ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีทอดตลาด


ภาพกิจกรรม

ผู้ตรวจการอัยการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2567

วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 นายยุทธการ สุทธิพงษ์ ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตรวจราชการ แนะนำ ชี้แจงนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และข้อคิดเห็นในการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี


วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 นายสมัชญ์พล ศรีชลวัฒนา รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 นางสาวชลลดา คงภู รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 นายฐิติ มีศรี อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นายจักรพันธ์ จันทนานนท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 นายเอกภพ มาจำเนียร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นางสาวเพ็ญนาเรศ ศุภโชคเกษมสันต์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญนานัปการ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การศึกษา และการลูกเสือของประเทศไทย ณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวชิดชนก ไชยเจริญ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่นดอกไม้สดถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


วันปิยมหาราช ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายนราธิป เพ็ชรบุรี รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 นายกรภพ รุ่งเจริญวิวัฒนา รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หอพระพุทธสิหิงห์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 “วันนวมินทรมหาราช” ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายกรภพ รุ่งเจริญวิวัฒนา รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


วันมหิดล ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 06.45 น. นายสมัชญ์พล ศรีชลวัฒนา รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เนื่องในโอกาส “วันมหิดล” 24 กันยายน 2566 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลชลบุรี


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. นางสาวดาริน มินเนตร รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีทางศาสนามหามงคล

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายชยุติ กิตตินภดล อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีทางศาสนามหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 นายยงยุทธ วิจิตรกุลสวัสดิ์ อัยการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารหลังใหม่ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี


ร่วมบันทึกเทปพระพรชัยมงคล

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นายยงยุทธ วิจิตรกุลสวัสดิ์ อัยการจังหวัดชลบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี


พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ร้อยตำรวจเอก ดุษฎี กลิ่นเกษร อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายศฐาวุฒิ ศรีสรานุกรม อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และเวลา 08.40 น. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ วิจิตรกุลสวัสดิ์ อัยการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ โถงชั้น 2 อาคารหลังเก่า สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี


วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายฐิติ มีศรี อัยการจังหวัดผู้ช่วย และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี


งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. นายกรภพ รุ่งเจริญวิวัฒนา รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 19.19 น. นายยงยุทธ วิจิตรกุลสวัสดิ์ อัยการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


วันวิสาขบูชา

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวเพ็ญนาเรศ ศุภโชคเกษมสันต์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดชลบุรี ณ วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง (ธ) ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. นายนราธิป เพ็ชรบุรี รองอัยการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายยงยุทธ วิจิตรกุลสวัสดิ์ อัยการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยนายอรรถพร สุทธิบุตร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี


วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทองประสม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. นายยงยุทธ  วิจิตรกุลสวัสดิ์
อัยการจังหวัดชลบุรี นำคณะอัยการ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดชลบุรี
เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่


ต้อนรับอัยการจังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. นางสาวณัฏฐ์ปาลิกา  กณิศาเตชสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี
กล่าวต้อนรับ นายยงยุทธ  วิจิตรกุลสวัสดิ์ อัยการจังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

