ภาพกิจกรรม

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายสุกฤษ เดชะทัตตานนท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ลภัสช์ เย็นใส อัยการผู้ช่วย พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ


พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายสุกฤษ เดชะทัตตานนท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ลภัสช์ เย็นใส อัยการผู้ช่วย พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ


พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายสุกฤษ เดชะทัตตานนท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ


พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสุกฤษ เดชะทัตตานนท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ลภัสช์ เย็นใส อัยการผู้ช่วย พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ร่วมพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ


กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายสุกฤษ เดชะทัตตานนท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายสุกฤษ เดชะทัตตานนท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ลภัสช์ เย็นใส อัยการผู้ช่วย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ วัดสระเกษ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายสุกฤษ เดชะทัตตานนท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ลภัสช์ เย็นใส อัยการผู้ช่วย พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุกฤษ เดชะทัตตานนท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ลภัสช์ เย็นใส อัยการผู้ช่วย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ


งาน “วันรพี” เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณพร้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายสุกฤษ เดชะทัตตานนท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายพิชิต จันทรา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ร่วมงาน “วันรพี” เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณพร้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา พร้อมกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายสุกฤษ เดชะทัตตานนท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ลภัสช์ เย็นใส อัยการผู้ช่วย พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566  และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ประจำปี  2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายสุกฤษ เดชะทัตตานนท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566  และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ประจำปี  2566 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ


ผู้ตรวจการอัยการลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายวิโรจน์ ชัชวาลวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ


อธิบดีอัยการภาค 3 และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายสุกฤษ เดชะทัตตานนท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ต้อนรับนายศักดิ์เกษม นิไทรโยค อธิบดีอัยการภาค 3 และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ


พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายสุกฤษ เดชะทัตตานนท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ลภัสช์ เย็นใส อัยการผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566  นายสุกฤษ เดชะทัตตานนท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายพิชิต จันทรา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดสระเกษ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายสุกฤษ เดชะทัตตานนท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ลภัสช์ เย็นใส อัยการผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ


กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายสุกฤษ เดชะทัตตานนท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ลภัสช์ เย็นใส อัยการผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566 ประกอบด้วย กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566  ณ วัดโพธิ์ศิลา ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


กิจกรรมวันศาลยุติธรรมประจำปี 2566

วันที่ 21 เมษายน 2566 นายสุกฤษ เดชะทัตตานนท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ลภัสช์ เย็นใส อัยการผู้ช่วย ร่วมพิธีบำเพ็ญ พิธีสงฆ์ และตักบาตรอาหารแห้ง ในกิจกรรมวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2566 ณ ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


พิธีทำบุญตักบาตร เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566

วันที่ 7 เมษายน 2566 นายสุกฤษ เดชะทัตตานนท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 ณ วัดสระเกษ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2566 นายสุกฤษ เดชะทัตตานนท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ลภัสช์ เย็นใส อัยการผู้ช่วย พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ


เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 3 เมษายน 2566 อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ


ยินดีต้อนรับ นายสุกฤษ เดชะทัตตานนท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 3 เมษายน 2566 ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ยินดีต้อนรับ นายสุกฤษ เดชะทัตตานนท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

           เมื่อปี พ.ศ. 2537 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เปิดทำการที่ชั้น 2 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 281 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายอุกฤษ พจนวรพงษ์ ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัด (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ) วันที่ 24 กรกฎาคม 2537 มีเขตอำนาจรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 7 อำเภอ คือ  1) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  2) อำเภอชานุมาน 3) อำเภอปทุมราชวงศา 4) อำเภอพนา 5) อำเภอลืออำนาจ  6) อำเภอเสนางคนิคม 7) อำเภอหัวตะพาน 

           เมื่อปี พ.ศ. 2555 อัยการสูงสุดได้อนุมัติให้รื้อถอนอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ หลังเดิม พร้อมบ้านพักจำนวน 4 หลัง อายุการใช้งาน 27 ปี และเห็นชอบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ เพื่อสร้างใหม่ทดแทนสำหรับใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน อจ.287 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ 7 ไร่ 60 ตารางวา (80×143 เมตร) ซึ่งอยู่ติดกับอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ (ที่ดินแปลงเดิมในความครอบครองของสำนักงานอัยการสูงสุด) เนื้อที่ 8 ไร่ รวมเป็นเนื้อที่ 15 ไร่ 60 ตารางวา ตามหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส 0006(บค)/1214 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 

           สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญเปิดทำการที่ชั้น 3  อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 659 หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ   จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

         

อำนาจหน้าที่

          ตามประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2563 ได้กำหนดให้สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

          สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ มีอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่   
          (ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น
          (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้หน่วยงานราชการในสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ มีอำนาจและหน้าที่
          (ก) สำนักอำนวยการ มีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นผู้บังคับบัญชารและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่
             1) รับผิดชอบงานสนับสนุนงานพนักงานอัยการ งานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารบุคคล งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุและยานพาหนะของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ 
             2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เขตอำนาจท้องที่รับผิดชอบ ดังนี้
           1. สถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
           2. สถานีตำรวจภูธรน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
           3. สถานีตำรวจภูธรปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
           4. สถานีตำรวจภูธรชานุมาน อำเภอชานุมาน
           5. สถานีตำรวจภูธรปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา
           6. สถานีตำรวจภูธรพนา อำเภอพนา
           7. สถานีตำรวจภูธรลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ
           8. สถานีตำรวจภูธรเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม
           9. สถานีตำรวจภูธรโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม
          10. สถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโครงสร้าง (Structure)วัฒนธรรมองค์กร

ผังกระบวนงาน

บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับที่ชื่อ – สกุลตั้งแต่ถึง   
1นายอุกฤษ พจนวรพงษ์24 กรกฏาคม 253730 เมษายน 2538
2เรือโทสมนึก เสียงก้อง 1 พฤษภาคม 2538 30 กันยายน 2538
3นายวิชัย โกญจนวรรณ 1 ตุลาคม 2538 30 เมษายน 2539 
4นายสุรพงษ์ หาญชนะ 1 พฤษภาคม 2539 3 ตุลาคม 2539 
5นายพินิจ หงษ์ศรี 4 ตุลาคม 2539 30 เมษายน 2541
6นายพินิจ ตันสถิรานันท์ 1 พฤษภาคม 2541 30 เมษายน 2542 
7นายสุนทร สุรวัฒนาวงค์ 3 พฤษภาคม 2542 28 เมษายน 2543 
8นายชวลิต เกริกชัยวัน 1 พฤษภาคม 2543 30 เมษายน 2544 
9นายวาทิน ศรีตระกูล 1 พฤษภาคม 2544 30 เมษายน 2545 
10นายเพิ่มศักดิ์ จันทนมัฏฐะ 7 พฤษภาคม 2545 28 เมษายน 2546 
11นายปารเมศ อภัยสุวรรณ 28 เมษายน 2546 30 เมษายน 2547 
12นายประเสริฐ์ อังคภาภรณ์กุล30 พฤษภาคม 2547 30 เมษายน 2548 
13นายวิโรจน์ ชัชวาลวงศ์3 พฤษภาคม 2548 28 เมษายน 2549 
14นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ 1 พฤษภาคม 2549 30 มีนาคม 2550 
15นายวิยศ สินประสิทธิ์กุล 1 เมษายน 255031 มีนาคม 2551 
16นายธนา อุชาดี1 เมษายน 255131 มีนาคม 2552
17นายวรวิทย์ สัมพัฒนวรชัย1 เมษายน 2552 31 มีนาคม 2553 
18นายเปรมศักดิ์ พุ่มจันทร์ 1 เมษายน 2553 31 มีนาคม 2554 
19นายศิริชัย จันทรังษ์ 1 เมษายน 2554 31 มีนาคม 2555 
20นายสุภาพ พานิชวงศ์ 2 เมษายน 2555 31 มีนาคม 2557 
21นายวัลลภ  พลัดเมือง1 เมษายน 255731 มีนาคม 2558
22เรือเอกธนิต เรืองรอง 1 เมษยน 255831 มีนาคม 2559 
23นายศรชัย เดชคง 1 เมษายน 255931 มีนาคม 2560
24นายวิสูตร  ชำนาญดี3 เมษายน 256031 มีนาคม  2561
25นายวีระชัย  มะลิวัลย์2  เมษายน  256131 มีนาคม 2562
26นายวีระศักดิ์ งามจตุรวรรณ1 เมษายน 256231 มีนาคม 2563
27นายเจษฎา อินทุเศรษฐ1 เมษายน 256331 มีนาคม 2564
28นายรุ่งโรจน์ เที่ยงนิล1 เมษายน 256431 มีนาคม 2565
29นายปพน ศรศิริ1 เมษายน 256531 มีนาคม 2566
30นายสุกฤษ เดชะทัตตานนท์1 เมษายน 2566ปัจจุบัน

สถิติคดี

ประเภทคดีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
ส.1478 56 19114771
ส.1 ฟ. – ––  – – 
ส.2 – –2 – – 2 – 4
ส.2 ก. –16 22 26 2 2 33
ส.3 –
ส.4458 5615 12 8 61
ส.4(วาจา) – – – –  
ส.6 – – – – – – 
ส.7 – – – 
มพ.32 1 – – 22 21 – 13
รวมทั้งสิ้น1114331216389221116182
ประเภทคดี255725582559256025612562256325642565
ส.1340 244206 16614217822314198
ส.1 ฟ.235 149 43 40358772582
ส.26 32 736459
ส.2 ก.28  9  7 638343453
ส.3 – – –
ส.4334 237 211 16113716718212791
ส.4 (วาจา)3 – – –
ส.5 – – –
ส.5 ก.6 – – –
ส.63 –  2   1 21471
ส.71 – – –11
ส.12 – – –
ส.12 ก  –  – –
มพ. – –617372413
รวมทั้งสิ้น956642471381329478559389267

ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3
เลขที่ 659 หมู่ 13 ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 045-451410 โทรสาร : 045-451410