ภาพกิจกรรม และ ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี
เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2567
ในวันที่ 18 มกราคม 2567

วันนี้ (18 มกราคม 2567) เวลา 07.00 น.  นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวเบญจมาส อุตวรรณา อัยการจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2567 ในวันที่ 18 มกราคม 2567 ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จังหวัด สระบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี
เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2567
ในวันที่ 17 มกราคม 2567

วันนี้ (17 มกราคม 2567) เวลา 07.00 น.  นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายธนภัทร เจริญบุญ อัยการจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2567 ในวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จังหวัด สระบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในวันที่ 16 มกราคม 2567

วันนี้ (16 มกราคม 2567) เวลา 08.00 น.  นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาววรวรรณ อุดมแสวงโชค รองอัยการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 ณ ถนนสุดบรรทัดบริเวณหน้าโรงเรียนแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ในวันที่ 15 มกราคม 2567

วันนี้ (15 มกราคม 2567) เวลา 08.00 น.  นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวนันทัชพร จิระการวิสุทธิ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียน ปลูกป่า ปลูกพืชผักสวนครัว เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมกิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ในวันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567

วันนี้ (8 มกราคม 2567) เวลา 08.00 น.  นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวยุวธิดา อติเรกวุฒิ อัยการจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมกิจกรรมจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ นื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในวันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567 ณ วัดมงคลชัยพัฒนา(พระอารามหลวง) ตำบลห้วยบง อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมกิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุศล ประจำปี 2566
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

วันนี้ (7 ธันวาคม 2566) เวลา 08.00 น.  นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายสมเกียรติ ตรีรยาภิวัฒน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานสูงสุด เข้าร่วมกิจกรรมจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปี 2566 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ วัดมงคลชัยพัฒนา(พระอารามหลวง) ตำบลห้วยบง อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี
เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ประจำปี 2566
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566

วันนี้ (5ธันวาคม 2566) เวลา 07.00 น.  นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาววดา ต๊ะหล้า อัยการจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จังหวัด สระบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2566
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2566

วันนี้ (4 ธันวาคม 2566) เวลา 09.00 น.  นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายเกษม ภัทสรกุลนานนท์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดชุมชนริมคลอง/คู/คลอง ประจำปี 2566เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณวัดคลองกระทิง หมู่ที่12 ตำบลวังม่วง อำเภอ วังม่วง จังหวัด สระบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2566
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2566) เวลา 08.00 น.  นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาว ยุวธิดา อติเรกวุฒิ อัยการจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2566 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 23พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว(สำเภาราษฎร์บำรุง) หมู่3 บ้านคุ้มเขาเขียว ตำบลหน้าพระลาน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมกิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2566) เวลา 07.30 น.  นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาว ยุวธิดา อติเรกวุฒิ อัยการจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอ เมือง จังหวัด สระบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566
ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2566) เวลา 07.30 น.  นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาว ศศิภา เรืองฤทธิ์ชาญกุล อัยการจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอ เมือง จังหวัด สระบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ณ วัดโคกมะตูม ตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
วันเสาร์ที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ (28 ตุลาคม 2566) เวลา 09.30 น.  นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาว ศศิภา เรืองฤทธิ์ชาญกุล อัยการจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดโคกมะตูม ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี
ร่วมพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

วันนี้ (13 ตุลาคม 2566) เวลา 07.30 น.  นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายศิระ โพตรานุภาพ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 89 รูป และในเวลา 09.00 น. วางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
และในเวลา 14.30 น. นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาววรวรรณ อุดมแสวงโชค รองอัยการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี
จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

เวลา 08.00 น. ในวันที่ 28 กันยายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย รวมถึงได้จัดกิจกรรมประดังธงชิตไทยตามอาคารสถานที่ราชการ และจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงของสำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี
ร่วมพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

วันนี้ (12 สิงหาคม 2566) เวลา 07.30 น. ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวยุวธิดา อติเรกวุฒิ อัยการจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยในเวลา 07.30 น. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 92 รูป เวลา 08.30 น. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ และในเวลา 18.00 น. นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้พันตำรวจโทธีรพล สงเคราะห์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เวลา 19.19 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงความจงรักภักดี พร้อมตั้งจิตอธิษฐานให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของประชาชนสืบไป

