ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๗

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายวินิจ อภิญญาวานิชย์ รองอัยการจังหวัด
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ได้ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๗

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายจตุรพร สีทองอ่ำ รองอัยการจังหวัด
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ได้ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๗ และ “วันข้าราชการพลเรือน ” ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา โดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมบรรยายให้กลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุเกี่ยวกับกฎหมายมรดก

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย ร้อยตำรวจเอก ชลายุทธ  วรราช  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ไปบรรยายให้กับกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุ เกี่ยวกับกฎหมายมรดก เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ เทศบาลตำบลคลองด่าน  จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายวินิจ อภิญญาวานิชย์ รองอัยการจังหวัด
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและถวายกำลังใจแด่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ บริเวณลานหน้า
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี ๒๕๖๗

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางสาวกรภัทร์ วิสุทธิ์อัมพร อัยการจังหวัดผู้ช่วย
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ได้ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา โดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมบรรยาย เรื่อง สถานการณ์การกระทำผิดเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย ร้อยตำรวจเอก ชลายุทธ  วรราช  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ไปบรรยายให้นักเรียน โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ เกี่ยวกับสถานการณ์การกระทำผิดเกี่ยวเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

กิจกรรมรัฐพิธีถวายราชสักการะ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๗

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายอาทิตย์ เทียนเพิ่มพูล อัยการจังหวัดผู้ช่วย
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายราชสักการะ
“สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมรัฐพิธีถวายราชสักการะ “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๗

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายอาทิตย์ เทียนเพิ่มพูล อัยการจังหวัดผู้ช่วย
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายราชสักการะ
“พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ในวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ในวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ วัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายกฤษณ์ อุดมประเสริฐกุล รองอัยการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พุทธศักราช ๒๕๖๖

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายกฤษณ์ อุดมประเสริฐกุล รองอัยการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย ร้อยตำรวจเอกชลายุทธ วรราช อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566 เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมร่วมงานมนัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
วันที่ ๒, ๓ และ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย ร้อยตำรวจเอกชลายุทธ วรราช อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นายวินิจ อภิญญาวานิชย์ รองอัยการจังหวัด นางสาวกรภัทร์ วิสุทธิ์อัมพร อัยการจังหวัดผู้ช่วย และนายอาทิตย์ เทียนเพิ่มพูล อัยการจังหวัดผู้ช่วย
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมงานมนัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีบวงสรวงฝั่งจังหวัด  และเวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวงฝั่งองค์พระสมุทรเจดีย์
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีสงฆ์/พิธีเปิดงานและขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ (ทางบก)
และเวลา ๑๓.๓๐ น. พิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ และวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีเวียนเทียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการและฝั่งองค์พระสมุทรเจดีย์

กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักระพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการโดยข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรได้ดำเนินการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ดังนี้
๑. ตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ
๒. สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ได้เข้าร่วมกับทางจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

การสืบสานเจตนารมณ์การปฏิบัติรายการตามกรอบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

นายสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการจังหวัดสมุทรปราการ  ร่วมยินดีสืบสานเจตนารมณ์ในการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการสูงสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมร่วมลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์ฯ โดยได้จัดประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล พระดาบส มินิมาราธอน ๒๐๒๓

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลพระดาบส มินิมาราธอน 2023 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานกำเนิด “โครงการพระดาบส” แสงทองที่ทอสู่พื้นดิน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2566 โดยนำรายได้จากการจัดกิจกรรมมอบให้ “มูลนิธิพระดาบส” และ “โรงเรียนลูกพระดาบส” เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและสร้างอาชีพ และส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๕.๐๐ นาฬิกา ณ มูลนิธิพระดาบส ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายนประปี ๒๕๖๖

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายนประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการโดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ โดยข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้
๑. จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่
๒. จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล และจัดพิธีลงนามถวายพระพรสำหรับข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด

กิจกรรมงานวันรพี ๒๕๖๖

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันงานวันรพี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระสมญานามว่า “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม ในวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๓ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ โดยข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้
๑. ตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ
๒. จัดพิธีลงนามถวายพระพรสำหรับข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด โดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมพิธีเปิดโครงการ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ โครงการกิจกรรม ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ย้อนรอยเล่าขาน วิกฤตการณ์ ร.ศ 112

ร้อยตำรวจเอก ชลายุทธ  วรราช  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ไปร่วมพิธีงานเปิด โครงการ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ โครงการกิจกรรม ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ย้อนรอยเล่าขาน วิกฤตการณ์ ร.ศ 112 เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ป้อมผีเสื้อสมุทร ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมบรรยาย เรื่อง ฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชนและกฎหมายทั่วไป”

นายสุเทพ  เยี่ยมศิริ  อัยการจังหวัดสมุทรปราการ  ได้เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชนและกฎหมายทั่วไป”  ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลตำบลบางเมือง โดยเป็นประธานและร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้ออำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ, ความรู้เบื้องต้นกฎหมายในชีวิตประจำวัน และกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมบรรยาย เรื่อง การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย ร้อยตำรวจเอก ชลายุทธ  วรราช  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ไปบรรยายให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ในหัวข้อ “การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ” เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายวินิจ อภิญญาวานิชย์ รองอัยการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมพิธีงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย ว่าที่ ร้อยตรีชัยพฤกษ์ นิรมาณ รองอัยการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน 2566 เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ วัดด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย ร้อยตำรวจเอก ชลายุทธ วรราช อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมซีคอมเพล็กซ์ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
นายอดิศร เปลี่ยนจิตรดี รองอัยการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยพร้อมเพรียงกัน

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ โดยข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้
๑. ตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ
๒. จัดพิธีลงนามถวายพระพรสำหรับข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด โดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันประสูติครบรอบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย ร้อยตำรวจเอก ชลายุทธ วรราช อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ร่วมด้วยข้าราชการอัยการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้
เนื่องในวันประสูติครบรอบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายกฤษณ์ อุดมประเสริฐกุล อัยการจังหวัดผู้ช่วย ร่วมด้วยข้าราชการอัยการ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายสุเทพ เยี่ยมศิริ
อัยการจังหวัดสมุทรปราการ  ร่วมด้วยข้าราชการอัยการ ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางสาวอรฉัตร มหาอิทธิดล
อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ณ วัดปานประสิทธาราม ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย ร้อยตำรวจเอก ชลายุทธ วรราช
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ
ได้เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ศาลาการเปรียญวัดปานประสิทธาราม ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสิรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องใน “วันมาฆบูชา”

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล
อัยการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
“วันมาฆบูชา” ประจำปี ๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖
ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมเนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล
อัยการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อันหาที่สุดมิได้ในฐานะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโพทะเล แกรนด์ฮอลล์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ

กิจกรรมการจัดพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายชวลิต ฮุยตระกูล
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมการจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล
อัยการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๖
วันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ


สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์ฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ปลุกจิตสำนึก และสร้างทัศนคดี
ค่านิยมที่ดีแก่บุคลากรในสังกัดให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


กิจกรรมร่วมงานพิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป
ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมงานพิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป
ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ (พิธีปลงผม) เวลา ๐๘.๓๐ น. และวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


กิจกรรมร่วมทำบุญปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖
และทำบุญสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมทำบุญปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ และทำบุญสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา พิธีทำบุญตักบาตร
และร่วมพิธีปล่อยปลา เพื่อถวายพระพรแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


กิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรฯ
ในวันอังคาร ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น.
ณ ชั้น ๑ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
ในวันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณริมเขื่อนศาลากลางจังหวัด และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ


กิจกรรมร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย ร.ต.อ.ชูมิตร ชุณหวาณิชพิทักษ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
และข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ


สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และประเพณีลอยกระทง จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายชวลิต ฮุยตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๖๕
“พระสมุทราสัตยาธิษฐาน สืบสานประเพณีลอยกระทง ลงอ่าวไทย ไปปากน้ำ”
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ


กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีวางพวงมาลา


กิจกรรมร่วมงานมนัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๑๔, ๑๕ และ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมงานมนัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีบวงสรวง และเวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวงฝั่งองค์พระสมุทรเจดีย์
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีสงฆ์/พิธีเปิดงานและขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ (ทางบก)
และเวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ และวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีเวียนเทียน


กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สวนสุชภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป และ ในเวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม


กิจกรรมจิตอาสา “ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า”
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทปราการ
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า”
ในวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก (สถานตากอากาศบางปู)
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
ในวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ บริเวณหอประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
และในเวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล


สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวานพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายชวลิต ฮุยตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ


การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ บริเวณหอประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ


การจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕


กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดภายในลานวัด
ณ วัดอโศการาม อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕


สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร นัดพิเศษระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ภายในจังหวัดสมุทรปราการ
ในวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร นัดพิเศษ
ในวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา โดย นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้มีหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันภายใต้การนำของนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นายสัญญา จีระออน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ และแขกผู้มีเกียรติมากมาย


กิจกรรมเข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อัยการจังหวัดสมุทรปราการร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเพทฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทปราการ เป็นประธานนำคณะ


การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ในวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณหอประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ


การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกัน “ปลูกป่าจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์การศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (สถานตากอากาศบางปู) จังหวัดสมุทรปราการ”
ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

         สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2474 แต่เดิมตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 2 อาคารศาลาประชาคม จังหวัดสมุทรปราการ

         ต่อมาสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่บนที่ดินซึ่งเดิมเป็นบ้านพักอัยการ หลังจากที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการจึงได้ย้ายที่ตั้งใหม่เป็น เลขที่ 73 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา

มีสถานีตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ 15 สถานี คือ

1. สถานีตำรวจภูธรบางพลี

3. สถานีตำรวจภูธรบางบ่อ

5. สถานีตำรวจภูธรสาขลา

7. สถานีตำรวจภูธรพระประแดง

9. สถานีตำรวจภูธรบางปู

11. สถานีตำรวจภูธรคลองด่าน

13. สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้

15. สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2. สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง

4. สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว

6. สถานีตำรวจภูธรบางพลีน้อย

8. สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์

10. สถานีตำรวจภูธรเปร็ง

12. สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ

14. สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ

ภารกิจและหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสานักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้

(มาตรา ๒๓) สานักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

             (๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดาเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

             (๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ

             (๓) ให้คาปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล

ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร

               (๔) ดาเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดาเนินคดีให้

               (๕) ดาเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดาเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทาให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ

               (๖) ดาเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

               (๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน

               (๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสานักงานอัยการสูงสุด

               (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสานักงานอัยการสูงสุด ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สานักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สานักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด มีดังนี้

(มาตรา ๒๗) ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

             (๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสานักงานอัยการสูงสุด

             (๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสานักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ

             (๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสานักงานอัยการสูงสุด ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสานักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอาจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

               (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

               (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ    

               (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดาเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ

              (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทาไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนี่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่อง

การที่ได้กระทาตามคาสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทาการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้

             (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้

             (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้

             (๗) ดาเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคาพิพากษา ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ      

             (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจาเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดาเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ

             (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี

             (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ

             (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสานักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคาสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคา โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้ พนักงานอัยการ

ตำแหน่งใดมีอำนาจดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตามระเบียบที่สานักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

สานักงานอัยการจังหวัด มีอัยการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการ มีอำนาจและหน้าที่

               (ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสานักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสานักงานอัยการจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณา พิพากษาของศาลจังหวัด ศาลจังหวัดสาขา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลจังหวัดแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งว่าด้วยการนั้น

             (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายให้หน่วยงานราชการในสานักงานอัยการจังหวัด มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

              (ก) สำนักอานวยการ มีอำนาจและหน้าที่

               ๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารบุคคล งานเลขานุการ

นักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุและยานพาหนะของสานักงานอัยการจังหวัด

             ๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ
ข้าราชการธุรการ

นางจงจิตต์  วงษ์หาญ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

ข้าราชการธุรการศาลสูง
นางสาวมุทิตา เปรมกาศ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ้างเหมาบริการ

สถิติดคี

ประเภทคดี  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
ส.1  
ส.2  
ส.3 
ส.4   
ส.5  
ส.6  
ส.7  
ส.12
ส.12ก.
ส.13   
ริบทรัพย์  
คดีแพ่ง 
ประเภทคดี ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565ปี 2566
ส.17,9757,9268,053 8,234 6,754 6,092 4,803  2,8592,938
ส.2369300245 245 160 176  198 201 249
ส.3306169121 75 30 23  19 16 27
ส.47,6997,7207,765 7,831 6,5346,199  4,598 2,646 2,728
ส.5103 0 0
ส.6421466432 550 425 455 293  444 497
ส.73711885 50 75 64  74 59 58
ส.1217717  0 2 1
ส.12ก.192338 14 11  11 9 9
ฟื้นฟู2398843 103 90 128 98  1
ส.13 39
ริบทรัพย์191416 13 25 27  43 16 16
คดีแพ่ง575372 33 37 30  24 30 26
รวม17,16816,88716,87417,16514,14913,21110,161 6,283 6,544

เอกสารเผยแพร่

สำนักงานอัยการสูงสุดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
และให้บริการประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
ด้วยความเสมอภาคโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
หากมีการเรียกทรัพย์สินดังกล่าวจากท่านขอให้ร้องเรียนไปที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ภาค 1
สำนักงานอัยการภาค 1 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-346-013

เอกสารการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ภาค 1 <<< คลิก

ขั้นตอนการดำเนินงาน


ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ
73 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 0 2395 6001
โทรสาร. 0 2387 0888
E-mail : smpk@ago.go.th