ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เวลา 06.30 น. นายนรเทพ ครบปรัชญา รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา ได้เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานผู้ตรวจการอัยการ โดย นายศักดิ์เกษม นิไทรโยค ผู้ตรวจการอัยการ ได้เดินทางมาตรวจราชการในท้องที่สำนักงานอัยการภาค 3 โดยได้ดำเนินการตรวจราชการ การติดตามและการเร่งรัดการปฏิบัติราชการ รับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการ ณ อาคารสำนักงานอัยการภาค 3

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา 06.30 น. ร.ต.อ.ปองพล รั้งกลาง รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เวลา 06.00 น. ผศ.(พิเศษ) พ.ต.ต. ดร. ชูชีวรรณ ตมิศานนท์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และเวลา 08.00 น. ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 นายนรเทพ ครบปรัชญา รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา ได้เข้าร่วมพิธีและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เวลา 08.00 น. ร้อยตำรวจเอก บัณฑิต กระโทกนอก อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานอัยการภาค 3

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เวลา 06.00 น. นายสุรเดช ดีสูงเนิน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และในเวลา 17.30 น. นายนัฐนันทน์ คล้ายเมืองปัก อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) เวลา 19.19 น. ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. ร้อยตำรวจเอก บัณฑิต กระโทกนอก อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ได้เข้าร่วมงานการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ ลานพระอนุสาวรีย์ฯ บริเวณด้านหน้าศาลอุทธรณ์ภาค 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 จังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยในเวลา 06.00 น. นายนรเทพ ครบปรัชญา รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสารอาการแห้ง) พระสงฆ์จำนวน 72 รูป ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และเวลา 08.00 น. ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ในเวลา 17.30 น. ร้อยตำรวจเอก บัณฑิต กระโทกนอก อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) และเวลา 19.19 น. ได้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานอัยการภาค 3 ได้เข้าตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา นำโดยร้อยตำรวจเอก บัณฑิต กระโทกนอก อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา พร้อมด้วยพนักงานอัยการและข้าราชการธุรการ ได้จัดเตรียมข้อมูลตามแบบจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งสำนวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในส่วนงานอำนวยการ งานพัสดุ งานการเงิน และงานคดี เข้าประชุมการตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการภาค 3 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอัยการภาค 3

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ร้อยตำรวจเอก บัณฑิต กระโทกนอก อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอัยการภาค 3

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายนัฐนันทน์ คล้ายเมืองปัก อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ศาลจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2566 ของศาลจังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา ได้มอบให้ ผศ.(พิเศษ) พ.ต.ต. ดร. ชูชีวรรณ ตมิศานนท์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมการสัมนาดังกล่าว ณ โรงแรม ฟอร์จูน โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยเวลา 06.30 นาฬิกา นายสุรเดช ดีสูงเนิน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และในเวลา 18.00 นาฬิกา พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และเวลา 19.19 นาฬิกา พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ร้อยตำรวจเอก บัณฑิต กระโทกนอก อัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 วันประสูติครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เวลา 06.30 นาฬิกา ผศ.(พิเศษ) พ.ต.ต. ดร. ชูชีวรรณ ตมิศานนท์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และเวลา 08.00 นาฬิกา นายนรเทพ ครบปรัชญา รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 27 เมษายน 2566 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผศ.(พิเศษ) พ.ต.ต. ดร. ชูชีวรรณ ตมิศานนท์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เวลา 06.30 นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 20 เมษายน 2566 ร้อยตำรวจเอก บัณฑิต กระโทกนอก อัยการจังหวัดพล รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา และคณะ ได้เข้าพบ นายชูศักดิ์ ด้วงหอม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา เพื่อประชุม หารือ การประสานการทำงานร่วมกัน

วันที่ 6 เมษายน 2566 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ นายสุรเดช ดีสูงเนิน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เวลา 07.30 นาฬิกา ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 31 มีนาคม 2566 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า นายนรเทพ ครบปรัชญา รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เวลา 07.30 นาฬิกา ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ผศ.(พิเศษ) พ.ต.ต. ดร. ชูชีวรรณ ตมิศานนท์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายให้กับผู้เข้ารับการอบรมระดับรองผู้กำกับและสารวัตร ซึ่งเป็นหัวหน้างานสอบสวนระดับจังหวัด หลักสูตร ” กฎหมายลักษณะพยาน ” ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 23 มีนาคม 2566 Mr. Krasnov lgor Viktorovich อัยการสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ร่วมพิธีลงนามความตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย โดยอัยการสูงสุดมอบหมายให้ ผศ.(พิเศษ) พ.ต.ต. ดร. ชูชีวรรณ ตมิศานนท์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา เป็นคณะทำงานในการรับรองการเยือนและประชุมหารือข้อราชการของอัยการสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและคณะ ณ สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผศ.(พิเศษ) พ.ต.ต. ดร. ชูชีวรรณ ตมิศานนท์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา 07.30 นาฬิกา ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายวิโรจน์ ชัชวาลวงศ์ ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการอัยการในสำนักงานอัยการทุกสำนักงานในเขตท้องที่ภาคที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยรับการตรวจ

วันที่ 18 มกราคม 2566 งานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระเนศวรมหาราช ผศ.(พิเศษ) พ.ต.ต. ดร. ชูชีวรรณ ตมิศานนท์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เวลา 06.30 นาฬิกา ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 17 มกราคม 2566 งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช นายนรเทพ ครบปรัชญา รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เวลา 07.00 นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ผศ.(พิเศษ) พ.ต.ต. ดร. ชูชีวรรณ ตมิศานนท์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) เวลา 06.30 นาฬิกา ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เวลา 08.00 นาฬิกา ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ท่านไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ รองอัยการสูงสุด และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมข้าราชการ ณ สำนักงานอัยการภาค 3 และตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการ

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 06.30 น. นายนรเทพ ครบปรัชญา รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
เกี่ยวกับสำนักงาน

นโยบายอัยการสูงสุด

ประวัติความเป็นมา

  สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา แต่เดิมอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้นล่างทางปีกด้านทิศใต้ ซึ่งบริเวณดังกล่าวประกอบด้วย สำนักงานอัยการภาค 3 สำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสภาพโดยทั่วไปค่อยข้างเล็กคับแคบแออัดไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติและการเก็บเอกสารพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ต่อมาในปี พ.ศ.2539 สำนักงานอัยการสูงสุด ได้จัดสรรงบประมาณ 47,200,000 บาท ให้สำนักงานอัยการภาค 3 ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ โดยดำเนิการก่อสร้างในบริเวณที่ดินของบ้านพักสัสดี ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ทำความตกลงกับกองทัพบก ขอใช้พื้นที่บางส่วน ตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานอัยการคดีศาลแขวง ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 (ซ้ายมือ) ของตัวตึกสำนักงานอัยการภาค 3

                                วันที่จัดตั้งสำนักงาน ประมาณปี พ.ศ.2545

                             

