ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมย์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานอัยการสูงสุด

กิจกรรม

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567
ในวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นางสาวอุรสา เดียวอิศเรศ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน แจกหนังสือ/คู่มือความรู้ทางกฎหมาย ณ วัดราษฎร์บำรุงวนาราม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

วิทยากรให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ เรือเอก ประกฤติ แสงอาวุธ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน, การแก้ไขหนี้ค้างชำระและการฟ้องร้องดำเนินคดี” ณ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน แจกหนังสือ/คู่มือความรู้ทางกฎหมาย ณ วัดท่ามะปราง ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
ในวันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ เรือเอก ประกฤติ แสงอาวุธ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

พิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี 2567
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ เรือเอก ประกฤติ แสงอาวุธ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท” ประจำปีงบประมาณ 2567
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี นำโดย นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการ ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท” ประจำปีงบประมาณ 2567 แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน ในเขตอำเภอแก่งคอย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

วิทยากรให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ เรือเอก ประกฤติ แสงอาวุธ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน, การแก้ไขหนี้ค้างชำระและการฟ้องร้องดำเนินคดี” ณ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

วิทยากรให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวธวัลรัตน์ บุญรอด นิติกรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน, การแก้ไขหนี้ค้างชำระและการฟ้องร้องดำเนินคดี” ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

วิทยากรให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
ในวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ เรือเอก ประกฤติ แสงอาวุธ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน, การแก้ไขหนี้ค้างชำระและการฟ้องร้องดำเนินคดี” ณ ห้องประชุมวัดหนองน้ำสร้าง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

วิทยากรให้ความรู้ในการประชุมทางวิชาการผู้ปฏิบัติงานด้านพระธรรมนูญ
ในวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ เรือเอก ประกฤติ แสงอาวุธ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา” ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถี” ประจำปี 2567
ในวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

งานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2567
ในวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้”
ในวันที่ 12 มกราคม 2567 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี นำโดย นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน แจกหนังสือ/คู่มือความรู้ทางกฎหมาย และกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” โดยเข้าร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้นอกระบบ ณ วัดหนองผักหนอก ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ในวันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ เรือเอก ประกฤติ แสงอาวุธ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วัดมงคลชัยพัฒนา (พระอารามหลวง) ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรีได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน แจกหนังสือ/คู่มือความรู้ทางกฎหมาย ณ วัดเขาแก้วธรรมาราม ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ เรือเอก ประกฤติ แสงอาวุธ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรีได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน แจกหนังสือ/คู่มือความรู้ทางกฎหมาย ณ วัดหนองคณฑี ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ เรือเอก ประกฤติ แสงอาวุธ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ เรือเอก ประกฤติ แสงอาวุธ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566
ในวันที่ 28 กันยายน 2566 นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และกฎหมายทั่วไป (กฎหมายอาญา)” ประจำปีงบประมาณ 2566
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี นำโดยนายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการ ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และกฎหมายทั่วไป (กฎหมายอาญา)” ประจำปีงบประมาณ 2566 แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ ห้องประชุมเฉลิมอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวทักษอร สุวรรณสายะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล จากนั้นเวลา 17.30 น. นางสาวทักษอร สุวรรณสายะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวทักษอร สุวรรณสายะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้นเวลา 17.30 น. นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ เรือเอก ประกฤติ แสงอาวุธ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรีได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน แจกหนังสือ/คู่มือความรู้ทางกฎหมาย ณ วัดตะกุด ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวทักษอร สุวรรณสายะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล จากนั้นเวลา 17.30 น. นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ เรือเอก ประกฤติ แสงอาวุธ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรีได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน แจกหนังสือ/คู่มือความรู้ทางกฎหมาย ณ วัดสารภี ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี

พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ เรือเอก ประกฤติ แสงอาวุธ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566
ในวันที่ 25 เมษายน 2566 นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ในวันที่ 20 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรีได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน แจกหนังสือ/คู่มือความรู้ทางกฎหมาย ณ วัดช้าง ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

พิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ในวันที่ 6 เมษายน 2566 นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรีได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน แจกหนังสือ/คู่มือความรู้ทางกฎหมาย ณ วัดหนองกบ ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท” ประจำปีงบประมาณ 2566
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี นำโดยนายกิติพงษ์ มณีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการ ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรีได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน แจกหนังสือ/คู่มือความรู้ทางกฎหมาย ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (ไผ่ต่ำ) ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

การตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิสิทธิ์ แสงนวล รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนิติกรปฏิบัติการ ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายแก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง และเทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

พิธีมอบเกียรติบัตรและถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสระบุรี และพิธีลาสิกขา
ในวันที่ 23 มกราคม 2566 นายกิติพงษ์ มณีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวทักษอร สุวรรณสายะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสระบุรี และพิธีลาสิกขา ณ วัดศรีบุรีรตนาราม (สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี) ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ในวันที่ 19 มกราคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรีได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน แจกหนังสือ/คู่มือความรู้ทางกฎหมาย ณ วัดตะเฆ่ ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

พิธี “วันยุทธหัตถี” ประจำปี 2566
ในวันที่ 18 มกราคม 2566 นายกิติพงษ์ มณีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นายพิสิทธิ์ แสงนวล รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันยุทธหัตถี” ประจำปี 2566 ณ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566
ในวันที่ 17 มกราคม 2566 นายกิติพงษ์ มณีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

พิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ในวันที่ 8 – 9 มกราคม 2566 นายกิติพงษ์ มณีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายกิติพงษ์ มณีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมงคลชัยพัฒนา (พระอารามหลวง) ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรีได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน แจกหนังสือ/คู่มือความรู้ทางกฎหมาย ณ วัดบางกง ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายกิติพงษ์ มณีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวทักษอร สุวรรณสายะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายกิติพงษ์ มณีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นายพิสิทธิ์ แสงนวล รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายกิติพงษ์ มณีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล จากนั้นเวลา 16.00 น. นายกิติพงษ์ มณีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวทักษอร สุวรรณสายะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วิทยากรให้ความรู้ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และครูผู้ดูแลเด็กของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ในวันที่ 5 กันยายน 2565 นายกิติพงษ์ มณีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นายพิสิทธิ์ แสงนวล รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการบริหารราชการท้องถิ่น” ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท” ประจำปีงบประมาณ 2565
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี นำโดยนายกิติพงษ์ มณีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการ ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท” ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ณ ที่ว่าการอำเภอเสาไห้ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายกิติพงษ์ มณีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวทักษอร สุวรรณสายะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ  ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2565
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายกิติพงษ์ มณีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ณ ศาลจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายกิติพงษ์ มณีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพร จากนั้นเวลา 17.00 น. ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 1, สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี, สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสระบุรี, สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยส่วนกลางมีกิจกรรม ดังนี้  1.จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษร พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. 2.จัดโต๊ะสำหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล 3.ประดับผ้ารอบอาคารสถานที่ของ วธ. 4.จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 5.กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณสำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี

วิทยากรให้ความรู้ โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 อำเภอเสาไห้ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายกิติพงษ์ มณีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นายพิสิทธิ์ แสงนวล รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

โครงการอัยการอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยมีคณะข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดท่าพง ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วิทยากรเสวนาใน “งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน”
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรีได้จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน โดยนายกิติพงษ์ มณีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวทักษอร สุวรรณสายะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานยุติธรรมในจังหวัดสระบุรี” ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายกิติพงษ์ มณีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นายพิสิทธิ์ แสงนวล รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 1, สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี, สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสระบุรี, สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีคณะข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วิทยากรให้ความรู้ “โครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงแห่งประเทศไทย”
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ทำโครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หยิงในประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายกิติพงษ์ มณีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นายพิสิทธิ์ แสงนวล รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “การอบรมให้ความรู้สิทธิและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง” ณ ศูนย์การค้าสุขอนันต์ปาร์ค ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

การตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางสาวทักษอร สุวรรณสายะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยนิติกรปฏิบัติการ ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และเทศบาลเมืองพระพุทธบาท ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

การตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ในวันที่ 18 เมษายน 2565 นายพิสิทธิ์ แสงนวล รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนิติกรปฏิบัติการ ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี และเทศบาลตำบลวิหารแดง ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

พิธี “วันยุทธหัตถี” ประจำปี 2565
ในวันที่ 18 มกราคม 2565 นายเสมา ชมชื่นธรรม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นางสาววรวรรณ อุดมแสวงโชค รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และะพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันยุทธหัตถี” ประจำปี 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565
ในวันที่ 3 – 7 มกราคม 2565 นายเสมา ชมชื่นธรรม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2564)
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายเสมา ชมชื่นธรรม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นางสาววรวรรณ อุดมแสวงโชค รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เกี่ยวกับสำนักงาน

ตราสัญลักษณ์

รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์
และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เดิมเป็นกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดจึงเป็นรูปตราราชสีห์ ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงได้มี การกำหนดเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดขึ้นใหม่ สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัด ใช้กับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้บัญญัติให้นำกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับกับข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้บัญญัติให้เครื่องหมายแบบข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และโดยที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้บัญญัติให้ การกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัด สำหรับใช้กับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ต้องออกเป็นกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

     สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 129) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 40 หน้า 104-105 และออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 51 หน้า 4-5 กำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักอัยการสูงสุด เป็นรูปตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานเหนือพระแว่น สุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุด จึงเปลี่ยนจากรูปตราราชสีห์เป็น รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรแห่งความยุติธรรมของสังคมเพื่อความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชน”

พันธกิจ (Missions)
  1. อำนวยความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พึ่งพิงได้บนพื้นฐานของความเสมอภาค
  2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐ เพื่อประโยชน์สาธารณะและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  3. รับรู้ ดูแล แก้ปัญหาในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในด้านกฎหมาย
  4. พัฒนาศักยภาพองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกบนฐานความเชี่ยวชาญ
โครงสร้าง (Structure)
ค่านิยมร่วม “PUBLIC”

นโยบายการบริหารงานของอัยการสูงสุด

  • P : People First      ประชาชนมาที่หนึ่ง
  • U : Uprightness      เป็นที่พึ่งความยุติธรรม
  • B : Betterment      คิดและทำเพื่อพัฒนา
  • L : Lawfulness      รักษากฎหมายด้วยเหตุผล
  • I : Integrity      ประพฤติตนซื่อสัตย์และโปร่งใส
  • C : Collaboration      ร่วมมือร่วมใจสู่เป้าหมาย

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นางสาวอุรสา เดียวอิศเรศ
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
นายบุญเกียรติ  อุดมแสวงโชค
อัยการอาวุโส
นางสาวสุฤดี  มณีรัตน์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เรือเอก ประกฤติ แสงอาวุธ
รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 

ข้าราชการธุรการ

นางวิไลพร คำมาพล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นางสาวธวัลรัตน์ บุญรอด
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวมุกรดา ศรีทอง
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวสุกัญญา  สื่อเฉย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ้างเหมาบริการ

นายภควัต สินโทรัมย์
นิติกร
นายเดชบดินทร์ แร่กาสินธ์
พนักงานขับรถยนต์

ทนายความอาสา

นายวันยุทธ วัฒนธรรม
ทนายความอาสาอาวุโส
นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์
ทนายความอาสาอาวุโส
นายประทีป ปั้นอยู่
ทนายความอาสาอาวุโส
นางสาวเปรมจิตต์ ตั้งสถาพร
ทนายความอาสา
นายจักรกฤษณ์ หวังเจริญ
ทนายความอาสา