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2566) เวลา 07.30 น. ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญพระราชกุศลและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 72 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 จากนั้น ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาที่บริเวณอ่างเก็บน้ำศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี จำนวน 350,072 ตัว ปลาตะเพียนขาว 200, 000 ตัว ปลาตะเพียนทอง 150,000 ตัว ปลาบึก 72 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเป็นการขยายพันธุ์ปลาและแหล่งอาหารให้เพิ่มมากขึ้น ในเวลา 18.00 น. นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายสมเกียรติ ตรียาภิวัฒน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดเข้าร่วมพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 โดยอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 1 ได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจโท ปริญญา  เฉลิมพันธ์  รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 1 เป็นประธานในพิธีฯในการกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี
ร่วมกิจกรรมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 26 มิถุนายน 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายนายธนภัทร เจริญบุญ อัยการประจำกอง และข้าราชการธุการ เข้าร่วมกิจกรรมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เพื่อเข้าร่วมทำบัญตักบาตรถวายพระกุศล ณ วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายสมเกียรติ ตรียาภิวัฒน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และนายวิชัย สินโทรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญพระราชกุศลและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 46 รูป จากนั้นเวลา 08.30 น. ที่อ่างเก็บน้ำคลองเพรียว ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และเพิ่มศักยภาพของแหล่งทำการประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำในสระน้ำให้เป็นแหล่งน้ำที่เอื้อต่อการทำกิน และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของชุมชน ตลอดจนทำให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งด้านอาชีพ การประมง ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกิจกรรมจิตอาสา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกวิวัฎ ไหมอ่อน อัยการจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวยุวธิดา อติเรกวุฒิ อัยการจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เทศกาลวันสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรม ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เทศกาลวันสงกรานต์ เป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานในปีใหม่ไทย เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต 

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์
วันที่ 6 เมษายน 2566 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาววรวรรณ อุดมแสวงโชค รองอัยการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ ในวันที่ 6 เมษายน 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวนันทัชพร จิระการวิสุทธิ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ ในวันที่ 6 เมษายน 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ วัดมงคลชัยพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. นายมาตุภูมิ ริยาพันธ์ อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวธีระดา จำปา อัยการประจำกอง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
เวลา 10.00 น. นายมาตุภูมิ ริยาพันธ์ อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายธนภัทร เจริญบุญ อัยการประจำกอง เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายมาตุภูมิ ริยาพันธ์ อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอักรินทร์ วินทะไชย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 89 รูป และพิธีวางพานพุ่มพร้อมพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อน้อมสำนึกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระทัยอันยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2565

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายมาตุภูมิ ริยาพันธ์ อัยการจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 89 รูป ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีเพื่อน้อมสำนึกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระทัยอันยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย
เวลา 10.00 น. นายมาตุภูมิ ริยาพันธ์ อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวธีระดา จำปา อัยการประจำกอง เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกำจัดผักตบชวาพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองเพรียว เพื่อกำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการระบายน้ำ เป็นการเพิ่มพื้นที่ให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
เวลา 18.00 น. นายมาตุภูมิ ริยาพันธ์ อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอักรินทร์ วินทะไชย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายมาตุภูมิ ริยาพันธ์ อัยการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 1, สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี, สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสระบุรีและสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ข้าราชการฝ่ายอัยการได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานฯ และได้ประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันนี้ (30 ส.ค. 2565) เวลา 10.00 น. นายมาตุภูมิ ริยาพันธ์ อัยการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณสำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

จังหวัดสระบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

วันนี้ (12 ส.ค.65) เวลา 07.30 น. นายมาตุภูมิ ริยาพันธ์ อัยการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสมาคม ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญพระราชกุศลและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 91 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และในเวลา 10.00 น. นางสาวนันทัชพร จิระการวิสุทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณวัดโพธิ์ทอง หมู่ 7 อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมโครงการ 1 วัด 1 ไร่ ปลูกไผ่เพื่อชุมชน
ณ วัดพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
วันที่ 4 สิงหาคม 2565

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายมาตุภูมิ ริยาพันธ์ อัยการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายยงยศ ประทักษ์วิริยะ อัยการประจำกอง นางสาววงเดือน จิตต์ชุ่ม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและนางสาวสาวิตรี อิ่มยวง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 1 วัด 1 ไร่ ปลูกไผ่เพื่อชุมชน ณ วัดพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

สำนักงานอัยการภาค 1 ออกตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2565
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี
วันที่ 2 สิงหาคม 2565