อำนาจหน้าที่

ฝ่ายอัยการ
ข้าราชการอัยการรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านอรรถคดีทั้งปวงที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการคดีศาลแขวงจังหวัดนครราชสีมา และงานที่สำนักงานอัยการสูงสุดมอบหมายให้ดำเนินการในความผิดเกี่ยวกับ
       – คดีอาญา ที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
       – คดีแพ่ง ที่มีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาท โดยรับว่าต่างแก้ต่างให้กับหน่วยงานของรัฐ และแก้ต่างให้กับข้าราชการกรณีที่ถูกฟ้องว่าได้กระทำผิดอันเนื่องจากการกระทำผิดตามหน้าที่
       – คดีแก้ต่าง
           1. แก้ต่างคดีอาญา พนักงานอัยการเป็นทนายความแก้ต่างคดีให้แก่ข้าราชการ อันเนื่องจากถูกฟ้องว่าได้กระทำความผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
           2. แก้ต่างคดีแพ่ง พนักงานอัยการเป็นทนายความแก้ต่างคดีให้แก่หน่วยงานราชการและข้าราชการในการปฏิบัติราชการ
ฝ่ายกิจการทั่วไป
ข้าราชการธุรการมีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนงานด้านบริหารทั่วไป เช่น
1.       งานสารบรรณคดี
2.       งานการเงินและบัญชี
3.       งานพัสดุ
4.       งานสารบรรณ
5.       งานแจ้งคำสั่ง
6.       งานแจ้งผลคดี
การดำเนินคดีอาญาในคดีศาลแขวง
กรณีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อหา : ต้องฟ้องศาลภายในกำหนด 48 ชั่วโมง นับแต่ผู้ต้องหาถูกจับกุมเว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่อาจฟ้องได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ต้องขอผัดฟ้องไม่ครบตามจำนวนครั้งหรือจำนวนวันที่ขอผัดฟ้องหรือฝากขังก็ได้ หากเกิดกรณีดังกล่าวถ้าพนักงานสวบสวนไม่สามารถส่งสำนวนให้พนักงานอัยการพิจารณา ทำให้ขาดผัดฟ้องหรือฝากขัง พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้องผู้ต้องหา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอัยการสูงสุด จึงฟ้องผู้ต้องหาได้

 ความผิดต่อส่วนตัว

 ความผิดต่อส่วนตัว เช่น ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ หมิ่นประมาท พ.ร.บ.เช็ค ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายในกำหนด 3 เดือนนับแต่วันกระทำผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิด ถ้ามิได้ร้องทุกข์ภยในกำหนดคดีเป็นอันขาดอายุความร้องทุกข์ พนักงานอัยการไม่สามารถฟ้องผู้กระทำผิดได้

 ประเภทสำนวนที่อยู่ในอำนาจพิจารณา

        – คดีอาญาที่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนำสำนวนพร้อมผู้ต้องหามาส่งจะฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลในวันเดียวกัน

        – คดีอาญาที่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ มี 2 ประเภท

           1. ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งสำนวนพร้อมผู้ต้องหา พนักงานอัยการจะปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว โดยไม่ต้องมีการประกันตัว แต่จะให้ผู้ต้องหารับทราบวันนัดที่ให้ผู้ต้องหามาพบพนักงานอัยการเพื่อฟังคำสั่งตามบันทึกรับทราบวันนัด

           2. ผู้ต้องหาถูกจับกุมตามหมายจับ หรือถูกจับกุมขณะกระทำความผิด พนักงานอัยการจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยผู้ต้องหาจะขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาเตรียมหลักทรัพย์และหลักฐานเอกสารประกอบการปล่อยตัวมาให้ครบถ้วน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

ข้าราชการธุรการ

นายวิทยา ชื่นจะบก
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รายนามอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่ ชื่อ – สกุลปีที่ดำรงตำแหน่ง 
1นายณรงค์ เผื่อนทอง10 มี.ค. 2518 – 6 เม.ย. 2520
2นายธรรมนูญ สมบัติทอง10 มี.ค. 2520 – 30 มี.ค. 2521  
3นายวรพจน์ โชตยาภรณ์3 เม.ย. 2521 – 30 มี.ค. 2522 
4นายวิรัช กาญจนเวนิช 30 มี.ค. 2522 – 27 เม.ย. 2523
5นายบัวพันธ์ หาญไชย 27 เม.ย. 2523 – 27 เม.ย. 2524 
6นายสมยศ ตาณเสวี 27 เม.ย. 2524 – 30 เม.ย. 2526
7นายรัตน์ สังข์สุวรรณ 1 พ.ค. 2526 – 16 เม.ย. 2527
8นายวิราช สุทธิรัตน์ 16 เม.ย. 2527 – 12 เม.ย. 2528 
9ร.ท.วาสิฏฐ์ บุษยรัตน์15 เม.ย. 2528  – 18 เม.ย. 2529
10นายอดิศร สุจิตนภิศธรรม 21 เม.ย. 2529 – 1 พ.ค. 2530
11นายจารักษ์ คำสนิท 4 พ.ค. 2530 – 2 พ.ค. 2531
12 นายสรรเพ็ชร สิงหเสนี 2 พ.ค. 2531 – 5 พ.ค. 2533 
13ม.ล.พงศ์นเรศกฤษ กฤษดากร 7 พ.ค. 2533 – 30 เม.ย. 2536 
14นายพจน์ นิวาตวงศ์ 3 พ.ค. 2536 – 29 เม.ย. 2537
15นายเกียรติ หรูรุ่งโรจน์ 2 พ.ค. 2537 –  28 เม.ย. 2538
16นายศิริศักดิ พันธุ์พยัคฆ์1 พ.ค. 2538 – 29 ก.ย. 2538
17นายอุกฤษ พจนวรพงษ์ 2 ต.ค. 2538 – 30 เม.ย. 2539 
18นายไพบูลย์ อานัญจวณิชย์ 1 พ.ค. 2539 – 3 ต.ค. 2539 
19 นายพีรยุทธ์ ประดิษฐ์กุล  4 ต.ค. 2539 – 30 เม.ย. 2541 
20นายพิสิทธิ์ วาจานนท์ 1 พ.ค. 2541 – 30 เม.ย. 2542 
21นายณรงค์ ชโลปถัมภ์ 1 พ.ค. 2542 – 30 เม.ย. 2543
22ร.ท.วีระศักดิ์ พานทอง 1 พ.ค. 2543 – 30 เม.ย. 2544 
23 นายวันยุทธ วัฒนธรรม 1 พ.ค. 2544 – 6 พ.ค. 2545 
24 นายมั่นเกียรติ ธนวิจิตรพันธ์ 7 พ.ค. 2545 – 2 พ.ค. 2547 
25 นายทวีชัย สุวรรณาวัชร์ 3 พ.ค. 2547 – 3 เม.ย. 2548 
26 นายรัตน์ จันทร์ธีรนันท์ 4 เม.ย. 2548 – 30 เม.ย. 2549 
27 นายธงชัย รุ่งเจริญวิวัฒนา 2 พ.ค. 2549 – 1 เม.ย. 2550 
28นายวิชัย พิบูลฤทธิวงศ์ 2 เม.ย. 2550 – 31 มี.ค. 2551 
29 นายอรรถพร สุทธิบุตร 1 เม.ย. 2551 – 31 มี.ค. 2553 
30 นางประไพพรรณ จวติช1 เม.ย. 2553 – 31 มี.ค. 2554
31 นางวรรณี ศุภนิตย์ 1 เม.ย. 2554 – 31 มี.ค. 2555 
32 นางวลัย หิริวัฒน์ศิริ 2 เม.ย. 2555 – 31 มี.ค. 2556
33 นายสมชัย จันทรมัสการ 1 เม.ย. 2556 – 31 มี.ค. 2557 
34นางมาเรียม พรรณพงาพันธุ์1 เม.ย. 2557 – 31 มี.ค. 2558
35พ.ต.ต.วิสุทธ์พน  ฤทธิ์เนติธรรม1 เม.ย. 2558 – 30 มี.ค. 2560
36นายชูเกียรติ  กลมเกลา1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561
37นายเผด็จ  ชุณหโอภาส2 เม.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2562
38นางสาวกัญญาพัชร  เกียรติแสวงสิงห์1 เม.ย. 2562 – 31 มี.ค. 2563
39นายศุภากร  ชวมณีนันท์1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2564
40นายพศุตม์  แวววุฒินันท์1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2566
41ร้อยตำรวจเอก บัณฑิต กระโทกนอก1 เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน
  
  
  
  
  
  
  

