ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอานพ สินธพานนท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์

นางสาวณัฒิณี วัชรวรรณเวทย์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาทำบุญวันธรรมสวนะ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยร่วมทำบุญตักบาตรในวันพระ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ วัดบ้านตะโคง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

นายวันชนะ ปฐมศิริ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

นายอานพ สินธพานนท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)

๑. พิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

๒. พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖

นายอานพ สินธพานนท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีัมย์ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

๑. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานด้านหน้าสนามช้าง อารีนา

นายวันชนะ ปฐมศิริ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานด้านหน้าสนามช้าง อารีนา

๒. พิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)

นางสาวณัฒิณี วัชรวรรณเวทย์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)

นางสาวณัฒิณี วัชรวรรณเวทย์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชธุรการ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ๒ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖

นายวันชนะ ปฐมศิริ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑

นางสาวณัฒิณี วัชรวรรณเวทย์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณลานด้านหน้าสนามช้าง อารีนา

๒. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายวันชนะ ปฐมศิริ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการอัยการ และธุรการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดบุรีรัมย์

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์

          เดิมสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์   เป็นหน่วยงานหนึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานอัยการสูงสุด มีภารกิจอำนาจและหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมาย ตลอดจนการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  ต่อมาในปี  พ.ศ.๒๕๕๖  ได้มีประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง  การแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖    ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยประกาศดังกล่าวให้มีการจัดตั้งสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด และให้มีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการมีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในเขตท้องที่จังหวัด   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป

โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดให้บริการและให้ความช่วยเหลือประชาชน อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ นาฬิกา โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดบุรีรัมย์    ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดแพรคลุมป้ายและเข้าเยี่ยมชมสำนักงานฯ  โดยมี    นายประเสริฐ เอมรื่น  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  ให้การต้อนรับ และเป็นอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นคนแรก

               สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์หมายเลข  044 612060-1  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยจะมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว เสมอภาค  และเป็นธรรม  สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของรัฐในด้านการบังคับคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                ปัจจุบัน นายชลเกียรติ แก้วนวล  ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  คนที่ 8 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  1 เมษายน  2564  ถึงปัจจุบัน

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์

๑. การคุ้มครองสิทธิทางศาลตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ เช่น การยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก การยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญ การตั้งผู้ปกครอง การร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ/คนเสมือนไร้ความสามารถ การยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของบิดา/มารดาผู้เยาว์ในการรับบุตรบุญธรรม

๒. การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ได้แก่
(๑) การให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา และประนอมข้อพิพาท
(๒) การช่วยเหลือทางอรรถคดีแก่ผู้ยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยการจัดทนายความอาสาดำเนินการในชั้นศาล
(๓) สนับสนุนการประนอมข้อพิพาทระดับท้องถิ่น โดยฝึกอบรมผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ในการประนอมข้อพิพาท
(๔) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน เช่น ออกหน่วยเคลื่อนที่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่   ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
(๕) ฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เช่น เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา
(๖) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอรรถคดี โดยให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน

๓. การบังคับคดี โดยรับผิดชอบการดำเนินคดีเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่บุรีรัมย์ (โดยรับผิดชอบ 13 อำเภอ  1. อำเภอเมืองบุรีรัมย์  2. อำเภอห้วยราช  3. อำเภอกระสัง 4. อำเภอประโคนชัย 5. อำเภอสตึก 6.อำเภอบ้านด่าน 7.อำเภอแคนดง 8.อำเภอคูเมือง 9.อำเภอพุทไธสง 10.อำเภอนาโพธิ์ 11.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 12.อำเภอลำปลายมาศ 13.อำเภอพลับพลาชัย)

