ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ นางสาวลักขณา มักการุณ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี เข้าร่วมพิธีตักบาตร ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ นายสมเจตน์ รัตนวารินทร์ชัย อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ ณ โดมโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันวชิราวุธ) นายภิญโญ จอมผา อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลอง 13 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง นายเจษฎา ทองแย้ม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นางสาววรรณภา วรโรจน์พลาธิป อัยการจังหวัดธัญบุรี พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จประปรเมนทรมหามงกุฎ นายพรรษวุฒิ โพธิ์ทอง อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนวัดศรีสโมสร ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันศุกรที่ 13 ตุลาคม 2566 นางสาววรรณภา วรโรจน์พลาธิป อัยการจังหวัดธัญบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อาคารศาลารักษ์ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 นางสาววรรณภา วรโรจน์พลาธิป อัยการจังหวัดธัญบุรี พร้อมด้วยพนักงานอัยการ และบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและการช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคดีจังหวัดปทุมธานี (สาขาธัญบุรี)

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 นางสาววรรณภา วรโรจน์พลาธิป อัยการจังหวัดธัญบุรี พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายชัยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายเกียรติกิตติ ธูปบูชา รองอัยการจังหวัดธัญบุรี สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และท่าน้ำส่วนเทพปทุม จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายภิญโญ จอมผา อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ข้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายกาวิน นาตัน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นางสาววรรณภา วรโรจน์พลาธิป อัยการจังหวัดธัญบุรี พร้อมด้วยพนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี และข้าราชการธุรการ ของสำนักงานอัยจังหวัดธัญบุรี ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลางานวันรพี ประจำปี 2566 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดธัญบุรี

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นางสาววรรณภา วรโรจน์พลาธิป อัยการจังหวัดธัญบุรี พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายชัยพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายพรรษวุฒิ โพธิ์ทอง อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ท่าน้ำส่วนเทพปทุม และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายอำนวย อำลอย อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ข้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายกาวิน นาตัน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางสาววรรณภา วรโรจน์พลาธิป อัยการจังหวัดธัญบุรี, อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี, อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี (สาขาธัญบุรี) พร้อมด้วยพนักงานอัยการ ข้าราชการธุรการ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นายจุฑาเทพ จุฑานนท์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โดมเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ คลอง 12 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นางสาววรรณภา วรโรจน์พลาธิป อัยการจังหวัดธัญบุรี, อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี, อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี (สาขาธัญบุรี) พร้อมด้วยพนักงานอัยการและบุคลากร ให้การต้อนรับ นายกฤษณะ กสิโสภา อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 1 และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ พร้อมทั้งรับฟังรายงานของสำนักงานอัยการทั้ง 3 สำนักงาน อีกทั้งท่านยังได้มอบความรู้และรับฟังปัญหาของบุคลากรทั้ง 3 สำนักงาน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 นางสาววรรณภา วรโรจน์พลาธิป อัยการจังหวัดธัญบุรี นำคณะพนักงานอัยการ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี และประสานงานการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 นางสาววรรณภา วรโรจน์พลาธิป อัยการจังหวัดธัญบุรี นำคณะพนักงานอัยการ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี และประสานงานการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 นางสาววรรณภา วรโรจน์พลาธิป อัยการจังหวัดธัญบุรี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวท่านอธิบดีอัยการภาค 1 และผู้บริหาร สำนักงานอัยการภาค 1 เนื่องในวันสงกรานต์ 2566

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 นางสาววรรณภา วรโรจน์พลาธิป อัยการจังหวัดธัญบุรี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี ร่วมกันสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ 2566 และร่วมกันรดน้ำขอพรผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ นายเจษฎา ทองแย้ม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 นางสาววรรณภา วรโรจน์พลาธิป อัยการจังหวัดธัญบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการและรับทราบปัญหาในการปฏิบัติราชการของข้าราชการธุรการ และบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 นางสาววรรณภา วรโรจน์พลาธิป อัยการจังหวัดธัญบุรี และพนักงานอัยการ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี เพื่อเป็นสิริมงคล ในวาระที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เนื่องในวันสถาปนาเมืองธัญบุรี ครบรอบ 121 ปี นายณัฐพงศ์ ประคองทรัพย์ รองอัยการจังหวัดธัญบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เกี่ยวกับสำนักงาน

ภารกิจหน้าที่

สำนักงานอัยการสูงสุด มีภารกิจตามกฎหมายในการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ และกรณีกฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ แยกได้ดังนี้