สถิติคดี

ข้อมูลคดีและสถิติคดีของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา

ลำดับที่รายการปี 2558ปี 2559ปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
    1สำนวนปรากฏตัวผู้ต้องที่ส่งตัวมา (ส.1)     703    547    612    617    525403526596
     2สำนวนปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (ส.2)    245    235    205    203     12762147144
     3สำนวนเปรียบเทียบปรับ (ส.2 ก.)   4,389   2,422   2,992   5,364   2,5531,4891,2882455
     4สำนวนที่ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด (ส.3)     10     23      4     14      362
     5สำนวนฟ้องความด้วยวาจา (ส.4 วาจา)   6,532   6,651   4,727   5,122  4,1282,2913,8335050
     6สำนวนฟ้องความอาญา (ส.4 อาญา)    588    497    518      –      –241500481
     7สำนวนคดีแพ่ง (ส.5 แก้ต่าง)      –      –      1      –      –31
     8สำนวนอุทธรณ์ (ส.6 )     35     59      49     47      37624351
     9สำนวนฎีกา (ส.7 )      6      6      2      –      –1094
    10สำนวนคดีฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสฟติด (ส.1 ฟ)   1,195    854    763  1,147   1,4224881,393305
    11สำนวนคดีแพ่ง (ส.5 ก)    62     61     41     82     84557886
12ขอคืนของกลาง62
    13คดีสำคัญ      –      –      3      3      6

ปี พ.ศ. 2565

ลำดับที่  รายการม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
สำนวนปรากฏตัวผู้ต้องที่ส่งตัวมา (ส.1)404865525351 37 52 48 51 53 46
สำนวนปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (ส.2)          9 7699179 21 18 14 1312
3สำนวนเปรียบเทียบปรับ (ส.2 ก.)161200191184241 218 180145 181 213 137404
4สำนวนที่ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด(ส.3) ––  –
5สำนวนฟ้องความด้วยวาจา (ส.4 วาจา)9123103251231290376231 316 264201 240354
สำนวนฟ้องความอาญา (ส.4 อาญา) 24 447344 4353 3051304445
7สำนวนคดีแพ่ง (ส.5 แก้ต่าง)
สำนวนอุทธรณ์ (ส.6 )7 10711 4 2 – 3 1 –
สำนวนฎีกา (ส.7 ) – – 1 – – 3 – –– 
10 สำนวนคดีฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสฟติด (ส.1 ฟ.)93 772024 4 21237 96111
11 สำนวนคดีแพ่ง1 1233 12 19 4 –139 – 10
12ขอคืนของกลาง2
13คดีสำคัญ

ปี พ.ศ. 2564

ลำดับที่  รายการม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
สำนวนปรากฏตัวผู้ต้องที่ส่งตัวมา (ส.1)21 33  48 3035 54  69 46 58 61 36 35
สำนวนปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (ส.2)           318  23 13 17 11 15 20
3สำนวนเปรียบเทียบปรับ (ส.2 ก.)110 83 310 141  – 227 102 104 97 110
4สำนวนที่ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด(ส.3) –– – –  – –– – – – 
5สำนวนฟ้องความด้วยวาจา (ส.4 วาจา)756 149 151 1027 114 151  144 119 164 238 178 642
สำนวนฟ้องความอาญา (ส.4 อาญา)28 40 35 32 28 48  77 48 46 57 32 29
7สำนวนคดีแพ่ง (ส.5 แก้ต่าง)– – – – – 
สำนวนอุทธรณ์ (ส.6 )– – 12  – 2 6 6 5 –
สำนวนฎีกา (ส.7 )– – – –  – – – – 2 –
10 สำนวนคดีฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสฟติด (ส.1 ฟ.)53 51 82 91 112 135  117 272 131 140 119 90
11 สำนวนคดีแพ่ง25 15  3 3 10 4 – 2
12ขอคืนของกลาง111111
13คดีสำคัญ

เอกสารดาวน์โหลด

การจัดซื้อจัดจ้าง

ที่งานซื้อ/จ้างวงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
เหตุผลที่
คัดเลือก
1จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก12,500.00เฉพาะเจาะจงนายวิทยา ชื่นจะบก
จำนวนเงิน 12,500.00 บาท
นายวิทยา ชื่นจะบก
จำนวนเงิน 12,500.00 บาท
เกณฑ์ราคา
2จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถจักรยานยนต์)
130.00เฉพาะเจาะจงหจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 130.00 บาท
หจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 130.00 บาท
เกณฑ์ราคา
3จัดจ้างทำตรายาง840.00เฉพาะเจาะจงร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 840.00 บาท
ร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 840.00 บาท
เกณฑ์ราคา
4จัดจ้างทำป้ายชื่ออะคริลิค1,000.00เฉพาะเจาะจงร้านรุ่งอรุณทำป้าย
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
ร้านรุ่งอรุณทำป้าย
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
5จัดจ้างทำพวงมาลา1,000.00เฉพาะเจาะจงร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
ร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
6จัดจ้างทำพวงมาลา1,000.00เฉพาะเจาะจงร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
ร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
7จัดจ้างย้ายอุปกรณ์กระจายสัญญาณ2,000.00เฉพาะเจาะจงหจก. เดอะ บิ๊ก ซิสเต็มส์ (สำนักงานใหญ่)
จำนวนเงิน 2,000.00 บาท
หจก. เดอะ บิ๊ก ซิสเต็มส์ (สำนักงานใหญ่)
จำนวนเงิน 2,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
8จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถยนต์กระบะ)
1,200.00เฉพาะเจาะจงหจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 1,200.00 บาท
หจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 1,200.00 บาท
เกณฑ์ราคา
9จัดจ้างซ่อมปริ้นเตอร์ Brother1,200.00เฉพาะเจาะจงหจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป
จำนวนเงิน 1,200.00 บาท
หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป
จำนวนเงิน 1,200.00 บาท
เกณฑ์ราคา
10จัดซื้อน้ำดื่ม375.00เฉพาะเจาะจงหจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 375.00 บาท
หจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 375.00 บาท
เกณฑ์ราคา
11จัดจ้างคัดถ่ายเอกสาร2,066.00เฉพาะเจาะจงศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 2,066.00 บาท
ศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 2,066.00 บาท
เกณฑ์ราคา

ที่งานซื้อ/จ้างวงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
เหตุผลที่
คัดเลือก
1จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก10,500.00เฉพาะเจาะจงนายวิทยา ชื่นจะบก
จำนวนเงิน 10,500.00 บาท
นายวิทยา ชื่นจะบก
จำนวนเงิน 10,500.00 บาท
เกณฑ์ราคา
2จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถจักรยานยนต์)
100.00เฉพาะเจาะจงหจก. มหานคร รุ่งเรือง เซอร์วิส
จำนวนเงิน 100.00 บาท
หจก. มหานคร รุ่งเรือง เซอร์วิส
จำนวนเงิน 100.00 บาท
เกณฑ์ราคา
3จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์)11,640.00เฉพาะเจาะจง หจก. วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์
จำนวนเงิน 11,640.00 บาท
หจก. วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์
จำนวนเงิน 11,640.00 บาท
เกณฑ์ราคา
4จัดจ้างทำตรายาง360.00เฉพาะเจาะจงร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 360.00 บาท
ร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 360.00 บาท
เกณฑ์ราคา
5จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 19,230.00เฉพาะเจาะจงหจก. วัชรพงษ์พานิช
จำนวนเงิน 19,230.00 บาท
หจก. วัชรพงษ์พานิช
จำนวนเงิน 19,230.00 บาท
เกณฑ์ราคา
6จัดจ้างทำป้ายชื่ออะคริลิค500.00เฉพาะเจาะจงร้านรุ่งอรุณทำป้าย
จำนวนเงิน 500.00 บาท
ร้านรุ่งอรุณทำป้าย
จำนวนเงิน 500.00 บาท
เกณฑ์ราคา
7จัดซื้อชุดโต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติการ14,900.00เฉพาะเจาะจงบริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
จำนวนเงิน 14,900.00 บาท
บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
จำนวนเงิน 14,900.00 บาท
เกณฑ์ราคา
8จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5,585.00เฉพาะเจาะจงหจก. วัชรพงษ์พานิช
จำนวนเงิน 5,585.00 บาท
หจก. วัชรพงษ์พานิช
จำนวนเงิน 5,585.00 บาท
เกณฑ์ราคา
9จัดจ้างซ่อมแผงวงจรรับสัญญาณรีโมทแอร์1,800.00เฉพาะเจาะจงร้านวิจิตราพร อิเล็กทรอนิกส์แอร์
จำนวนเงิน 1,800.00 บาท
ร้านวิจิตราพร อิเล็กทรอนิกส์แอร์
จำนวนเงิน 1,800.00 บาท
เกณฑ์ราคา
10จัดจ้างคัดถ่ายเอกสาร420.00เฉพาะเจาะจงศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 420.00 บาท
ศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 420.00 บาท
เกณฑ์ราคา