เขตพื้นที่รับผอดชอบ ของ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  สาขานางรอง  มี  10  อำเภอ  ได้แก่
1. อำเภอนางรอง
2.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
3.อำเภอละหานทราย
4.อำเภอปะคำ
5.อำเภอบ้านกรวด
6.อำเภอโนนดินแดง
7.อำเภอหนองกี่
8.อำเภอโนนสุวรรณ
9.อำเภอชำนิ
10.อำเภอหนองหงส์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

๑. นายประเสริฐ   เอมรื่น ๑ เมษายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
๒. นายวิพุธ    บุญประสาท๑ เมษายน ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๓. นายพิสิฐพงศ์  ชัยยะ๑ เมษายน ๒๕๕๙ – ๒ เมษายน  ๒๕๖๐
 ๔. นายสมคะเน   แสงทอง๓ เมษายน ๒๕๖๐ –  ๑ เมษายน ๒๕๖๑
 ๕. นายเสนอ นัคราภิบาล๒ เมษายน ๒๕๖๑  – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
 ๖. นายพิศิษฎ์   มหารัศมี๑ เมษายน ๒๕๖๒  –  ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓
 ๗. ร้อยตำรวจเอก ทองสุข  พิธรรม๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๘. นายชลเกียรติ แก้วนวล๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๙. นายวันชนะ ปฐมศิริ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน

นายพันธมิตร  จุรีมาศ
ทนายความอาสา

นายวรวิทย์  รัตน์ประโคน
ทนายความอาสา (สาขานางรอง)

สถิติงาน

ประเภทสำนวน /งาน 2557255825592560 2561 2562  256325642565
สำนวนบังคับคดี  13  5 6     13   15 16 4134 1
สำนวนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท              72 130 31    8   22 39 56 15 2
สำนวนขอให้ตั้งผู้จัดการมรดก  163 160149  190  193 195 193194 44
งานให้คำปรึกษากฎหมาย 696 678 616  906 1,031 966 925 954 222
 งานโครงการฝึกอบรมไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท   2/320  2/320 2/320 1/300 1/168 1
งานโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายทั่วไป       –  – 3/750 3/750 3/1,020  1/200 1/300 –
สำนวนหนี้นอกระบบ       –   –     –   2   336 182 35
 ร้องขอรับรองบุตร   8  21   7  19   23    21 219 8
 ร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญ –  1   1   2   3  – – – 2
 รับบุตรบุญธรรม   1  2   1   2   1  – – –
 สำนวนร้องขอให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ     4   5   6   5   4     –    –  1 1
 สำนวนร้องขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์   2   3   2 1       2    –    –   1 1
 งานออกเผยแพร่กฎหมายทั่วไป    77 ครั้ง 98 ครั้ง 29 90/300 380/41631/29
 สำนวนตอบข้อหารือ  –  –   –   1   –  – – –

เอกสารเผยแพร่

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก

 • 1. ทะเบียนของผู้ตายประทับคำว่า “ตาย” หรืแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ถ่ายเอกสารจำนวน   4 ชุด)
 • 2. มรณบัตรของผู้ตาย หรือแบบรับรองรายการทะเบียนคนตาย (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
 • 3. มรณบัตรของบิดามารดาของผู้ตาย(เจ้ามรดก) กรณีถึงแก่ความตายแล้ว (ถ้าไม่มีต้องให้อำเภอออกหนังสือรับรองการตายให้โดยนำผู้ใหญ่บ้านไปรับรองด้วย) (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
 • 4. ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่าของผู้ตาย (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
 • 5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ในกรณีเคยเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุลของผู้ตายและของทายาทผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตาย (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
 • 6. สูติบัตรของทายาท กรณีทายาทอายุไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
 • 7. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของทายาททุกคน (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุดต่อทายาทหนึ่งคน)
 • 8. บัตรประจำตัวคนพิการ กรณีทายาทเป็นคนพิการ (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
 • 9. ใบสำคัญการสมรสของทายาท (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
 • 10. มรณบัตรของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกที่เสียชีวิตแล้ว (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
 • 11. พินัยกรรมของผู้ตาย (ถ้ามี) (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
 • 12. เอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์มรดกของผู้ตาย เช่น โฉนดที่ดิน ,ทะเบียนรถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,อาวุธปืน , สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น ถ้าที่ดินติดจำนองให้ขอคัดถ่ายโฉนดที่ดินจากสำนักงานที่ดินโดยให้เจ้าพนักงานที่ดินรับรองมาด้วย (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
 • 13. ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลผู้ตายในเอกสารต่างๆ ไม่ตรงกันที่ไม่ใช่เพราะการสมรสต้องไปขอหนังสือรับรองบุคคลเดียวกัน ณ ที่ว่าการอำเภอมาด้วย ให้นำผู้ใหญ่บ้านไปรับรองที่อำเภอด้วย (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
 • 14. หากชื่อนามสกุลบิดามารดาของผู้ตายไม่ตรงกัน ต้องขอหนังสือรับรองบุคคลเดียวกันจากที่ว่าการอำเภอมาด้วย (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)

