ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2567

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นายอิสม่าแอน  มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายลิขิต  ภูเงิน รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากร  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2567 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  โดยมีคณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธี  ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ  ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรม kick off ตลาดนัดแก้หนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ แก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชน

วันที่ 14 มกราคม 2567 เวลา เวลา 10.30 น. นายอิสม่าแอน  มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยพนักงานอัยการและบุคลากร  ร่วมออกบูธช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม kick off  “ตลาดนัดแก้หนี้” จังหวัดอำนาจเจริญ  ณ หอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา เวลา 08.30 น. นายอิสม่าแอน  มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายลิขิต  ภูเงิน รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากร  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่ออาณาประชาราษฎร์ และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ โดยมี คณะตุลาการ อัยการ  ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

งานวันคนพิการสากลจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566 

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายอิสม่าแอน  มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ และพนักงานอัยการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดอำนาจเจริญ  ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้นำองค์กรด้านคนพิการ  ผู้แทนสถาบันการศึกษา พี่น้องคนพิการ  และผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  สำหรับการจัดงานในวันนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม รับชมวีดีทัศน์ การอ่านสาส์นวันคนพิการสากลจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566  การแสดงนิทรรศการของชมรม สมาคม และการจับฉลากมอบของขวัญแก่คนพิการ มอบของที่ระลึก โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย และร่วมมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมงาน ณ หอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 

โครงการฝึกอบรมความรู้กฎหมายแก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 14 ธันวาคม 2566  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายอิสม่าแอน  มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ และพนักงานอัยการ พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการฝึกอบรมความรู้กฎหมายแก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี มีการสอบถามปัญหาข้อสงสัยด้านกฎหมายต่างๆ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมาย  ณ หอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบสหกรณ์ แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ช่วยผู้ตรวจการสหกรณ์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 -12.00 น. นายอิสม่าแอน  มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวศรัณย์รัชต์  รัตนสิทธิกร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบสหกรณ์ แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ช่วยผู้ตรวจการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอิสม่าแอน  มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายคงฤทธิ์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวนการ พร้อมด้วยบุคลากร  ร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 โดยร่วมกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย เก็บกวาดใบไม้ ภายในบริเวณวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ณ วัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอิสม่าแอน  มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวศรัณย์รัชต์  รัตนสิทธิกร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด  ส่วนราชการ องค์กร ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมในพิธี  ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.30 น. นายอิสม่าแอน  มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายลิขิต  ภูเงิน รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากร  ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมี คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรต่างๆ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมในพิธี  ณ บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

การลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอล

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายอิสม่าแอน มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของนายบัญชา กองมณี แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอล ณ บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 2 ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้ไปพบกับบิดาและมารดาของนายบัญชา กองมณี ซึ่งนางบุญชอบ กองมณี มารดาได้กล่าวว่าไม่สามารถติดต่อกับบุตรชายได้ และได้สอบถามกับเพื่อนของลูกชายซึ่งทำงานที่ประเทศอิสราเอลด้วยกัน แจ้งว่านายบัญชาฯ ถูกควบคุมตัวไปและไม่สามารถติดต่อกับนายบัญชาฯ ได้ ในการนี้อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว การดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งมารดาของบัญชาฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นได้แก่ เรื่องปัญหาหนี้นอกระบบ หนี้สินที่ได้กู้ยืมมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และเรื่องการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์ โดยในส่วนหนี้นอกระบบได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนแล้ว รวมทั้งได้ตอบข้อซักถาม แนะนำเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมาย และสิทธิต่างๆ ที่บิดาและมารดาของนายบัญชาฯ สอบถาม ทั้งนี้อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบของใช้จำเป็นและของที่ระลึกแก่ครอบครัวของแรงงานไทยรายดังกล่าว เพื่อเป็นการเยียวยาและเป็นขวัญกำลังใจเบื้องต้นแก่ครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ประเทศอิสราเอล ทั้งนี้ได้แจ้งกับทางครอบครัวของแรงงานไทยว่าหากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมสามารถติดต่อสำนักงานทางเบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่ที่ให้ไว้เพื่อขอรับคำปรึกษาทางกฎหมายได้ตลอดเวลา

