ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดีและเขียนการ์ดอวยพรได้ที่ เว็บไซต์ https://oag130th-anniversary-ecards.ago.go.th/
ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 ตุลาคม 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ฐิติวัฒน์ แขมคำ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด(ผู้กลั่นกรองงาน) สำนักอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมกับบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์

วันที่ 13 ตุลาคม 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ นำโดย นายน้อม บุญเรือง อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมกับบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมกิจกรรมวันนวมินทรมหาราชา ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์

วันที่ 28 กันยายน 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ นำโดย พันตำรวจโท สมนึก เขมทองคำ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมกับคณะพนักงานอัยการ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566 ณ. บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

วันที่ 12 สิงหาคม 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ นำโดย นายเรืองพิศุทธ์ ขุนศรี อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมกับบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์

วันที่ 10 สิงหาคม 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ นำโดย พันตำรวจโท สมนึก เขมทองคำ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมกับคณะพนักงานอัยการ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมต้อนรับ นายสิทธิพงษ์ จันทนพงศ์วานิช อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 3 (นครราชสีมา) พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ นำโดย พันตำรวจโท สมนึก เขมทองคำ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมกับคณะพนักงานอัยการ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 เมษายน 2566

คณะพนักงานอัยการ และบุคลากร ในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมกิจกรรม สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพร ท่านอัยการจังหวัดและท่านผู้กลั่นกรองงาน เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 เมษายน 2566

พันตำรวจโท สมนึก เขมทองคำ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยพนักงานอัยการสำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ประชุม ร่วมกับ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรต่างๆ ที่อยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเสนอสำนวน และการส่งสำนวนของพนักงานสอบสวน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

นายไตรรัตน์ ศิริพันธุ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 3 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมต้อนรับ นายสิทธิพงษ์ จันทนพงศ์วานิช อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 3 (นครราชสีมา) พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

นายไตรรัตน์ ศิริพันธุ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 3 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ร่วมแสดงเจตนารมณ์และร่วมขับเคลื่อนนโยบาย จากคณะรัฐมนตรี ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปรายปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ เป้าหมายที่ 1 ข้อที่ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy)

ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 ธันวาคม 2565

นายไตรรัตน์ ศิริพันธุ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 3 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วย นางวิไลพร คำผาย เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2566 จำนวน 200 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังสุรนารี ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการชนแดน กองร้อยทหารพรานที่ 2601 หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 2307 กองพันทหารราบที่ 12 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน

ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 ธันวาคม 2565

นายไตรรัตน์ ศิริพันธุ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 3 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 ณ บริเวณพุทธอุทยานศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรม
วันที่ 5 ธันวาคม 2565

นายชัยวัฒน์ สุปรียสุนทร อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 ตุลาคม 2565

นายทรงพล ปาณะวร อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 ตุลาคม 2565

นายอภิวัฒน์ มีทรัพย์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 กันยายน 2565

นายเทพพงค์ ยงกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้กลั่นกรองงาน) สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ในวันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 สิงหาคม 2565

นายณัฐพงศ์ เงาแสงทิพย์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

วันรพีประจำปี 2565 นายไตรรัตน์ ศิริพันธุ์ อัยการจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันรพี ณ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์


ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

นายไตรรัตน์ ศิริพันธุ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ นำข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ ลูกจ้าง และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดกิจกรรม 5 ส  และปลูกต้นไม้ ภายในพื้นที่สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์


ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 มิถุนายน 2565

นายจิระศักดิ์ ปาลีคุปต์ ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการกรณีปกติ (สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตราชการ) สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 มิถุนายน 2565

นายนายสราวุธ  ปิตุเตชะ รองเลขาธิการอัยการสูงสุด พร้อมคณะกรรมการดำเนินการตรวจราชการ ปิดหน่วยเบิกกจ่ายในระบบ GFMIS เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบการปิดหน่วยเบิกจ่าย จัดทำแผนจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนการดำเนินการ และความเป็นไปได้ในการปิดหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMiS ของสำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 มิถุนายน 2565

นายศักดิ์เกษม นิไทรโยค อธีบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 3 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการคดีแรงงาน สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


ภาพกิจกรรม
วันที่ 3 มิถุนายน 2565

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2565 ข้าพระพุทธเจ้า ในนามของ ผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ต่างปลื้มปิติและชื่นชมโสมนัส ในพระบุญญาบารมีที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระเกียรติยศสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์ แก่ผองพสกนิกร ในโอกาสมหามงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