นางสาวดาวเรือง ยิ่งกว่าชาติ
ทนายความอาสา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

การยื่นเอกสารคำร้อง

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก

1.  ทะเบียนบ้านที่มีข้อความว่า “ตาย” และมรณบัตร ของเจ้ามรดก (ผู้ตาย)
2.  ทะเบียนบ้าน ของผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
3.  บัตรประจำประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้ร้องขอจัดการมรดก
4.  มรณบัตร ของบิดามารดาของเจ้ามรดก (ผู้ตาย) (กรณีบิดามารดาของเจ้ามรดก (ผู้ตาย) ถึงแก่ความตายก่อนแล้ว ถ้าไม่มี หรือ
หาเอกสารหลักฐานไม่พบให้ไปขอ หนังสือรับรองการตาย ได้ที่อำเภอที่อาศัยอยู่โดยนำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือบุคคลที่รู้เห็นไปให้เจ้าหน้าที่อำเภอไต่สวน)
5.  ทะเบียนสมรส ของเจ้ามรดก (ผู้ตาย) และ/หรือ ทะเบียนหย่า ของเจ้ามรดก (ผู้ตาย)
6.  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของเจ้ามรดก (ผู้ตาย) ทายาท และผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตาย (กรณีถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล)
7.  พินัยกรรมของเจ้ามรดก (ถ้ามี)
8.  สูติบัตรของบุตรเจ้ามรดก (ผู้ตาย) (กรณีบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ หรือ บิดา (ผู้ตาย) ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภริยา)
9.  เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์มรดก เช่น โฉนดที่ดินและสัญญาจำนอง คู่มือรายการจดทะเบียนรถยนต์ สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ คู่มือรายการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ สัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ทะเบียนอาวุธปืน สมุดเงินฝากธนาคาร ใบหุ้น และอื่นๆ เป็นต้น
10.  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ และทะเบียนบ้าน ของผู้ให้ความยินยอมทุกคน
11.  หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก รับได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี โดยต้องให้ทายาททุกคนมาลงชื่อยินยอมให้เป็นผู้จัดการมรดกต่อหน้าเจ้าหน้าที่
กรณี ทายาทคนใดเดินทางมาสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี ไม่ได้
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
11.1 ให้ไป สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี ประจำจังหวัดที่ทายาทคนนั้นอาศัยอยู่ เพื่อขอ
” หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก”
11.2 ให้ทายาทคนที่ไม่สามารถเดินทางมาสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
– หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก อย่างละ 4 ชุด
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ และทะเบียนบ้าน อย่างละ 4 ชุด (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
– ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 4 ชุด (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
– สำเนาสูติบัตร (กรณีทายาทยังไม่บรรลุนิติภาวะ) อย่างละ 4 ชุด (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
12.  บัญชีเครือญาติของเจ้ามรดก (ผู้ตาย) รับได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
13.  ค่าธรรมเนียมศาลจำนวน 200 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ)

หมายเหตุ  
* เอกสารตามข้อ 1 – 10 ที่นำมายื่นต้องเป็นต้นฉบับเอกสาร หรือสำเนาเอกสารที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อและตำแหน่งรับรองความถูกต้องแล้ว เท่านั้น
* เอกสารตามข้อ 1 ถึง 10 ให้ถ่ายเอกสาร  4  ชุด
* เอกสารทุกฉบับให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย 
* ตามข้อ 13 ค่าธรรมเนียมศาล จำนวน 200 บาท ให้ชำระในวันที่มอบเอกสารแก่เจ้าหน้าที่ครบถ้วนแล้ว

** การปกปิดทายาท การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานเป็นความผิดตามกฎมายอาญา มีโทษปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ
*** ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ดำเนินการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิทุกคนตามกฎหมายและหน้าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดก ตามที่กฎหมายกำหนด

         เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการร้องขอให้ศาลสั่งบุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถ

1. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ร้องขอเป็นผู้อนุบาล
2. ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวคนพิการ ของผู้จะขอให้ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถ
3. ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (กรณี ผู้ร้องกับผู้ป่วยเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย)
4. สูติบัตร (กรณี ผู้จะขอให้ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถเป็นบุตรของผู้ร้อง)
5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
6. รายงานความเห็นของแพทย์ระบุชัดเจนว่าเป็นโรคอะไร ขณะนี้มีสภาพเป็นอย่างไร โดยละเอียด
7. รูปถ่ายผู้ป่วย
8.  ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน (หรือมรณบัตรทายาท) ของทายาทผู้ให้ความยินยอมทุกคน
9. หนังสือยินยอมของทายาท รับได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี และต้องให้ทายาททุกคนมาลงชื่อยินยอมให้เป็นผู้อนุบาลต่อหน้าเจ้าหน้าที่
10.  ค่าธรรมเนียมศาลจำนวน 2,000 บาท หรืออาจมากกว่านี้ กรณี ที่อยู่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งหมายศาลอยู่ในอำเภอที่ห่างไกล
(หากมีเงินเหลือจะคืนในภายหลัง)


หมายเหตุ  
* เอกสารตามข้อ 1 – 8 ที่นำมายื่นต้องเป็นต้นฉบับเอกสาร หรือสำเนาเอกสารที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อและตำแหน่งรับรองความถูกต้องแล้ว เท่านั้
* เอกสารตามข้อ 1 – 8 ให้ถ่ายเอกสาร  4  ชุด 
* เอกสารทุกฉบับให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย 
* ตามข้อ 10 ค่าธรรมเนียมศาล จำนวน 2,000 บาท ให้ชำระในวันที่มอบเอกสารแก่เจ้าหน้าที่ครบถ้วนแล้ว

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการร้องขอให้ศาลสั่งบุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

1. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ร้องขอเป็นผู้อนุบาล
2. ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวคนพิการ ของผู้จะขอให้ศาลสั่งเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (กรณี ผู้ร้องกับผู้ป่วยเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย)
4. สูติบัตร (กรณี ผู้จะขอให้ศาลสั่งเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถเป็นบุตรของผู้ร้อง)
5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
6. รายงานความเห็นของแพทย์ระบุชัดเจนว่าเป็นโรคอะไร ขณะนี้มีสภาพเป็นอย่างไร โดยละเอียด
7. รูปถ่ายผู้ป่วย
8.  ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน (หรือมรณบัตรทายาท) ของทายาทผู้ให้ความยินยอมทุกคน
9. หนังสือยินยอมของทายาท รับได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี และต้องให้ทายาททุกคนมาลงชื่อยินยอมให้เป็นผู้อนุบาลต่อหน้าเจ้าหน้าที่
10.  ค่าธรรมเนียมศาลจำนวน 2,000 บาท หรืออาจมากกว่านี้ กรณี ที่อยู่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งหมายศาลอยู่ในอำเภอที่ห่างไกล
(หากมีเงินเหลือจะคืนในภายหลัง)


หมายเหตุ  
* เอกสารตามข้อ 1 – 8 ที่นำมายื่นต้องเป็นต้นฉบับเอกสาร หรือสำเนาเอกสารที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อและตำแหน่งรับรองความถูกต้องแล้ว เท่านั้
* เอกสารตามข้อ 1 – 8 ให้ถ่ายเอกสาร  4  ชุด 
* เอกสารทุกฉบับให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย 
* ตามข้อ 10 ค่าธรรมเนียมศาล จำนวน 2,000 บาท ให้ชำระในวันที่มอบเอกสารแก่เจ้าหน้าที่ครบถ้วนแล้ว

เอกสารหลักฐานประกอบในการยื่นคำร้อง
ขอถอนผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดามารดา) และตั้งผู้ปกครองใหม่

1. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้จะเป็นผู้ปกครอง
2. ทะเบียนบ้าน และหรือบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เยาว์ (ถ้ามี)
3. สูติบัตร ของผู้เยาว์ (ถ้ามี)
4. ทะเบียนสมรส ของบิดามารดาผู้เยาว์ (ถ้ามี)
5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
6. มรณบัตร ของบิดามารดาผู้เยาว์ (กรณี บิดาหรือมารดาเสียชีวิต)
7. หลักฐานใบแจ้งความ (กรณีผู้เยาว์ถูกทอดทิ้ง)
8. หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร (กรณีบิดาไม่มาจดทะเบียน)
9. ทะเบียนบ้าน ของบิดามารดาผู้เยาว์ที่ระบุไว้ในสูติบัตร (ถ้ามี)
10. คัดที่อยู่ ของบิดามารดาผู้เยาว์จากสำนักงานเขต หรืออำเภอ หรือสำนักทะเบียนกลาง
11. ทะเบียนสมรสผู้ร้อง (ถ้ามี)
12. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของสามี/ภริยาที่ให้ความยินยอมในการเป็นผู้ปกครอง (กรณีชอบด้วยกฎหมาย)
13. หนังสือยินยอมของสามี/ภริยาที่จะเป็นผู้ปกครอง (กรณีเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย) รับได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี และต้องให้สามี/ภริยามาลงชื่อยินยอมให้เป็นผู้ปกครองต่อหน้าเจ้าหน้าที่
14. ค่าธรรมเนียมศาลจำนวน 2,000 บาท หรืออาจมากกว่านี้ กรณีที่อยู่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งหมายศาลอยู่ในอำเภอที่ห่างไกล
(หากมีเงินเหลือจะคืนในภายหลัง)

หมายเหตุ 
* เอกสารตามข้อ 1 – 12 ที่นำมายื่นต้องเป็นต้นฉบับเอกสาร หรือสำเนาเอกสารที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อและตำแหน่งรับรองความถูกต้องแล้ว เท่านั้น
* เอกสารตามข้อ 1 – 12 ให้ถ่ายเอกสาร 4 ชุด 
* เอกสารทุกฉบับให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย 
* ตามข้อ 14 ค่าธรรมเนียมศาล จำนวน 2,000 บาท ให้ชำระในวันที่มอบเอกสารแก่เจ้าหน้าที่ครบถ้วนแล้ว

เอกสารหลักฐานประกอบในการยื่นคำร้อง
ขอถอนผู้ปกครอง (เดิม) และตั้งผู้ปกครองใหม่

1. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้จะเป็นผู้ปกครอง
2. ทะเบียนบ้าน และหรือบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เยาว์ (ถ้ามี)
3. สูติบัตร ของผู้เยาว์ (ถ้ามี)
4. ทะเบียนสมรส ของบิดามารดาผู้เยาว์ (ถ้ามี)
5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
6. มรณบัตร ของบิดามารดาผู้เยาว์ (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต)
7. หลักฐานใบแจ้งความ (กรณีผู้เยาว์ถูกทอดทิ้ง)
8. หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร (กรณีบิดาไม่มาจดทะเบียน)
9. ทะเบียนบ้าน ของบิดามารดาผู้เยาว์ที่ระบุไว้ในสูติบัตร (ถ้ามี)
10. คัดที่อยู่ ของบิดามารดาผู้เยาว์จากสำนักงานเขต หรืออำเภอ หรือสำนักทะเบียนกลาง (กรณีที่บิดามารดาทอดทิ้ง) และส่งหนังสือติดต่อประสาน เพื่อสอบถามเรื่องความยินยอมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
11. ทะเบียนสมรส ของผู้ร้อง (ถ้ามี)
12. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของสามี/ภริยาที่ให้ความยินยอมในการเป็นผู้ปกครอง (กรณีชอบด้วยกฎหมาย)
13. หนังสือยินยอมของสามี/ภริยาที่จะเป็นผู้ปกครอง (กรณีเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย) รับได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี และต้องให้สามี/ภริยามาลงชื่อยินยอมให้เป็นผู้ปกครองต่อหน้าเจ้าหน้าที่
14. ค่าธรรมเนียมศาลจำนวน 2,000 บาท หรืออาจมากกว่านี้ กรณีที่อยู่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งหมายศาลอยู่ในอำเภอที่ห่างไกล (หากมีเงินเหลือจะคืนในภายหลัง)

