ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 : นายเชาวลิต แย้มประสงค์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมกิจพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตตภาวนา การจุดประทีป และเวียนเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
เนื่องในกิจกรรม “แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(โบราณสถาน) ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 : นายนิธิสรัณย์ จุลมนต์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดลพบุรี
และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี
ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 : นายอธึก คล้ายสังข์ ผู้ตรวจการอัยการ และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการ
ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมีนายเชาวลิต แย้มประสงค์ อัยการจังหวัดลพบุรี ข้าราชการฝ่ายอัยการ
และบุคลากรในพื้นที่ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติราชการ

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 : นายเชาวลิต แย้มประสงค์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2567 : นายเชาวลิต แย้มประสงค์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567 : นายเกรียงไกร พัฒนสุขวสันต์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดลพบุรี
และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2567
ณ วัดมณีชลขันฑ์ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2567 : นายเกรียงไกร พัฒนสุขวสันต์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดลพบุรี
และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐรามาธิบดินทร ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566 : นายเชาวลิต แย้มประสงค์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 : นายเชาวลิต แย้มประสงค์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดสิงห์ทอง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 : นายเชาวลิต แย้มประสงค์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 : นายกฤต วรัตพงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดลพบุรี
และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ณ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 : นายกฤต วรัตพงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดลพบุรี
และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันวชิราวุธ)
ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 : นายเชาวลิต แย้มประสงค์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566 : นายนครชัย พิมพาภรณ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดลพบุรี
และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 : นายเชาวลิต แย้มประสงค์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
ณ ลานพญานาค เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 : นายเชาวลิต แย้มประสงค์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai Nation Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖
ณ บริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดลพบุรี
วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 : นายเชาวลิต แย้มประสงค์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 : นายเชาวลิต แย้มประสงค์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย)
เนื่องในงาน “วันรพี ปี 66”
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 : นายเชาวลิต แย้มประสงค์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 : นายเชาวลิต แย้มประสงค์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566
ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 : นายเกรียงไกร พัฒนสุขวสันต์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดลพบุรี
และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ณ วัดสิงห์ทอง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 : นายเชาวลิต แย้มประสงค์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ บริเวณวงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2566 : นายกฤต วรัตพงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดลพบุรี
และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ณ วัดมณีชลขันฑ์ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 : นายเชาวลิต แย้มประสงค์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดีบดินทร
ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ 3 มิถุนายน 2566
เวลา 06.30 น. นายเกรียงไกร พัฒนสุขวสันต์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณโดม โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ อ.เมืองลพบุรี
และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท่าน้ำวัดเชิงท่า อ.เมืองลพบุรี
เวลา 17.30 น. นายเชาวลิต แย้มประสงค์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ บริเวณโดม โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ อ.เมืองลพบุรี

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 : นายเชาวลิต แย้มประสงค์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2566 : นายนครชัย พิมพาภรณ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดลพบุรี
และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีการจัดกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครอบรอบ 100 ปี
วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2556 : นายเชาวลิต แย้มประสงค์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตรพระสงฆ์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ
ณ วัดป่าเทพเนรมิต ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี
วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 : นายเชาวลิต แย้มประสงค์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2566 : นายเชาวลิต แย้มประสงค์ อัยการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566 : นายกฤต วรัตพงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดลพบุรี
และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 : นายอดิศร ไชยคุปต์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการในสำนักงานอัยการภาค 1 พื้นที่จังหวัดลพบุรี
โดยมี นายพิจิตร จูฑะประชากุล อธิบดีอัยการภาค 1 นายณัฐพล ตั้งศรีไพโรจน์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะให้การต้อนรับ
วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 : นายณัฐพล ตั้งศรีไพโรจน์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมพิธีลาสิกขาโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา
ณ วัดชีป่าสิตาราม ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 : นายกฤต วรัตพงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดลพบุรี
และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 : นายเกรียงไกร พัฒนสุขวสันต์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดลพบุรี
และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนราคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 : นายณัฐพล ตั้งศรีไพโรจน์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 99 รูป
เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา
ณ วัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 : นายณัฐพล ตั้งศรีไพโรจน์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา
ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี

วันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2566 : นายณัฐพล ตั้งศรีไพโรจน์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 ณ วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 : นายณัฐพล ตั้งศรีไพโรจน์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กองบิน 2 ครบ 103 ปี
ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน 2
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 : นายเกรียงไกร พัฒนสุขวสันต์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2565
ณ วัดมณีชลขันฑ์ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 : นายณัฐพล ตั้งศรีไพโรจน์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. : นายกฤต วรัตพงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 : นายณัฐพล ตั้งศรีไพโรจน์ อัยการจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันวชิราวุธ) ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 :- นางสาวจิตติสา พงศ์มรกต อัยการจังหวัดผู้ช่วย เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2565
ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี

ในวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐพล ตั้งศรีไพโรจน์ อัยการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานลอยกระทงย้อนยุค จังหวัดลพบุรี ปี 2565
สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลกจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายณัฐพล ตั้งศรีไพโรจน์ อัยการจังหวัดลพบุรี นำคณะตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
เข้าเยี่ยมคารวะ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

เกี่ยวกับสำนักงาน

รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์
และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เดิมเป็นกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดจึงเป็นรูปตราราชสีห์
ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้บัญญัติให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีจึงได้มีการกำหนดเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดขึ้นใหม่ สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัดใช้กับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายอัยการประกอบกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการได้บัญญัติให้นำกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับกับข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุดและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้บัญญัติให้เครื่องหมายแบบข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และโดยที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนได้บัญญัติให้การกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัด สำหรับใช้กับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนต้องออกเป็นกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๑๒๙) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๐ หน้า ๑๐๔-๑๐๕ และออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๗๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕เล่ม ๑๐๙  ตอนที่ ๕๑ หน้า ๔-๕ กำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักอัยการสูงสุด เป็นรูปตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานเหนือพระแว่น สุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุด จึงเปลี่ยนจากรูปตราราชสีห์เป็น รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

  

บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ – นามสกุลปี พ.ศ.
1. รองอำมาตย์โท ขุนจำเนียรคดี(แนบจำเนียรกุล) 2466 – 2468
2. หลวงอรรถประภาศ  กิตการ2470
3. นายสวัสดิ์  วิชัยดิษฐ์2480 
4. นายพิชัย วิชัยดิษ2501
5. นายสง่า  ไชยพรรัค2505 – 2506
6. นายสนัด  บัณฑิตย์    2506 – 2511
7. นายผาย  แก้วพันนา2511 – 2513
8. นายอุทัย  สิงหพัศ2513 – 2519
9. นายสม  คูภิรมย์2519 – 2521
10. นายอมร  มิลินทรานุช2521 – 2523 
11. นายไพศาล  แจ่มเหมือน2523 – 2525 
12. ร.อ.ภิรมย์  รักชาติ2525 – 2527 
13. นายคณิต มีรักษา2527 – 2527 
14. นายอำพล เหมาคม2527 – 2528 
15. นายสุวิช  สาวนายนต์ 2528 – 2530 
16. นายไพศิษฐ์  พันธ์วุฒิ2530 – 2531
17. นายวรุจจ์พร  นิมิตกุล2531 – 2532 
18. นายสัญญา  รีจันทรา2532 – 2535
19. นายวิฑูรย์  ไทนุคามีน2535 – 2537 
20. นายพิทักษ์  ฉันทประยูร2537 – 2539 
21. นายกิจจา  จันทรโณทัย2539 – 2541 
22. นายภาณุพงษ์  โชติสิน2541 – 2542 
23. นายอนันท์  นัดวิสัย2542 – 2543
24. นายบำรุงชัย  แสนสุข2543 – 2544
25. นายสุริยะ  แบ่งส่วน2544 – 2545 
26. นายวันยุทธ  วัฒนธรรม2545 – 2546 
27. นายสิงห์ชัย  ทนินซ้อน2546 – 2547 
28. นายบุญเกียรติ  อุดมแสวงโชค2547 – 2548 
29. นางพันธนันท์  ชาญกิจ2548 – 2549
30. นายเชาวรัตน์  คันธคามชิจ2549 – 2550 
31. นายพรชัย  ชลวาณิชกุล2550 – 2551 
32. นางอุบลวรรณ  ทั่งทองแท้2551 – 2553 
33. นางสุธีรา  พาหุสัจจะลักษ์2553 – 2554 
34. นายนิทัศน์  ธรรมโชติ2554 – 2555 
35. นายฉกาจ  แก้วมี2555 – 2556
36. นายเนธิภัททิก์  เสฏฐิตานันท์2556 – 2557 
37. นายวิษณุ  หาญนัทธิ2557 – 2558 
38. นายอนุสรณ์  ปิตกาญจนกุล2558 – 2559 
39. นางสาวพรพรรณ  ธัมมนันท์กุล2559 – 2560 
40. นายสมพงษ์  ตั้งศิริ2560 – 2561 
41. นายอำนาจ  อารีจิตร  2561 – 2562 
42. นาวาอากาศตรีศรัณย์ ปานพวงแก้ว2562 – 2563
43. นายรุ่งวิทย์  ประนิธิ2563 – 2564
44. นายศุภวัฒน์  บุญนิมิตร 2564 – 2565
45.นายณัฐพล ตั้งศรีไพโรจน์2565 – 2566
46.นายเชาวลิต แย้มประสงค์2566 – ปัจจุบัน