จังหวัดชลบุรีมีหน่วยงานซึ่งสังกัดกรมอัยการรวม 6 หน่วยงาน  คือ  สำนักงานอัยการเขต 2  ที่ทำการอัยการฎีกาเขต 2  ที่ทำการอัยการอุทธรณ์จังหวัดชลบุรี  ที่ทำการอัยการจังหวัดชลบุรี  ที่ทำการอัยการประจำศาลแขวงชลบุรี  และสำนักงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชนจังหวัดชลบุรี  มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานทั้งหกหน่วยงานถึง 47 คน และหน่วยงานทั้งหมด เดิมมีสำนักงานหรือที่ทำการอยู่ในอาคารศาลากลาง ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีเนื้อที่ทำงานคับแคบ  อัยการพิเศษประจำเขต 2 และอัยการจังหวัดชลบุรีทุกคนที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นว่ากรมอัยการน่าจะมีอาคารที่ทำการเป็นเอกเทศ  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของกรมอัยการและพนักงานอัยการ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานอัยการได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ จนในปี พ.ศ.2528   ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดย นายสืบ  รอดประเสริฐ  ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินบริเวณต่อจากอาคารศาลากลางจังหวัด ไปทางทิศตะวันตก ระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดกับศาลจังหวัดชลบุรี  ซึ่งมีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา  ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการอัยการ  ซึ่งประกอบด้วย  หน่วยงานทั้ง 6 หน่วยงานดังกล่าวมาแล้ว  โดยขอให้ดำเนินการก่อสร้าง ให้มีรูปทรงแบบเดียวกับศาลากลางจังหวัด  ซึ่งกองช่างเทศบาลเมืองชลบุรีได้ดำเนินการออกแบบให้ตามที่ได้เป็นอยู่นี้
               ต่อมาในปีงบประมาณ  2530  กรมอัยการจึงได้รับอนุมัติเงินงบประมาณให้ทำการก่อสร้างจำนวน  6,890,000  บาท (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) การประกวดราคาปรากฏว่า  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เกษมชลบุรี  โดย นายเกษม  ชลสุวัฒน์  หุ้นส่วนผู้จัดการ  เป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารหลังนี้  ในวงเงิน  6,890,000  บาท (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  ได้เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่  14  สิงหาคม 2530  และได้มี  ดร.โกเมน  ภัทรภิรมย์  อธิบดีกรมอัยการ  เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ในวันที่  14  กันยายน  2530  เวลา  07.31  น.  และต่อมาวันที่  12  เมษายน  2531  นายโอภาส  อรุณินท์  รองอธิบดีกรมอัยการและนายเรวัติ  ฉ่ำเฉลิม  เลขานุการคณะกรรมการอัยการ  ในขณะนั้นพร้อมคณะได้ตรวจการก่อสร้างอาคารด้วย  และด้วยความร่วมมือ  ความตั้งใจทำงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด  เกษมชลบุรี และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่จังหวัดชลบุรีได้แต่งตั้งขึ้น ทำให้อาคารหลังนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนกำหนด  โดยก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2531  ในระหว่างการก่อสร้างอยู่นี้  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีดำริว่าอาคารหลังใหม่นี้ควรจะมีทางเชื่อมติดต่อกับศาลากลางจังหวัด  เพื่อความสะดวกแก่การติดต่อราชการและประสานงานกัน  ซึ่งอัยการจังหวัดชลบุรีก็มีความเห็นพ้องด้วย  ถึงแม้จะไม่มีงบประมาณของทางราชการให้ไว้  แต่ทางเชื่อมนี้ก็สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จได้ด้วยแรงศรัทธาพ่อค้าและคหบดี  นอกจากทางเชื่อมนี้แล้วยังได้สิ่งก่อสร้างและการตกแต่งอาคาร  เช่น  สายล่อฟ้า  การกั้นห้องเพิ่มเติม  การติดตั้งตู้ติดพนัง  ม่านหน้าต่าง  เครื่องสูบน้ำ  และการตกแต่งห้องทำงานทั้งหมด  ตลอดจนเครื่องปรับอากาศ  ซึ่งไม่มีรูปแบบรายการก่อสร้าง และมิได้รับเงินงบประมาณในการก่อสร้างแต่ประการใด  แต่ก็สามารถก่อสร้างได้เสร็จเรียบร้อยด้วยแรงศรัทธาของพ่อค้าและคหบดี  ซึ่งไม่อาจจะละเว้นกล่าวขอบพระคุณไว้  ณ  ที่นี้ได้  รวมมูลค่าที่ได้ก่อสร้างตกแต่งเพิ่มเติม และเครื่องอำนวยความสะดวก  เป็นจำนวน  1,457,000  บาท
               ต่อมาในวันที่  2  มิถุนายน  2531  ก็ได้เริ่มเข้าใช้  “ตึกอัยการ”  เพื่อการปฏิบัติงาน และใน วันที่  23  กรกฎาคม  2531  เวลา  11.00  น.  ดร.โกเมน  ภัทรภิรมย์  อธิบดีกรมอัยการได้ทำพิธีเปิด  “ตึกอัยการ”  อย่างเป็นทางการ
               ปัจจุบันสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ที่อาคารอัยการชลบุรี  ถนนมนตเสวี  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  ที่ตั้งอาคารได้รับอนุญาตจากนายสืบ  รอดประเสริฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ.2528 ให้ใช้ที่ดินต่อจากอาคารศาลากลางจังหวัดชลบุรี เป็นเนื้อที่ 1-2-30 ไร่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารจากกรมอัยการเมื่อปีงบประมาณ 2530  ก่อสร้างอาคารเสร็จในปี 2531 และเริ่มเข้าใช้อาคารโดยย้ายสำนักงานจากศาลากลางจังหวัดในวันที่ 2 มิถุนายน 2531  ดร.โกเมน  ภัทรภิรมย์ อธิบดีกรมอัยการ ได้ทำพิธีเปิดอาคารอัยการชลบุรีอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 กรกฎาคม 2531
อาคารอัยการชลบุรีมีสำนักงานอัยการทั้งสิ้น 4 สำนักงาน คือ
1.     สำนักงานคดีแรงงานเขต 2(ชลบุรี) 
2.     สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี
3.     สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงชลบุรี
4.     สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
ปัจจุบันมีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี เพิ่มอีก 1 สำนักงาน รวมเป็น 5 สำนักงาน
              โดยสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรีมีเขตอำนาจครอบคลุมท้องที่   อำเภอเมืองชลบุรี     อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ้านบึง    อำเภอบ่อทอง     อำเภอหนองใหญ่     อำเภอเกาะสีชัง      กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ และอำเภอศรีราชา  เฉพาะตำบลศรีราชา  ตำบลสุรศักดิ์ ตำบลบางพระ   ตำบลหนองขาม    และตำบลเขาคันทรง