หมายเหตุ 
* เอกสารตามข้อ 1 – 12 ที่นำมายื่นต้องเป็นต้นฉบับเอกสาร หรือสำเนาเอกสารที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อและตำแหน่งรับรองความถูกต้องแล้ว เท่านั้น
* เอกสารตามข้อ 1 – 12 ให้ถ่ายเอกสาร 4 ชุด 
* เอกสารทุกฉบับให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย 
* ตามข้อ 14 ค่าธรรมเนียมศาล จำนวน 2,000 บาท ให้ชำระในวันที่มอบเอกสารแก่เจ้าหน้าที่ครบถ้วนแล้ว

เอกสารหลักฐานประกอบในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครอง 

1. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้จะเป็นผู้ปกครอง
2. ทะเบียนบ้าน และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เยาว์ (ถ้ามี)
3. สูติบัตร ของผู้เยาว์ (ถ้ามี)
4. ทะเบียนสมรส ของบิดามารดาผู้เยาว์ (ถ้ามี)
5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
6. มรณบัตรของบิดามารดาผู้เยาว์ (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต)
7. หลักฐานใบแจ้งความ (กรณีผู้เยาว์ถูกทอดทิ้ง)
8. หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร (กรณีบิดาไม่จดทะเบียน)
9. ทะเบียนบ้าน ของบิดามารดาผู้เยาว์ที่ระบุไว้ในสูติบัตร (ถ้ามี)
10. คัดที่อยู่ ของบิดามารดาผู้เยาว์จากสำนักงานเขต หรืออำเภอ หรือสำนักทะเบียนกลาง (กรณีที่บิดามารดาทอดทิ้ง) และส่งหนังสือติดต่อประสาน เพื่อสอบถามเรื่องความยินยอมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
11. ทะเบียนสมรส ของผู้ร้อง (ถ้ามี)
12. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของสามี/ภริยาที่ให้ความยินยอมในการเป็นผู้ปกครอง (กรณีชอบด้วยกฎหมาย)
13. หนังสือยินยอมของสามี/ภริยาที่จะเป็นผู้ปกครอง (กรณีเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย) รับได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี และต้องให้สามี/ภริยามาลงชื่อยินยอมให้เป็นผู้ปกครองต่อหน้าเจ้าหน้าที่
14. ค่าธรรมเนียมศาลจำนวน 2,000 บาท หรืออาจมากกว่านี้ กรณีที่อยู่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งหมายศาลอยู่ในอำเภอที่ห่างไกล (หากมีเงินเหลือจะคืนในภายหลัง)

หมายเหตุ 
* เอกสารตามข้อ 1 – 12 ที่นำมายื่นต้องเป็นต้นฉบับเอกสาร หรือสำเนาเอกสารที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อและตำแหน่งรับรองความถูกต้องแล้ว เท่านั้น
* เอกสารตามข้อ 1 – 12 ให้ถ่ายเอกสาร 4 ชุด 
* เอกสารทุกฉบับให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย 
* ตามข้อ 14 ค่าธรรมเนียมศาล จำนวน 2,000 บาท ให้ชำระในวันที่มอบเอกสารแก่เจ้าหน้าที่ครบถ้วนแล้ว

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000
แผนที่ : https://goo.gl/maps/inPHq6NbDgkqe2jP8
Facebook : สคชจ.สระบุรี https://www.facebook.com/sburi.lawaid/
เพจ Facebook : สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสระบุรี
Tel. 036-214127   Fax. 036-214126