ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย ร้อยตำรวจเอกสมชาติ กฤตวัชราสน์ อัยการจังหวัดนครนายก
พร้อมด้วย นายทศวรรต จันทร์กระจ่าง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี ๒๕๖๗
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นางสาวธันยพร ธนาวุฒิ รองอัยการจังหวัดนครนายก
พร้อมด้วย นางสาวไพริน เพชรแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ร่วมงานรัฐพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดอุดมธานี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายธีรพจน์ รังสุวรรณ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ กัปปิยภัณฑ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
ร่วมงานรัฐพิธี “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2567
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายภูมิพัฒนพลากานต์ วงศ์สุเมธ รองอัยการจังหวัดนครนายก
พร้อมด้วย นางสาวรัตวรรณ สุระคำแหง นิติกรปฏิบัติการ
ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี 2567
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายอัครวัฒน์ เข็มโรจน์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย
พร้อมด้วย นางสาววิลาวัลย์ ขาวลมัย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2567
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายเทอดศักดิ์ เขษมพันธ์ รองอัยการจังหวัดนครนายก
พร้อมด้วย นายจุฑาวุธ ชอบชื่น นิติกรปฏิบัติการ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายธีรพจน์ รังสุวรรณ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
พร้อมด้วย นางสาวธฤษวรรณ วิไลวงษ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนางสาวพรพรรณ เจริญลาภ นิติกรปฏิบัติการ
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี ๒๕๖๗
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาการเปรียญ วัดอุดมธานี

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายบัญญัติ เลิศมณีรัตน์ อัยการอาวุโส
พร้อมด้วย นางสาวมาเรียม ม่วงกลิ้ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายกรัณชัย อภินันท์จารุพงศ์ รองอัยการจังหวัดนครนายก
พร้อมด้วย นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เพ็ชรนิล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาวพัณณิตา มะลาเวช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายพงศา เด็ดดวง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
พร้อมด้วย นางสาววิลาวัลย์ ขาวลมัย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนางสาวมาเรียม ม่วงกลิ้ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายกิตติภพ หิรัญรติกุล รองอัยการจังหวัดนครนายก
พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ กัปปิยภัณฑ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางสาวปภัสร์นันท์ สัจจพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก(สาริกา) ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายภูมิพัฒนพลากานต์ วงศ์สุเมธ รองอัยการจังหวัดนครนายก
พร้อมด้วย นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เพ็ชรนิล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายอัครวัฒน์ เข็มโรจน์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย
พร้อมด้วย นางกุลิสรา โชติญาณวรรธน์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และนางสาวประภัสสร ทองประสม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายพงศา เด็ดดวง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
พร้อมด้วย นางสาวไพริน เพชรแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนายทศวรรต จันทร์กระจ่าง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายธีรพจน์ รังสุวรรณ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
พร้อมด้วย นางสาวพัณณิตา มะลาเวช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายบัญญัติ เลิศมณีรัตน์ อัยการอาวุโส
พร้อมด้วย นางสาวปภัสร์นันท์ สัจจพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวธฤษวรรณ วิไลวงษ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นางสาวยุพา ศิริเลิศรุ่งเรือง อัยการจังหวัดนครนายก
พร้อมด้วย นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เพ็ชรนิล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาวพัณณิตา มะลาเวช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ร่วมพิธีทางศาสนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นางสาวยุพา ศิริเลิศรุ่งเรือง อัยการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะข้าราชการอัยการ และคณะข้าราชการธุรการ
ร่วมพิธี “วันรพี ประจำปี ๒๕๖๖”
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายกรัณชัย อภินันท์จารุพงศ์ รองอัยการจังหวัดนครนายก
พร้อมด้วย นายจุฑาวุธ ชอบชื่น นิติกรปฏิบัติการ และนายอริยะ ตัญจพัฒน์กุล นิติกรปฏิบัติการ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นางสาวยุพา ศิริเลิศรุ่งเรือง อัยการจังหวัดนครนายก
พร้อมด้วย นางสาววิลาวัลย์ ขาวลมัย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนางสาวมาเรียม ม่วงกลิ้ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

