพบุรี

ทำเนียบผู้บริหาร
(อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดลพบุรี)
ลำดับชื่อ – สกุลดำรงตำแหน่ง
1นางอรวรรณ ไทยวานิชวันที่ 1 เมษายน 2557 –  31 มีนาคม 2558
2นายบุญโชค คงสถาพรชัยวันที่ 1 เมษายน 2558 –  31 มีนาคม 2559
3นายฉันทิชย์ วิชญสมบูรณ์วันที่ 1 เมษายน 2559 –  31 มีนาคม 2560
4นาวอากาศตรีศรัณย์ ปานพวงแก้ววันที่ 1 เมษายน 2560 –  31 มีนาคม 2561
5นายตระการ พันธุ์ขะวงศ์วันที่ 1 เมษายน 2561 –  31 มีนาคม 2562
6นางจตุพร อาจคงหาญวันที่ 1 เมษายน 2562 –  31 มีนาคม 2563
7นายปกรณ์ ธรรมโรจน์วันที่ 1 เมษายน 2563 –  31 มีนาคม 2564
8นางสาวนุสรี ธีรวัชรพรวันที่ 1 เมษายน 2564 –  31 มีนาคม 2565
9นายนาวี พุอ้อย วันที่ 1 เมษายน 2565 –  31 มีนาคม 2566
10นายสุชาติ วรรณเมืองเก่าวันที่ 1 เมษายน 2566 –  ถึงปัจจุบัน

ข้าราชการอัยการ
ข้าราชการอัยการ (สาขาชัยบาดาล)

ข้าราชการธุรการ
ข้าราชการธุรการ (สาขาชัยบาดาล)
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ (สาขาชัยบาดาล)

สถิติงาน

ตารางแสดงจำนวนเรื่องจัดการมรดก

ปี พ.ศ.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
255619818181813121223292718215
2557101810161310151822201517184
2558101417121520221721202215205
255916121415109161014121012150
2560141221121512217912144144
256188121217151611131498143
2562101513111914917137148140
2563151291051213121517811139
256415109124 8 10 812 1514  126
2565
ตารางแสดงจำนวนเรื่องที่ปรึกษากฎหมาย
ปี พ.ศ.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
2556636059474646435052515758639
2557585551645041445153575159624
25585759585154944465350494857601
2559606259586263486851495744681
2560595747506162534847505551640
2561555345554849534847505557611
2562454745554849534448515357552
2563474144515349504241564648568
2564 45 62 53 41 51 4230 35 42 50 45 48  544
2565

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  ชั้น 1
ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์/โทรสาร 036-770004  e-mail : loburi-lawaid@ago.go.th

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี (สาขาชัยบาดาล)

อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยบาดาล ชั้่น 1
เลขที่ 119 หมู่ที่ 4 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โทร. 036-792051 E-mail : chaibadan-lawaid@ago.go.th

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ  (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
 1 จ้างเหมาบริการประจำปี งบประมาณ 2565  รวม  12 เดือน วิธีพิเศษ    เป็นผู้รับจ้างรายเดิมและมีความจำเป็นเร่งด่วน
จ้างทำตรายาง   2 รายการ 540 บาท  วิธีเฉพาะเจาะจงสระแก้วบล๊อค 540 บาท   สระแก้วบล๊อค 540 บาท   เป็นผู้ประกอบการโดยตรง และเป็นราคาที่เหมาะสม
       
       
       

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ  (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
 – – – –– – – 
       
       
       
       

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือน  ธันวาคม 2564 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ  (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
 1 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ3,103 บาท วิธีเฉพาะ เจาะจง  อิทธิศักดิ์ แอร์เซอร์วิส
3,103 บาท 
อิทธิศักดิ์ แอร์ เซอร์วิส
3,103 บาท  
เป็นผู้ประกอบการโดยตรง และเป็นราคาที่เหมาะสม
จัดจ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่
โน๊ตบุ๊ค 
2,500 บาท วิธีเฉพาะ เจาะจง หจก.ปิยะเซอร์วิส เซ็นเตอร์ 
2,500 บาท
หจก.ปิยะเซอร์วิส เซ็นเตอร์ 
2,500 บาท  
เป็นผู้ประกอบการโดยตรง และเป็นราคาที่เหมาะสม  
จัดซื้อ
น้ำดื่ม 
320 บาท วิธีเฉพาะ เจาะจง บริษัท ไลฟ์ อินเตอร์เทคจำกัด
320 บาท 
  บริษัท ไลฟ์ อินเตอร์เทคจำกัด
320 บาท
เป็นผู้ประกอบการโดยตรง และเป็นราคาที่เหมาะสม  
 4 จ้างทำตรายาง  
2 รายการ   
380 บาท วิธีเฉพาะ เจาะจง สระแก้วบล๊อค
380 บาท  
สระแก้วบล๊อค
380 บาท  
เป็นผู้ประกอบการโดยตรง และเป็นราคาที่เหมาะสม  
       

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือน มกราคม 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ  (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
 1จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  3,416 บาท  วิธีเฉพาะ เจาะจง  นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3,416 บาท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 3,416 บาท  เป็นผู้ประกอบการโดยตรง และเป็นราคาที่เหมาะสม  
 2 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 1,600 บาท วิธีเฉพาะ เจาะจง    ร้านอัญชลีฟลอร่าร้านอัญชลี ฟลอร่า 1,600 บาท  เป็นผู้ประกอบการโดยตรง และเป็นราคาที่เหมาะสม
       
       
       

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ  (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
       
       
       
       
       

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือน  มีนาคม 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ  (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
       
       
       
       
       

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือน เมษายน 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ  (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
       
       
       
       
       

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือน  พฤษภาคม 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ  (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
       
       
       
       
       

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือน มิถุนายน 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ  (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
       
       
       
       
       

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ  (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
       
       
       
       
       

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือน สิงหาคม 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ  (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
       
       
       
       
       

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือน  กันยายน 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลพบุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ  (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป