ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

รับมอบศาลาพักประชาชน
 • เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนายสุชาติ วรรณเมืองเก่า อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ รับมอบศาลาพักประชาชนจากบริษัท ทีมพลาส กรุ๊ป โดย ท่านสุรพงษ์ อติชาดศรีสกุล ประธานบริษัท

วันที่ 25 เมษายน 2567

วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนายสุชาติ วรรณเมืองเก่า อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ มอบให้ นายภัททวิทย์ เงาดุลยวัต อัยจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 6 เมษายน 2567

วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567
 • เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ มอบให้ นางสาวณัฎฐ์นรี ศรีสมบูรณ์ อัยจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567 ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง

วันที่ 31 มีนาคม 2567

วันที่ระลึก”พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2567 และพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567
 • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ มอบให้ นางสาวณัฎฐ์นรี ศรีสมบูรณ์ อัยจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึก”พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2567 และพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
 • เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ มอบให้ นางสาวปาริชาติ สังฆมาศ อัยจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง

วันที่ 18 มกราคม 2567

วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ มอบให้ นางสาวปาริชาติ สังฆมาศ อัยจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 17 มกราคม 2567

วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช
 • เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ มอบให้ นางสาวปาริชาติ สังฆมาศ อัยจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 8 มกราคม 2567

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
 • เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ มอบให้ ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพัฒน์ ปิยณรงค์โรจน์ อัยจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
 • เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ มอบให้ นางสาวณัฎฐ์นรี ศรีสมบูรณ์ อัยจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 
 • เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.30 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ มอบให้ ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพัฒน์ ปิยณรงค์โรจน์ อัยจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พุทธศักราช 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 
 • เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ  เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566 เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง

วันที่ 23 ตุลาคม 2566

“วันปิยมหาราช” 
 • เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช  ประจำปี 2566 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 13 ตุลาคม 2566

“วันนวมินทรมหาราช” 
 • เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ มอบให้ นางสาวณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์ อัยจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีทางศาสนาและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566 ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2566

วันคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่”  
 • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ มอบให้ ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพัฒน์ ปิยณรงค์โรจน์ อัยจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง

วันที่ 28 กันยายน 2566

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการและข้าราชการธุรการนำโดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ

วันที่ 12 สิงหาคม 2566

วันแม่แห่งชาติ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.15 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ มอบให้ ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพัฒน์ ปิยณรงค์โรจน์ อัยจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุม ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์  จำนวน 92 รูป ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
 • เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการและข้าราชการธุรการ นำโดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ มอบให้ นางสาวณัฎฐ์นรี ศรีสมบูรณ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

วันที่ 7 สิงหาคม 2566

วันรพี 2566
 • เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ นำโดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชธุรการ ได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันงานวันรพี 2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระสมญานามว่า “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.15 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ นำโดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชธุรการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 จากนั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 72 รูป ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต และน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.19 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ นำโดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
 • เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ นำโดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 พร้อมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

วันคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช”  

 • เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ เข้าร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ณ ศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง

วันที่ 26 มิถุนายน 2566

วันฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
 • เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ มอบให้ ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพัฒน์ ปิยณรงค์โรจน์ อัยจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดด่านสำโรง

วันที่ 9 มิถุนายน 2566

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 
 • เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ มอบให้ นางสาวณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ประชุมซีคอมเพล็กซ์ เทศบาลบางปู

วันที่ 8 มิถุนายน 2566

การตรวจราชการของอธิบดีอัยการ สำนักคดีแรงงานภาค 1 และคณะ
 • เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. คณะผู้ตรวจการอัยการ (นายกฤษณะ กสิโสภา) ได้เข้าตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ โดยมีนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการให้การต้อนรับ และเข้ารับการตรวจโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 3 มิถุนายน 2566

วันคล้ายวันเฉลิมชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 จากนั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 45 รูป ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
 • เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 19.19 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ นำโดยนายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

วันที่ 5 ธันวาคม 2565

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนางณัฐธิดา งามชื่น อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ มอบให้ ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพัฒน์ ปิยณรงค์โรจน์ อัยจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุม ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์  จำนวน 89 รูป และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

พิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานน้อมนำไปถวาย ณ วัดกลาง วรวิหาร จังหวัดสมุทรปราการ
 • เมื่อวันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการและข้าราชการธุรการ นำโดยนางณัฐธิดา งามชื่น อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชธุรการ เข้าร่วมในพิธี ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานน้อมนำไปถวาย ณ วัดกลาง วรวิหาร จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 23 ตุลาคม 2565

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการและข้าราชการธุรการ นำโดยนางณัฐธิดา งามชื่น อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชธุรการ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 13 ตุลาคม 2565

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนางณัฐธิดา งามชื่น อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ มอบให้ ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพัฒน์ ปิยณรงค์โรจน์ อัยจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนางณัฐธิดา งามชื่น อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ มอบให้ ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพัฒน์ ปิยณรงค์โรจน์ อัยจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 28 กันยายน 2565

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565
 • เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการและข้าราชการธุรการนำโดยนางณัฐธิดา งามชื่น อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

กิจกรรมแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการและข้าราชการธุรการนำโดยนางณัฐธิดา งามชื่น อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมกิจกรรมแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ หอประชุม ตึก 9 ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยมุ่งหวังให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการสร้างพลังบวกแก้เด็กและเยาวชน และสร้างสายใยในครอบครัว เพื่อลดปัญหาเด็ก และเยาวชนกระทำความผิด และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

วันที่ 12 สิงหาคม 2565

วันแม่แห่งชาติ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.15 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนางณัฐธิดา งามชื่น อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ มอบให้ นายฉัตรชัย พลโยธา รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์  จำนวน 91 รูป และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
 • เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการและข้าราชการธุรการ นำโดยนางณัฐธิดา งามชื่น อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.15 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ นำโดยนางณัฐธิดา งามชื่น อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชธุรการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จากนั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 71 รูป ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมอาคารศาลาประชาคม
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.19 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ นำโดยนางณัฐธิดา งามชื่น อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
 • เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ นำโดยนางณัฐธิดา งามชื่น อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
 • เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ นำโดยนางณัฐธิดา งามชื่น อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และกวาดลานถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565

การตรวจราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของอธิบดีอัยการภาค 1 และคณะ

วันที่ 3 มิถุนายน 2565

วันคล้ายวันเฉลิมชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ โดยนางณัฐธิดา งามชื่น อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ มอบให้ ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพัฒน์ ปิยณรงค์โรจน์ อัยจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 จากนั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 45 รูป ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
 • เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 19.19 น. ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และข้าราชการธุรการ นำโดยนางณัฐธิดา งามชื่น อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และนายฉัตรชัย พลโยธา รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

การตรวจราชการกรณีปกติ ครั้งที่ 1 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ
 • เมื่อวันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. คณะผู้ตรวจการอัยการ (นายเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์) ได้เข้าตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ โดยมีนางณัฐธิดา งามชื่น อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมคณะข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการให้การต้อนรับ และเข้ารับการตรวจโดยพร้อมเพรียงกัน

อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการพร้อมคณะเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ
 • เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 นางณัฐธิดา งามชื่น อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะข้าราชการอัยการซึ่งย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ เข้าพบนายเสรี มักผล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ ณ ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อาคารศาลแขวงสมุทรปราการ

วันที่ 13 ตุลาคม 2564

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ

การฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามมาตรการ ศบสค.อส.

 • สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ ได้ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภายในอาคารสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ และสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการป้องกันควบคุม และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ ตลอดจนประชาชน และผู้มาติดต่อราชการ

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

            สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ ได้เริ่มจัดตั้งประมาณปี พ.ศ. 2532 เดิมชื่อ “สำนักงานอัยการประจำศาลแขวงสมุทรปราการ” ตั้งอยู่ที่อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ  ชั้น 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  โดยขอใช้พื้นที่ของสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่ทำการจนถึงปัจจุบัน  และเดือนธันวาคม พ.ศ.2546 ได้เปลี่ยนชื่อสำนักงานเป็น “สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ” มีอัยการจังหวัดทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 31 คน

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้

          (มาตรา ๒๓) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชาการ เพื่อสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครอง ป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
          (๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
          (๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
          (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้
          (๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
          (๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
          (๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ


อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด มีดังนี้

          (มาตรา ๒๗) ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ
          (๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้
          ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

          (มาตรา ๑๔) พนักงานอัยการมีอำนาจ และหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
          (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการ
          (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของ สำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้ กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
          (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
          (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
          (๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึด ทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
          (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้
          พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไป ตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

:: กฎหมายองค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๕๐

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

สถิติคดี

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ
อาคารศูนย์ฝึกอบรมประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  10280 
โทร.0-2707-7770-1 สองคู่สายอัตโนมัติ
โทรสาร  0-2707-7711
E mail : smpk-sum@ago.go.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์
กิตติยา สุขใจ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