ภาพกิจกรรม
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้  ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ  เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์   ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์  และเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรชาวไทย อย่างแน่นแฟ้น ณ  มหามงคลสมัยนี้ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตั้งจิตพร้อมน้อมอธิฐาน ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล  โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน  โรคาพาธประลาตร้างห่างไกล  มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์      ทรงพระเกษมสำราญ  พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล  สถิตสถาพรในไอศูรย์สิริราชสมบัติ   เป็นพระมิ่งขวัญร่มฉัตรปกเกล้าเหล่าพสกนิกรตลอดจิรัฐิติกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


ภาพกิจกรรม
วันที่ 4 มีนาคม 2565

นายธัญญนิตย์ เศรษฐบุตร อธิบดีอัยการภาค 3 พร้อมคณะผู้ตรวจราชการสำนักงานอัยการดภาค 3 ได้เดินทางมาตรวจราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 ณ ห้องประชุม สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ 3 ธันวาคม  2564

นายเทพพงค์ ยงกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้กลั่นกรองงาน) รักษาราชการแทน อัยการจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการธุรการ ลูกจ้าง และบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์


วันที่ 13 ตุลาคม 2564

นายสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการธุรการ ลูกจ้าง และบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 ณ บริเวณ ด้านหน้าอาคารที่ทำการ สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์


วันที่ 28 กันยายน 2564

นายสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการธุรการ ลูกจ้าง และบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 ณ บริเวณ เสาธงหน้าอาคารที่ทำการ สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์


ข่าวสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
E-bidding

เกี่ยวกับสำนักงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

  • ตั้งอยู่ที่ กิโลเมตรที่ ๕๔ ถนนสายศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  • เนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่
  • เปิดทำการวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๓
  • เพื่อรองรับคดีที่เกิดในเขตอำนาจศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ประกอบด้วย 6 อำเภอ คือ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอไพรบึง อำเภอโนนคูณ อำเภอศรีรัตนะ อำเภอเบญจลักษ์

      สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๘ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๔,๖๗๕,๐๐๐ บาท

      ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน ๑ หลัง อาคารบ้านพักข้าราชการ ๖ หลัง แยกเป็น

บ้านพักข้าราชการระดับ ๗ – ๘ จำนวน ๓ หลัง
บ้านพักข้าราชการระดับ ๕ – ๖ จำนวน ๑ หลัง
บ้านพักข้าราชการระดับ ๓ – ๔ จำนวน ๑ หลัง 
บ้านพักข้าราชการระดับ ๒ จำนวน ๑ หลัง (๔ ห้อง)

     อาคารสำนักงานเป็นอาคาร ๒ ชั้น แยกออกเป็น 

  • ชั้นล่างประกอบด้วยห้องผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ๑ ห้อง ห้องปฏิบัติราชการเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ ห้อง ติดกับบันไดชั้นล่าง เพื่อบริการประชาชน โดยมีห้องโถงสำหรับที่นั่งของผู้มาติดต่อราชการ และมีเครื่องทำความเย็น และน้ำดื่มไว้สำหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ , ห้องเก็บเอกสารและสำนวน ๒ ห้อง ห้องเก็บตู้เอกสารและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ๒ ห้อง มีห้องควบคุมไฟฟ้า ๑ ห้อง และห้องน้ำ แยก ชาย – หญิง
  • สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ด้านซ้ายมือของอาคาร จำนวน ๑ ห้อง
  • ชั้นบนของอาคารมีห้องทำงานของพนักงานอัยการ จำนวน ๖ ห้อง, ห้องสมุด ๑ ห้อง, ห้องประชุม ๑ ห้อง และห้องสอบสวนคดีเด็ก จำนวน ๑ ห้อง ห้องน้ำชาย – หญิง แยกเป็นสัดส่วน
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้

(มาตรา ๒๓) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
(๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
(๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้
(๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ารการฝ่ายอัยการ
(๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
(๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุดในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด มีดังนี้

(มาตรา ๒๗)  ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
(๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ
(๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสุดของสำนักงานอัยการสูงสุดในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้
ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

  – เพื่อรองรับคดีที่เกิดในเขตอำนาจศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ประกอบด้วย 6 อำเภอ คือ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอไพรบึง อำเภอโนนคูณ อำเภอศรีรัตนะ อำเภอเบญจลักษ์ 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