ผู้ตรวจการอัยการ ตรวจราชการสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายภูมิพัฒนพลากานต์ วงศ์สุเมธ อัยการจังหวัดผู้ช่วย
พร้อมด้วย นางสาวธฤษวรรณ วิไลวงษ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายพงศา เด็ดดวง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
พร้อมด้วย นางสาวปภัสร์นันท์ สัจจพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายภูมิพัฒนพลากานต์ วงศ์สุเมธ อัยการจังหวัดผู้ช่วย และนายบัญญัติ เลิศมณีรัตน์ อัยการอาวุโส
ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายบัญญัติ เลิศมณีรัตน์ อัยการอาวุโส
พร้อมด้วย นายทศวรรณ จันทร์กระจ่าง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายอัครวัฒน์ เข็มโรจน์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย
พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ กัปปิยภัณฑ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางสาวพรพรรณ เจริญลาภ นิติกรปฏิบัติการ
ร่วมงานพิธีภวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นางสาวยุพา ศิริเลิศรุ่งเรือง อัยการจังหวัดนครนายก
พร้อมด้วย นางกุลิสรา โชติญาณวรรธน์ ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ และนางสาวประภัสสร ทองประสม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนวราชบพิตร ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
และกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายพงศา เด็ดดวง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
พร้อมด้วย นางสาวไพริน เพชรแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายภูมิพัฒนพลากานต์ วงศ์สุเมธ อัยการจังหวัดผู้ช่วย
ร่วมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายกิตติภพ หิรัญรติกุล รองอัยการจังหวัดนครนายก
ร่วมงานรัฐพิธี “วันฉัตรมงคล” ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายกรัณชัย อภินันท์จารุพงศ์ รองอัยการจังหวัดนครนายก
ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายพงศา เด็ดดวง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ร่วมงาน “วันครบรอบสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๖”
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนครนายก

กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก
ได้จัดให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล และรดน้ำขอพรผู้บริหาร ประกอบด้วย นายธีรเดช อินใหญ่ อัยการศาลสูงจังหวัดนครนายก  นายวุฒิวร ศรีเจริญ อัยการอาวุโส
นางสาวยุพา ศิริเลิศรุ่งเรือง อัยการจังหวัดนครนายก นางสุพร สุขใจ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก นางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก และนายบัญญัติ เลิศมณีรัตน์ อัยการอาวุโส โดยมีข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ของสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก สำนักงานคดีศาลสูงจังหวัดนครนายก
สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดนครนายก  เข้าร่วมรดน้ำขอพรโดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายธีรพจน์ รังสุวรรณ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายบัญญัติ เลิศมณีรัตน์ อัยการอาวุโส
ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายบัญญัติ เลิศมณีรัตน์ อัยการอาวุโส
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วัดช้าง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายบัญญัติ เลิศมณีรัตน์ อัยการอาวุโส
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วัดศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายบัญญัติ เลิศมณีรัตน์ อัยการอาวุโส
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วัดเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก
ร่วมงานรัฐพิธี “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ วัดพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายอัครวัฒน์ เข็มโรจน์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย
ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายบัญญัติ เลิศมณีรัตน์ อัยการอาวุโส
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ วัดช้าง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก
ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สนามสอบวัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายบัญญัติ เลิศมณีรัตน์ อัยการอาวุโส
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ ตรวจราชการสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

อธิบดีอัยการภาค ๒ ตรวจราชการสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายธรรมรัตน์ ลิ่มกุลพงษ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และนายชวินโรจน์ โชคทัศนพงษ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าพิธีรับมอบเหรียญอาสาสมัครรักษาดินแดน
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ วัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก

ร่วมพิธีลาสิขา โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก

ร่วมงานตักบาตรพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก

ร่วมงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

นายอานนท์ เรวัฒนานนท์ ผู้ตรวจการอัยการ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายธรรมรัตน์ ลิ่มกุลพงษ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วัดโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ สวนป่า วัดอุดมธานี ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วัดช้าง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายธรรมรัตน์ ลิ่มกุลพงษ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายบัญญัติ เลิศมณีรัตน์ อัยการอาวุโส

ร่วมบรรยายโครงการอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ภูสักธาร รีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก และข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก และข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก

ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือสาริกา ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก

ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก

ร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมวถายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ วัดพรหามณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก , ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

ร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดย นายบัญญัติ เลิศมณีรัตน์ อัยการอาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการ

ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

โดยนายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมสุพรรณิการณ์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

โดยนายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมสุพรรณิการณ์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

โดยนายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยพนักงานอัยการจังหวัดนครนายก และข้าราชการธุรการ

ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

โดยนายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยพนักงานอัยการจังหวัดนครนายก และข้าราชการธุรการ

ร่วมงาน “วันรพี ประจำปี ๒๕๖๕ “

ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาการเปรียญ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ณ หอประชุมสุพรรณิการณ์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนวราชบพิตร ประจำจังหวัดนครนายกและทำบาตรตักบาตถวายพระราชกุศล

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น.

