ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์
เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

           

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เนื่องด้วยวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบรมราชวงศ์จักรี
ในการนี้ นายศราวุธ พูลสุข อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงระยอง และข้าราชการธุรการในสังกัด ได้นำพานพุ่มดอกไม้ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานจังหวัดระยองได้จัดงานพิธีน้อมรำลึก ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ในการนี้ นางสาวณมณฑ์ กาญธีรานนท์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงระยอง ได้มอบหมายให้ นางสาวกุศลิน ตันอารีย์ รองอัยการจังหวัด ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงระยอง
เข้าร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำนักงานจังหวัดระยองจึงได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง ในการนี้ นางสาวณมณฑ์ กาญธีรานนท์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงระยอง ได้มอบหมายให้ นางสาววิรงรอง ไวโรจนกุล อัยการจังหวัดผู้ช่วย ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงระยอง
เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดระยองได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
12 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ สามเณร และพิธีทางศาสนามหามงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง
เวลา 06.30 นาฬิกา และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง เวลา 17.30 นาฬิกา
ในการนี้ นางสาวณมณฑ์ กาญธีรานนท์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงระยอง ได้มอบหมายให้ นายศิริชัย ด่านพัฒนามงคล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงระยอง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

กิจกรรมวันรพี

เนื่องในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันรพี” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทย” จึงมีการจัดงานบำเพ็ญกุศล
อุทิศถวายเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางสาวณมณฑ์ กาญธีรานนท์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงระยอง ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงระยอง ได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ พิธีวางพวงมาลา
หน้าลานพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

จังหวัดระยองได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 27 รูป
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง เวลา 06.30 นาฬิกา และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง
เวลา 17.30 นาฬิกา โดยมีนางสาวณมณฑ์ กาญธีรานนท์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงระยอง ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงระยอง เข้าร่วมพิธีการดังกล่าว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายพิสิทธิ์ นิมิตพงษ์ อธิบดีอัยการสำนักงานปกครองระยอง เป็นประธานในพิธี นายพิจิตร จูฑะประชากุล อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 นางสาวนิชาภา ภูกานดาวงศ์ อัยการจังหวัดระยอง
นางสาวณมณฑ์ กาญธีรานนท์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงระยอง ร้อยตำรวจโทหญิง จิตติมา กำธรวิวรรธน์ ผู้แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง นายอานนท์ พลสงคราม ผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง และข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการในจังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยนางสาวณมณฑ์ กาญธีรานนท์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงระยอง ข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ
และบุคลากรภายในสำนักงาน ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการร่วมกันบริจาคสิ่งของให้กับโรงพยาบาลระยองเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยต่อไป  
             

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

            เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 จังหวัดระยองได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยแบ่งพิธีเป็น 4 ช่วงเวลา ดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 45 รูป ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง, พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด ณ พระอุโบสถ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง, พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง, พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง                      
             ในการนี้ นางสาวณมณฑ์ กาญธีรานนท์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงระยอง ได้มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ เฉลิมโชคปรีชา รองอัยการจังหวัด เป็นตัวแทนอัยการจังหวัดระยองเข้าร่วมพิธีการดังกล่าว

สถิติคดี

ช่องทางร้องเรียน

cmiss@ago.go.th

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงระยอง
เลขที่ 7/1-2 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 033017613 โทรสาร 033017614
E-mail: rayong-sum@ago.go.th