พันตำรวจโท สมนึก เขมทองคำ
อัยการจังหวัดกันทรลักษ์

ว่าที่ร้อยตรี ฐิติวัฒน์ แขมคำ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้กลั่นกรองงาน)

นายกิตติ นันทวงษ์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้กลั่นกรองงาน)

นางสาวณัฐนันท์ บุระคำ
รองอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายอภิวัฒน์  มีทรัพย์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายเรืองพิศุทธิ์  ขุนศรี
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายทรงพล ปาณะวร
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายน้อม  บุญเรือง
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาวกิรณา บัวบาล
อัยการผู้ช่วย

ข้าราชการธุรการ

นางวิไลพร คำผาย
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นางสาวอ่อนจันทร์ สาโสธร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธานันท์ นาชัยเพิ่ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุรีพร อยู่สุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นประภา สิงห์เสน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางทัศพรณ์ พรหมพล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายณัฐพงษ์ ไชยสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายทองพูน ระกัม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายประภัย ริทัศน์โส
นิติกรปฏิบัติการ

นายนันทวิทย์ พุทธสังฆ์
นิติกรปฏิบัติการ

นายธีรโชติ ศรีงามช้อย
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาววรรณนิภา แก้วนรา
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวพิมพ์นิภา โอชา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวจิราณุวัฒน์ ตั้งสุระกุลชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางประยูร บัวโรย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวรโชติ บัวโรย
พนักงานขับรถยนต์

นายเกรียงไกร ทางาม
คนสวน

นายปรีชา วงษ์ษาเวช
คนสวน

นางณัฐกานต์ เขียวสะอาด
แม่บ้าน(พนักงานรักษาความสะอาด)

นางสาวรัตนาภรณ์ ประทุมหวล
แม่บ้าน(พนักงานรักษาความสะอาด)

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
อัยการจังหวัดกันทรลักษ์
ลำดับรายนามระยะเวลา
1นายไชยยงค์ เปรื่องเวทย์1 มิ.ย. 2543 – 30 เม.ย. 2544
2นายรวีเกียรติ  รอดโพธิ์ทอง1 พ.ค. 2544 – 6 พ.ค. 2545
3เรือโทเสริมศักดิ์  เปานิล7 พ.ค. 2545 – 2 พ.ค. 2547
4นายพีระศักดิ์ มหาวัฒนางกูล3 พ.ค. 2547 – 3 เม.ย. 2547
5นายสถาพร  บำรุงไทย4 เม.ย. 2547 – 30 เม.ย. 2549
6นายดินทอง  มงคลเดชกุล1 พ.ค. 2549 – 1 เม.ย. 2550
7นายบุญมี  แดนวังเดิม2 เม.ย. 2550 – 30 มี.ค. 2551
8นายมานิต  สิทธิผล1 เม.ย. 2551 – 31 มี.ค. 2553
9นายอภิชัย  ไทยเที่ยง1 เม.ย. 2553 – 31 มี.ค. 2554
10นายวิษณุ  หาญนัทธี1 เม.ย. 2554 – 31 มี.ค. 2555
11นายธนิศร์  กฤษณะบำรุง1 เม.ย. 2555 – 31 มี.ค. 2556
12นายเกียรติ  จึงตระกูล1 เม.ย. 2556 – 31 มี.ค. 2557
 13นายรังสฤษฏ์  จารุจิตร1 เม.ย.2557 – 31 มี.ค. 2558 
 14นายพนมทวน พงษ์พันธ์1 เม.ย. 2558 – 31 มี.ค. 2559
15นายธรรมะ  สอนใจ1 เม.ย. 2559 – 2 เม.ย. 2560
16นายศักดา  คล้ายร่มไทร3 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561
17นายสำเร็จ  หงษ์พันธ์1 เม.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2562
18นายพิมล  เจาวัฒนา1 เม.ย. 2562 – 31 มี.ค. 2563
19นายธนบัตร  สังวรณ์1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2564
20นายสุเทพ  เยี่ยมศิริ1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2565  
21นายไตรรัตน์ ศิริพันธุ์1 เม.ย. 2565 – 31 มี.ค. 2566
22พันตำรวจโทสมนึก เขมทองคำ1 เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์
ถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
E-mail : kanthalak@ago.go.th
โทร 045 -810675
โทรสาร 045 -810675