ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา นางสาวพรรณประภา ตันรัตนะ อัยการจังหวัดจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายอานนต์ แสงอารยะกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เพื่อระลึกถึง พระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์หน้าอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 3 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา นายธรรมศาสตร์ ขันกิ่ง อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พิธีถวายสัตย์ปฏิณาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ เวลา ๐๘.๐๐ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เวลา ๑๗.๓๐ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา ๑๙.๑๙ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๗๐ นาฬิกา นายธรรมศาสตร์ ขันกิ่ง อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ สำนักงานอัยการภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา นายธรรมศาสตร์ ขันกิ่ง อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่ทำบุญพระสงฆ์ ๔๖ รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมายุ ๔๕ พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเป็นราชกุศล ในโอกาสอันเป็นมหามงคล ณ ลานบริเวณอนุสาวรีณ์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายเอกณรงค์ เฉิดพันธ์ รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่ทำบุญพระสงฆ์ ๘๕ รูป เนื่องในวิธีเฉลิมฉลองครบวาระ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ลานบริเวณอนุสาวรีณ์ท้าวสุรนารี

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา นางสาวพรรณประภา ตันรัตนะ อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย สักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกานายธรรมศาสตร์ ขันกิ่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ ทรงน้ำพระขอพรพระประจำสำนักงานเนื่องในวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกานายธรรมศาสตร์ ขันกิ่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ ทรงน้ำพระขอพรพระประจำสำนักงานเนื่องในวันสงกรานต์

นายอานนต์ แสงอารยะกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมคณะ รดน้ำ อวยพร นายธรรมศาสตร์ ขันกิ่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา นายธรรมศาสตร์ ขันกิ่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายทศพล วายโสภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมสาธิตลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายธรรมศาสตร์ ขันกิ่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ เข้าพบนางลลิตา สวัสดิ์กิตติกำจร คทวณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือและหารือข้อราชการร่วมกัน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายธรรมศาสตร์ ขันกิ่ง อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ เข้าพบนายศักดิ์เกษม นิไทรโยค อธิบดีอัยการภาค 3

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายเอกณรงค์ เฉิดพันธ์ รองอัยการจังหวัดและคณะมอบดอกไม้แสดงความยินดีนายธรรมศาสตร์ ขันกิ่ง เนื่องโอกาสรับตำแหน่งใหม่ และคณะอัยการที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายธรรมศาสตร์ ขันกิ่ง อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ เนื่องในเข้ารับตำแหน่งอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 นายเอกณรงค์ เฉิดพันธ์ รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมสาธิตลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายทศพล วายโสภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นางแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารสำนักงานอัยการภาค ๓ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา นายเอกณรงค์ เฉิดพันธ์ รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เวลา ๐๘.๑๕ นายเอกณรงค์ เฉิดพันธ์ รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นางสาวอรฉัตร มหาอิทธิดล อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีอบรมทีมวิทยากรหลัก ” โครงการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากร ” ณ ห้องประชุมกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา นางชุติมา คำนวน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา นายทศพล วายโสกา อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดช บรมนารถบพิตร ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา นางแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นางชุติมา คำนวน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย สักการะ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 1 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายเอกณรงค์ เฉิดพันธ์ พร้อมคณะ ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ในรัชกาลที่ ๖ ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการกากีคอพับแขนยาว ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานอัยการภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ นางแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสทางการศึกษา และร่วมเป็นเกียรติ การทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษา อาชีพ และการกำกับติดตามให้ความ ช่วยเหลือสำหรับเด็กและเยาวชน หลังถูกปล่อยตัวและอยู่ในระหว่างการดูแลในสถานพินิจ ระหว่างเทศบาลนครราชสีมา กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมแสงเทียน สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะพนักงานอัยการและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓ นครราชสีมา จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องหลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓ นครราชสีมา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนและป้องกันไม่ให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามโครงการบรูณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายเอกณรงค์ เฉิดพันธ์ รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการยุติธรรมและร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมเซนเตอร์พอยต์ เทอมินอล ๒๑ โคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายเอกณรงค์ เฉิดพันธ์ รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายเอกณรงค์ เฉิดพันธ์ รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

และเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา นายเอกณรงค์ เฉิดพันธ์ รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมทำกิจกรรม “โครงการอัยการอาสา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมอบถังน้ำแสตนเลส 1000 ลิตร พัดลม อุปกรณ์กีฬา ของเล่น และขนม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโกรกหว้า อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เพื่อระลึกถึง พระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์หน้าอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 3 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. นางแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานอัยการภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ สำนักงานอัยการภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมอบสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ให้แก่สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์ (วัดม่วง) ซึ่งมีหญิงชราอยู่ในความดูแล จำนวน ๗๐ คน

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นางสาวอรฉัตร มหาอิทธิดล อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา นายเอกณรงค์ เฉิดพันธ์ รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา นางแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระสงฆ์ จำนวน ๔๕ รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะอัยการจังหวัดในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้ง นางแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าพบ ท่านวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรายงานตัวและเพื่อประสานความร่วมมือและหารือข้อราชการร่วมกัน ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา นายทศพล วายโสกา อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย สักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ท่านแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ เข้าพบ นายธวัช สถิรเศรษฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือและหารือข้อราชการร่วมกัน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 นายเอกณรงค์ เฉิดพันธ์ รองอัยการจังหวัด อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมสาธิตลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ สโมสรร่วมเริงชัย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นางแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมสาธิตลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ สโมสรร่วมเริงชัย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นายเอกณรงค์ เฉิดพันธ์ รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อเรื่อง “สำนึกและเข้าใจ ใช้ชีวิตไม่เสี่ยงกระทำผิด” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาคดีที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ และสามารถปรับตัว ปรับจิตใจ พร้อมที่จะกลับตนเป็นคนดี และให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นและไม่กระทำผิดซ้ำ ณ สถานพินิจและคุ้มครองและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ท่านอารมย์ ปัสสาสิงห์ รองอธิบดีอัยการภาค 3 และนางแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2565 โดยมีท่านปิยกุล บุญเพิ่มเติม ประธานศาลฎีกา เป็นประธานและมีท่านประกอบ สีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กล่าวรายงาน ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา โดยท่านอุดม ปะญาติ เป็นผู้จัดและมอบของที่ระลึก ณ เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายทศพล วายโสกา อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ ห้องโคราชฮอลล์ เซ็นทรัลนครราชสีมา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายคมกฤษณ์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา เข้าพบท่านแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อประสานความร่วมมือและหารือข้อราชการร่วมกัน ณ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา อาคารสำนักงานอัยการภาค 3 ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นายดนัย สนธิทรัพย์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย และคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 นายเอกณรงค์ เฉิดพันธ์ รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายดนัย สนธิทรัพย์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายดนัย สนธิทรัพย์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะพนักงานอัยการ ข้าราชการธุรการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงาน ณ บริเวณอาคารสำนักงานอัยการภาค ๓ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารสำนักงานอัยการภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ การจัดพิธีดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานอัยการภาค 3 เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ในรัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการกากีคอพับแขนยาว และได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVIC-2019)

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา สนับสนุนและบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดนครราชสีมา โดยมีท่านนายแพทย์สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ

