ภาพกิจกรรม

สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง นำโดยนายธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ อัยการประจำกอง พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชการที่ 5) ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2566
ณ ที่ว่าการอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

13 ตุลาคม 2566 “วันนวมินทรมหาราช”สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง นำโดยนายบัญชา บำรุงวัตร์ อัยการประจำกอง พร้อมคณะ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ศาลาประชาคมอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง
และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์(สาขานางรอง) นำโดยนายไตรรัตน์ ศิริพันธุ์ อัยการจังหวัดนางรอง
พร้อมข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการ ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น.
ณ บริเวณหน้าเสาธงของสำนักงานฯ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 อธิบดีแรงงานภาค 3 ตรวจราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง นำโดยนางสาววารุณี ธรรมธราธาร อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายไตรรัตน์ ศิริพันธุ์ อัยการจังหวัดนางรอง พร้อมคณะ
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ศาลจังหวัดนางรอง

วันที่ 1 สิงหาคม 266 นายธนกิติ์ ดวงสำราญ รองอัยการจังหวัด ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2566
ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายไตรรัตน์ ศิริพันธุ์ อัยการจังหวัดนางรอง พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอนางรอง

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง นำโดยนายไตรรัตน์ ศิริพันธุ์ อัยการจังหวัดนางรอง พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ
และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง

ตรวจราชการสำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นางสาวกรกาญจน์ แก้วมูลคำ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมคณะ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566
ณ วัดกลาง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง นำโดยนายไตรรัตน์ ศิริพันธุ์ อัยการจังหวัดนางรอง
จัดประชุมเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่อำนาจศาลจังหวัดนางรอง ณ สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายศักดิ์เกษม นิไทรโยค อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 3 รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีอัยการภาค ๓ พร้อมด้วยคณะ
ได้มาตรวจราชการและตรวจเยี่ยมที่สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง ในการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายธนกิติ์ ดวงสำราญ รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง และคณะ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ณ ศาลาประชาคมอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายไตรรัตน์ ศิริพันธุ์ อัยการจังหวัดนางรอง
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (ครั้งที่ 5/2566) ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายไตรรัตน์ ศิริพันธุ์ อัยการจังหวัดนางรอง พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดนางรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 ณ โรงแรมโซคูลแกรนด์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

21 เมษายน 2566 นายชลเกียรติ แก้วนวล อัยการจังหวัดบุรีรัมย์ นำคณะข้าราชการอัยการภายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องจากเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

21 เมษายน 2566 นายไตรรัตน์ ศิริพันธุ์ อัยการจังหวัดนางรอง พร้อมคณะ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี 2566 ณ ศาลจังหวัดนางรอง

11 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดนางรองจัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทยปี 2566

7 เมษายน 2566 นายไตรรัตน์ ศิริพันธุ์ อัยการจังหวัดนางรอง พร้อมคณะอัยการ
เข้าพบ นายสยมพร วงศ์พยัคฆ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่

สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง ขอแสดงความยินดีต้อนรับ
ท่านไตรรัตน์ ศิริพันธ์ อัยการจังหวัดนางรอง พร้อมคณะท่านอัยการ ด้วยความยินดียิ่ง

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง นำโดยท่านวารุณี ธรรมธราธาร อัยการประจำกอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ท่านสุริยา นำปัญญา อัยการจังหวัดนางรอง พร้อมคณะ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายสุริยา นำปัญญา อัยการจังหวัดนางรอง พร้อมข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์(สาขานางรอง) และคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ศาลจังหวัดนางรอง

28 กรกฎาคม 2565สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง นำโดยท่านวารุณี ธรรมธราธาร อัยการประจำกอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

28 กรกฎาคม 2565 ท่านสุริยา นำปัญญา อัยการจังหวัดนางรอง พร้อมคณะ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมอำเภอนางรอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานอัยการสูงสุด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

**** ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง บ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) คลิกที่นี่

**** ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 72 รายการ คลิกที่นี่

**** ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 37 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คลิกที่นี่