ที่งานซื้อ/จ้างวงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
เหตุผลที่
คัดเลือก
1จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก10,500.00เฉพาะเจาะจงนายวิทยา ชื่นจะบก
จำนวนเงิน 10,500.00 บาท
นายวิทยา ชื่นจะบก
จำนวนเงิน 10,500.00 บาท
เกณฑ์ราคา
2จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถจักรยานยนต์)
100.00เฉพาะเจาะจงหจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 100.00 บาท
หจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 100.00 บาท
เกณฑ์ราคา
3จัดจ้างทำพวงมาลา1,000.00เฉพาะเจาะจงร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
ร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
4จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์)12,100.00เฉพาะเจาะจง หจก. เค.บี.คอม
จำนวนเงิน 12,100.00 บาท
หจก. เค.บี.คอม
จำนวนเงิน 12,100.00 บาท
เกณฑ์ราคา
5จัดจ้างทำตรายาง1,050.00เฉพาะเจาะจงร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 1,050.00 บาท
ร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 1,050.00 บาท
เกณฑ์ราคา
6จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถยนต์กระบะ)
1,500.00เฉพาะเจาะจงหจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 1,500.00 บาท
หจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 1,500.00 บาท
เกณฑ์ราคา
7จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถจักรยานยนต์)
100.00เฉพาะเจาะจงหจก. มหานคร รุ่งเรือง เซอร์วิส
จำนวนเงิน 100.00 บาท
หจก. มหานคร รุ่งเรือง เซอร์วิส
จำนวนเงิน 100.00 บาท
เกณฑ์ราคา
8จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11,630.00เฉพาะเจาะจงหจก. วัชรพงษ์พานิช
จำนวนเงิน 11,630.00 บาท
หจก. วัชรพงษ์พานิช
จำนวนเงิน 11,630.00 บาท
เกณฑ์ราคา
9จัดจ้างซ่อมปริ้นเตอร์ Brother1,200.00เฉพาะเจาะจงหจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป
จำนวนเงิน 1,200.00 บาท
หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป
จำนวนเงิน 1,200.00 บาท
เกณฑ์ราคา
10จัดจ้างซ่อมแอร์รถยนต์กระบะ1,391.00เฉพาะเจาะจงบริษัท ราชาออโต้เซลล์ จำกัด
จำนวนเงิน 1,391.00 บาท
บริษัท ราชาออโต้เซลล์ จำกัด
จำนวนเงิน 1,391.00 บาท
เกณฑ์ราคา
11จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 2 ตัว2,700.00เฉพาะเจาะจงร้านวิจิตราพร อิเล็กทรอนิกส์แอร์
จำนวนเงิน 2,700.00 บาท
ร้านวิจิตราพร อิเล็กทรอนิกส์แอร์
จำนวนเงิน 2,700.00 บาท
เกณฑ์ราคา
12จัดจ้างทำตรายาง770.00เฉพาะเจาะจงร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 770.00 บาท
ร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 770.00 บาท
เกณฑ์ราคา
13จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์)3,800.00เฉพาะเจาะจงหจก. วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์
จำนวนเงิน 3,800.00 บาท
หจก. วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์
จำนวนเงิน 3,800.00 บาท
เกณฑ์ราคา
14จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถจักรยานยนต์)
100.00เฉพาะเจาะจงหจก. มหานคร รุ่งเรือง เซอร์วิส
จำนวนเงิน 100.00 บาท
หจก. มหานคร รุ่งเรือง เซอร์วิส
จำนวนเงิน 100.00 บาท
เกณฑ์ราคา
15จัดจ้างคัดถ่ายเอกสาร374.00เฉพาะเจาะจงศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 374.00 บาท
ศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 374.00 บาท
เกณฑ์ราคา
16จัดซื้อน้ำดื่ม375.00เฉพาะเจาะจงหจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 375.00 บาท
หจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 375.00 บาท
เกณฑ์ราคา

ที่งานซื้อ/จ้างวงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
เหตุผลที่
คัดเลือก
1จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก10,500.00เฉพาะเจาะจงนายวิทยา ชื่นจะบก
จำนวนเงิน 10,500.00 บาท
นายวิทยา ชื่นจะบก
จำนวนเงิน 10,500.00 บาท
เกณฑ์ราคา
2จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถจักรยานยนต์)
100.00เฉพาะเจาะจงหจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 100.00 บาท
หจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 100.00 บาท
เกณฑ์ราคา
3จัดจ้างทำพวงมาลา1,000.00เฉพาะเจาะจงร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
ร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
4จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์)11,000.00เฉพาะเจาะจง หจก. เค.บี.คอม
จำนวนเงิน 11,000.00 บาท
หจก. เค.บี.คอม
จำนวนเงิน 11,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
5จัดจ้างทำตรายาง920.00เฉพาะเจาะจงร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 920.00 บาท
ร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 920.00 บาท
เกณฑ์ราคา
6จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถยนต์กระบะ)
1,000.00เฉพาะเจาะจงหจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
หจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
7จัดจ้างคัดถ่ายเอกสาร246.00เฉพาะเจาะจงศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 246.00 บาท
ศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 246.00 บาท
เกณฑ์ราคา
8จัดซื้อน้ำดื่ม275.00เฉพาะเจาะจงหจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 275.00 บาท
หจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 275.00 บาท
เกณฑ์ราคา

ที่งานซื้อ/จ้างวงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
เหตุผลที่
คัดเลือก
1จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก5,250.00เฉพาะเจาะจงนายวิทยา ชื่นจะบก
จำนวนเงิน 5,250.00 บาท
นายวิทยา ชื่นจะบก
จำนวนเงิน 5,250.00 บาท
เกณฑ์ราคา
2จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถจักรยานยนต์)
100.00เฉพาะเจาะจงหจก. มหานคร รุ่งเรือง เซอร์วิส
จำนวนเงิน 100.00 บาท
หจก. มหานคร รุ่งเรือง เซอร์วิส
จำนวนเงิน 100.00 บาท
เกณฑ์ราคา
3จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถจักรยานยนต์)
70.00เฉพาะเจาะจงหจก. มหานคร รุ่งเรือง เซอร์วิส
จำนวนเงิน 70.00 บาท
หจก. มหานคร รุ่งเรือง เซอร์วิส
จำนวนเงิน 70.00 บาท
เกณฑ์ราคา
4จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook1,300.00เฉพาะเจาะจงหจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป
จำนวนเงิน 1,300.00 บาท
หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป
จำนวนเงิน 1,300.00 บาท
เกณฑ์ราคา
5จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถจักรยานยนต์)
110.00เฉพาะเจาะจงหจก. มหานคร รุ่งเรือง เซอร์วิส
จำนวนเงิน 110.00 บาท
หจก. มหานคร รุ่งเรือง เซอร์วิส
จำนวนเงิน 110.00 บาท
เกณฑ์ราคา
6จัดจ้างคัดถ่ายเอกสาร890.00เฉพาะเจาะจงศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 890.00 บาท
ศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 890.00 บาท
เกณฑ์ราคา
7จัดซื้อน้ำดื่ม375.00เฉพาะเจาะจงหจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 375.00 บาท
หจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 375.00 บาท
เกณฑ์ราคา