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา เวลา 08.00 น. นายอิสม่าแอน  มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายลิขิต  ภูเงิน รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากร  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ที่ได้ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ชาติอย่างใหญ่หลวง ตลอดรัชสมัยของพระองค์ โดยมี คณะตุลาการ อัยการ  ทหาร ตำรวจ  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีที่  พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราช  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายอิสม่าแอน  มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวศรัณย์รัชต์  รัตนสิทธิกร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราช  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดจนเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด  ส่วนราชการ องค์กร ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมในพิธี  ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา เวลา 08.30 น. นายอิสม่าแอน  มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายลิขิต  ภูเงิน รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากร  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย  โดยมี คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรต่างๆ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมในพิธี  ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายอิสม่าแอน มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 นาฬิกา นายอิสม่าแอน  มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวศรัณย์รัชต์  รัตนสิทธิกร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดจนเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด  ส่วนราชการ องค์กร ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมในพิธี  ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566  เวลา 07.00 นาฬิกา  นายอิสม่าแอน มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวศรัณย์รัชต์ รัตนสิทธิกร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยพนักงานอัยการและบุคลากร ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้ง  พิธีวางพวงมาลาและกล่าวเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันรพีประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00 นาฬิกา นายอิสม่าแอน  มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทย  ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการอบรมความรู้กฎหมายการไกล่เกลี่ยประนอมและระงับข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ.2566

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายอิสม่าแอน  มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ และพนักงานอัยการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกับเทศบาลตำบลหัวตะพานจัดโครงการอบรมความรู้กฎหมายการไกล่เกลี่ยประนอมและระงับข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ.2566 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี มีการสอบถามปัญหาข้อสงสัยด้านกฎหมายต่างๆ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมาย  ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการอบรมความรู้กฎหมายแก่นักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2566

วันที่ 28 มิถุนายน 2566  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายอิสม่าแอน  มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ และพนักงานอัยการ พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการอบรมความรู้กฎหมายแก่นักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2566 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี มีการสอบถามปัญหาข้อสงสัยด้านกฎหมายต่างๆ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมาย  ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 19.19 นาฬิกา นายอิสม่าแอน  มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยมีคณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเป็นอเนกประการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ พระราชจริยวัตรอันงดงาม ทั้งได้ตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงาน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชน ณ หอประชุมพญานาครินทร์  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายอิสม่าแอน  มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยมีคณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเป็นอเนกประการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ พระราชจริยวัตรอันงดงาม ทั้งได้ตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงาน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

ประกาศการรับสมัครและแต่งตั้งทนายความอาสาประจำสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ

รายละเอียดการรับสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1YKVCcS9SvwnawSN8dGB1p1-aEpjExswT/view?usp=share_link

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ทนายความอาสา

https://drive.google.com/file/d/1ru-lwiKzotoVZhECvt5pWVBPEJr1SviK/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นทนายความอาสา

https://drive.google.com/file/d/1aDT0k9V9H13wwKEycDe1S2zGhY-b0XTH/view?usp=sharing

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและกล่าวคำน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ เนื่องในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายอิสม่าแอน  มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวศรัณย์รัชต์  รัตนสิทธิกร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและกล่าวคำน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ เนื่องในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรต่างๆ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ที่ทรงเป็นต้นแบบของผู้มีจริยวัตรงดงาม ทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ตลอดพระชนม์ชีพ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีพระหฤทัยแน่วแน่ ในการช่วยเหลือประชาชน  ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา เวลา 08.30 น.นายอิสม่าแอน  มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายลิขิต  ภูเงิน รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากร  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย  โดยมี คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรต่างๆ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมในพิธี  ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในโอกาสครอบรอบ 141 ปีวันสถาปนาศาลยุติธรรม พุทธศักราช 2566

