วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 11 .00 ณ สำนักงานคดีปกครองระยอง นำโดยท่านอธิบดีสำนักงานคดีปกครองระยอง นายโอภาษ วโรภาษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทุกท่าน ร่วมประชุมรับนโยบาย เรื่อง ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม และไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ รวมเป็นการสร้างวัฒนธรรมและทัศนคติที่ถูกต้อง โดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นอย่างดี

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ นำโดย นายเจษฎินทร์ สมจิต อัยการอายุโส พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานคดีปกครองระยอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป และได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ สนามสวนศรีเมือง จังหวัดระยอง

23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. สำนักงานคดีปกครองระยอง นำโดย นายเจษฎินทร์ สมจิตร์ อัยการอาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. สำนักงานคดีปกครองระยอง นำโดย นายวิมลกิจ ศุขอารีย์ อัยการอาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ณ สวนศรีเมืองจังหวัดระยอง

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 สำนักงานคดีปกครองระยอง นำโดย นายโอภาษ วโรภาษ อธิบดีอัยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมต้อนรับท่านทูตฝ่ายอัยการประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยพร้อมคณะ เดินทางมาเยือนสำนักงานคดีปกครองระยอง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและเสริมส้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทูตฝ่ายอัยการและอัยการในท้องถิ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายเจษฎินทร์ สมจิตร์ อัยการอาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานคดีปกครองระยอง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และเวลา 18.00 น. นายวิมลกิจ ศุขอารีย์ อัยการอาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ”

นายประภาส สนั่นศิลป์ รักษาการในตำแหน่งอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองระยอง พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องจากเป็นวันคล้าย วันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทย” เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายวิมลกิจ ศุขอารีย์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และ เวลา 19.00 น. นายเจษฎินทร์ สมจิตร อัยการอาวุโส และข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานคดีปกครองระยอง ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบ 67 พรรษา ณ สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายประภาส สนั่นศิลป์ รักษาการในตำแหน่งอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรสำนักงานคดีปกครองระยอง พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบ 67 พรรษา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ณ สำนักงานคดีปกครองระยอง

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น นายวิมลกิจ ศุขอารีย์ อัยการอาวุโส สำนักงานคดีปกครองระยอง และข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ สวนศรีเมืองจังหวัดระยอง

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. นางสาวฐิติรัตน์ ชลายน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีปกครองระยอง และข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ สวนศรีเมืองจังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายประภาส สนั่นศิลป์ รักษาการในตำแหน่งอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรสำนักงานคดีปกครองระยอง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความจกรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักงานคดีปกครองระยอง

สำนักงานคดีปกครองระยองได้ร่วมจัดรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สำนักงานคดีปกครองระยอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล

(วันพุทธที่ 21 ธันวาคม 2565) นายประภาส สนั่นศิลป์ อธิบดีสำนักงานคดีปกครองระยอง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานคดีปกครองระยอง ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติของสำนักงาน

               สำนักงานคดีปกครองระยอง (office of Rayong Administrative Litigation) เปิดทำการเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖  เดิมทำการอยู่ที่ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และได้ขอใช้อาคารราชพัสดุ หลังลำดับที่ รย ๑๖๔๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองจังหวัดระยอง (อาคารอยู่ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง) ซึ่งได้ทำการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จและย้ายเข้ามาอยู่เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘

ภารกิจของสำนักงานคือ

               ๑. มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองระยอง (รับผิดชอบจังหวัดระยอง, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดตราด, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว) และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

               พนักงานอัยการมีสิทธิและหน้าที่เป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินคดีว่าต่างหรือแก้ต่างให้แก่ตัวความที่เป็นหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ
๑) หน่วยงานทางปกครอง เช่น กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการอื่น ๆ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การประปาส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล   องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เป็นต้น
๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง เป็นต้น

               พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองระยอง พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๙ ถึงคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ดังนี้
๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ หรือคำสั่ง หรือการกระทำอื่น
๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด หรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิด จากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
๕) คดีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด
๖) คดีพิพาททางปกครองอื่น ๆ

               ๒. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เขตอำนาจศาลปกครอง

           ๑. ศาลปกครองกลาง โดยมีอำนาจตลาดท้องที่กรุุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุุมธานี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครนายก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหสัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดอุทัยธานี

          ๒. ศาลปกครองเชียงใหม่ โดยมีเขตอำนาจตลาดท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์

          ๓. ศาลปกครองสงขลา โดยมีเขตอำนาจตลาดท้องที่จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

          ๔. ศาลปกครองนครราชสีมา โดยมีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัย์ จังหวัดสุรินทร์

          ๕. ศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น โดยมีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดมุกดาหาร

          ๖. ศาลปกครองพิษณุโลก โดยมีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสุโขทัย

          ๗. ศาลปกครองระยอง โดยมีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

          ๘. ศาลปกครองนครศรีธรรมราช โดยมีเขตอำนาจท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎฺ์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง

          ๙. ศาลปกครองอุดรธานี โดยมีเขตอำนาจท้องที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร

          ๑๐. ศาลปกครองอุบลราชธานี โดยมีเขตอำนาจท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด 

         ๑๑. ศาลปกครองเพชรบุรี โดยมีเขตอำนาจท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

         สำหรับศาลปกครองในส่วนภูมิภาคที่ยังไม่เปิดทำการมีดังนี้

              ศาลปกครองลพบุรี

              ศาลปกครองบุรีรัมย์

              ศาลปกครองสกลนคร

              ศาลปกครองแพร่

              ศาลปกครองสุพรรณบุรี

              ศาลปกครองชุมพร

              ศาลปกครองยะลา

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานคดีปกครองระยอง

อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองระยอง

๑.ร้อยโท มนัส อุบลทิพย์ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖
 ๒.นายเสริมเกียรติวรดิษฐ์ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
 ๓. นายเดชาดำรงชีพ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘
 ๔.นายธนพิชญ์มูลพฤกษ์๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
 ๕.นายสัญญาศรีจันทรา๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
 ๖.นายสักกฉัฐขวัญอยู่๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
 ๗.นายพรศักดิ์เทพาพรสุวรรณ์๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
 ๘.นายปราโมทย์นพศิริ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
 ๙.นายชยาวุธศิริยุทธิ์วัฒนา๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑๐.นายเลิศชัยเจริญสมบัติอมร๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๑๑.นางอุวดาสิงหพันธุ์๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๑๒.นายการุณบุณยอุดมศาสตร์๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๑๓.นายพิชญ์พันธ์ เศรษฐบุตร ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
๑๔. นายไพรัช รุ่งเกียรติกุล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
 ๑๕.นายพิสิทธิ์ นิมิตพงษ์๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๑๖. นายประภาส สนั่นศิลป์๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๑๗.นายโอภาษ วโรภาษ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน

สำนักงานคดีปกครองระยอง

นายโอภาษ วโรภาษ
อธิบดีอัยการ

นายสิทธิพร บุญคุ้ม
รองอธิบดีอัยการ

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองระยอง ๑

นายปัญญา บูรพา
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองระยอง ๑

นางสาวฐิติรัตน์ ชลายน
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นายวิมลกิจ ศุขอารีย์
อัยการอาวุโส

นายสมหมาย ลำดับวงศ์
อัยการอาวุโส

นายพยูง เณรพลาย
อัยการอาวุโส

นายเจษฎินทร์ สมจิตร์
อัยการอาวุโส

นายสรรพสิทธิ์ เบญจาทิกุล
อัยการอาวุโส

ข้าราชการธุรการ

นางสาวโสภิต เพชรส่งศรี
นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสำนักงานคดีปกครองระยอง

นางสาวณปริยา    พิทักษ์ชลเดช
เจ้าพนักงานคดีชำนาญการพิเศษ

นายวีรชน โลเกตุ
เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ

นายอาษา ขอบจรัญ
เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ

นางสาววิภาภรณ์ อินทร์อ่อน
นิติกรปฏิบัติการ

นายวิทยา ลิ่มสุวรรณ
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวจินตนา  จันทาบุตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอธิเดช เกตุกรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวเบ็ญจวรรณ ฤทธิ์ลือชัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวฤดีกร โทไข่ษร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุพรรณี ขาวงาม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกัญญณัช พลรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ้างเหมาบริการ

นายแสงมงคล ผลสำโรง
พนักงานขับรถยนต์

นางปราณีต ยมจินดา
คนสวน

นางสาวสร้อยสน ศรีสว่าง
พนักงานรักษาความสะอาด

นางพยอม สัมมา
พนักงานรักษาความสะอาด

สถิติงาน

เอกสารเผยแพร่

อกสารที่ต้องส่งให้สำนักงานคดีปกครองพร้อมกับหนังสือขอให้ดำเนินคดีแทน
กรณีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องคดีปกครอง (คดีแก้ต่าง)

  1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานอัยการดำเนินคดีคดี ปกครองแทน(แก้ต่างคดี) ให้ระบุชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนให้ถูก ต้องตรงตามคำสั่งศาล หากกรณีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้ระบุให้ชัดเจนว่าประสงค์จะให้พนักงานอัยการ ดำเนินคดีแทนผู้ถูกฟ้องคดีคนใดบ้าง
  2. สำเนาคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การและสำเนาคำฟ้อง 1 ชุด
  3. การมอบอำนาจ (2 ชุด)

