ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศนภาลัย ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็กพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

รับฟังแถลงนโยบายอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

อัยการสูงสุด ตรวจเยี่ยมสำนักงานในพื้นที่ภาค ๒ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

งานวันรพี ประจำปี ๒๕๖๖

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตร”การพัฒนาทักษะในการดำเนินคดีและการว่าความในคดีฟอกเงิน” วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ต้อนรับผู้ตรวจราชการ นายอานนท์ เรวัฒนานนท์ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

ประชุมการตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา ร่วมประชุมกับคณะข้าราชการกรมการปกครอง เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

พิธีถวายเครื่องราชสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ สำนักงานอัยการภาค ๒ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมวันครบรอบสถาปนาองค์กรอัยการ ๑๓๐ ปี (๑ เมษายน ๒๕๖๖) วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ต้อนรับผู้ตรวจการอัยการ นายอานนท์ เรวัฒนานนท์ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าศึกษาดูงาน ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประชุมให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายคดีเพลิงไหม้ (Moutain B)

นายชัยชนะ พันธุ์ภักดีดิสกุล อธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการภาค ๒ พร้อมด้วย พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และผู้แทนกองทัพเรือ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 6 (ชลบุรี) เทศบาลเมืองสัตหีบ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และโรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐ ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารักษา ร่วมประชุมชี้แจงกับผู้เสียหายและญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบริการ Mountain B ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

พิธีถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องโถงบริเวณชั้น ๑ อาคารสำนักงานอัยการภาค ๒
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

พิธีถวายเครื่องราชสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

กิจกรรม Big Cleaning Day

สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

พิธีรดน้ำดำหัว อธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการภาค ๒

อัยการจังหวัดพัทยา นำคณะอัยการและธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา
เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว อธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการภาค ๒
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

พบหัวหน้าศาล

อัยการจังหวัดพัทยา นำคณะอัยการเข้าพบหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา
เพื่อประสานความร่วมมือ และหารือข้อขัดข้อง
เพื่อหาแนวทางในการทำงานระหว่างศาลกับอัยการ
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

อัยการจังหวัดพัทยาสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นายไพรวัลย์ เพ็งพา อัยการจังหวัดพัทยา เข้าร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลาว่าการเมืองพัทยา
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

อัยการจังหวัดพัทยามอบชุดตรวจ ATK

นายสุวิทย์ เทพรินทร์ อัยการจังหวัดพัทยา มอบชุดตรวจแบบ
Antigen Test Kit (ATK) จำนวน ๑๖๐ ชุด
เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เข้าพบหัวหน้าศาล

อัยการจังหวัดพัทยา นำคณะอัยการเข้าพบหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา
เพื่อประสานความร่วมมือ และหารือข้อขัดข้อง
เพื่อหาแนวทางในการทำงานระหว่างศาลกับอัยการ
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”
ปลูกต้นไม้บริเวณรอบอาคารสำนักงาน
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงาน

            กรมอัยการได้จัดตั้งขึ้นเป็นกรม เมื่อวันที่ 1 เมษายน ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) โดยสังกัดกระทรวงยุติธรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2465 พระบาทสมเด็ดพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการให้โอนกรมอัยการกระทรวงยุติธรรมไปสังกัดกระทรวงมหาไทย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2465 ตามประกาศรวมการปกครองท้องที่และแบ่งหน้าที่ราชการระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงยุติธรรม จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2534กรมอัยการจึงได้แยกออกจากกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นหน่วงานไม่สังกัดกระทรวงทบวงใด โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีและได้เปลี่ยนชื่อจาก “กรมอัยการ” มาเป็น “สำนักงานอัยการสูงสุด” ปัจจุบัน สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานอิสระ  ไม่สังกัด กระทรวง ทบวง กรม
   
           สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2543 ตั้งอยู่เลขที่ 81 หมู่ 1
ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ภารกิจ หน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด  มีดังนี้

(มาตรา ๒๓) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครอง ป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
(๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
(๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้
(๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ารการฝ่ายอัยการ
(๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
(๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด
ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด  มีดังนี้

(มาตรา ๒๗)  ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
(๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ
(๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสุดของสำนักงานอัยการสูงสุด
ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้
ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ  มีดังนี้

มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
(๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการ
(๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของ สำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
(๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนี่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้ กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
(๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
(๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
(๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึด ทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาก ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
(๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
(๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้
พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตาม ระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

:: กฎหมายองค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 ::

