ข่าวประชาสัมพันธ์

  • แนะนำการดำเนินคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชน   คลิ๊ก  
  • ประมาณการวงเงินประกันตัวเด็กหรือเยาวชน คลิ๊ก
  • การประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นอัยการ คลิ๊ก

นางสาวจิราพร คำพินิจ อัยการประจำกอง พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

๑. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานด้านหน้าสนามช้าง อารีนา

นายวันรพี ทองธวัช อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานด้านหน้าสนามช้าง อารีนา

๒. พิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)

นายวันรพี ทองธวัช อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)

นางรัตรดา คะสุวรรณ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

นางรัตรดา คะสุวรรณ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

นางสาวปุณรดา สายสุพรรณ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวจิราพร คำพินิจ อัยการประจำกอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

นายชลเกียรติ แก้วนวล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วัดกลางพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวปุณรดา สายสุพรรณ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวจิราพร คำพินิจ อัยการประจำกอง เข้าร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

๑. พิธีลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

๒. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ไถ่ชีวิตโค-กระบือ และปล่อยปา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ลานพระสิวลี โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวจิราพร คำพินิจ อัยการประจำกอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

๑. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานด้านหน้าสนามช้าง อารีนา

๒. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวปุณรดา สายสุพรรณ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

นายธรรมฤทธิ์ สีตะปะดล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายชลเกียรติ แก้วนวล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

  • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)

  • พิธีวางพวงมาลา ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)

นางอมรรัตน์ มิตรไพบูลย์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

นางอมรรัตน์ มิตรไพบูลย์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) เพื่อน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑

นางสาวปุณรดา สายสุพรรณ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณด้านหน้าหอพระพุทธสิหิงค์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)

๒. พิธีทางศาสนามหามงคล ๓ ศาสนา ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

๓. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวปุณรดา สายสุพรรณ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดบุรีรัมย์

นางอมรรัตน์ มิตรไพบูลย์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณด้านหน้า หอพระพุทธสิหิงค์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)

๒. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นางอมรรัตน์ มิตรไพบูลย์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

๓. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

นางอมรรัตน์ มิตรไพบูลย์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นางอมรรัตน์ มิตรไพบูลย์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายจาก พระวชิรญาณโกศล (พระอาจารย์คม อภิวโร) เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี และปฏิบัิติกรรมฐานร่วมกิจกรรม สะอาดกายเจริญจิต เหล่ากัลยาณมิตรร่วมเจริยจิตภาวนา ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นางสาวจิราพร คำพินิจ อัยการประจำกอง สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรณา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณด้านหน้า หอพระพุทธสิหิงค์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)

๒. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงาน

ประวัติการเปิดที่ทำการของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์

 เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์มีสถิติการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนและคดีครอบครัวในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้น แต่จังหวัดบุรีรัมย์ยังไม่มีการจัดตั้งศาลที่่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นโดยเฉพาะ การดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนและครอบครัวจึงต้องกระทำในศาลจังหวัด ซึ่งทำให้เด็ก เยาวชน ผู้ถูกดำเนินคดีมิได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กระทรวงยุติธรรมจึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้น โดยร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้เสนอให้มีการจัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในอีก ๕ จังหวัดด้วย คือ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดลำปาง จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

       ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดจันทบุรี ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลจังหวัดภูเก็ต ศาลจังหวัดลำปาง ศาลจังหวัดสระบุรี และศาลจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยให้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๐ เป็นต้นไป สำนักงานอัยการสูงสุดจึงได้จัดให้ตั้งสำนักงานอัยการจังหวัด ( แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีด้านคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อให้ทำหน้าที่พิจารณาอรรคดีในส่วนที่เป็นคดีเยาวชนและคดีครอบครัว

           สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) ได้เปิดทำการ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๐ เป็นต้นมา และมีเขตอำนาจตลอดทั้งจังหวัดบุรีรัมย์

           ต่อมาได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๐ ตอน ๑๑๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ สำนักงานอัยการสูงสุดจึงได้เปลี่ยนแปลงชือสำนักงานอัยการในภูมิภาคใหม่จากเดิม คือ สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์) เป็นสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นมา (ตามหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส(สฝคก.) ๐๐๓/ว.๔๘๕ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อสำนักงานอัยการจังหวัดตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖) 

          สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับอนุญาตจากสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ให้ใช้พื้นที่ของอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๑ ปีกซ้ายของอาคารทำการ เป็นที่ทำการของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโครงสร้าง (Structure)

อำนาจหน้าที่

บุคลากร

ทำเนียบอัยการ

ลำดับที่รายชื่อ – สกุลปี พ.ศ.
1นายเนตร นาคสุข9 มิ.ย.40 – 30 มิ.ย.41
2นายรุจ เขื่อนสุวรรณ1 พ.ค.41 – 2 พ.ค.42
3นายประพัฒน์ กองมะลิกันแก้ว3 พ.ค.42 – 30 เม.ย.43
4นายสมชาย อู่ทอง1 พ.ค.43 – 30 เม.ย.44
5นายเฉลิมพล พลญาพิพัฒน์1 พ.ค.44 – 6 พ.ค.45
6นายจิระศักดิ์ ปาลีคุปต์7 พ.ค. 45 – 27 เม.ย.46
7นายวุฒิกร อินทวงศ์28 เม.ย.46 – 30 เม.ย.47
8นายบำรุง เฟื่องเรือง3 พ.ค.47 – 3 เม.ย.48
9นายวิรัช ธัญญะกิจ4 เม.ย.48 – 30 เม.ย.49
10นายพิจิตร จูฑะประชากุล1 พ.ค.49 – 1 เม.ย.50
11นางสุนันทา จูฑะประชากุล2 เม.ย.50 – 31 มี.ค.51
12ว่าที่ พ.ต.ต.พลณัฏฐ์ เสียมทอง1 เม.ย.51 – 31 มี.ค.53
13นายอุทัย สังขจร1 เม.ย.53 – 31 มี.ค.54
14นางสาววาทินี วงษ์วิฑิต1 เม.ย.54 – 30 มี.ค.55
15ร.ต.ท.ไกรยศ จันทร์เรืองรอง2 เม.ย.55 – 31 มี.ค.56
16นายอภิชนษ์  รากบัว1 เม.ย.56 – 31 มี.ค.57
17 ว่าที่ร้อยโทประเวช  รุ่งเจริญทอง1 เม.ย.57 – 31 มี.ค.58
18นายพงศ์พฤกษ์  ภู่พฤกษา1 เม.ย.58-31 มี.ค.59
19นายวิโรจน์  แสงศรี1 เม.ย.59 – 2 เม.ย.60
20นายไพรวัลย์  จันทรสิทธิผล3 เม.ย.2560-1 เม.ย.2561
21นายสาธิราช  ภัทรพิทักษ์2 เม.ย.2561 –  31 มี.ค.2562
22นายเสนอ  นัคราภิบาล1 เม.ย.2562- 31 มี.ค.2564
23นางอมรรัตน์  มิตรไพบูลย์1 เม.ย.2564- 30 ก.ย.2565
24นายชลเกียรติ แก้วนวล3 ต.ค.2565 -31 มี.ค.2566
25นางรัตรดา คะสุวรรณ1 เม.ย.2566-ปัจจุบัน

สถิติคดี

ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่ 78 ถนนจิระ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0 4460 1152 โทรสาร 0 4461 7179 
E-mail : burirum-ju@ago.go.th