ที่งานซื้อ/จ้างวงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
เหตุผลที่
คัดเลือก
1จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก11,300.00เฉพาะเจาะจงนายทรงเกียรติ จันทะโม
จำนวนเงิน 11,300.00 บาท
นายทรงเกียรติ จันทะโม
จำนวนเงิน 11,300.00 บาท
เกณฑ์ราคา
2จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถจักรยานยนต์)
100.00เฉพาะเจาะจงหจก. มหานคร รุ่งเรือง เซอร์วิส
จำนวนเงิน 100.00 บาท
หจก. มหานคร รุ่งเรือง เซอร์วิส
จำนวนเงิน 100.00 บาท
เกณฑ์ราคา
3จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้1,000.00เฉพาะเจาะจงร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
ร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
4จัดจ้างทำตรายาง840.00เฉพาะเจาะจงร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 840.00 บาท
ร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 840.00 บาท
เกณฑ์ราคา
5จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3,140.00เฉพาะเจาะจง หจก. วัชรพงษ์พานิช
จำนวนเงิน 3,140.00 บาท
หจก. วัชรพงษ์พานิช
จำนวนเงิน 3,140.00 บาท
เกณฑ์ราคา
6จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถยนต์กระบะ)
1,500.00เฉพาะเจาะจงหจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 1,500.00 บาท
หจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 1,500.00 บาท
เกณฑ์ราคา
7จัดจ้างทำตรายาง950.00เฉพาะเจาะจงร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 950.00 บาท
ร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 950.00 บาท
เกณฑ์ราคา
8จัดจ้างทำตรายาง660.00เฉพาะเจาะจงร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 660.00 บาท
ร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 660.00 บาท
เกณฑ์ราคา
9จัดจ้างทำตรายาง500.00เฉพาะเจาะจงร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 500.00 บาท
ร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 500.00 บาท
เกณฑ์ราคา
10จัดจ้างคัดถ่ายเอกสาร416.00เฉพาะเจาะจงศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 416.00 บาท
ศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 416.00 บาท
เกณฑ์ราคา
11จัดซื้อน้ำดื่ม325.00เฉพาะเจาะจงหจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 325.00 บาท
หจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 325.00 บาท
เกณฑ์ราคา

ที่งานซื้อ/จ้างวงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
เหตุผลที่
คัดเลือก
1จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก11,300.00เฉพาะเจาะจงนายทรงเกียรติ จันทะโม
จำนวนเงิน 11,300.00 บาท
นายทรงเกียรติ จันทะโม
จำนวนเงิน 11,300.00 บาท
เกณฑ์ราคา
2จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถจักรยานยนต์)
100.00เฉพาะเจาะจงหจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 100.00 บาท
หจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 100.00 บาท
เกณฑ์ราคา
3จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถจักรยานยนต์)
160.00เฉพาะเจาะจงหจก. มหานคร รุ่งเรือง เซอร์วิส
จำนวนเงิน 160.00 บาท
หจก. มหานคร รุ่งเรือง เซอร์วิส
จำนวนเงิน 160.00 บาท
เกณฑ์ราคา
4จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้1,000.00เฉพาะเจาะจงร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
ร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
5จัดจ้างทำพวงมาลา1,000.00เฉพาะเจาะจงร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
ร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
6จัดจ้างทำตรายาง320.00เฉพาะเจาะจงร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 320.00 บาท
ร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 320.00 บาท
เกณฑ์ราคา
7จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์)8,988.00เฉพาะเจาะจง หจก. เค.บี.คอม
จำนวนเงิน 8,988.00 บาท
หจก. เค.บี.คอม
จำนวนเงิน 8,988.00 บาท
เกณฑ์ราคา
8จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถยนต์กระบะ)
1,000.00เฉพาะเจาะจงหจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
หจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
9จัดจ้างทำตรายาง380.00เฉพาะเจาะจงร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 380.00 บาท
ร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 380.00 บาท
เกณฑ์ราคา
10จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กระบะ3,013.58เฉพาะเจาะจงบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานตัวแทนคุณสมเกียรติ อินทรานุปกรณ์
จำนวนเงิน 3,013.58 บาท
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานตัวแทนคุณสมเกียรติ อินทรานุปกรณ์
จำนวนเงิน 3,013.58 บาท
เกณฑ์ราคา
11จัดซื้อวัสดุสำนักงาน5,025.00เฉพาะเจาะจงหจก. วัชรพงษ์พานิช
จำนวนเงิน 5,025.00 บาท
หจก. วัชรพงษ์พานิช
จำนวนเงิน 5,025.00 บาท
เกณฑ์ราคา
12จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์450.00เฉพาะเจาะจงร้านนก ไอ.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล
จำนวนเงิน 450.00 บาท
ร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 450.00 บาท
เกณฑ์ราคา
13จัดซื้อชุดรับแขกอัยการจังหวัด22,200.00เฉพาะเจาะจงบริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
จำนวนเงิน 22,200.00 บาท
บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
จำนวนเงิน 22,200.00 บาท
เกณฑ์ราคา
14จัดซื้อตู้นิรภัย น้ำหนักประมาณ 150 กก. ขึ้นไป (มอก.)48,000.00เฉพาะเจาะจงหจก. วัชรพงษ์พานิช
จำนวนเงิน 48,000.00 บาท
หจก. วัชรพงษ์พานิช
จำนวนเงิน 48,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
15จัดจ้างคัดถ่ายเอกสาร302.00เฉพาะเจาะจงศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 302.00 บาท
ศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 302.00 บาท
เกณฑ์ราคา
16จัดซื้อน้ำดื่ม325.00เฉพาะเจาะจงหจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 325.00 บาท
หจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 325.00 บาท
เกณฑ์ราคา

ที่งานซื้อ/จ้างวงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
เหตุผลที่
คัดเลือก
1จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก11,300.00เฉพาะเจาะจงนายทรงเกียรติ จันทะโม
จำนวนเงิน 11,300.00 บาท
นายทรงเกียรติ จันทะโม
จำนวนเงิน 11,300.00 บาท
เกณฑ์ราคา
2จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถจักรยานยนต์)
80.00เฉพาะเจาะจงหจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 80.00 บาท
หจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 80.00 บาท
เกณฑ์ราคา
3จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้1,000.00เฉพาะเจาะจงร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
ร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
4จัดซื้อหลอดไฟ LED900.00เฉพาะเจาะจงหจก. วัชรพงษ์พานิช
จำนวนเงิน 900.00 บาท
หจก. วัชรพงษ์พานิช
จำนวนเงิน 900.00 บาท
เกณฑ์ราคา
5จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถยนต์กระบะ)
1,000.00เฉพาะเจาะจงหจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
หจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
6จัดจ้างทำตรายาง2,100.00เฉพาะเจาะจงร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 2,100.00 บาท
ร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 2,100.00 บาท
เกณฑ์ราคา
7จัดจ้างเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ป้ายชื่อหน้าห้องพนักงานอัยการและทำเนียบรายนามอัยการจังหวัด1,000.00เฉพาะเจาะจงร้านรุ่งอรุณทำป้าย
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
ร้านรุ่งอรุณทำป้าย
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
8จัดซื้อรถจักรยานยนต์เพื่อทดแทนของเดิม50,000.00เฉพาะเจาะจงบริษัท อาคมเจริญยนต์ จำกัด (สาขาโคราช-หัวทะเล)
จำนวนเงิน 50,000.00 บาท
บริษัท อาคมเจริญยนต์ จำกัด (สาขาโคราช-หัวทะเล)
จำนวนเงิน 50,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
9จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้1,000.00เฉพาะเจาะจงร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
ร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
10จัดจ้างคัดถ่ายเอกสาร1,046.00เฉพาะเจาะจงศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 1,046.00 บาท
ศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 1,046.00 บาท
เกณฑ์ราคา
11จัดซื้อน้ำดื่ม350.00เฉพาะเจาะจงหจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 350.00 บาท
หจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 350.00 บาท
เกณฑ์ราคา

