ข่าวประชาสัมพันธ์

5 ธันวาคม 2566

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ นำโดยนายประสงค์ เป๋งคำมา อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค ๒ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคลั่ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖ ณ สบามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ตรวจราชการ

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ นำโดยนายอรรถพร สุทธิบุตร อธิบดีอัยการ และนายธีระวัตฒน์ พูฒิบูรณวัฒน์ รองอธิบดีอัยการ พร้อมคณะ ร่วมตรวจราชการกับ นายยุทธการ สุทธิพงษ์ ผู้ตรวจการอัยการ และคณะ ในพื้นที่สำนักงานอัยการภายในภาค ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

วันคล้ายวันสวรรคต

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ นำโดยนางรัตนาภรณ์ โพธิ์ทอง จันทอินทร์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค ๒ พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

วันพระราชทานธงชาติไทย

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวัพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

อัยการสูงสุดตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ โดยนายอรรถพร สุทธิบุตร อธิบดีอัยการ นายธีระวัฒน์ พูฒิบูรณวัฒน์ รองอธิบดีอัยการ นายพนมทวน พงษ์พันธ์เข้าร่วมประชุมอัยการสูงสุดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ โดยนายขวัญไพร จันทนา อัยการผู้เชี่ยวชาญ พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันรพี ๒๕๖๖

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ โดยนายปรีดา โมรินทร์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ศาลจังหวัดชลบุรี ในวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ โดยนายตระการ พันธุ์ขะวงศ์ อัยการผุ้เชี่ยวชาญ พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พิธีลงนามถวานพระพรชัยมงคล

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ โดยนายอรรถพร สุทธิบุตร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณบริเวณโถงชั้น ๒ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตรวจราชการอัยการ

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ โดยนายอรรถพร สุทธิบุตร อธิบดีอัยการ และนายธีระวัฒน์ พุฒิบูรณวัฒน์ รองอธิบดีอัยการ พร้อมคณะ ร่วมเดินทางตรวจราชการพร้อมผู้ตรวจการอัยการ (นายอานนท์ เรซัฒนานนท์) ในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค ๒ ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ โดยนายพนมทวน พงษ์พัน อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค ๒ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันสงกรานต์ปีใหม่ไทย

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงชลบุรี สำนักงานคดีศาลสูง สำนักงานอัยการคดีเยาวชนครอบครัวจังหวัดชลบุรี และสำนักงานอัยการคดีคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ร่วรดน้ำขอพรอธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ และอัยการอาวุโส เนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ ห้องอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

วันมหาจักรีบรมราชวงศ์

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ นำโดยนายพนมทวน พงษ์พันธ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค ๒ พร้อมคณะ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖

ตรวจราชการ

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงชลบุรี สำนักงานคดีศาลสูง สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี และสำนักงานอัยการคดีคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับนายอานนท์ เรวัฒนานนท์ ผู้ตรวจการอัยการ และคณะ ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

โครงการมอบทุนการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ โดยนายธีระวัฒน์ พุฒิบูรณวัฒน์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการมอบทุนการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารีณ์สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ โรงเรียนวัดสนามทอง และวัดนางชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ โดยนายพนมทวน พงษ์พันธ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค ๒ พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ณ ลานพระบรมรานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ โดยนายอรรถพร สุทธิบุตร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ พร้อมคณะ ร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสารีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดเนินสุทธาวาส ในวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ โดยนายญาณเดช ผาสุกจิตธรรม อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค ๒ พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ โดยนายญาณเดช ผาสุกจิตธรรม อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค ๒ พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณอาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕


เกี่ยวกับสำนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

ข้าราชการอัยการ

ข้าราชการธุรการ

สถิติงาน

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐
โทร.๐๓๘-๗๙๑๒๘๙ โทรสาร ๐๓๘-๒๗๔๑๓๘ IPphone ๓๘๑๒๕๒
E-mail:chon-labor@ago.go.th

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