ข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับสำนักงาน

สถิติคดีสำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร : 0-4481-6422 
โทรสาร : 0–4481–1878
E-mail: chaip@ago.go.th

ทรงพระเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566