ที่งานซื้อ/จ้างวงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
เหตุผลที่
คัดเลือก
1จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก11,300.00เฉพาะเจาะจงนายทรงเกียรติ จันทะโม
จำนวนเงิน 11,300.00 บาท
นายทรงเกียรติ จันทะโม
จำนวนเงิน 11,300.00 บาท
เกณฑ์ราคา
2จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถจักรยานยนต์)
80.00เฉพาะเจาะจงหจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 80.00 บาท
หจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 80.00 บาท
เกณฑ์ราคา
3จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 24,000 BTU
80.00เฉพาะเจาะจงห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้ฟ้าซิตี้
จำนวนเงิน 26,990.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้ฟ้าซิตี้
จำนวนเงิน 26,990.00 บาท
เกณฑ์ราคา
4จัดจ้างทำตรายาง290.00เฉพาะเจาะจงร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 290.00 บาท
ร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 290.00 บาท
เกณฑ์ราคา
5จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1
4,500.00เฉพาะเจาะจงหจก. เดอะ บิ๊ก ซิสเต็มส์ (สำนักงานใหญ่)
จำนวนเงิน 4,500.00 บาท
หจก. เดอะ บิ๊ก ซิสเต็มส์ (สำนักงานใหญ่)
จำนวนเงิน 4,500.00 บาท
เกณฑ์ราคา
6จัดจ้างคัดถ่ายเอกสาร4,284.00เฉพาะเจาะจงศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 4,284.00 บาท
ศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 4,284.00 บาท
เกณฑ์ราคา
7จัดซื้อน้ำดื่ม225.00เฉพาะเจาะจงหจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 225.00 บาท
หจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 225.00 บาท
เกณฑ์ราคา
8จัดซื้อชุดโต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติการ29,800.00เฉพาะเจาะจงบริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
จำนวนเงิน 29,800.00 บาท
บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
จำนวนเงิน 29,800.00 บาท
เกณฑ์ราคา