เกี่ยวกับสำนักงาน

Exif_JPEG_422

ก่อนที่จะมีการจัดตั้งสำนักงานอัยการจังหวัดนางรองนั้น เดิมเขตอำนาจของพนักงานอัยการในท้องที่ทุกอำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้นตรงต่อสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมาเเมื่อศาลจังหวัดบุรีรัมย์ใช้อำนาจตุลาการออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบมาตรา ๑๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กำหนดให้มีการนั่งพิจารณา ณ ที่ทำการศาลจังหวัดบุรีรัมย์ (นางรอง) ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เป็นต้นไป โดยใช้ที่ว่าการอำเภอนางรอง(หลังเก่า) เป็นที่นั่งพิจารณา สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งพนักงานอัยการมาปฏิบัติหน้าที่ โดยมีที่ทำการ ณ ที่ว่าการอำเภอนางรอง (หลังใหม่) เช่นกัน เมื่อ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๑ โดยมีชื่อว่า สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ (นางรอง) ต่อมาวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปิดทำการศาลจังหวัดนางรอง สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง จึงได้ก่อกำเนิดขึ้น โดยมีที่ทำการชั่วคราว ณ อาคารเลขที่ ๗๗๕-๗๗๗ ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ชื่อครั้งแรกว่า
“สำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดนางรอง” และเปลี่ยนมาเป็น “สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง” จนปัจจุบัน

อาคารที่ทำการปัจจุบัน ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา
งบประมาณก่อสร้าง ๓๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท
(สามสิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)
เป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สิ่งก่อสร้างประกอบและบ้านพักอัยการจังหวัด ๑ หลัง (๑,๔๕๖,๖๘๐ บาท)

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้

(มาตรา ๒๓) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
(๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
(๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้
(๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ารการฝ่ายอัยการ
(๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
(๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุดในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้(๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ(๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ(๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ(๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนี่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้(๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้(๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้(๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาก ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ(๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ(๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

รายชื่อสถานีตำรวจภูธรที่อยู่ในเขตอำนาจ สอจ.นางรอง
ที่ ชื่อสถานีตำรวจ ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
1 สภ.นางรอง นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ โทรศัพท์กลาง 0-4463-1555 
โทรสาร 0-4463-1577
2 สภ.โนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ โทรศัพท์กลาง  0-4460-6250
โทรสาร  0-4460-6250
3 สภ.โนนเจริญ โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ โทรศัพท์กลาง  0-4460-5230
โทรสาร  0-4466-6632
4 สภ.ละหานทราย ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ โทรศัพท์  0-4464-9006 
โทรสาร 0-4465-6242
5 สภ.เฉลิมพระเกียรติ ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ โทรศัพท์  0-4462-8171
โทรสาร 0-4462-8171
6 สภ.หนองไทร หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ โทรศัพท์กลาง 0-4463-4921
โทรสาร  0-4463-4921
7 สภ.ปะคำ ปะคำ ปะคำ บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0-4464-6055   
โทรสาร  0-4465-4347
8 สภ.ถาวร ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ โทรศัพท์กลาง  0-4419-2157 
โทรสาร  0-4419-2157
9 สภ.หนองหงส์ สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ โทรศัพท์กลาง  0-4466-9100  
โทรสาร 0-4466-9100
10 สภ.หนองกี่ ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ บุรีรัมย์ โทรศัพท์กลาง 0-4464-1200  
โทรสาร 0-4464-1201
11 สภ.โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ โทรศัพท์กลาง  0-4460-7186
โทรสาร  0-4460-7186
12 สภ.ชำนิ ชำนิ ชำนิ บุรีรัมย์ โทรศัพท์กลาง  0-4460-9091 
โทรสาร 0-4460-9091
13 สภ.บ้านกรวด บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ โทรศัพท์กลาง  0-4467-9070  
โทรสาร  0-4467-9070
14 สภ.โคกกระชาย สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ โทรศัพท์กลาง 0-4466-6174
โทรสาร  0-4466-6174
15 สภ.หนองไม้งาม หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ โทรศัพท์กลาง 0-4467-9989 
โทรสาร 0-4460-5232
วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัด

ลำดับที่รายชื่อระยะเวลา
1 นายบุญส่ง  ศิริพันธุ์โนน 1 เมษายน 2545 – 27 เมษายน 2546
2 นายเพิ่มศักดิ์  จันทนมัฏฐะ 28 เมษายน 2546 – 2 พฤษภาคม 2547
3 นายบดินทร์  แสนสระดี 3 พฤษภาคม 2547 – 3 เมษายน. 2548
4 นายธำรงศักดิ์  หงษ์ขุนทด 4 เมษายน 2548 – 30 เมษายน 2549
5 นายวิรัช  ธัญญะกิจ1 พฤษภาคม 2549 – 1 เมษายน 2550 
6 นายศักดิ์เกษม  นิไทรโยค2 เมษายน 2550 – 31 มีนาคม. 2551 
7 นายบุญมี  แดนวังเดิม 1 เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 2553
8 นายสุรศักดิ์  ปรานศิลป์ 1 เมษายน 2553 – 31 มีนาคม 2554
9 นายอุทัย  สังขจร 1 เมษายน 2554 – 1 เมษายน. 2555
10 นายนริศ  ชำนาญชานันท์ 2 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2557
11 ร้อยเอก วิทย์  ชะนะภัย1 เมษายน  2557 – 31 มีนาคม 2558
12 นายรักษพงษ์  วงษ์ห้าวศึก1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
13 นายวัลลภ  พลัดเมือง1 เมษายน. 2559 – 31 มีนาคม 2560
14 นายศาโรจน์  มะลิเถา1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2561
15 นายศักดา  คล้ายร่มไทร1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562
16นางสาวอุทัยวรรณ ศุภธีรวงศ์1 เมษายน 2562  –  31 มีนาคม 2563
17นายจักรกฤษณ์  ศรีเมฆ1 เมษายน 2563  –  31 มีนาคม 2564
18นายสุริยา นำปัญญา1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2566
19นายไตรรัตน์ ศิริพันธุ์1 เมษายน 2566 – ปัจจุบัน

ข้าราชการอัยการ

นายไตรรัตน์ ศิริพันธุ์
อัยการจังหวัดนางรอง

นาวาอากาศโทปัญญา นิลแจ้ง
อัยการอาวุโส

นายสนั่น   สมสวย
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
(ผู้กลั่นกรอง)

พันตำรวจโทชัยวัฒน์ เชื้อจันทึก
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
(ผู้กลั่นกรองงาน)

นายธนกิติ์ ดวงสำราญ
รองอัยการจังหวัด

นางสาวกรกาญจน์ แก้วมูลคำ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาววารุณี ธรรมธราธาร
อัยการประจำกอง

นายบัญชา บำรุงวัตร์
อัยการประจำกอง

นายธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ
อัยการประจำกอง

ข้าราชการธุรการ

สำนักอำนวยการ

นางสุภาพร ก้านเหลือง
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวชริณทร์ทิพย์ นามประสพ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววรรณภา เสาร์สา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวศุภรัตน์ นะรมรัมย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝ่ายคลังและพัสดุ
นางสาวจิราภรณ์ ฉ่ำกิ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางจันทนา สมหวัง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารงานคดี
นางสาวธรรณภรณ์ คงนันทะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวรุ่งนภา เคนมาตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสิริญา  รักษา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวชุติปภา อินทรรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายงานนิติการ
นางอัญชลี เถาลัดดา
นิติกรชำนาญการ
นางสาวจามมาลี เมืองแสน
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวบุญหมาย อินรัมย์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวรุ่งนภา หม่องกระโทก
นิติกรปฏิบัติการ