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 07.30 นาฬิกา นายอิสม่าแอน  มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวศรัณย์รัชต์  รัตนสิทธิกร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และนายลิขิต ภูเงิน รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชประสงค์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีคุณูประการต่อศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสครอบรอบ 141 ปีวันสถาปนาศาลยุติธรรม พุทธศักราช 2566 ณ ประรำพิธีด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ       

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2566

วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา เวลา 08.30 น. นายอิสม่าแอน  มัสการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายลิขิต  ภูเงิน รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากร  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่มีต่อชาติไทยและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมี คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรต่างๆ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมในพิธี  ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา เวลา 08.30 น.นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายลิขิต  ภูเงิน รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากร  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566 โดยมี คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรต่างๆ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมในพิธี  ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายทั่วไป รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการฝึกอบรมความรู้กฎหมายทั่วไป ให้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี มีการสอบถามปัญหาข้อสงสัยด้านกฎหมายต่างๆ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมาย  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง  รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน โดยมี คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรต่างๆ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมในพิธี  ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2566 โดยมี คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย โดยเฉพาะวีรกรรมที่ทรงเป็นที่จดจำของปวงชนชาวไทย ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า จนเป็นที่เลื่องลือมาจนถึงปัจจุบันนี้ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 โดยมี คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่ออาณาประชาราษฎร์ และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยพิธีการส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญได้วางพานพุ่มดอกไม้ตามลำดับ   จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำส่วนราชการประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวถวายราชสดุดีและพิธีถวายบังคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร

รายละเอียดการรับสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1QuJ3XI–6P18-FU7pKsAKCaXHvpVUl9S/view?usp=share_link

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายลิขิต ภูเงิน รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด เข้าร่วมในพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ทั่วประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ที่ได้ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ชาติอย่างใหญ่หลวง ตลอดรัชสมัยของพระองค์ โดยมี คณะตุลาการ อัยการ  ทหาร ตำรวจ  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม  2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมี คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรต่างๆ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมในพิธี  ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมพญานาครินทร์  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565  

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก วันมหิดล ตามรอยพระบาทจากอดีตสู่ปัจจุบัน ประจำปี 2565

วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก วันมหิดล ตามรอยพระบาทจากอดีตสู่ปัจจุบัน ประจำปี 2565  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาล แห่งผู้ได้รับการสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า” พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

การเผยแพร่ความรู้การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเผยแพร่ความรู้การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประชาสัมพันธ์ภารกิจอำนาจ หน้าที่ของสำนักงานและให้ความรู้กฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง   ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2565 – 22 กันยายน 2565

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 18.50 น. นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดจนเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย

กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา เวลา 15.00 น. นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยพนักงานอัยการและบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดป่าลาดคำไชยมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565  เวลา 07.00 นาฬิกา  นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยพนักงานอัยการและบุคลากร ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้ง พิธีวางพวงมาลาและกล่าวเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันรพีประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลตามวิถีใหม่ยุค New Normal ณ ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการฝึกอบรมความรู้กฎหมายทั่วไปและการคุ้มครองสิทธิเอดส์แก่นักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการฝึกอบรมความรู้กฎหมายทั่วไปและการคุ้มครองสิทธิเอดส์แก่นักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2565 ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี มีการสอบถามปัญหาข้อสงสัยด้านกฎหมายต่างๆ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมาย  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.50 น. นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา เวลา 19.09 น. นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวศรัณย์รัชต์ รัตนสิทธิกร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวศรัณย์รัชต์ รัตนสิทธิกร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเป็นอเนกประการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ พระราชจริยวัตรอันงดงาม ทั้งได้ตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงาน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชน

โครงการฝึกอบรมความรู้กฎหมายการไกล่เกลี่ยประนอมและระงับข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการฝึกอบรมความรู้กฎหมายการไกล่เกลี่ยประนอมและระงับข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้นำชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี มีการสอบถามปัญหาข้อสงสัยด้านกฎหมายต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในชุมชน ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมาย  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2565

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.  นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

วิทยากร โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี 2564

             นางสุกัญญา กฤตานุสรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายจีระวุฒ ดวงแสง ร่วมเป็นวิทยากร โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี2564 ในหัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้และลูกหนี้ตามสัญญายืมเงิน สัญญาค้ำประกันและขั้นตอนการทวงหนี้ตามกฏหมาย”
 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2564 ใน 9 พื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญ


พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสุกัญญา กฤตานุสรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ


กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางสุกัญญา กฤตานุสรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อถวายพระราชกุศล โดยการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ
เนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557 มีชื่อย่อว่า สคชจ.อำนาจเจริญ โดยมี นายสุรศักดิ์ บุดดา ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัด คนแรก 
มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7 อำเภอ คือ
1.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
2. อำเภอเสนางคนิคม
3.อำเภอชานุมาน
4.อำเภอลืออำนาจ
5.อำเภอหัวตะพาน
6.อำเภอปทุมราชวงศา
7.อำเภอพนา

อำนาจหน้าที่

     ภารกิจอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ ได้แก่การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน ดังนี้
1.ให้คำปรึกษาทางกฎหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2.ให้บริการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ
3.ให้บริการ การใช้สิทธิทางศาลตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ ได้แก่
การร้องขอให้ศาลจัดตั้งผู้จัดการมรดก การร้องขอให้ศาลตั้งผู้ปกครอง การร้องขอให้ศาล
มีคำสั่งอนุญาตให้รับบุตรบุญธรรม การร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ เป็นต้น
4.การให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดีแก่ผู้ยากจน โดยจักทนายอาสาช่วยเหลือดำเนินคดีให้ ในชั้นศาล
5.จัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามกฎหมาย
6.ให้ความช่วยเหลือการประนอมข้อพิพาท เพื่อลดปัญหาข้อพิพาท ลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล ประหยัดเวลาลดการกระทำที่ไม่เป็นธรรมในสังคม
   นอกจากนี้ยังมีภารกิจอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในด้านการรักษาผลประโยชน์ของรัฐในด้านการบังคับคดี
  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทุกจังหวัดจึงเป็นหน่วยงานราชการที่มุ่งหวังและคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโครงสร้าง (Structure)วัฒนธรรมองค์กร

นโยบายของอัยการสูงสุด

เอกสารดาวน์โหลด

 • 1. ทะเบียนของผู้ตายประทับคำว่า “ตาย” หรืแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 • 2. มรณบัตรของผู้ตาย หรือแบบรับรองรายการทะเบียนคนตาย (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 • 3. มรณบัตรของบิดามารดาของผู้ตาย (เจ้ามรดก) กรณีถึงแก่ความตายแล้ว (ถ้าไม่มีต้องให้อำเภอออกหนังสือรับรองการตายให้โดยนำผู้ใหญ่บ้านไปรับรองด้วย) (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 • 4. ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่าของผู้ตาย (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 • 5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ในกรณีเคยเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุลของผู้ตายและของทายาทผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตาย (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 • 6. สูติบัตรของทายาท กรณีทายาทอายุไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 • 7. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของทายาททุกคน (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุดต่อทายาทหนึ่งคน)
 • 8. บัตรประจำตัวคนพิการ กรณีทายาทเป็นคนพิการ (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 • 9. มรณบัตรของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกที่เสียชีวิตแล้ว (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 • 10. พินัยกรรมของผู้ตาย (ถ้ามี) (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 • 11. เอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์มรดกของผู้ตาย เช่น โฉนดที่ดิน ,ทะเบียนรถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,อาวุธปืน , สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น ถ้าที่ดินติดจำนองให้ขอคัด ถ่ายโฉนดที่ดินจากสำนักงานที่ดินโดยให้เจ้าพนักงานที่ดินรับรอง (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 • 12. ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลผู้ตายในเอกสารต่างๆ ไม่ตรงกันที่ไม่ใช่เพราะการสมรสต้องไปขอหนังสือรับรองบุคคลเดียวกัน ณ ที่ว่าการอำเภอมาด้วย ให้นำผู้ใหญ่บ้านไปรับรองที่อำเภอ (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 • 13. หากชื่อนามสกุลบิดามารดาของผู้ตายไม่ตรงกัน ต้องขอหนังสือรับรองบุคคลเดียวกันจากที่ว่าการอำเภอ (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 • 14. ทายาทมาทำหนังสือให้ความยินยอในการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกและบัญชีเครือญาติ (ทำที่สำนักงานอัยการ)

