เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 นาฬิกา นายทวี เรืองฤทธิ์เดช อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 350 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 06.30 นาฬิกา ร้อยตำรวจเอก อาคม เจตะผลิน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการอัยการ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และในเวลา 18.00 นาฬิกา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.30 นาฬิกา นางสุภางค์ นาคเจริญ รองอัยการจังหวัด และคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และในเวลา 08.00 นาฬิกา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันประสูติครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชณครินทร์

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 06.30 นาฬิกา นายทวี เรืองฤทธิ์เดช อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 07.30 นาฬิกา ร้อยตำรวจเอก พิทักษ์ เมธาจิตติพันธ์ รองอัยการจังหวัด และคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 นาฬิกา นางสุภางค์ นาคเจริญ รองอัยการจังหวัด และคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 นาฬิกา นายนัฐนันทน์ คล้ายเมืองปัก อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 350 คน ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 (อาคาร 31 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 06.30 นาฬิกา ร้อยตำรวจเอก พิทักษ์ เมธาจิตติพันธ์ รองอัยการจังหวัด และคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 06.00 นาฬิกา นางสุภางค์ นาคเจริญ รองอัยการจังหวัด และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และในเวลา 08.15 นาฬิกา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 นาฬิกา นายนัฐนันทน์ คล้ายเมืองปัก อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 นาฬิกา นายนัฐนันทน์ คล้ายเมืองปัก อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 06.30 นาฬิกา นายธรรมศาสตร์ ขันกิ่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระสงฆ์ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และเวลา 17.30 นาฬิกา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 นาฬิกา ร้อยตำรวจเอก พิทักษ์ เมธาจิตติพันธ์ รองอัยการจังหวัด พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 1 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 นายธรรมศาสตร์ ขันกิ่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 ณ ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 นายธรรมศาสตร์ ขันกิ่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายอิทธิพรพงศ์ สมบัติสวัสดิ์ นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้คำปรึกษา และเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 นายธรรมศาสตร์ ขันกิ่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นางสาวพิจิตรา ตันสาย นิติกรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการบรรยายกฎหมายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมขอใบอนุญาตประจำรถ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดนครราชสีมา นำโดยท่านนัฐนันทน์ คล้ายเมืองปัก และคณะ ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรท่านธรรมศาสตร์ ขันกิ่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 นายธรรมศาสตร์ ขันกิ่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายอิทธิพรพงศ์ สมบัติสวัสดิ์ นิติกรปฏิบัติการ ได้เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี โดยได้บรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายในหัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน/แชร์/จำนอง/จำนำ” และ “การโพส เมนท์ แชท อย่างไรไม่ให้ผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 นางสุภางค์ นาคเจริญ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ สโมสรร่วมเริงชัย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 นายธรรมศาสตร์ ขันกิ่ง เข้ารับตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นางสุภางค์ นาคเจริญ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ สโมสรร่วมเริงชัย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสุภางค์ นาคเจริญ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายในหัวข้อ “กฎหมายน่ารู้คู่วัยผู้สูงอายุ” ให้กับผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 นางสุภางค์ นาคเจริญ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ Hall 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุภางค์ นาคเจริญ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ได้เข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการเผยแพร่ความรู้ และให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน ณ โรงเรียนอรพิมพ์ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา นายธัญญนิตย์ เศรษฐบุตร อธิบดีอัยการภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นายอิทธิพรพงศ์ สมบัติสวัสดิ์ นิติกรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการบรรยายกฎหมายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมขอใบอนุญาตประจำรถ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 พันตำรวจโท คมกฤต พรหมพิทยายุทธ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 นางสุภางค์ นาคเจริญ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทให้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอครบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางสุภางค์ นาคเจริญ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ได้เข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการเผยแพร่ความรู้ และให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน ณ วัดสมานมิตร บ้านเสม็ด หมู่ที่ 11 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 พันตำรวจโท คมกฤต พรหมพิทยายุทธ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ได้เข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการเผยแพร่ความรู้ และให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 พันตำรวจโท คมกฤต พรหมพิทยายุทธ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 สคชจ.นครราชสีมา นำโดยนายหิรัญ ศรนุวัตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564


บุคลากร

ร้อยตำรวจเอก อาคม เจตะผลิน
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานคณะกรรมการอัยการ รักษาการในตำแหน่ง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

นายทวี เรืองฤทธิ์เดช
อัยการจังหวัดประจำ อส.

นางสุภางค์ นาคเจริญ
รองอัยการจังหวัด
ร.ต.อ.พิทักษ์ เมธาจิตติพันธ์
รองอัยการจังหวัด

นางธัญญาพร อ่ำเอี่ยม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นางศันสนีย์ หงษ์ทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางพรพรรณ ญาตินิยม
เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
นายอิทธิพรพรศ์ สมบัติสวัสดิ์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวณัฐชยา ศรีสิงห์
นิติกรปฏิบัติการ
นายมาณัฐ จีนเต็มอยู่แก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวธัญญรัตน์ ดีสุด
นิติกร

น.ส.ธีราภรณ์ ชำนาญพุดซา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายประยุทธ มะเริงสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
นายสุริยา ปิ่นแก้ว
ทนายความอาสา
นายมนตรี ชนะวงศ์
ทนายความอาสา

นางสาวปนัดดา หมั่นการนา
ทนายความอาสา
นางสาวอมรรัตน์ คำภาลี
ทนายความอาสา
นางสาวกฤตยา พิศิษฐวานิช
ทนายความอาสา

ลำดับที่ชื่อ – สกุลปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง
1นายประสิทธิ์ พรหมมณะ1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558
2นายพีระพงษ์ พานิชสุข1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
3นายปรีชากูล คูณทรัพย์1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560
4นางสาวกัญญาพัชร เกียรติแสวงสิงห์1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561
5นายศุภากร ชวมณีนันท์1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562
6นางฐาณภัค สวงโท1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563
7นางสาวศศินันท์ สันนิธิลาวัณย์1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
8นายหิรัญ ศรนุวัตร1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
9นายธรรมศาสตร์ ขันกิ่ง1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566
10ร้อยตำรวจเอก อาคม เจตะผลิน1 เมษายน 2566 – ปัจจุบัน

ภาระกิจหน้าที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
อาคารสำนักงานอัยการภาค 3 ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ :
งานนิติการ : 0 4425 9127
– งานอำนวยการ : 0 4425 9126
โทรสาร : 0 4425 9126
E-mail : Korat-lawaid@ago.go.th

แผนที่