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายธีระนนท์ ไหวดี อธิบดีอัยการภาค 1 และคณะ ได้ออกตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี เพื่อประโยชน์ในการควบคุม แนะนำ ชี้แจง และปรับปรุงแก้ไ่ขการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน คำสั่งและการวินิจฉัยของทางราชการ

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชสมภพ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ในวันที่ 26 ก.ค. 2565 (เวลา 09.00 น.) นายมาตุภูมิ ริยาพันธ์ อัยการจังหวัดสระบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี, สํานักงานอัยการคดีปราบปรามการทุจริตภาค 1, สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสระบุรี, สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสระบุรีและสํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยส่วนกลางมีกิจกรรม ดังนี้  1.จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษร พระปรมาภิไธย ว.ป.ร.  2.จัดโต๊ะสำหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล 3.ประดับผ้ารอบอาคารสถานที่ของ วธ. 4.จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 พร้อม และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 5.กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณสำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน
วันที่ 3 มิถุนายน 2565

ในวันที่ 3 มิ.ย. 2565 (เวลา 07.00 น.) นายมาตุภูมิ ริยาพันธ์ อัยการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรีแห่งใหม่ เวลา 10.00 น. นายเกษม ภัทสรกุลนานนท์ อัยการประจำกอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี ร่วมทั้งหัวหน้าส่วนงานราชการและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด สวนสาธารณะ ณ บริเวณถนนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และเวลา 18.00 น. นายอักรินทร์ วินทะไชย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรีแห่งใหม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน
วันที่ 3 มิถุนายน 2565

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (เวลา 09.00 น.) นายมาตุภูมิ ริยาพันธ์ อัยการจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายบำรุง เฟื่องเรือง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 1, นายกิติพงษ์ มณีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี, นายศุภชัย คงประพันธ์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสระบุรี, นายมานพ เสือเหลือง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี และคณะข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ตำปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (เวลา 08.00 น.) นายมตุภูมิ ริยาพันธ์ อัยการจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวนันทัชพร จิระการวิสุทธิ์ อัยการประจำกอง เข้าร่วมกิจกรรมงานพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และในเวลา (10.00 น.) นายธนภัทร เจริญบุญ อัยการประจำกอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหา ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ในประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565
วันที่ 13 เมษายน 2565

ในวันที่ 13 เมษายน 2565 นายมาตุภูมิ ริยาพันธ์ อัยการจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นายอักรินทร์ วินทะไชย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565   และกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และสรงน้ำพระ พร้อมให้หัวหน้าส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้ารดน้ำ เพื่อขอพร และความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ที่ได้สืบต่อกันมาช้านาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรม   ณ  บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เทศกาลวันสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2565

ในวันที่ 12 เมษายน 2565 นายมาตุภูมิ ริยาพันธ์ อัยการจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรม ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เทศกาลวันสงกรานต์ เป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานในปีใหม่ไทย เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี
โดยจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี
และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
ในหัวข้อ “ใช้สื่อโซเชียลสร้างสรรค์ให้ ปังปุริเย่”
วันที่ 22 มีนาคม 2565

ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางจตุพร อาจคงหาญ อัยการจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี” โดยจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ในหัวข้อ
“ใช้สื่อโซเชียลสร้างสรรค์ให้ ปังปุริเย่” ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อีกทั้งยังมี อาจารย์จตุพล ชมภูนิช และ นายวุฒิชัย พุ่มสงวน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย เป็นโครงการที่ให้ความรู้ในการใช้สื่อโซเชียล และรู้เท่าทันสื่อโซเชียล กฏหมายที่เกี่ยวข้องการใช้สื่อโซเชียล เพื่อให้เด็กและเยาวชนไม่ตกเป็นเหยื่อในการใช้สื่อโซเชียล

จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 08.30น.) นางจตุพร อาจคงหาญ อัยการจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยทรงพระปรีชาสามารถในศิลปกรรมด้านต่างๆ หลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านกวีนิพนธ์ ด้านประติมากรรม และด้านดนตรี
และในเวลา 09.30 น. นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ บริเวณหลังห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 68 ปี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2565 ครบรอบ 68 ปี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ อุทิศบุญกุศลและแผ่เมตตาจิตอุทิศให้กับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนที่ได้ล่วงลับไป เพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงคุณงามความดีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละแรงกาย แรงใจ เพื่อความสงบสุขของประชาชน และประเทศชาติ

