ประกาศเจตนารมณ์

ภาพกิจกรรม

วันมหาเจษฎาบดินทร์

…………………………วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. นางสาวอมรพันธุ์ นิตยะภูติ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (วันมหาเจษฎาบดินทร์) ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

—————————–

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

…………………………วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวอมรพันธุ์ นิตยะภูติ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน”วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

—————————–

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

………………………….วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. นางสาวอมรพันธุ์ นิตยะภูติ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลาการเปรียญ วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

—————————–

วันที่ลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

…………………………วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายธนกิจ โชติประดิษฐ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

—————————–

งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

…………………………..วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. นายธนกิจ โชติประดิษฐ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดแสนสุขสุทธิวราราม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

—————————–

วันยุทธหัตถี

………………………….เนื่องในวันยุทธหัตถีของพระนเรศวรมหาราช ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. นายธนกิจ โชติประดิษฐ์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด ณ ลานพระบรมนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

—————————–

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

…………………………..เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นางสาวอมรพันธุ์ นิตยะภูติ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกัลยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

—————————–

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

……………………………เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายธนกิจ โชติประดิษฐ์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

———————————–

วันพ่อแห่งชาติ

……………………………เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 06.30 น. นายธนกิจ โชติประดิษฐ์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

———————————-

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

…………………………….เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.30 น. นายปกรณ์ สุคนธชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงพานพุ่มดอกไม้สด ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

—————————————

วันปิยมหาราช

…………………………….เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายปกรณ์ สุคนธชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

————————————-

วันนวมินทรทรมหาราช

………………………เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช” ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายปกรณ์ สุคนธชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

———————————–

วันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

——————————————–

วันมหิดล

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 06.45 น. นายปกรณ์ สุคนธชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก โรงพยาบาลชลบุรี

ประวัติความเป็นมา

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายปกรณ์ สุคนธชาติ
อัยการจังหวัด
นางสาวอมรพันธุ์ นิตยะภูติ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้กลั่นกรองงาน)

.

นางสาวดาริน มินเนตร
รองอัยการจังหวัด

ข้าราชการธุรการ

นางกาญจนา รุ่งเกียรติกุล
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นายภัทราวุธ กิตติสารวัณโณ
นิติกรชำนาญการ

นางธัญญธร อินทะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ้างเหมาบริการ

นายวินัย กำจัดภัย
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวรจนา ออเรืองเอก
นักการภารโรง

สถิติคดี

แผนผังกระบวนงาน

ติดต่อหน่วยงาน

สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
ตึกอัยการ ชั้น 3 ถนนมนตเสวี
ตําบลบางปลาสร้อย อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038 278124 โทรสาร : 03827 8123
E-mail : chon-ju@ago.go.th