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ชื่อ – สกุล ตั้งแต่วันที่  ถึงวันที่ 
 1. นายรังสรรค์  จงสงวนดี 1 มิถุนายน 2543 30 เมษายน 2544
 2. นายนิพันธ์  ด่านวิวัฒน์ 1 พฤษภาคม 2544 6 พฤษภาคม 2545
 3. นายฐาปนา  ใจกลม 7 พฤษภาคม 2545 27 เมษายน 2546
 4. นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม 28 เมษายน 2546 1 เมษายน 2548
 5. นายพรชัย  วิภาภรณ์พรรณ 4 เมษายน 2548 1 เมษายน 2550
 6. นายสมชาย  พงษ์บุรณกิจ 2 เมษายน 2550 31 มีนาคม 2551
 7. นายอานนท์  เรวัฒนานนท์ 1 เมษายน 2551 31 มีนาคม 2552
 8. นายวัฒนา  สวัสดิ์ทอง 1 เมษายน 2552 31 มีนาคม 2553
 9. นายยุทธพงษ์  อภิรัตนรังษี 1 เมษายน 2553 31 มีนาคม 2554
 10. นายสิริชัย  สุธีวีระขจร 1 เมษายน 2554 1 เมษายน 2555
 11. นายธีระวัฒน์  พุฒิบูรณวัฒน์ 2 เมษายน 2555 31 มีนาคม 2556
 12. นายสิทธิผล  โพธิ์ชัย 1 เมษายน 2556 31 มีนาคม 2557
 13. นายวัชรินทร์  ภาณุรัตน์ 1 เมษายน 2557 31 มีนาคม 2558
 14. นายไกรสร  เลี้ยงสมบูรณ์ 1 เมษายน 2558 31 มีนาคม 2559
 15. นายพัฒน์  นทกุล 1 เมษายน 2559 31 มีนาคม 2560
 16. นายไวยกาญจน์  จามิกรณ์ 1 เมษายน 2560 31 มีนาคม 2561
 17. นายวรพจน์  วิยาภรณ์ 1 เมษายน 2561 31 มีนาคม 2562
 18. นายพัฒน์พงค์  กิวสันเที๊ยะ 1 เมษายน 2562 31 มีนาคม 2563
 19. นายศักดา  คล้ายร่มไทร 1 เมษายน 2563 31 มีนาคม 2564
 20. นางสาววรรณทนีย์   สุดสัตย์ 1 เมษายน 2564 28 พฤศจิกายน 2564
 21. นายสุวิทย์  เทพรินทร์ 29 พฤศจิกายน 2564 31 มีนาคม 2565
 22. นายไพรวัลย์  เพ็งพา 1 เมษายน 2565 31 มีนาคม 2566
 23. นายทวี  คงแสงภักดิ์ 1 เมษายน 2566 ปัจจุบัน

นายทวี คงแสงภักดิ์
อัยการจังหวัดพัทยา

นายปัญญา แสวงชอบ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
(ผู้กลั่นกรอง)

นางสาวภคมน สืบไชย
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
(ผู้กลั่นกรอง)

พันตำรวจตรี สมโภช ธีรวัฒนเศรษฐ์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
(ผู้กลั่นกรอง)

นายวิชฌุกร ไพรศรี
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายกีรติกิติ์ หนูเกื้อ
รองอัยการจังหวัด

นายวรรณกร บานชื่น
รองอัยการจังหวัด

นายคมสัน รักการดี
รองอัยการจังหวัด

นายกล้า เพ็ญศิริสมบูรณ์
รองอัยการจังหวัด

นางสาววรกต เกษปรีชาสวัสดิ์
รองอัยการจังหวัด

ร้อยตำรวจโทหญิง ริช จันทร์ประเสริฐ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาวนภัสชนุตร์ โชติวัฒนวริทธิ์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาวจรรยาวดี พรสมบูรณ์กิจ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายวิศิษฏ์ สายสุวรรณนที
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายพลเทพ สุขโชติ
อัยการอาวุโส

นายพงศธร ตันทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ

นางอรอนงค์ เทพประสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวรุ่งนภา รักษาพล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา อุทัยกัฑรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกนกวรรณ นุ่นอ่อน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวจิตลดา ไชยวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายอภิชา สิริอาภาธนกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวพรรณทิพย์ ชาญชัยวรวิทย์
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวมาลิณี เคียนรัมย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางขนิษฐา คิม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวขวัญหทัย มั่นเศกวิทย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายอภิสิทธิ์ ทองพูล
นิติกรปฏิบัติการ

นายสุธางค์ สวัสดี
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวกฤษณา คำนวน
นิติกรปฏิบัติการ

นายอมเรศ นวลศรี
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวอภิญญา หนูเรือง
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวอัจฉรา นามเสนา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายวิรัช ช้างสาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวจิรภัทร บุราณเหล่า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวขวัญกมล ช่างไม้
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางมุกดา จันทะยานี
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวขนิษฐา บัวสีสด
พนักงานทำความสะอาด

นายสุขเนตร ศรีอาวุธ
พนักงานขับรถยนต์

นายสมยศ ทองปลิว
พนักงานขับรถยนต์

สถิติคดี

ประเภทสำนวนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ส.1           3,134          2,914          2,914          2,113          2,034
ส.2           183             135             161            134             121
ส.3            33               21               11                 2                 2
ส.4         3,053          2,748           1,912           1,948           1,936
ส.5              –                –               1                  9                 –
ส.5ก             26              15               23                  21               44
ส.12            3              1              1              –               1
ส.12ก             1              7              1               4               2
ส.1 ฟื้นฟู            136             188            174               24                 –
ส.13              –             –               –                –                25
รคจ.           –            –             –              –            3,707
รวม 6,569 6,029 4,372 4,255 7,872

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา
เลขที่  81  หมู่ที่  1  ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  20250
โทรศัพท์ : 0-3818-1927

โทรสาร : 0-3818-1927
E-mail : pattaya@ago.go.th