  1. ภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรมในการดำเนินคดีในฐานะผู้แทนรัฐตามรัฐธรรมนูญประมวลกฎหมาย
    พิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น
  2. ภารกิจด้านการรักษาผลประโยชน์ของรัฐพิจารณาและให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายแก่ส่วนราชการ 
    หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ดำเนินคดีแทนรัฐบาลหน่วยงานของรัฐ ในฐานะทนายแผ่นดิน
  3. ภารกิจด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนช่วยเหลือทางกฎหมาย
    และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
  4. ภารกิจหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ลำดับชื่อ – สกุลระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1นายแนบ  จำเนียรกุล   พ.ศ. 2459 – 7 มิ.ย. 2466  
2 หลวงประเทืองคดี7 มิ.ย. 2466 – 11 ก.พ. 2467 
3 หลวงวิเศษกรณี12 มี.ค. 2467 – 1 ต.ค. 2469 
 4 หลวงราชมนตรี1 ต.ค. 2469 – 20 ก.พ. 2470 
 5 ขุนวิภัชน์กรณี20 ก.พ. 2470 – 12 มี.ค. 2471 
 6 หลวงวิชิตสราธิกรณ์12 มี.ค. 2471 – 16 เม.ย. 2475 
 7 นายลออง  จันทร์จิระ16 เม.ย. 2475 – 23 ก.ค. 2478 
 8 นายแถม  สิริสาลี23 ก.ค. 2478 – 24 ม.ค. 2480 
 9 ขุนประเสริฐกรณี24 ม.ค. 2480 – 12 ก.ค. 2484 
 10 นายลออง  จันทร์จิระ12 ก.ค. 2484 – 1 ม.ค. 2490 
 11 นายธนีย์  สินธุประมา26 พ.ค. 2490 – 26 พ.ค. 2496 
 12 นายประเสริฐ  จั่นเจริญ26 พ.ค. 2496 – 7 พ.ย. 2502 
 13 นายทวน  ศิศวนนท์24 พ.ย. 2502 – 1 มี.ค. 2507 
 14 นายมี  ขวัญดง 11 พ.ค. 2507 – 16 พ.ค. 2510
 15 นายกรี  ทีปกร16 พ.ค. 2510 – 2 พ.ค. 2512 
 16 นายสหัส   แสงฉาย 12 พ.ค. 2512 – 1 เม.ย. 2514
 17 นายสุนทร  ดนตรี 7 เม.ย. 2514 – 27 มี.ค. 2515
 18 นายสุนันท์  จุลเดชะ30 มี.ค. 2515 – 5 พ.ย. 2518 
 19 นายชวน  บรรณารักษ์30 มี.ค. 2519 – 12 เม.ย. 2520 
 20 นายกมล  พัชราวนิช 15 เม.ย. 2520 – 2 เม.ย. 2525
 21 นายกมล  บุญวานิช5 เม.ย. 2525 – 2 พ.ค. 2526 
 22 นายสมยศ  ตาณเสรี2 พ.ค. 2526 – 16 เม.ย. 2527 
 23 นายพิสิฐ  ศุภบุญญาภรณ์16 เม.ย. 2527 – 6 พ.ย. 2527 
 24 นายมานัส  มัตติกามัย6 พ.ย. 2527 – 12 เม.ย. 2528 
 25 นายเกรียงศักดิ์  แสงเจริญ12 เม.ย. 2528 – 21 เม.ย. 2529 
 26 นายวิสูตร  นิลพงษ์21 เม.ย. 2529 – 14 ก.พ. 2530 
 27 นายเมธี  ศรีโกมล4 พ.ค. 2530 – 12 พ.ค. 2534 
 28 นายนพดล  วิลาวรรณ13 พ.ค. 2534 – 30 เม.ย. 2536 
 29 นายคณิต  ขวัญจันทร์3 พ.ค. 2536 – 2 พ.ค. 2537 
 30 นายนพดล  เวชประเสริฐ2 พ.ค. 2537 – 1 พ.ค. 2538 
31 นางพวงเพชร  ดำรงค์มงคลกุล1 พ.ค. 2538 – 2 ต.ค. 2538 
32 นายเดชา  ศรีธัญรัตน์2 ต.ค. 2537 – 4 ต.ค. 2539 
33 นายแทน  บัวสมบูรณ์ 4 ต.ค. 2539 – 30 เม.ย. 2541
34 นายมนัส  ประทุมพิทักษ์1 พ.ค. 2541 – 2 พ.ค. 2542 
35 นายชัยโรจน์   เกิดวิบูลย์เวช3 พ.ค. 2530 – 30 เม.ย. 2543 
36 นางชนิญญา  ชัยสุวรรณ1 พ.ค. 2543 – 30 เม.ย. 2544 
37 นายชาตรี  สุวรรณนินท์1 พ.ค. 2543 – 30 เม.ย. 2545 
38 นางกุลวดี  ฤกษ์สมบูรณ์ดี7 พ.ค. 2545 – 27 เม.ย. 2546 
39 นายทรง  ปลอดภัย28 เม.ย. 2546 – 2 พ.ค. 2547 
40 นายภาวิต  พยัคฆบุตร3 พ.ค. 2547 – 30 เม.ย. 2549 
41 นายกุศล  แย้มสะอาด 1 พ.ค. 2549 – 1 เม.ย. 2550
42 นายธนพล  จูฑะเตมีย์2 เม.ย. 2550 – 31 มี.ค. 2551 
43นายกฤษณะ  กสิโสภา1 เม.ย. 2551 – 31 มี.ค. 2553 
 44 นายเลิศชาย ณ นคร1 เม.ย. 2553 – 31 มี.ค. 2554 
45 นายนิพันธ์  จันโททัย1 เม.ย. 2554 – 31 มี.ค. 2555 
 46 นายชวลิต  บรรณเกียรติ1 เม.ย. 2555 – 31 มี.ค. 2556 
47 นายสมคิด  สายเจริญ1 เม.ย. 2556 – 31 มี.ค. 2558
48 นางวันเพ็ญ ยิ่งยงวัฒนากุล1 เม.ย. 2558 – 31 มี.ค. 2559
49 นายเกียรติ จึงตระกูล1 เม.ย. 2559 – 31 มี.ค. 2560
 50 ร.ต.อ.อภิวัฒน์ คำโมง1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561
51นายสรรเสริญ ไชยบาง 1 เม.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2562
52นางสาววิรมณ ยืนนาน 1 เม.ย. 2562 – 31 มี.ค. 2563
53ว่าที่ พ.ต.ต.ไพฑูรย์ พันธ์ุเจริญ 1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2564
54นางสาวช่อดารา สีวะรา 1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2565
55นายประเมต ปัญญาใส 1 เม.ย. 2565 – 31 มี.ค. 2566
56นางสาววรรณภา วรโรจน์พลาธิป1 เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน

ข้าราชการอัยการ

สถิติงาน

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

โทรศัพท์ 0 2577 6535, 083-9344634
อีเมลล์ thanya@ago.go.th