ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อหน่วยงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่งเอกสาร/ข้อมูลผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail: smpk-ju@ago.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กรณีชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญส่งความปรารถนาดีด้วยบัตรอวยพรแทนการให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมรัฐพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันนวมินทรมหาราช

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เวลา 07.00 นาฬิกา ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันรพี ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ และพนักงานราชการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระสมญานาม “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๓ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พร้อมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพร ณ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ข้าราชการอัยการ สำนักงานอัยการคดีเยานและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมรัฐพิธีถวานราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำ ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมซีคอมเพล็กซ์ เทศบาลบางปู

๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ การตรวจราชการของอธิบดีอัยการ สำนักคดีแรงงาน ภาค 1 และคณะ

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะผู้ตรวจราชการ (นายกฤษณะ กสิโสภา) ได้เข้าตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการ เข้ารับการตรวจราชการโดยพร้อมเพรียงกัน

๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ข้าราชการอัยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ข้าราชการอัยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

วันพระราชทานธงชาติไทย ปี ๒๕๖๕

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ(แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว)ตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ ตั้งอยู่ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อาคารศาลาประชาคม
ชั้น ๒ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ต่อมาสำนักงานอัยการได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ และได้ย้ายที่ทำการเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ อยู่ที่อาคารศูนย์ฝึกอบรมประชาชน
ชั้น ๓ ถนนสุขุมวิท(สายเก่า) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จนถึงปัจจุบัน


อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินคดีภายในเขตท้องที่ของตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้
๑.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๓๔
คดีอาญา ที่เด็กหรือเยาวชนอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ ต้องหาว่ากระทำความผิดโดยให้ถืออายุเด็กหรือเยาวชนในวันที่การกระทำความผิดได้เกิดขึ้น
คดีครอบครัว ได้แก่คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัวซึ่งต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ เช่น การฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตร การทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์การขอตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ เป็นต้น
๒.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ รับผิดชอบในการดำเนินคดีอาญาที่เป็นความผิดตามกฎหมายนี้ โดยไม่คำนึงถึงอายุผู้กระทำความผิดแม้กระทำความผิดจะมีอายุตั้งแต่สิบแปด ปีบริบูรณ์ขึ้น ซึ่งพ้นเกณฑ์การเป็นเยาวชนแล้วก็ตาม
๓.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ รับผิดชอบในการดำเนินคดีอาญาที่เป็นความผิดตามกฎหมายนี้ โดยไม่คำนึงถึงอายุผู้กระทำความผิด เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวน
๑.สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ
๒.สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ
๓.สถานีตำรวจภูธรบางปู
๔.สถานีตำรวจภูธรพระประแดง
๕.สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้
๖.สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์
๗.สถานีตำรวจภูธรสาขลา
๘.สถานีตำรวจภูธรบางพลี
๙.สถานีตำรวจภูธรบางพลีน้อย
๑๐.สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว
๑๑.สถานีตำรวจภูธรคลองด่าน
๑๒.สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง
๑๓.สถานีตำรวจภูธรบางบ่อ
๑๔.สถานีตำรวจภูธรเปร็ง
๑๕.สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท้องที่ที่รับผิดชอบจังหวัดสมุทรปราการ
๑.อำเภอเมืองสมุทรปราการ
๒.อำเภอพระประแดง
๓.อำเภอพระสมุทรเจดีย์
๔.อำเภอบางพลี
๕.อำเภอบางบ่อ
๖.อำเภอบางเสาธง


วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

ทำเนียบผู้บริหาร

๑.นายสมพงศ์ สุวรรณภักดี ปี พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๓๓
๒.นายพิทักษ์ วงษ์นรสิงห์ ปี พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๓๔
๓.นายอิศระ หลิมศิริวงษ์ปี พ.ศ.๒๕๓๔- ๒๕๓๕
๔.นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ปี พ.ศ.๒๕๓๕ – ๒๕๓๖
๕.นายพวงเพชร ดำรงมงคลกุล ปี พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๓๗
๖.นางอุวดา สิงหพันธุ์ปี พ.ศ.๒๕๓๗ – ๒๕๓๘
๗.นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกมล ปี พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๓๙
๘.นายคณิต สุขทัพภ์ ปี พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๓๙
๙.นางชนิญญา ชัยสุวรรณ ปี พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๑
๑๐.นายวิเชียร ถนอมพิชัย ปี พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๒
๑๑.นายอำพน เจริญชีวินทร์ ปี พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๔๓
๑๒.นายศุภโชค สีพยา ปี พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๕
๑๓.นายกิตติพงษ์ ภาสวรกุล ปี พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๖
๑๔.นายปริญญาวัฒน์ พลสมบัตินันท์ ปี พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๔๗
๑๕.นายทวีสิน หิรัญวัฒน์ศิริปี พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๘
๑๖.นายสุพร วัฒนวงศ์วรรณ ปี พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๔๙
๑๗.นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๐
๑๘.นางอุลิตษา ด้วงปั้น ปี พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๑
๑๙.นายพงศ์ปกรณ์ รุจิระชุณห์ ปี พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
๒๐.นายณัฐกรณ์ การะโชติ ปี พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
๒๑.นางสมศิริ ชำนาญชานันท์ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
๒๒.นายรมย์ศักย์ ธรรมชัยเดชา ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
๒๓.นายวรวุฒิ  วัฒนอุตถานนท์ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
๒๔.นายธีระวุฒิ  เกตุพันธ์ุ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
๒๕.นางนิรมล  ธำรงราชนิติ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ -๒๕๖๐
๒๖. นางสาววิรมณ  ยืนนานปี พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๑
๒๗.นายนพดล  กิตติวชิระ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
๒๘.นายดุสิต  แช่มชื่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
๒๙. นายสืบพงศ์ โอภาพงพันธ์ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
๓๐. นางณัฐธิดา  งามชื่น  ปี พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
๓๑. นางปราศัย ศรีสุขปี พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๖
๓๒. นางสาวบงกช ประทีปเสถียรกุลปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ปัจจุบัน

ผังกระบวนงาน

คดีอาญา
คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด (“เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ ในวันที่การกระทำความผิดได้เกิดขึ้น และ “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่การกระทำความผิดได้เกิดขึ้น)

*หมายเหตุ :
กำหนดระยะเวลาผัดฟ้องตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๗๘
          ๑.พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนนั้นถูกจับกุมหรือปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวน แล้วแต่กรณี
          ๒.ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกเกินหกเดือนแต่ไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามหากเกิดความจำเป็นไม่สามารถฟ้องเด็กหรือเยาวชนนั้น ต่อศาลได้ทันภายในระยะเวลาตามข้อ ๑. พนักงานอัยการอาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอผัดฟ้องต่อไปได้อีกครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองครั้ง
          ๓.ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกเกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม พนักงานอัยการอาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอผัดฟ้องต่อไปอีก โดยอ้างเหตุจำเป็น ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองครั้ง

การดำเนินการทุกขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นประชาชนผู้มาติดต่อ
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือทรัพย์สินใด ๆ ทั้งสิ้น


สถิติคดี

กฎหมายน่ารู้

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุขุมวิท(สายเก่า) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร.02-323-3201-4
โทรสาร.02-323-3205
E-mail: smpk-ju@ago.go.th