ข่าวประชาสัมพันธ

รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อสร้างอาคารที่พักของข้าราชการธุรการ
วันที่ 9 พ.ย. 66  นายคำนึง วงษ์ทวีทรัพย์ อธิบดีอัยการ พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา รื่นรมย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 และนายศราวุธ พูลสุข อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงระยอง ร่วมรับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ จากนางสาวพินสิริ
เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่ระยอง เพื่อสร้างอาคารที่พักของข้าราชการธุรการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 และ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงระยอง ต่อไป


พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
นางสาวสุภณิดา เรืองศรีมั่น พร้อมข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เนื่องในคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะน้อมรำลึก

กิจกรรมน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
นายนพวิชญ์  อินทร์ปรางค์  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2566
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ในการนี้ นายศักดิ์ดา รื่นรมย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ พร้อมข้าราชการธุรการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร และนายชยันต์ เพ็งเจริญ พร้อมข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณ บริเวณพิธี สนามสวนศรีเมือง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ในการนี้ นายสมศักดิ์ ลีวงศ์เจริญ อัยการผู้เชี่ยวชาญ พร้อมข้าราชการธุรการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร และนางสาวสุภณิดา เรืองศรีมั่น พร้อมข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณ บริเวณพิธี สนามสวนศรีเมือง

จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และลงนามถวายสัตย์ฯ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
นายคำนึง วงษ์ทวีทรัพย์ อธิบดีอัยการ นำข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 และสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงระยอง เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวาสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าาชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 และสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงระยอง

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ในการนี้ นายนพวิชญ์ อินปรางค์ โดยทำพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และนายชยันต์ เพ็งเจริญ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณพิธี สนามสวนศรีเมือง

วันสงกรานต์ปีใหม่ไทย

เนื่องในวันปีใหม่ไทย ท่านศักดิ์ดา รื่นรมย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ นำข้าราชการอัยการ ธุรการ และบุคลากร สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 และสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงระยอง ร่วมกันสรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำรับพรจากท่านคำนึง วงษ์ทวีทรัพย์ อธิบดีอัยการ ท่านกิตติ เรืองรัตนตรัย รองอธิบดีอัยการ ท่านสันติ สุขเสถียรวงศ์ อัยการพิเศษฝ่าย ณ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
เนื่องด้วยวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566 นายศักดิ์ดา รื่นรมย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ ได้นำข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 นำพานพุ่มดอกไม้ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

ประกาศเจตนารมณ์
เรื่อง ไม่รับขอบขวัญและขอกำนัลทุกชนิดจากกการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เรื่อง กำหนดระเวลาการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมขององค์กรอัยการ

พิธีลงนามถวายพระพร

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายคำนึง วงษ์ทวีทรัพย์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานจังหวัดระยองได้จัดงานพิธีน้อมรำลึก ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ในการนี้เข้าร่วมพิธีโดย ร.ต.ท. หญิง ศิริจรรยา เจียงทองเลื่อน อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 เข้าร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำนักงานจังหวัดระยองจึงได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง ในการนี้ พิธีเช้าตักบาตร พิธีเย็นวางพวงมาลา โดย นายศักดิ์ดา รื่นรมย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ และนายปิติพัฒน์ ฉัฐนันท์โกเศส อัยการผู้เชี่ยวชาญ พร้อมข้าราชการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

18 ต.ค. 65 นายคำนึง วงษ์ทวีทรัพย์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 พร้อมคณะ เข้าพบ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

12 ตุลาคม 2565 นายคำนึง วงษ์ทวีทรัพย์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 เข้าพบ นายอดุลย์ อุดมผล อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 พร้อมคณะ เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องทำงานชั้น 2 อาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

๑.นายจิตรนรา นวรัตน์ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๒.นายสุรัตน์ มังคุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๓.นายสุรชัย วรเนติโพธิ์ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๔.นายพิจิตร จูฑะประชากุล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๕.นายคำนึง วงษ์ทวีทรัพย์ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ปัจจุบัน

สถิติปริมาณคดี

ปี พ.ศ. ส.1 ส.2 ส.5 ส.5 ก.
2560 (ต.ค.-ธ.ค.)3113
2561 (ม.ค.-ธ.ค.) 73311
2562 (ม.ค.-ธ.ค.) 45517
2563 (ม.ค.-ธ.ค.)751661
2564 (ม.ค.-ธ.ค.)1082351
2565 (ม.ค.-ธ.ค.)1064417
2566 (ม.ค.-ธ.ค.)

เอกสารเผยแพร่

เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุด

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2
7/3 ถ.ราษฎร์บำรุง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทร. 0 3301 7629 โทรสาร. 0 3301 7630
E-mail:region2-pacc@ago.go.th

Loading