ข้าราชการอัยการ

รายงานสถิติคดี
สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี

ปี ๒๕๖๕

ส.๑ส.๒ส.๓ส.๔ (อาญา)ส.๕ (แก้ต่าง)ส.๑๒ กส.ฟื้นฟูส.มาตรการฯส.๕ ก แพ่งรวมทั้งหมด
๑,๔๗๘๖๘๑,๔๓๘๔๐๑๙๑๐๓,๐๕๙

ปี ๒๕๖๔

ส.๑ส.๒ส.๓ส.๔ (อาญา)ส.๕
(แก้ต่าง)
ส.๑๒ กส.ฟื้นฟูส.มาตรการฯส.๕ ก แพ่งรวมทั้งหมด
๒,๒๕๑๗๒๒,๑๙๗๑๗๓๑๒๑๐8๕,๔๖๓

ปี ๒๕๖๓

ส.๑ส.๒ส.๓ส.๔ (อาญา)ส.๕
(แก้ต่าง)
ส.๑๒ กส.ฟื้นฟูส.มาตรการฯส.๕ ก แพ่งรวมทั้งหมด
๒,๒๙๕๗๘๑๓๒,๒๔๔๑๒๒๙๔๑๔๕,๕๕๖

ปี ๒๕๖๒

ส.๑ส.๒ส.๓ส.๔ (อาญา)ส.๕
(แก้ต่าง)
ส.๑๒ กส.ฟื้นฟูส.มาตรการฯส.๕ ก แพ่งรวมทั้งหมด
๒,๔๗๖๕๓๑,๔๒๗๑๘๖๑๓๔,๔๖๓

ปี ๒๕๖๑

ส.๑ส.๒ส.๓ส.๔ (อาญา)ส.๕
(แก้ต่าง)
ส.๑๒ กส.ฟื้นฟูส.มาตรการฯส.๕ ก แพ่งรวมทั้งหมด
๒,๙๙๘๑๐๐๔๖๒,๙๒๗๑๓๓๖๗๑๘๖,๔๗๘

ปี ๒๕๖๐

ส.๑ส.๒ส.๓ส.๔ (อาญา)ส.๕
(แก้ต่าง)
ส.๑๒ กส.ฟื้นฟูส.มาตรการฯส.๕ ก แพ่งรวมทั้งหมด
๒,๖๗๖๑๐๑๑๐๐๒,๖๐๔๔๑๒๘๒๕๒๕,๘๗๔

ปี ๒๕๕๙

ส.๑ส.๒ส.๓ส.๔ (อาญา)ส.๕
(แก้ต่าง)
ส.๑๒ กส.ฟื้นฟูส.มาตรการฯส.๕ ก แพ่งรวมทั้งหมด
๒,๖๕๙๑๕๒๑๗๓๒,๖๐๖๒๕๗๑๖๕,๘๘๓

ปี ๒๕๕๘

ส.๑ส.๒ส.๓ส.๔ (อาญา)ส.๕
(แก้ต่าง)
ส.๑๒ กส.ฟื้นฟูส.มาตรการฯส.๕ ก แพ่งรวมทั้งหมด
๒,๕๘๙๑๕๒๑๓๒๒,๕๑๕๒๑๙๒๙๕,๖๕๓

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 1  ทะเลชุบศร  ลพบุรี   15000   

E-mail   :     loburi@ago.go.th 

Tel        :     036770143 

Fax       :      036770202 

Website:     https://www1.ago.go.th/region1/lopburi