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระรดน้ำขอพร

วันศุกร์ที่ ๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

โดยนายวีระยุทธ บุญมา   อัยการจังหวัดนครนายก

ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่  ๖  เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๖๕  เณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน

ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายกโดยนายชัยพล  โพธิ์เรือง อัยการจังหวัดนครนายกร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยวันที่ ๒๕  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา)


โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดยนายชัยพล  โพธิ์เรือง  อัยการจังหวัดนครนายกร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
วันพุธที่  ๑๐  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 


พิธีทอดผ้าป่า

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โดยนายชัยพล  โพธิ์เรือง  อัยการจังหวัดนครนายก ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันอังคารที่  ๙  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔  


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

ประวัติสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

                        สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก เริ่มตั้งสำนักงานขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใด  ไม่ปรากฏชัด แต่จากการค้นคว้าตามประวัติของสำนักงานอัยการสูงสุดและตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ ระบุว่า ให้มีพนักงานอัยการไว้เป็นทนายแผ่นดินประจำศาลยุติธรรมชั้นต้นทุกศาล ดังนั้น จากประวัติของศาลจังหวัดนครนายกซึ่งได้จัดตั้งศาลจังหวัดนครนายกมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๔๓๘ สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายกจึงต้องตั้งมาพร้อมกับศาลจังหวัดนครนายกด้วยเช่นกัน แต่เดิมสำนักงานอัยการสูงสุด มีฐานะเป็นกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายกจึงตั้งอยู่รวมกับศาลากลางจังหวัดนครนายก ซึ่งแต่เดิมศาลากลางจังหวัดนครนายกตั้งอยู่ในตัวเมืองตลาดนครนายก ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเดิมมีแม่น้ำนครนายกไหลผ่าน ต่อมาได้มีเอกชนขอแลกเปลี่ยนที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ศาลากลางจังหวัดนครนายกจึงย้าย มาอยู่ในที่ตั้งปัจจุบันห่างออกมาตามถนนสุวรรณศร ประมาณ ๒ กิโลเมตรจากที่เดิม โดยในปี พ.ศ.๒๕๑๙ ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์และก่อสร้างอาคารศาลากลางเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ ซึ่งในระหว่างที่ศาลากลางจังหวัดกำลังก่อสร้าง สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายกได้เช่าอาคารพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว อยู่ที่ฝั่งตำบลวังกระโจม (ตลาดเก่า)แต่เมื่อศาลากลางจังหวัดนครนายกก่อสร้างเสร็จแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก หลังใหม่ในปี พ.ศ.๒๕๒ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์

รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์
และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เดิมเป็นกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดจึงเป็นรูปตราราชสีห์ ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงได้มี การกำหนดเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดขึ้นใหม่ สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัด ใช้กับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้บัญญัติให้นำกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับกับข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้บัญญัติให้เครื่องหมายแบบข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และโดยที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้บัญญัติให้ การกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัด สำหรับใช้กับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ต้องออกเป็นกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

     สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 129) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 40 หน้า 104-105 และออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 51 หน้า 4-5 กำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักอัยการสูงสุด เป็นรูปตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานเหนือพระแว่น สุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุด จึงเปลี่ยนจากรูปตราราชสีห์เป็น รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

อำนาจหน้าที่

อำนาจและหน้าที่ตาม พ.ร.บ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 23

          กำหนดให้สำนักงานอัยการสูงสุดนอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชาการเพื่อสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด

           1. ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
           2. ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
           3. ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
           4. ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้
           5. ดำเนินการตามที่รัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
           6.  ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
           7. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
           8. ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
           9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
           ในการตรวจร่างสัญญาตาม (2) และ (3) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (2) หรือนิติบุคคลตาม (3) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตาม พ.ร.บ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 14 มีดังนี้

           1. อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
           2.ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
           3. ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโคตุลาการทั้งปวงกับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
           4. ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดีหรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
           5. ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (3) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นเป็นคู่กรณีและมิใช่กรณีที่พิพาทกับรัฐบาลหรือระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
           6. ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
           7. ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
           8. ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
           9. อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
           10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
           11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่สำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
           ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตาร 14 (3) (4) และ (5) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำโดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้
           พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรแห่งความยุติธรรมของสังคมเพื่อความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชน”

พันธกิจ
  1. อำนวยความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พึ่งพิงได้บนพื้นฐานของความเสมอภาค
  2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐ เพื่อประโยชน์สาธารณะและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  3. รับรู้ ดูแล แก้ปัญหาในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในด้านกฎหมาย
  4. พัฒนาศักยภาพองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกบนฐานความเชี่ยวชาญ
ค่านิยมร่วม “PUBLIC”
  • P : People First      ประชาชนมาที่หนึ่ง
  • U : Uprightness      เป็นที่พึ่งความยุติธรรม
  • B : Betterment      คิดและทำเพื่อพัฒนา
  • L : Lawfulness      รักษากฎหมายด้วยเหตุผล
  • I : Integrity      ประพฤติตนซื่อสัตย์และโปร่งใส
  • C : Collaboration      ร่วมมือร่วมใจสู่เป้าหมาย
โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

