ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยวันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกำหนดให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการจังหวัดนครราชสีมาจึงได้กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 0.7.00 น. ณ หอประชุมเปรมติณสูถานนท์ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายนิรุส พรหมเนรมิต อัยการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นำโดย นายนิรุส  พรหมเนรมิต  อัยการจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี พร้อมด้วย นางสาวณัชชา กมลวัทน์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย , นางหนูแดง ปลั่งกลาง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ , นางสาวนันทากาญจน์ ธราพูลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ , นายนรินทร์ ใจพุดซา พนักงานขับรถยนต์ ส๒, นายผดุงศักดิ์ ดวงจันทร์ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ,นางสาวนันทภัค มาศรัตน์ นิติกร(งบ ปปส.) และนายวุฒิพร เหล่าบุตรสา พนักงานขับรถยนต์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม(พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน)

——————————————————————————————————————-

วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ในวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายนิรุส  พรหมเนรมิต  อัยการจังหวัดนครราชสีมา มอบ นายณัฐวงศ์  พิริยะวาทิน  อัยการจังหวัดผู้ช่วย  , น.ส.วัลย์ลิยาคล้ายมณี นิติกรปฏิบัติการ , นายผดุงศักดิ์  ดวงจันทร์  พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นายนิรุส พรหมเนรมิตร อัยการจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย


วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายพิพัฒน์ อุบลแก้ว อัยการจังหวัดนครราชสีมา มอบ นางสาววิรัญจ์ญา เพียรสกุล อัยการผู้ช่วย , นางสาวฉันทนา บุญหนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน , นายผดุงศักดิ์ ดวงจันทร์ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และนายวุฒิพร เหล่าบุตรสา พนักงานขับรถยนต์ เข้าร่วมถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช(รัชกาลที่ ๔) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายพิพัฒน์ อุบลแก้ว อัยการจังหวัดนครราชสีมา มอบ นางภิญญดา เพชรทอง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ,นางสาวณัชชา กมลวัทน์ อัยการผู้ช่วย , นางสาวนันทากาญจน์ ธราพูลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน , นางสาววัลย์ลิยา คล้ายมณี นิติกรปฏิบัติการ , นางสาวจันทร์จิรา กุลนอก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ,นายนรินทร์ ใจพุดซา พนักงานขับรถขนต์ ส.๒ และ นางสาวนันทภัค มาศรัตน์ นิติกร ป.ป.ส. เข้าร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกอบ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล(ข้าวสาร อาหารแห้ง)พระสงฆ์ ๙๑ รูป พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล————————–

————————–

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม 2565 นายพิพัฒน์ อุบลแก้ว อัยการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีดมา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอัยการภาค ๓


วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายพิพัฒน์ อุบลแก้ว อัยการจังหวัดนครราชสีมา มอบ นางสาวกันต์กนิษฐ์ ศรีสุพรรณ รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยนายจรัส แช่ม นิติกรชำนาญการพิเศษ , นายผดุงศักดิ์ ดวงจันทร์ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และนายวุฒิพร เหล่าบุตรสา พนักงานขับรถยนต์ นำพวงมาลาร่วมถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


วันศุกร์ที่ 3 มิุนายน 2565 นายพิพัฒน์ อุบลแก้ว อัยการจังหวัดนครราชสีมา มอบ นายณัฐ วงศ์พิริยะวาทิน อัยการผู้ช่วย พร้อมด้วยนางสาววัลย์ลิยา คล้ายมณี นิติกรปฏิบัติการ , นางสาวสุพรรษา พักวัน บรรณารักษ์ และนายวุฒิพร เหล่าบุตรสา พนักงานขับรถยนต์ ร่วมทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่ม การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565


วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายพิพัฒน์ อุบลแก้ว อัยการจังหวัดนครราชสีมา มอบ นางสาวณัชชา กมลวัทน์ อัยการผู้ช่วย ,
นางสาววัลย์ลิยา คล้ายมณี นิติกรปฏิบัติการ , นางสาวจันทร์จิรา กุลนอก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ , นายวุฒิพร เหล่าบุตรสา พนักงานขับรถยนต์  ร่วมนำเครื่องสักการะนำพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนาที อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการ


วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวศศินันท์  สันนิธิลาวัณย์ อัยการจังหวัดนครราชสีมา มอบ นายธรรมศาสตร์  ขันกิ่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ,
นางธัญญารัตน์ ธนาจีระวรรธน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ , นางสาวภาวิณี ปลัดสูงเนิน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ , นายนรินทร์ ใจพุดซา พนักงานขับรถยนต์ ส.๒  ร่วมนำเครื่องสักการะพานพุ่มดอกไม้สด “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า”และรัฐบาลประกาศให้ข้าราชการและประชาชน ประกอบพิธีถวายราชสักการะ โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ


วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. นางสาวศศินันท์  สันนิธิลาวัณย์ อัยการจังหวัดนครราชสีมา มอบ นายธรรมศาสตร์  ขันกิ่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ,
นางทัศนีย์ ทองมาก เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส , นางสาววิจิตรา กลบสูงเนิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล , นายวุฒิพร  เหล่าบุตรสา พนักงานขับรถยนต์  ร่วมพิธีทำบุญเมืองนครราชสีมา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง และความผาสุกของประชาชน ตลอดจนเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป โดยจัดทำพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๕๕๔ รูป ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวศศินันท์  สันนิธิลาวัณย์ อัยการจังหวัดนครราชสีมา มอบ นายธรรมศาสตร์  ขันกิ่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ,
นายอนุชิต ปาจิต นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ , นางสาววัลย์ลิยา คล้ายมณี นิติกรปฏิบัติการ , นายวุฒิพร  เหล่าบุตรสา พนักงานขับรถยนต์  ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยาอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของนางสาวบุญเหลือที่พลีชีพเพื่อชาติต่อสู้กับอริราชศัตรูทำให้จังหวัดนครราชสีมาพ้นจากการรุกรานของข้าศึก บริเวณอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ


วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวศศินันท์  สันนิธิลาวัณย์ อัยการจังหวัดนครราชสีมา มอบ นายธรรมศาสตร์  ขันกิ่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ,
นางสาวญาดาสุภัค ณเดชาสิทธิโชค นักจัดการทั่วไปชำนาญการ , นางสาวนันทากาญจน์ ธราพูลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ , นายนรินทร์ ใจพุดซา พนักงานขับรถยนต์ ส.๒  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ HALL ๒ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวศศินันท์   สันนิธิลาวัณย์  อัยการจังหวัดนครราชสีมา , นายธรรมศาสตร์  ขันกิ่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ,
นางสาวญาดาสุภัค  ณเดชาสิทธิโชค  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ , นางสาวนันทากาญจน์  ธราพูลสวัสดิ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีวางพวงมาลา
ณ สถานที่ตั้งจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องสักการะ


วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวศศินันท์  สันนิธิลาวัณย์ อัยการจังหวัดนครราชสีมา มอบ นายธรรมศาสตร์  ขันกิ่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ,
นางรัตนา  ยืนยง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ , นายวุฒิพร  เหล่าบุตรสา พนักงานขับรถยนต์  ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่๕) ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาเกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

อำนาจหน้าที่

อำนาจและหน้าที่
ตาม พ.ร.บ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
          กำหนดให้องค์กรอัยการประกอบด้วย ก.อ. อัยการสูงสุด, และพนักงานอัยการอื่น โดยมีสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานธุรการ
          สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดำเนินการอื่น และนิติบุคคล โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้แทนนิติบุคคล และให้ข้าราชการฝ่ายอัยการสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด  มีดังนี้
           ๑. ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
           ๒. ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
           ๓. ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
           ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้
           ๕. ดำเนินการตามที่รัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
           ๖.  ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
           ๗. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
           ๘. ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด            ๙. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
           ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
ตาม พ.ร.บ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔ มีดังนี้
           ๑. อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
           ๒.ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
           ๓. ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโคตุลาการทั้งปวงกับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
           ๔. ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดีหรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
           ๕. ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นเป็นคู่กรณีและมิใช่กรณีที่พิพาทกับรัฐบาลหรือระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
           ๖. ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
           ๗. ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
           ๘. ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
           ๙. อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
           ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
           ๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่สำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
           ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตาร ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำโดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมก็ได้
           พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน พ.ศ.2566) คลิกที่นี่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก คลิกที่นี่

เรื่อง ประกาศราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก คลิกที่นี่

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คลิกที่นี่

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566) คลิกที่นี่

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 23 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 23 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่ 1 ประกาศประกวดราคา คลิกที่นี่ 2 เอกสารประกวดราคา

เรื่อง ประกาศราคากลางการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 23 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คลิกที่นี่

เรื่อง ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ รายการที่ 2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน 23 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่ 1 ประกาศประกวดราคา คลิกที่นี่ 2 เอกสารประกวดราคา

เรื่อง ประกาศราคากลางการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คลิกทีนี่

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม พ.ศ.2566) คลิกที่นี่

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ.2565) คลิกที่นี่ แนบท้ายประกาศ

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงสำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา ลว.3 ส.ค.65 คลิกที่นี่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.7 มิ.ย.65 คลิ๊กที่นี่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 25 พ.ค.65 คลิกที่นี่1 ประกาศประกวดราคา คลิกที่นี่ 2เอกสารประกวดราคา

เรื่อง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงสำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา ลว.25 พ.ค.65 คลิ๊กที่นี่

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คลิกที่นี่

บุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา

ข้าราชการอัยการ

ข้าราชการธุรการ

สำนักอำนวยการ จ้างเหมาบริการ

ไม่มีไฟล์เก่าเก็บให้แสดง
ไม่มีไฟล์เก่าเก็บให้แสดง
Home » สำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา

สถิติคดี

ส.๑ส.๒ส.๓ส.๔ส.๕ส.๕ก.ส.๖ส.๗ส.๑๒ส.๑๒กส.ฟื้นฟูประเด็นคดีมาตรการริบทรัพย์
ปี255535692881253315427437010515221395124
ปี25564037 244 169 3887 232 420 65 17 57 153 59 41 
ปี25572045 116 144 4347 38 85 28 17 227 16 18 
ปี25583842 222 415 3727 034 341 60 12 18 216 22 12 
ปี25593735 168 316 3619 13 68 293 30 12 17 182 15 
ปี2560 3843183 149 3421 53 257 40 15 176 
ปี25613811 189 60 3707 00 0037 175  *6
ปี2562 3148126 39 3056 0 0 0 040 296  *12 
ปี2563 26271052125500462433063251*3
ปี256427721991526010291862133231*4
ปี25652179143192093112467011355*2
ปี2566
* หมายเหตุ:อยู่ระหว่างดำเนินการ ปี 2565 ตรวจรับถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ผังกระบวนงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา
อาคารสำนักงานอัยการภาค 3 ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.044 248158 ต่อ 140   โทรสาร. 044 248160


เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คลิกที่นี่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ คลิกที่นี่

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา คลิกที่นี่