ข่าวประชาสัมพันธ์


กระบวนงานช่วยเหลือให้คำปรึกษากฎหมาย

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
ด้านข้างศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีฝั่งประตูทางออก ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์/โทรสาร 036-507047, 0641469025
Email : sing-lawaid@ago.go.th