ที่งานซื้อ/จ้างวงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
เหตุผลที่
คัดเลือก
1จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก11,300.00เฉพาะเจาะจงนายทรงเกียรติ จันทะโม
จำนวนเงิน 11,300.00 บาท
นายทรงเกียรติ จันทะโม
จำนวนเงิน 11,300.00 บาท
เกณฑ์ราคา
2จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้2,000.00เฉพาะเจาะจงร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 2,000.00 บาท
ร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 2,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
3จัดจ้างทำหูสำนวน1,500.00เฉพาะเจาะจงหจก. วัชรพงษ์พานิช
จำนวนเงิน 1,500.00 บาท
หจก. วัชรพงษ์พานิช
จำนวนเงิน 1,500.00 บาท
เกณฑ์ราคา
4จัดจ้างทำตรายาง1,260.00เฉพาะเจาะจงร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 1,260.00 บาท
ร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 1,260.00 บาท
เกณฑ์ราคา
5จัดซื้อวัสดุสำนักงาน4,868.00เฉพาะเจาะจงหจก. วัชรพงษ์พานิช
จำนวนเงิน 4,868.00 บาท
หจก. วัชรพงษ์พานิช
จำนวนเงิน 4,868.00 บาท
เกณฑ์ราคา
6จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์4,841.75เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาออโต้เซลล์ จำกัด
จำนวนเงิน 4,841.75 บาท
บริษัท ราชาออโต้เซลล์ จำกัด
จำนวนเงิน 4,841.75 บาท
เกณฑ์ราคา
7จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถยนต์กระบะ)
1,000.00เฉพาะเจาะจงหจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
หจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
8จัดจ้างคัดถ่ายเอกสาร2,334.00เฉพาะเจาะจงศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 2,334.00 บาท
ศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 2,334.00 บาท
เกณฑ์ราคา
9จัดซื้อน้ำดื่ม200.00เฉพาะเจาะจงหจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 200.00 บาท
หจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 200.00 บาท
เกณฑ์ราคา
ที่งานซื้อ/จ้างวงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
เหตุผลที่
คัดเลือก
1จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก11,300.00เฉพาะเจาะจงนายทรงเกียรติ จันทะโม
จำนวนเงิน 11,300.00 บาท
นายทรงเกียรติ จันทะโม
จำนวนเงิน 11,300.00 บาท
เกณฑ์ราคา
2จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้1,900.00เฉพาะเจาะจงร้านพีศึกษาภัณฑ์
จำนวนเงิน 1,900.00 บาท
ร้านพีศึกษาภัณฑ์
จำนวนเงิน 1,900.00 บาท
เกณฑ์ราคา
3จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์)8,988.00เฉพาะเจาะจง หจก. เค.บี.คอม
จำนวนเงิน 8,988.00 บาท
หจก. เค.บี.คอม
จำนวนเงิน 8,988.00 บาท
เกณฑ์ราคา
4จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถยนต์กระบะ)
2,000.00เฉพาะเจาะจงหจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 2,000.00 บาท
หจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 2,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
5จัดจ้างคัดถ่ายเอกสาร4,766.00เฉพาะเจาะจงศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 4,766.00 บาท
ศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 4,766.00 บาท
เกณฑ์ราคา
6จัดซื้อน้ำดื่ม250.00เฉพาะเจาะจงหจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 250.00 บาท
หจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 250.00 บาท
เกณฑ์ราคา
7จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(รถจักรยานยนต์)
90.00เฉพาะเจาะจงหจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 90.00 บาท
หจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 90.00 บาท
เกณฑ์ราคา
8จัดซื้อวัสดุ สนง.(ตรายาง)890.00เฉพาะเจาะจงร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 890.00 บาท
ร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 890.00 บาท
เกณฑ์ราคา
ที่งานซื้อ/จ้างวงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
เหตุผลที่
คัดเลือก
1จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก11,300.00เฉพาะเจาะจงนายทรงเกียรติ จันทะโม
จำนวนเงิน 11,300.00 บาท
นายทรงเกียรติ จันทะโม
จำนวนเงิน 11,300.00 บาท
เกณฑ์ราคา
2จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์
ฆฐ 1570 กทม.
2,377.54เฉพาะเจาะจงบริษัท เอกสหกรุ๊ป มอเตอร์ จำกัด
จำนวนเงิน 2,377.54 บาท
บริษัท เอกสหกรุ๊ป มอเตอร์ จำกัด
จำนวนเงิน 2,377.54 บาท
เกณฑ์ราคา
3จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว1,775.00เฉพาะเจาะจงบริษัท โดมเซ็นเตอร์
พ้อยท์ จำกัด
จำนวนเงิน 1,775.00 บาท
บริษัท โดมเซ็นเตอร์
พ้อยท์ จำกัด
จำนวนเงิน 1,775.00 บาท
เกณฑ์ราคา
4จัดจ้างทำป้ายทำเนียบบุคลากร2,500.00เฉพาะเจาะจงร้านรุ่งอรุณทำป้าย
จำนวนเงิน 2,500.00 บาท
ร้านรุ่งอรุณทำป้าย
จำนวนเงิน 2,500.00 บาท
เกณฑ์ราคา
5จัดจ้างคัดถ่ายเอกสาร593.00เฉพาะเจาะจงศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 593.00 บาท
ศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 593.00 บาท
เกณฑ์ราคา
6จัดซื้อน้ำดื่ม225.00เฉพาะเจาะจงหจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 225.00 บาท
หจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 225.00 บาท
เกณฑ์ราคา
7จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1,000.00เฉพาะเจาะจงหจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
หจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
ที่งานซื้อ/จ้างวงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
วิธีซื้อหรือจ้างผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก11,300.00เฉพาะเจาะจงนายทรงเกียรติ จันทะโม
จำนวนเงิน 11,300.00 บาท
นายทรงเกียรติ จันทะโม
จำนวนเงิน 11,300.00 บาท
เกณฑ์ราคา
2จัดซื้อพวงมาลา1,000.00เฉพาะเจาะจงร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
ร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
3จัดซื้อวัสดุ สนง.(ตรายาง)1,150.00เฉพาะเจาะจงร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 1,150.00 บาท
ร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 1,150.00 บาท
เกณฑ์ราคา
4จัดซื้อวัสดุ สนง.(กระดาษโฟโต้)250.00เฉพาะเจาะจงร้านนก อินเตอร์ ไอทีพลาซ่า
จำนวนเงิน 250.00 บาท
ร้านนก อินเตอร์ ไอทีพลาซ่า
จำนวนเงิน 250.00 บาท
เกณฑ์ราคา
5จัดซื้อวัสดุ สนง.(ตรายาง)810.00เฉพาะเจาะจงร้านอาร์ตก๊อปปี้ จำนวนเงิน 810.00 บาทร้านอาร์ตก๊อปปี้
จำนวนเงิน 810.00 บาท
เกณฑ์ราคา
6จัดซื้อพวงมาลา1,000.00เฉพาะเจาะจงร้านตุ๊กดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
ร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
7จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ1,800.00เฉพาะเจาะจงร้านวิจิตราพร อิเล็กทรอนิกส์แอร์ จำนวนเงิน 1,800.00 บาทร้านวิจิตราพร อิเล็กทรอนิกส์แอร์ จำนวนเงิน 1,800.00 บาทเกณฑ์ราคา
8จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์1,100.00เฉพาะเจาะจงหจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำนวนเงิน 1,100.00 บาทหจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำนวนเงิน 1,100.00 บาทเกณฑ์ราคา
9จัดซื้อวัสดุสำนักงาน6,855.00เฉพาะเจาะจงหจก. วัชรพงษ์พานิช
จำนวนเงิน 6,855.00 บาท
หจก. วัชรพงษ์พานิช
จำนวนเงิน 6,855.00 บาท
เกณฑ์ราคา
10จัดซื้อพวงมาลา1,000.00เฉพาะเจาะจงร้านตุ๊กดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
ร้านตุ๊ก ดอกไม้สด
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
11จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1,000.00เฉพาะเจาะจงหจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
หจก.โคราช วี เอส
จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
เกณฑ์ราคา
12จัดซื้อน้ำดื่ม475.00เฉพาะเจาะจงหจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 475.00 บาท
หจก. ซี พี บี ริชเทค
จำนวนเงิน 475.00 บาท
เกณฑ์ราคา
13จัดจ้างคัดถ่ายเอกสาร874.00เฉพาะเจาะจงศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 874.00 บาท
ศาลแขวงนครราชสีมา
โดย นายณัฐภูมิ ภิญโญอนันตพงษ์
จำนวนเงิน 874.00 บาท
เกณฑ์ราคา
ลำดับที่งานซื้อ/จ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
1จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก10,300.00เฉพาะเจาะจงนายทรงเกียรติ จันทะโม จำนวนเงิน 10,300.00 บาทนายทรงเกียรติ จันทะโม จำนวนเงิน 10,300.00 บาทเกณฑ์ราคา
2.จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง2,000.00เฉพาะเจาะจงหจก.โคราช วี เอส จำนวนเงิน 2,000.00 บาทหจก.โคราช วี เอส จำนวนเงิน 2,000.00 บาท 
3.จัดซื้อวัสดุ สนง.(ตรายาง)280.00ร้านอาร์ตก๊อปปี้ จำนวนเงิน 280.00 บาทร้านอาร์ตก๊อปปี้ จำนวนเงิน 280.00 บาท
4.จัดซื้อน้ำดื่ม250.00หจก.ซี พี บี ริชแทค จำนวนเงิน 250.00หจก.ซี พี บี ริชแทค จำนวนเงิน 250.00
5.จัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์21330บ.เมืองย่า ออฟฟิศ โพรดักส์ จำนวนเงิน 21,330 บาทบ.เมืองย่า ออฟฟิศ โพรดักส์ จำนวนเงิน 21,330 บาท