หมายเหตุ

 • 1. จัดเตรียมเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • 2. เอกสารตามข้อ 1 – 4 , 9 – 13 ให้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • 3.เตรียมค่าธรรมเนียมศาลในการจัดการมรดกมาด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครอง

1. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก   (ถ่ายเอกสารจำนวน   4 ชุด)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง    (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
3. สำเนาสูติบัตรของเด็ก   (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
4. สำเนามรณบัตรของมารดาเด็ก (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
5. สำเนามรณบัตรของบิดาเด็ก   (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
6. สำเนาหลักฐานการสมรสทางศาสนาของบิดามารดาเด็ก (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ร้อง (บิดา)     (ถ่ายเอกสารจำนวน   3 ชุด)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของคนเสมือนไร้ความสามารถ    (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
3. สำเนาสูติบัตรของคนไร้ความสามารถ    (ถ่ายเอกสารจำนวน   3 ชุด)
4. สำเนาทะเบียนทะเบียนสมรสของผู้ร้อง (บิดา)   (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
5. ใบรับรองแพทย์ (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
6.บัตรประจำคนผู้พิการ (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
7. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา (ถ่ายอกสารจำนวน 3 ชุด)
8. หนังสือให้ความยินยอมจากทายาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอรับบุตรบุญธรรม
1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะรับบุตรบุญธรรม    
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม
3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม 
4. สำเนาทะเบียนบ้านของสามีหรือภริยาผู้จะรับบุตรบุญธรรม  
5.สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้จะรับบุตรบุญธรรม    
6. สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดามารดาบุตรบุญธรรม
7. สำเนาสูติบัตรผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม  
8. หนังสือให้ความยินยอมของบิดาผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม
9. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสของผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรม

                         เอกสารข้อ 1 – 8 ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องในการรับรองบุตร
1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่จะรับ    ถ่ายเอกสารมา   4 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์   ถ่ายเอกสารมา 4 ชุด
3. หนังสือการสมรสของผู้ที่จะรับ  ถ่ายเอกสารมาคนละ   4 ชุด
4. สูติบัตรของเด็ก   ถ่ายเอกสารมา 4 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดาเด็ก  ถ่ายเอกสารมาคนละ 4 ชุด

ประกาศสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดการรับสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1JilhCZ7RAbPDtp7SDwqrU7ceeIKgvhBs/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

https://drive.google.com/file/d/1MymbMbVhrMmqq9PNgm4Yjn4YZolXSyda/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคล

https://drive.google.com/file/d/18b8Avf7dIqznWaufeAvBsG4wLLH_pHCc/view?usp=sharing

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ  
ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 1
เลขที่ 659 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 
โทรศัพท์/โทรสาร 045-452234 
E-mail : aumnat-lawaid@ago.go.th

ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ

1.ศูนย์ฯ เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน
   ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240
   โทร/โทรสาร 045-466000

2.ศูนย์ฯ เทศบาลตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
   ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
   โทร/โทรสาร 045-540486

3.ศูนย์ฯ เทศบาลตำบลเปือย อำเเภอลืออำนาจ
   103 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 37120
   โทร 045-547003 โทรสาร 045-547013

4.ศูนย์ฯ เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา
   222 ถนนสาโรจน์ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
   โทร 045-463635 โทรสาร 045-463636

5.ศูนย์ฯ อบต.สร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
   ตำบลสร้างนำทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
   โทร 045-463635 โทรสาร 045-463636

6.ศูนย์ฯ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา
   หมู่ที่ 2 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
   โทร 045-465224

7.ศูนย์ฯ อบจ.อำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ
   81 ถนนคุมใหญ่-หนองแสง ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
   โทร 045-511022

8.ศูนย์ฯ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
   188 หมู่ที่ 21 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
   โทร 045-511382-3 โทรสาร 045-511982-3

9.ศูนย์ฯ เทศบาลตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
   หมู่ที่ 5 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
   โทร 045-524024,045-540011-12