นโยบายอัยการสูงสุด

โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

              การจัดองค์การและสายการบังคับบัญชาของสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก ประกอบด้วย อัยการจังหวัดนครนายก เป็นผู้บังคับบัญชาอัตรากำลังประกอบด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ดังนี้
– อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
– รองอัยการจังหวัด
– อัยการจังหวัดผู้ช่วย
– อัยการอาวุโส
ฝ่ายสำนักอำนวยการ ดังนี้
– นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ)
– นิติกรชำนาญการพิเศษ
– นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
– นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
– นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
– เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
– นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
– นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
– นิติกรปฏิบัติการ
– เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
– พนักงานพิมพ์ ส.4 (ลูกจ้างประจำ)
– พนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ) 
– นักการภารโรง(จ้างเหมาบริการ)

ข้าราชการอัยการ

 ร้อยตำรวจเอก สมชาติ กฤตวัชราสน์
อัยการจังหวัดนครนายก
นายธีรพจน์ รังสุวรรณ  
อัยการจังหวัดประจำ
สำนักงานอัยการสูงสุด
(ผู้กลั่นกรองงาน)
นายพงศา เด็ดดวง
อัยการจังหวัดประจำ
สำนักงานอัยการสูงสุด
(ผู้กลั่นกรองงาน)
นายเทอดศักดิ์ เขษมพันธ์
รองอัยการจังหวัด
 นางสาวธันยพร ธนาวุฒิ
รองอัยการจังหวัด
นายชินสาร ชนะศรีโยธิน
รองอัยการจังหวัด
นายอัครวัฒน์  เข็มโรจน์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายอุกฤต รักขวัญ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
 นายวุฒิวร  ศรีเจริญ
อัยการอาวุโส
นายบัญญัติ เลิศมณีรัตน์
อัยการอาวุโส

ข้าราชการธุรการ

นางกุลิสรา  โชติญาณวรรธน์
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก
นางวันเพ็ญ  กัปปิยภัณฑ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวทิตติยา  จันทร์ศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุคนธ์ทิพย์  เพ็ชรนิล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวประภัสสร ทองประสม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวปภัสร์นันท์  สัจจพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพรพรรณ เจริญลาภ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวพัณณิตา  มะลาเวช
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวธฤษวรรณ วิไลวงษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายจุฑาวุธ ชอบชื่น
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาววิลาวัลย์  ขาวลมัย
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวไพริน เพชรแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวรัตวรรณ สุระคำแหง
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวมาเรียม  ม่วงกลิ้ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายทศวรรต จันทร์กระจ่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

นางอัชรา  ม่วงจินดา
พนักงานพิมพ์ ส4
(ลูกจ้างประจำ)

จ้างเหมาบริการ

นางธนพินท์  ราชพิทักษ์
นักการภารโรง
(จ้างเหมาบริการ)
นายเอกลักษณ์  แซ่ลิ้ม
พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
นายกฤษดา มั่นเพ็ชร์
พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)

ทำเนียบผู้บริหาร

ข้าราชการส่วนสนับสนุนงานศาลสูง

นายธีรเดช  อินใหญ่
อัยการอาวุโส
(อัยการศาลสูงจังหวัดนครนายก)
สำนักงานคดีศาลสูง ภาค ๒
นางสาวณัฐณิชา รอบคอบ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวอภินทร์พร เอี่ยมบ้านไร่ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สถิติคดี

ปีส.1ส.1 ฟื้นฟู  ส.2ส.2 กส.3ส.4ส.4 วาจา ส.5ส.5 กส.6ส.7 รวม    
25541,38367922113,7141201,3834413891194218,194
 25551,41670127814,996981,416349971072519,483
25562,04095213015,947691,953268181151321,505
2557 1,724  932144  19,581 89 1,685 1,532 22 11910 25,840
2558 1,653  1,38813027,967 48 1,624 1,287 2 14 120 1134,244
2559  1,908 1,48818838,71399  1,836 1,468 4 21 167 1545,907
 2560 1,695 1,194164 35,793 44 1,621 978 –16  117941,631
 2561 1,934 1,33211650,444  28 1,915 745–  3017214 56,730
2562  1,9001,246  114 44,576 31  1,862 919 26 167 2150,863 
25631,557  1,128 95 29,018 11 1,532 766 – 32278 10 34,427 
2564    1,3761,45586381581,3695562677135,397
25651,427168134141,3822,13510333145,617
25661,59614261,5591,83017283215,454

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก (หลังเก่า) ชั้น 1  ถนนสุวรรณศร 
ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร : 0-3731-1095 โทรสาร : 0-3731-3398
E-mail : nkny@ago.go.th