ลำดับที่งานซื้อ/จ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
1.จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก10,300.00เฉพาะเจาะจงนายทรงเกียรติ  จันทะโม จำนวนเงิน 10,300.00 บาทนายทรงเกียรติ  จันทะโม จำนวนเงิน 10,300.00 บาทเกณฑ์ราคา
2.จัดซื้อกระดาษโปสเตอร์420.00ร้าน ณัชชาศึกษา จำนวนเงิน 420.00 บาทร้าน ณัชชาศึกษา จำนวนเงิน 420.00 บาท
3.จัดซื้อน้ำดื่ม225.00หจก.ซี พี บี ริชแทค จำนวนเงิน 225.00หจก.ซี พี บี ริชแทค จำนวนเงิน 225.00
4.จัดซื้อกระดาษ A410,600.00บ.รวมวิทยา จำนวนเงิน 10,600 บาทบ.รวมวิทยา จำนวนเงิน 10,600 บาท
5.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน4,382.00บ.รวมวิทยา จำนวนเงิน 4,382.00 บาทบ.รวมวิทยา จำนวนเงิน 4,382.00 บาท
6.จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์15,700.00หจก.ออฟฟิตเซ็นเตอร์ จำนวนเงิน 15,700.00 บาทหจก.ออฟฟิตเซ็นเตอร์ จำนวนเงิน 15,700.00 บาท
7.จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง1,000.00หจก.โคราช วี เอส จำนวนเงิน 1,000.00 บาทหจก.โคราช วี เอส จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
8.จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด2,000.00ร้านตุ๊กดอกไม้สด จำนวนเงิน 2,000.00 บาทร้านตุ๊กดอกไม้สด จำนวนเงิน 2,000.00 บาท
งานซื้อ/จ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
1.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สติ๊กเกอร์)800.00เฉพาะเจาะจงร้าน นนท์ สติ๊กเกอร์ จำนวนเงิน 800.00 บาทร้าน นนท์ สติ๊กเกอร์ จำนวนเงิน 800.00 บาทเกณฑ์ราคา
2.จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก10,300.00นายทรงเกียรติ จันทะโม จำนวนเงิน 10,300.00 บาทนายทรงเกียรติ จันทะโม จำนวนเงิน 10,300.00 บาท
3.จัดจ้างคัดถ่ายเอกสาร328.00น.ส.เสาวลักษณ์ ทองอ่วม จำนวนเงิน 328.00 บาทน.ส.เสาวลักษณ์ ทองอ่วม จำนวนเงิน 328.00 บาท
4.จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด1,000.00ร้านตุ๊กดอกไม้สด จำนวนเงิน 1,000.00 บาทร้านตุ๊กดอกไม้สด จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
5.จัดซื้อวัสดุ สนง.(หมึกเครื่องถ่ายฯ)7,900.00หจก.ออฟฟิตเซ็นเตอร์ จำนวนเงิน 7,900.00 บาทหจก.ออฟฟิตเซ็นเตอร์จำนวนเงิน 7,900.00 บาท
6.จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์4,650.00หจก.ออฟฟิตเซ็นเตอร์ จำนวนเงิน 4,650.00 บาทหจก.ออฟฟิตเซ็นเตอร์ จำนวนเงิน 4,650.00 บาท
ลำดับที่งานซื้อ/จ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
1.จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง2,050.00เฉพาะเจาะจงหจก.โคราช วี เอส จำนวนเงิน 2,050.00 บาทหจก.โคราช วี เอส จำนวนเงิน 2,050.00 บาทเกณฑ์ราคา
2.จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก10,300.00นายทรงเกียรติ จันทะโม จำนวนเงิน 10,300.00 บาทนายทรงเกียรติ จันทะโม จำนวนเงิน 10,300.00 บาท
3.จัดจ้างทำโคมไฟฟ้าฝังฝ้า1,280.00นายสมเกียรติ มุ่งฝากกลาง จำนวนเงิน 1,280.00 บาทนายสมเกียรติ มุ่งฝากกลาง จำนวนเงิน 1,280.00 บาท
4.จัดซื้อน้ำดื่ม375.00หจก.ซี พี บี ริชแทค จำนวนเงิน 375.00หจก.ซี พี บี ริชแทค จำนวนเงิน 375.00
5.จัดซื้อวัสดุ สนง.(ตรายาง)1,400.00ร้านอาร์ตก๊อปปี้ จำนวนเงิน 1,400.00 บาทร้านอาร์ตก๊อปปี้ จำนวนเงิน 1,400.00 บาท
6.จัดจ้างคัดถ่ายเอกสาร236.00น.ส.เสาวลักษณ์ ทองอ่วม จำนวนเงิน 236.00 บาทน.ส.เสาวลักษณ์ ทองอ่วม จำนวนเงิน 236.00 บาท
7.จัดจ้างทำป้ายพลาสติก1,500.00ร้านนนท์สติ๊กเกอร์ จำนวนเงิน 1,500.00 บาทร้านนนท์สติ๊กเกอร์ จำนวนเงิน 1,500.00 บาท
8.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน5,395.00บริษัท รวมวิทยา จำกัด จำนวนเงิน 5,395.00 บาทบริษัท รวมวิทยา จำกัด จำนวนเงิน 5,395.00 บาท
ลำดับที่งานซื้อ/จ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
3จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง1,050.00หจก. โคราช วี เอส จำนวนเงิน 1,050.00 บาทหจก. โคราช วี เอส จำนวนเงิน 1,050.00 บาท
4จัดจ้างทำโคมไฟฟ้าฝังฝ้า1280.00นายสมเกียรติ มุ่งฝากกลาง จำนวนเงิน 1,280.00 บาทนายสมเกียรติ มุ่งฝากกลาง จำนวนเงิน 1,280.00 บาท
6จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ต.ค.64350.00หจก.ซี พี บี ริชแทค จำนวนเงิน 150.00 บาทหจก.ซี พี บี ริชแทค จำนวนเงิน 150.00 บาท
ลำดับที่งานซื้อ/จ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
1จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก10,300.00นายทรงเกียรติ  จันทะโม จำนวนเงิน 10,300.00 บาทนายทรงเกียรติ  จันทะโม จำนวนเงิน 10,300.00 บาทเกณฑ์ราคา
2จัดซื้อวัสดุ สนง.(ตรายาง)1,420.00ร้านอาร์ตก๊อปปี้ จำนวนเงิน 1,420.00 บาทร้านอาร์ตก๊อปปี้ จำนวนเงิน 1,420.00 บาท
3จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง1,000.00หจก. โคราช วี เอส จำนวนเงิน 1,000.00 บาทหจก. โคราช วี เอส จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
4จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ650.00ร้านวิจิตราพรอิเล็กทรอนิกส์แอร์ จำนวนเงิน 650.00 บาทร้านวิจิตราพรอิเล็กทรอนิกส์แอร์ จำนวนเงิน 650.00 บาท
5จัดซื้อวัสดุสำนักงาน27,450.00บ.รวมวิทยา จำกัด จำนวนเงิน 27,450.00 บาทบ.รวมวิทยา จำกัด จำนวนเงิน 27,450.00 บาท
6จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ส.ค.64350.00หจก.ซี พี บี ริชแทค จำนวนเงิน 350.00 บาทหจก.ซี พี บี ริชแทค จำนวนเงิน 350.00 บาท
7จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์23,690.00หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำนวนเงิน 23,690.00 บาทหจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำนวนเงิน 23,690.00 บาท
8จัดซื้อชุดโต๊ะทำงาน12,300.00บ.เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัดจำนวนเงิน 12,300.00 บาทบ.เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัดจำนวนเงิน 12,300.00 บาท
ลำดับที่งานซื้อ/จ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
1จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก10,300.00นายทรงเกียรติ  จันทะโม จำนวนเงิน 10,300.00 บาทนายทรงเกียรติ  จันทะโม จำนวนเงิน 10,300.00 บาทเกณฑ์ราคา
2จัดซื้อวัสดุ สนง.(ตรายาง)1,370.00ร้านอาร์ตก๊อปปี้ จำนวนเงิน 1,370.00 บาทร้านอาร์ตก๊อปปี้ จำนวนเงิน 1,370.00 บาท
3จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ก.ค.64575.00หจก.ซี พี บี ริชแทค จำนวนเงิน 575.00หจก.ซี พี บี ริชแทค จำนวนเงิน 575.00
4จัดจ้างคัดถ่ายเอกสาร1,124.00น.ส.เสาวลักษณ์  ทองอ่วม จำนวนเงิน 1.124.00 บาทน.ส.เสาวลักษณ์  ทองอ่วม จำนวนเงิน 1,124.00 บาท
5จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง2,060.00หจก.โคราช วี เอส จำนวนเงิน 2,060.00 บาทหจก.โคราช วี เอส จำนวนเงิน 2,060.00 บาท
6จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว500.00หจก.ยงประเสริฐ 2559 จำนวนเงิน 500.00 บาทหจก.ยงประเสริฐ 2559 จำนวนเงิน 500.00 บาท
7จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์21,300.00บ.เลมอนคอม จำกัด จำนวนเงิน 21,300.00 บาทบ.เลมอนคอม จำกัด จำนวนเงิน 21,300.00 บาท
8จัดซื้อวัสดุสำนักงาน4,435.00บริษัท รวมวิทยา จำกัด จำนวนเงิน 4,435.00 บาทบริษัท รวมวิทยา จำกัด จำนวนเงิน 4,435.00 บาท
9จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องโทรสาร330.00หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำนวนเงิน 330.00 บาทหจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำนวนเงิน 330.00 บาท
10จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์6,349.38บ. เอกสหกรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 6,349.38 บาทบ. เอกสหกรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 6,349.38 บาท
ลำดับที่งานซื้อ/จ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
1จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์17,680.00หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำนวนเงิน 17,680.00 บาทหจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำนวนเงิน 17,680.00 บาทเกณฑ์ราคา
2จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก10,300.00นายทรงเกียรติ  จันทะโม จำนวนเงิน 10,300.00 บาทนายทรงเกียรติ  จันทะโม จำนวนเงิน 10,300.00 บาท
3จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน มิ.ย.64375.00หจก.ซี พี บี ริชแทค จำนวนเงิน 375.00หจก.ซี พี บี ริชแทค จำนวนเงิน 375.00
4ค่าถ่ายเอกสาร276.00น.ส.เสาวลักษณ์  ทองอ่วม จำนวนเงิน 276.00 บาทน.ส.เสาวลักษณ์  ทองอ่วม จำนวนเงิน 276.00 บาท
5จัดซื้อวัสดุสำนักงาน16,050.00บ.รวมวิทยา จำกัด จำนวนเงิน 16,050.00 บาทบ.รวมวิทยา จำกัด จำนวนเงิน 16,050.00 บาท

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงจังหวัดนครราชสีมา
อาคารสำนักงานอัยการภาค 3 ชั้น 1 (ซ้ายมือ)
ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000  
โทรศัพท์ 044-248162   โทรสาร 044-248163
e – mail : korat-sum@ago.go.th