หมายเหตุ

 • 1. ค่าธรรมเนียมศาลในการจัดการมรดก จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
 • 2. จัดเตรียมเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • 3. เอกสารตามข้อ 1 – 4 , 10 – 14 ให้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • 4. ให้นำทายาทผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกทุกคนมาพร้อมกันด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครอง

 • 1. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก   (ถ่ายเอกสารจำนวน   4 ชุด)
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง    (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
 • 3. สำเนาสูติบัตรของเด็ก   (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
 • 4. สำเนามรณบัตรของมารดาเด็ก (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
 • 5. สำเนามรณบัตรของบิดาเด็ก   (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
 • 6. สำเนาหลักฐานการสมรสทางศาสนาของบิดามารดาเด็ก (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 • 7. เงินค่าธรรมเนียม ( 2,000 บาท)

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

 • 1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ร้อง (บิดา)     (ถ่ายเอกสารจำนวน   3 ชุด)
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้านของคนเสมือนไร้ความสามารถ    (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 • 3. สำเนาสูติบัตรของคนไร้ความสามารถ    (ถ่ายเอกสารจำนวน   3 ชุด)
 • 4. สำเนาทะเบียนทะเบียนสมรสของผู้ร้อง (บิดา)   (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 • 5. ใบรับรองแพทย์ (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 • 6.บัตรประจำคนผู้พิการ (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 • 7. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา (ถ่ายอกสารจำนวน 3 ชุด)
 • 8. หนังสือให้ความยินยอมจากทายาท
 • 9. เงินค่าธรรมเนียม

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอรับบุตรบุญธรรม

 • 1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะรับบุตรบุญธรรม    
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม    
 • 4. สำเนาทะเบียนบ้านของสามีหรือภริยาผู้จะรับบุตรบุญธรรม  
 • 5.สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้จะรับบุตรบุญธรรม    
 • 6. สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดามารดาบุตรบุญธรรม
 • 7. สำเนาสูติบัตรผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม  
 • 8. หนังสือให้ความยินยอมของบิดาผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม
 • 9. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสของผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรม
 • 8. เงินค่าธรรมเนียม

เอกสารข้อ 1 – 8 ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องในการรับรองบุตร

 • 1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่จะรับ     ถ่ายเอกสารมา   4 ชุด
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์    ถ่ายเอกสารมา 4 ชุด
 • 3. หนังสือการสมรสของผู้ที่จะรับ   ถ่ายเอกสารมาคนละ   4 ชุด
 • 4. สูติบัตรของเด็ก   ถ่ายเอกสารมา 4 ชุด
 • 5. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดาเด็ก   ถ่ายเอกสารมาคนละ 4 ชุด
 • 7. เงินค่าธรรมเนียม   ( 2,000 บาท)

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 78 ถนนจิระ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ 31000  โทร/โทรสาร 044-612060-1
Email : burirum-lawaid@ago.go.th