        3.1 กรณีที่หน่วยงาน / ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (ถูกฟ้องโดยตำแหน่ง)
              3.1.1 หนังสือมอบอำนาจ(กรณีหน่วยงานต้องลงนามโดยผู้แทนที่มีอำนาจตามกฎหมาย)  
              3.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจหรือผู้ถูกฟ้องที่แสดง ตำแหน่ง   พร้อมคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งของผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
              3.1.3 กรณีรักษาการแทนหรือปฏิบัติราชการแทน ต้องมีคำสั่งรักษาการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย
        3.2 กรณีคณะกรรมการถูกฟ้อง
              3.2.1 กรณีมีมติที่ประชุม
                   1) มติที่ประชุมของคณะกรรมการ มอบหมายให้ ประธานหรือเลขานุการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  มีอำนาจในการมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนคณะกรรมการพร้อมรายงาน การประชุมในเรื่องดังกล่าว
                   2) หนังสือมอบอำนาจ (ผู้มีอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ มอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทน)
                   3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                   4) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
             3.2.2 กรณีไม่มีมติที่ประชุม  
                  1) หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการทุกคน ที่มอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทน
                  2) สำเนาบัตรฯ คณะกรรมการทุกคน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
                  3) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
          4)หนังสือมอบอำนาจของผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการทุกคนที่มอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งกระทำแทนทุกคน และการมอบอำนาจนั้นระบุให้ มอบอำนาจช่วงให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทน
          5) สำเนาบัตรฯ ของผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
    4.เอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินคดี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (3 ชุด)  เช่น คำสั่งที่ขอให้เพิกถอน, ผลการสอบทางวินัย, ผลการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์, แผนที่, ภาพถ่าย เป็นต้น
    5.เอกสารสรุปข้อเท็จจริง
              กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ถูกฟ้องให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้ลงนามในหนังสือขอความอนุเคราะห์ทั้งในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
  ข้อควรพึงระวัง  หากผู้ถูกฟ้องคนใดได้ยื่นคำให้การหรือเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าได้ยื่นคำให้ การไปแล้ว พนักงานอัยการจะไม่รับดำเนินคดีแทน ดังนั้นการแจ้งตอบหนังสือของศาลปกครอง  ก่อนส่งเรื่องให้พนักงานอัยการจึงควรระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ให้เป็นคำ ให้การหรือชี้แจงข้อเท็จจริง

กรณีหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ประสงค์ให้ฟ้องคดีปกครองกรณีผิดสัญญาหรือกรณีอื่นๆ เพื่อเรียกค่าเสียหายจากเอกชนหรือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ว่าต่าง)

  1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานอัยการว่าต่างคดี (ขอให้ฟ้องร้องใครบ้าง ให้ระบุมาในหนังสือให้ชัดเจน)
  2. การมอบอำนาจ (2 ชุด)

        2.1 กรณีที่หน่วยงาน
            2.1.1 หนังสือมอบอำนาจซึ่งจะลงนามโดยผู้แทนที่มีอำนาจตามกฎหมาย
            2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจที่แสดงตำแหน่ง   พร้อมคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งของผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
            2.1.3 กรณีรักษาการแทนหรือปฏิบัติราชการแทน ต้องมีคำสั่งรักษาการแทนหรือคำสั่งปฏิบัติราชการแทนด้วย
       2.2 กรณีคณะกรรมการ
            2.2.1 กรณีมีมติที่ประชุม
                 1) มติที่ประชุมของคณะกรรมการ มอบหมายให้ ประธานหรือเลขานุการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด    มีอำนาจในการมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนคณะกรรมการ
                 2) หนังสือมอบอำนาจ (ผู้มีอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ มอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทน)
                 3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                 4) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
           2.2.2 กรณีไม่มีมติที่ประชุม
                 1) หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการทุกคนหรือกรณีกรรมการคนใดคนหนึ่งในคณะกรรมการซึ่ง รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ    มีอำนาจมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทน
                 2) สำเนาบัตรฯ คณะกรรมการทุกคนหรือคนที่รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
                 3) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
                 4) หนังสือมอบอำนาจของผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการทุกคน ที่มอบอำนาจช่วงให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทน
                 5) สำเนาบัตรฯ ของผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
     3. เอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินคดี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (3 ชุด) เช่น สัญญา, สัญญาค้ำประกัน, ผลสอบทางละเมิด,   ผลสอบกรมบัญชีกลาง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม
     4. เอกสารสรุปข้อเท็จจริง

ติดต่อหน่วยงาน

ที่ตั้ง : สำนักงานคดีปกครองระยอง ตั้งอยู่อาคารภายในบริเวณ อบจ. ระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์
สำนักอำนวยการ 038 624 14 5 เบอร์ภายใน 0
นิติกร 038 624 145 เบอร์ภายใน 0
พนักงานคดี 038 624 145 เบอร์ภายใน 204
โทรสาร 038 624 146
เว็บไซต์ http://www1.ago.go.th/region2/rayong-ad
E-mail rayong-admin@ago.go.th