มื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น. อัยการจังหวัดนครราชสีมา อัยการจังหวัดพิมาย อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เข้าพบนายกอบชัย บุญอรณะ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เพื่อประสานความร่วมมือและหารือข้อราชการร่วมกัน ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ท่านแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และท่านพศุตม์ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา ร่วมกันสนับสนุนอาหารว่าง จำนวน 150 กล่อง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาที่ให้การเสียสละมาฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ณ เซ็นทรัลนครราชสีมา โดยมีท่านนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ท่านแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และท่านพศุตม์ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย และเฟสชิว ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมี ท่านนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ท่านแก้วใจ แวววุฒินันท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ เข้าพบ ท่านอุดม ปะญาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือและหารือข้อราชการร่วมกัน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 6 เมษายน 2564 นายดนัย สนธิทรัพย์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย และคณะ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีราชวงศ์ ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เกี่ยวกับสำนักงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๐๗ เป็นต้นมา เพื่อรับผิดชอบในการปฏิบัติการภารกิจในงานของพนักงานอัยการตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๐๗ เกี่ยวกับงานสำนวนคดีทั้งหลายที่ต้องชำระคดีต่อศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา เดิมได้ใช้อาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้นที่ ๑ เป็นที่ทำการ ต่อมากรมอัยการ(สำนักงานอัยการสูงสุด) จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค ๓ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นอาคารตึก ๔ ชั้น หลังคาทรงไทยตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการ มีขนาดอาคารกว้าง ๑๓.๕๐ เมตร และยาว ๖๒ เมตร และย้ายที่ทำการของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาใช้อาคารชั้น ๑ ด้านปีกขวา จนถึงปัจจุบัน เพื่อรับผิดชอบภารกิจทั้งหลายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๓๔ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ ในท้องที่ตลอดทั้งจังหวัดนครราชสีมา

              ปัจจุบันสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นส่วนราชการในภูมิภาค ในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยอยู่ในการบังคับบัญชากำกับของสำนักงานอัยการภาค ๓ โดยอธิบดีอัยการภาค ๓

 สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นองค์การหลักในระบบกฎหมาย และกระบวนยุติธรรมของไทยที่มีบทบาทอำนาจหน้าที่ที่สำคัญในการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีพนักงานอัยการ ในฐานะผู้ปฏิบัติการผู้มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติ สำหรับรูปแบบ โครงสร้าง และการบริหารเป็ระบบราชการ และมีอำนาจหน้าตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งในระดับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาทุกประเภท และยังรวมไปถึงการดำเนินคดีแพ่ง และคดีอื่น ตามกฎหมายแพ่ง และกฎหมายเฉพาะอื่น ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นต้น และปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะขยายบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการและพนักงานอัยการ ให้กว้างขวางขึ้นไปอีก

          ในภาพรวม อาจจะจำแนกบทบาทอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ได้เป็น ๓ ด้าน คือ การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

           สำหรับสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมานั้น เป็นหน่วยราชการสังกัดสำนักงานอัยการภาค ๓ และสำนักงานอัยการสูงสุด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
  2. รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งศึกษาวิจัย และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ทำเนียบอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่รายนามปีที่ดำรงตำแหน่ง
    ๑ นายทศ ศาลยาชีวินพ.ศ.๒๕๐๗-๒๕๑๐ 
๒ นายภาณุ เจริญพูลพ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๑๓ 
๓ นายโยธิน เกษมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๑๓-๒๕๑๕ 
๔ นายไชยยง ดีถาวร พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๗ 
๕ นายอำนวย พุทธเมธา พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๑๘ 
๖ นายจั่น เข็มประสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๑๙ 
๗ นายพิมล รัฐปัตย์ พ.ศ.๒๕๑๙-๒๕๒๐ 
๘ เรืออากาศตรีวิศิษฐ์ โลหิตนาวี พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๑ 
๙ นายเมธินทร์ รักชาติเจริญพ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๑ 
๑๐ นายบำเพ็ญ ณ อุบล พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๓ 
๑๑ นายนิยม บุญทองคง พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๒๔ 
๑๒ นายมานิตย์ รัตนปิณฑะ พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๒๕ 
๑๓ นายประเสริฐ นันตุ พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๖ 
๑๔ นายเพิ่มศักดิ์ พลายมาศ พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๒๗ 
๑๕ นายจำนงค์ แสงไฟ พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๒๘ 
๑๖ นายนิพนธ์ ขวัญอยู่ พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๒๙ 
๑๗ นายเมธี ศรีโกศล พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๐ 
๑๘ นายสรรเพ็ชร์ สิงหเสนี พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๑ 
๑๙ร้อยโทพัฒนะ ไชยเศรษฐพ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๒ 
๒๐ม.ล.พงศ์นเรศกฤษ กฤษดากร พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๓ 
๒๑นายศักดิ์ชัย จิรวุฒิวงศ์ชัยพ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๓ 
๒๒ร้อยตรีสุทิน สุขสุเดชพ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๓๕ 
๒๓นางสมศรี วัฒนไพศาลพ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๓๕ 
๒๔นางสมสุข มีวุฒิสมพ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๖ 
๒๕นางศรีนิดา พรหมหิตาธรพ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๗ 
๒๖นายศิริศักดิ์ พันธุ์พยัคฆ์พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๓๘ 
๒๗นายอุกฤษ พจนวรพงษ์ พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๓๘ 
๒๘นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์ (รักษาการแทน) พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๓๙ 
๒๙นายอรรถพนธ์ ยาวะประภาษ พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๑ 
๓๐ร้อยโทไชยา เปรมประเสริฐ พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๒ 
๓๑ร้อยโทวีระศักดิ์ พานทอง  พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๓ 
๓๒นายวชิระ สนธิรักษ์ พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๔ 
๓๓นายมั่นเกียรติ ธนวิจิตรพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๕ 
๓๔นายบุญธรรม วิริยะประสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๖ 
๓๕นายชัยพร เกริกกุลธร พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๗ 
๓๖นางสาวจิตยิน ติรณวัตถุภรณ์ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ 
๓๗นายสิงห์ชัย ทิพย์สมบูรณ์ พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๔๙ 
๓๘นายวิชัย พิบูลฤทธิวงศ์ พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๐ 
๓๙นายจรูญ ธีรนานนท์ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
๔๐นายอนุชา อุดมพงษ์ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒ 
๔๑นางวรรณี ศุภนิตย์ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๓ 
๔๒นางวลัย หิรัญวัฒน์ศิริ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๔๓นางมาเรียม พรรณพงาพันธุ์ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ 
๔๔นายสุขุม หิรัญวงษ์พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘
๔๕นายธีระชัย ไพรัชวรรณ  พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙
๔๖นายเผด็จ ชุณหโอภาสพ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑
๔๗นางสาวกัญญาพัชร  เกียรติแสวงสิงห์๒ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๔๘นายศุภากร ชวมณีนันท์๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๔๙นางฐาณภัค  สวงโท๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๕๐นางแก้วใจ  แวววุฒินันท์๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๕๑นายธรรมศาสตร์ ขันกิ่ง ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน

สถิติคดี

ข้อมูลปริมาณคดี ปี พ.ศ. 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

ปี พ.ศ.2566ส.1ส.1 ฟื้นฟูส.2ส.2กส.3ส.4(ฟ้องวาจา)ส.4ฟ้องอาญาส.5ส.5กส.6ส.7ส.12ส.12กคดี มพ.รวม(เรื่อง)หมายเหตุ
มกราคม3214291076  
กุมภาพันธ์3461827388
มีนาคม1933619885
เมษายน196151344
พฤษภาคม24121171283
มิถุนายน311926669
กรกฎาคม3321926383
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม192 2010715945528 

ข้อมูลปริมาณคดี

ปี พ.ศ.ส.1ส.1 ฟื้นฟูส.2ส.2กส.3ส.4(ฟ้องวาจา)ส.4ฟ้องอาญาส.5ส.5กส.6ส.7ส.12ส.12กคดี มพ.รวม(เรื่อง)หมายเหตุ
255576322750188207251,100  
2556846464351818171171,416  
25571,0803953712306271,569  
2558953302362223441,344  
25599031433012414181,115  
256079414334165 69491 –301,726  
2561802203291516743 –1291,182  
2562777310271536531 –2101,996  
2563665194151453531971,623  
2564538156181494389222331,491  
25654083620167315511081,005

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 044-248165
โทรสาร : 044-248167
e-mail : korat-ju@ago.go.th
e-mail ผู้จัดทำเว็บไซต์ : nuttakitta@gmail.com