งานพิธี “วันยุทธหัตถี” ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565

วันนี้ (18 ม.ค.2565) เวลา 08.30 น. นางจตุพร อาจคงหาญ อัยการจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม ดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ ใน จ .สระบุรี ได้ขึ้นวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะ ตามลำดับ จากนั้น นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีขึ้นคลองพวงมาลัย วางพานพุ่ม ดอกไม้สด พร้อมจุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย พระเกียรติยศเลื่องลือไปทั่วสารทิศและเป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ข้าศึกไม่กล้ามารุกรานไทยอีกเป็นเวลากว่าร้อยปี ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถี เป็นวันรัฐพิธี เนื่องในวันประวัติศาสตร์สำคัญ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงได้รับชัยชนะ จากการทำยุทธหัตถี กับพระมหาอุปราชา ซึ่งเหล่าพสกนิกรชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยและทรงสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงแก่ประเทศไทยมาในอดีตกาล อันนำมาซึ่งความสุขสงบและเกียรติภูมิของราชอาณาจักร มาถึงกาลปัจจุบัน โดยการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นั้นนับว่า เป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญ ในประวัติศาสตร์ชาติไทย จนกลายเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยวของชาวไทย ที่มีความสมัครสมานสามัคคี เสียสละ ต่อสู้ เพื่อรักษาเอกราชของชาติให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงมาตราบเท่าทุกวันนี้ และเวลา 10.30 น. นางจตุพร อาจคงหาญ อัยการจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกิจกรรม ”จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์” เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวน้อย ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565
วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.30น. นางจตุพร อาจคงหาญ อัยการจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ พ่อขุนรามคำแหง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงที่มีต่อชาวไทย และวันที่ค้นพบหลักศิลาจารึกที่บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขทัย และเวลา 10.30 น.ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565
วันที่ 3 มกราคม 2565

วันที่ 3 ม.ค.2565 เวลา 13.25 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ร่วมรับเสด็จ

ทั้งนี้นางจตุพร อาจคงหาญ อัยการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และประชาชน ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ

“เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรชาวไทย โดยร่วมกับพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ในวันที่ 16 มกราคม 2505 ซึ่งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) หรือฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ถือเป็นฟาร์มโคนมแห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นต้นแบบในการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมอย่างเป็นระบบ เกษตรกรสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ทั้งยังส่งเสริมการบริโภคนมเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ อ.ส.ค. จึงได้ถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมา ที่จะให้มีการจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นประจำทุกปี

สำหรับการจัดงานในปีนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องในวงการโคนมและอุตสาหกรรมนมจะได้พบปะ แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ความรู้ ทัศนคติ การเลี้ยง การผลิต ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน รวมทั้งเป็นเวทีในการแสดงความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนมของประเทศ

โดยมีรูปแบบการจัดงานในปีนี้ได้ยึดความประหยัด อย่างคุ้มค่า แต่ต้องให้สมพระเกียรติ พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทยสู่ next normal” มีหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจ อาทิ ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไร ให้ปลอดภัยในโคนม เพิ่มประสิทธิภาพการทำฟาร์มโคนมของเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยเทคโนโลยีและความคิดที่สร้างสรรค์ ฯลฯ นิทรรศการทางวิชาการของหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 มกราคม 2565 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขึ้นบัญชีราชชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,500 บาท ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ 2566 
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 – 29 กันยายน 2565 รายละเอียด

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,000 บาท ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ 2565 
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 – 26 กรกฎาคม 2565 รายละเอียด

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,000 บาท ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ 2565 
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 22 ตุลาคม 2564 รายละเอียด

ผู้ใช้บริการ สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์ 036-211115
สอบถามทราบนัด ประกันตัว 036-211277
สอบถามผลคดี 036-211115

ผู้ใช้บริการ / ประชาชน
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ สำรอง 086-8125248

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีมีภารกิจในการบริหารงานยุติธรรมในส่วนของฝ่ายบริหารของรัฐเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของรัฐและดำเนินการคุ้มครองรักษาสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชน์ของประชาชนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นประชาชนในชนบทและประชาชนที่ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้เกิดความเสมอภาคตามกฎหมาย และเกิดความเป็นธรรมในสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อขัดแย้ง และการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันอันเป็นการพัฒนาทางสังคม และลดปัญหาอาชญากรรมและคดีข้อพิพาทต่าง ๆ ให้น้อยลงเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชนทั่วไป

