ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานอัยการสูงสุดโดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
และ สาขาพัทยาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และให้บริการประชาชนและหน่วยงานของรัฐด้วยความเสมอภาค โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือทรัพย์สินใด ๆ
ทั้งสิ้น  และไม่รับสินน้ำใจ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการหลอกลวงเอาทรัพย์สินจากท่านเพื่อไปวิ่งเต้นพนักงานอัยการในการปฏิบัติหน้าที่
หากมีการเรียกทรัพย์สินดังกล่าวจากท่าน ขอให้ร้องเรียนไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กลาง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ภาค ๑-๙  สำนักงานอัยการสูงสุด


ประชาสัมพันธ์


ช่องทางการติดต่อผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี และ สาขาพัทยา ได้มีช่องทางการติดต่อเพื่อการให้คำปรึกษา
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในการรับบริการด้านกฎหมายโดยง่าย สะดวก รวดเร็ว
โดยประชาชนไม่ต้องเดินทางไปขอใช้บริการ ณ ที่ตั้งของสำนักงานอัยการ และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงได้มีช่องทางการให้บริการดังนี้

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี  

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี (สาขาพัทยา)


ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางสาวทิพรัตน์ เติมเพ็ชร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
พันตำรวจโท ชิงชัย โปษยาอนุวัตร์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ “วันนวมินทรมหาราช” ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.
นางสาวสิริลักษณ์ วิริยะดี รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ “วันนวมินทรมหาราช” ณ หอพระพุทธสิหิงค์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นางสาวทิพรัตน์ เติมเพ็ชร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag day) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ การบังคับคดีจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวทิพรัตน์ เติมเพ็ชร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

. ลงนามถายพระพรชัยมลคล ณ บริเวณโถงตึกใหม่ ชั้น ๑ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี

๒. พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันรพี ๒๕๖๖

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ การบังคับคดีจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวทิพรัตน์ เติมเพ็ชร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์ เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ศาลจังหวัดชลบุรี ในวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ การบังคับคดีจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวทิพรัตน์ เติมเพ็ชร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พิธีลงนามถวานพระพรชัยมงคล

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ การบังคับคดีจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวทิพรัตน์ เติมเพ็ชร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดชลบุรี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณบริเวณโถง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี

ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ การบังคับคดีจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวทิพรัตน์ เติมเพ็ชร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

พิธีลงนามถวานพระพรชัยมงคล

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ การบังคับคดีจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวทิพรัตน์ เติมเพ็ชร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดชลบุรี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี

ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ภาพบรรยากาศเวรวันเสาร์

ภาพบรรยากาศการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ ประจำวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โดยมีการให้บริการรับยื่นเอกสารจำนวน 5 เรื่อง และให้คำปรึกษามรดกครั้งแรกจำนวน 1 เรื่อง

การให้บริการด้านงานประนอมข้อพิพาทและความช่วยเหลืออื่นๆ

นายศศิน ศุขจรัส อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ ภาค 2 ได้ร่วมเปิดพิธี “โครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ” เมื่อเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

           สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน มีชื่อย่อว่า สคช. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕ ในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ตามคำสั่งของกรมอัยการที่ ๑๗๔/๒๕๒๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อคุ้มครองสิทธิื เสรีภาพ ผลประโยชน์และให้ความช่วยเหลือประชาชน ทางด้านกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนโครงการให้ความช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนในชนบทเขตยากจน ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักนโยบายและแผน มหาดไทย มาให้สำนักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบดำเนินงานสิบมา ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๗ คณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนงานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกร และผู้ยากจน ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาให้ สคช. สำนัก งานอัยการสูงสุด รับผิดชอบดำเนินการิธีดำเนินการ ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน โดยนำเอาปัญหาที่แท้จริงของ คนในท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปในแต่ ละภูมิภาคและแต่ละพื้นที่เป็นตัวกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนัก งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำจังหวัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นการ ให้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าธรรมเนียมในชั้นศาลที่ต้องเสียตามกฎหมาย

         ต่อมาวันที่  1  เมษายน  2557  สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีการประกาศคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557 เป็นต้นไป กำหนดให้ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนชลบุรี  เปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี  มีชื่อย่อว่า สคชจ.ชลบุรี ตั้งอยู่ ถนนมนตเสวี  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  นับแต่นั้นเป็นต้นมาถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


วัฒนธรรมองค์กร

นโยบายอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่

1.   รับผิดชอบการดําเนินคดีทั้งปวงในอํานาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสํานักงานอัยการจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัด ศาลจังหวัดสาขา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลจังหวัด แล้วแต่กรณี เว้นแต่คดีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีซึ่งอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของสํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งว่าด้วยการนั้น”

2.  รับผิดชอบการดําเนินคดีทั้งปวงในอํานาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสํานักงานอัยการคดีศาลแขวงนั้น ๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลแขวง แล้วแต่กรณี ยกเว้นศาลแขวงในเขตกรุงเทพมหานคร เว้นแต่คดีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี  ซึ่งอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของสํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งว่าด้วยการนั้น”

3.  รับผิดชอบการดําเนินคดีทั้งปวงในอํานาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งอยู่ในเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด แล้วแต่กรณี เว้นแต่คดีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีซึ่งอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของสํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งว่าด้วยการนั้น”

4.  รับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายด้านอรรถคดีแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่จังหวัดนั้น ๆ รวมถึงการดําเนินคดีทั้งปวงในอํานาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัด ศาลจังหวัดสาขา ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลนั้น ๆ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งว่าด้วยการนั้น”


ตราสัญลักษณ์

รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์
และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เดิมเป็นกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดจึงเป็นรูปตราราชสีห์ ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงได้มี การกำหนดเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดขึ้นใหม่ สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัด ใช้กับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้บัญญัติให้นำกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับกับข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้บัญญัติให้เครื่องหมายแบบข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และโดยที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้บัญญัติให้ การกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัด สำหรับใช้กับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ต้องออกเป็นกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

     สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 129) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 40 หน้า 104-105 และออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 51 หน้า 4-5 กำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักอัยการสูงสุด เป็นรูปตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานเหนือพระแว่น สุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุด จึงเปลี่ยนจากรูปตราราชสีห์เป็น รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

บุคลากร

บุคลากรสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี และ สาขาพัทยา

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัด

ลำดับที่ชื่อ – สกุลระยะเวลา
1นายชิงชัย โชติแสง1 เม.ย.57 – 31 มี.ค.59
2นายพนมทวน พงษ์พันธ์1 เม.ย.59 – 31 มี.ค.61
3นายปรีดา  โมรินทร์2 เม.ย.61 – 31 มี.ค.62
4นายสืบพงศ์  โอภาพงพันธ์1 เม.ย.62 – 31 มี.ค.63
5พ.ต.ต.คมพสิษฐ์  เวียงอินทร์1 เม.ย.63 – 31 มี.ค.63
6นางสาวนิชาภา  ภูกานดาวงศ์1 เม.ย.64 – 31 มี.ค.65
7นายปกรณ์ สุคนธชาติ1 เม.ย. 65- 31 มี.ค. 66
8นางสาวทิพรัตน์ เติมเพ็ชร1 เม.ย. 66 – ปัจจุบัน

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
ถนนมนตเสวี  ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
โทร. 038-791272  โทรสาร. 038-288038  IPphone 381241
E-Mail : chon-lawaid@ago.go.th


สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี(สาขาพัทยา)
81/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  20250
โทร. 038-253935  โทรสาร. 038-253935
E-Mail : chon-lawaid@ago.go.th