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

อำนาจหน้าที่

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายยงยุทธ วิจิตรกุลสวัสดิ์
อัยการจังหวัดชลบุรี 
นายวิสูตร พ่วงใส
อัยการอาวุโส


อัยการอาวุโส
นายจักรพันธ์ จันทนานนท์
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายอภิชัย ทองประสม
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายเอนก ถนอมจิตร์
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายอมรเทพ พบกิจไพศาล
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายเอกภพ มาจำเนียร
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นางสาวเพ็ญนาเรศ ศุภโชคเกษมสันต์
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายนราธิป เพ็ชรบุรี
รองอัยการจังหวัด
นางสาวดาริน มินเนตร
รองอัยการจังหวัด
นายนรินทร์พงศ์ สะเลมัน
รองอัยการจังหวัด
นางสาวชลลดา คงภู
รองอัยการจังหวัด
นายอารักษ์ รุ่งเรือง
รองอัยการจังหวัด
นายสมัชญ์พล ศรีชลวัฒนา
รองอัยการจังหวัด
นายกรภพ รุ่งเจริญวิวัฒนา
รองอัยการจังหวัด
นายมาโนชญ์ กวีรัชต์
รองอัยการจังหวัด
ร.ต.อ.ดุษฎี กลิ่นเกษร
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายศฐาวุฒิ ศรีสรานุกรม
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายฐิติ มีศรี
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นางสาวชิดชนก ไชยเจริญ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายชยุติ กิตตินภดล
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

ข้าราชการธุรการ

ผู้อำนวยการ
นางสาวณัฏฐ์ปาลิกา กณิศาเตชสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
นางสาวกฤติยา พินิจ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุชาดา ทรงสัตย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวณลินี แสงประทุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางกัญญากร รอดสุพรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสุพรรษา พรมเจริญ
นิติกรชำนาญการ
นางจันทิมา ศิวิลัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุภาพร สุปรีย์ปฏิพัทธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางปุณณภา วัฒนสุชาติ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวยุวดี ทวีโชคสิริกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวศุภมาส กทิศาสตร์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวไพลิน บังคมเนตร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาววรรณภา แก้วกิ่ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายศรายุทธ บุญญาภิสมภาร
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาววริศรา บัวสมบูรณ์
นิติกรปฏิบัติการ
นายปฎิภัฎ อังคะนาวิน
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวธาราพร สินธุพันธ์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวศนิชา มุ่งหมาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสุจิตตรา งามดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางบุปผา ภู่เกษร
พนักงานพิมพ์ ส ๓
นายสมพร ซุ่นไล้
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุชา กระแสร์ชล
พนักงานสถานที่ บ ๒

ทำเนียบผู้บริหาร

สถิติคดี

เอกสารดาวน์โหลด

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี
ถนนมนตเสวี  ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
โทร 0 3827 6801-2        โทรสาร 0 3828 5077