เดิม สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ใช้ชื่อว่า “ที่ทำการอัยการจังหวัดสระบุรี”สังกัดกรมอัยการ กระทรวงมหาดไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2534กรมอัยการได้แยกออกจากกระทรวงมหาดไทย เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง ทบวง และได้เปลี่ยนชื่อจาก “กรมอัยการ” เป็น “สำนักงานอัยการสูงสุด”ตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 47ลงวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2534และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534มาตรา 40

สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี เดิมตั้งสำนักงานอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรีตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ พ.ศ. 2469และปัจจุบันสำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีได้ย้ายสำนักงานออกมาจากศาลากลางจังหวัดสระบุรีมาตั้งสำนักงานที่ ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541เป็นต้นมา

ตราสัญลักษณ์

รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์
และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เดิมเป็นกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดจึงเป็นรูปตราราชสีห์ ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงได้มี การกำหนดเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดขึ้นใหม่ สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัด ใช้กับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้บัญญัติให้นำกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับกับข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้บัญญัติให้เครื่องหมายแบบข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และโดยที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้บัญญัติให้ การกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัด สำหรับใช้กับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ต้องออกเป็นกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

     สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 129) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 40 หน้า 104-105 และออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 51 หน้า 4-5 กำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักอัยการสูงสุด เป็นรูปตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานเหนือพระแว่น สุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุด จึงเปลี่ยนจากรูปตราราชสีห์เป็น รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

นโยบายอัยการสูงสุด

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโครงสร้าง (Structure)วัฒนธรรมองค์กร

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดมีดังนี้

          (มาตรา ๒๓) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

          (๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
          (๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
          (๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
          (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้
          (๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
          (๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
          (๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุดมีดังนี้

          (มาตรา ๒๗)  ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ
          (๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้
          ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการมีดังนี้

          มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
          (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
          (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
          (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
          (๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
          (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้
          พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.                                            กฎหมายองค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายมนต์ชัย คงคล้าย
อัยการจังหวัดสระบุรี
พ.ต.ท.โยธิน ผูกเกษร
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายสมเกียรติ ตรีรยาภิวัฒน์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ร.ต.ท.ธีรพล สงเคราะห์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายศิระ โพตรานุภาพ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาววรวรรณ อุดมแสวงโชค
รองอัยการจังหวัดสระบุรี
นางสาวนันทัชพร จิระการวิสุทธิ์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

ร.ต.อ.วิวัฎ ไหมอ่อน
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายยงยศ ประทักษ์วิริยะ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นางสาวศศิภา เรืองฤทธิชาญกุล
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาววดา ต๊ะหล้า
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาวยุวธิดา อติเรกวุฒิ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายเกษม ภัทสรกุลนานนท์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายธนภัทร เจริญบุญ
อัยการประจำกอง

นางสาวธีระดา จำปา
อัยการประจำกอง

ข้าราชการธุรการ

นายวิชัย สินโทรัมย์
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี
นางสาวอารยา ทองสุพิมพ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุมาลี นามพันดุง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายธีรภัทร์ ศรีจันทร์
นิติกรชำนาญการ

นางสาวเพลินพิศ ภิระบรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสมพร โฆษณา
นักวิชการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาววรวลัญช์ สุภา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสมพิศ เดชะพระรักษา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวธิดารัตน์ เรือนริน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวเบญจมาส อุตวรรณา
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวยุวะรี การวิไลโรจนกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวจนัญญา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
นิติกรปฏิบัติการ
นายปรินทร์ เหมือนพงษ์
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวเพ็ญนภา นิราส
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวจุฑามาศ ทองอิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววงเดือน จิตต์ชุ่ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกนกวรรณ พันธุลี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายธนิน มูลสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสาวิตรี อิ่มยวง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางรัชชาทร พิพากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายชนะชล จันทรปัญญา
พนักงานขับรถยนต์
นายธนพล เทศแก่น
พนักงานขับรถยนต์
นางสุมาลา บุญสาน
พนักงานรักษาความสะอาด
นางเจริญ  ทองมี
พนักงานรักษาความสะอาด
นางศรีประไพ  ใหญ่ปราม
พนักงานรักษาความสะอาด
นายเพ็ญศรี กำศร
คนสวน

สถิติคดี

สถิติคดี ปี 2564

สถิติคดี ปี 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อ

ที่อยู่ สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทร. 08-0142-3462 หรือ 036-211-277 , 036-211-115
โทรสาร. 036-211333
E-mail : sburi@ago.go.th