ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ รายการขาย พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566

นายชวลิต ฮุยตระกูล อัยการจังหวัดบัวใหญ่ และข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมพิธีพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ และพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

นายชวลิต ฮุยตระกูล  อัยการจังหวัดบัวใหญ่  และข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงาน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566

นายชวลิต  ฮุยตระกูล  อัยการจังหวัดบัวใหญ่  และข้าราชการ  สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมงาน วันรพี ประจำปี 2566  ด้วยวัยที่ 7 สิงหาคมของทุปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”  

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

นายชวลิต  ฮุยตระกูล  อัยการจังหวัดบัวใหญ่  และข้าราชการ  สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์หน้าสระใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

นายชวลิต  ฮุยตระกูล  อัยการจังหวัดบัวใหญ่  และข้าราชการ  สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่  ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566  และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ประจำปี  2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566

นายชวลิต ฮุยตระกูล อัยการจังหวัดบัวใหญ่ และข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสระใหญ่ และหอประชุมอำเภอบัวใหญ่

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566

นางสาวจิราพร เจียรพันธ์พงษ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมพิธีงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

นายชวลิต ฮุยตระกูล อัยการจังหวัดบัวใหญ่ และข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมพิธีเปลี่ยนสไบพระราชทานรูปหล่อท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอ ประจำปี 2566 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566

นายชวลิต ฮุยตระกูล อัยการจังหวัดบัวใหญ่ และข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566

นายชวลิต ฮุยตระกูล อัยการจังหวัดบัวใหญ่ และข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ รดน้ำ ขอพร เทศการสงกรานต์ 2566

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมพิธีบวงสรวงดวงทิพย์วิญญาณท้าวสุรนารี และร่วมพิธีเปิดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี และประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565

สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมพิธีพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดบ้านไร่ ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565

สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565

สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

นายนิรุส  พรหมเนรมิต  อัยการจังหวัดบัวใหญ่  และข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงาน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2566-กันยายน 2566)

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2566 – มิถุนายน 2566)

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 – มีนาคม 2566)

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565)

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2565 – กันยายน 2565 )

เกี่ยวกับสำนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ทำเนียบรายนามอัยการจังหวัดบัวใหญ่

1. นายสัญญาไพเราะ2 ม.ค. 2547 – 2 พ.ค. 2547
   
2. นายรัตน์จันทร์ธีรนันท์3 พ.ค. 2547 – 3 เม.ย. 2548
   
3. นายประพัธมณีวงศ์4 เม.ย. 2548 – 30 เม.ย. 2549
   
4. นายเชาวรัตน์คันธคามชิต1 พ.ค. 2549 – 1 เม.ย. 2550
   
5. นายอธึกคล้ายสังข์2 เม.ย. 2550 – 31 มี.ค. 2551
   
6. นายนพเดชตระกูลดิษฐ์1 เม.ย. 2551 – 31 มี.ค. 2552
   
7. นางอุมาทองรอด1 เม.ย. 2552 – 31 มี.ค. 2554
   
8. นายปรัชญาศรีอัมพรแสง1 เม.ย. 2554 – 1 เม.ย. 2555
9. นายศิริชัยจันทรังษ์2 เม.ย. 2555  – 31 มี.ค. 2557
   
10.นายนรินทร์ นันทิพานิชย์1 เม.ย. 2557 – 31 มี.ค. 2558
   
11.นายประเสริฐ เอมรื่น1 เม.ย. 2558 – 31 มี.ค. 2559
   
12.นายสันติสุขเสถียรวงศ์3 เม.ย. 2559 – 31 มี.ค. 2560
   
13.นายปรีชากูลคูณทรัพย์3 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561
14.นายนิทนเกตุลุนสงค์ 2 เม.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2562
   
15.นายบัญชาใจสอาด1 เม.ย. 2562 – 31 มี.ค. 2564
   
16.นายพิพัฒน์อุบลแก้ว1 เม.ย. 2564 – 30 มี.ค. 2565
17.นายนิรุส พรหมเนรมิต 1 เม.ย. 2565 – 31 มี.ค. 2566
18.นายชวลิตฮุยตระกูล1 เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่
48 ถนนสุรนารี1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทร.044-461630 , โทรสาร. 044-462023
E-mail: byai@ago.go.th