จ้างเหมาบริการ

นางประธานพร วัชรกุล คะสุวรรณ
นิติกร

นายสุทัศน์ นามประสพ
พนักงานขับรถยนต์

นายกาญจนะ ทองจัตุ
คนสวน

นางณภัทร นามประสพ
พนักงานรักษาความสะอาด

นางสาวละมุล อ๊อตประโคน
พนักงานรักษาความสะอาด

สถิติงานคดี

ประเภทสารบบมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมรวม (เรื่อง) 
ส.1 100918113212910395102 122   955
ส.2 34387137 9   45
ส.2ก 9377374471650 2   330
ส.30432195 932    86
ส.4 888585 9912311377 90 106   866
ส.4 (วาจา)1975297279895168  7171    975
ส.5 0 0 0 0 0 0 0 0    0
ส.5ก(แพ่ง) 0 02 02 0 0 11   15
ส.6 2 4 00 1 35 8 2   57
ส.7 0 0 0 0 0 0 0 0    0
ส.12 0 0 0 0 0 0 0 0    0
ส.12 ก 0 0 0 0 00 0 0   0
ส.ฟื้นฟู 1 500 0 0 0 3   10
ส.มาตรการ 0 0 0 0 1 0 1 0 1    3
ขอคืนของกลาง 0 0 1 0 0 0 1    2
รวมทั้งสิ้น484  322 309 543 408325 302  291 360    
3,344
ประเภทสารบบมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมรวม (เรื่อง) 
ส.1106771011141098485868783801041,116
ส.2412726216492661
ส.2ก84635750103875878127689957931
ส.35111561583291421914150
ส.41057096771357875109778889941,083
ส.4 (วาจา)152404921339415560395980138965
ส.50000000000
ส.5ก(แพ่ง)100121023026
ส.6111047161155811223189911547
ส.7334001044120
ส.1200000100102
ส.12 ก011102100068
ส.ฟื้นฟู90542260050502184
ส.มาตรการ00000100102
ขอคืนของกลาง00010201004
รวมทั้งสิ้น5613413996605213853233763753193804325,079
ประเภทสารบบมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมรวม (เรื่อง) 
ส.1887486989695112122117103104991,194
ส.28945853810491083
ส.2ก322755821749627317246266566
ส.310410561034104865
ส.4917277979594107128119101104881,173
ส.4 (วาจา)142 19 21 324 37 27 26 44 33 33 59137902 
ส.50000000000000
ส.5ก(แพ่ง)00 2001000111 
ส.602354469958964
ส.710112131000010
ส.120000000000000
ส.12 ก0020000000
ส.ฟื้นฟู83 94  90153 183 120 132 181 156 138 501041,484
ส.มาตรการ00000000004
ขอคืนของกลาง40 2000000311
รวมทั้งสิ้น4633013527784503964525714674184005255,573

เอกสารเผยแพร่

เอกสารที่ใช้ในการประกันตัว

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้ค้ำประกัน (ต้องไม่หมดอายุ)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 • หากมีคู่สมรส ในกรณีที่ใช้หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหา ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนสมรส พร้อมหนังสือยินยอมให้ใช้หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหาของคู่สมรสด้วย
 • กรณีใช้บุคคลเป็นหลักประกัน ต้องนำหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง, สำเนาหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันด้วย

หลักประกันที่ใช้

1.   หลักทรัพย์

หลักทรัพย์ที่จะใช้เป็นประกัน ได้แก่

 • โฉนดที่ดิน นส.4จ., นส.4ง., นส.3 หรือ นส.3 ก. ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ทำการประเมินราคาแล้วไม่เกิน 3 เดือน
 • พันธบัตรรัฐบาล
 • สลากออมสิน
 • สมุดเงินฝากประจำของธนาคาร พร้อมหนังสือรับรองยอดเงินและอายัดยอดเงินฝากธนาคาร

2.บุคคล

การใช้บุคคลเป็นหลักประกัน

 • ข้าราชการพลเรือนระดับ 3-5 หรือเทียบเท่า ข้าราชการทหารหรือตำรวจยศตั้งแต่ร้อยตรี หรือ ร.ต.ต. ถึง พ.ต.ต.,สมาชิกสภาเทศบาล, สมาชิกสภาจังหวัด, กำนัน,หรือผู้ใหญ่บ้าน

ทำสัญญาประกันตนเองหรือผู้อื่นได้ในวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท

 • ข้าราชการพลเรือนระดับ 6-8 หรือเทียบเท่า ข้าราชการทหารหรือตำรวจยศตั้งแต่ พ.ท. ถึง พ.อ. หรือ พ.ต.อ. ข้าราชการตุลากร หรือพนักงานอัยการตั้งแต่ชั้น 1-2

ทำสัญญาประกันตนเองหรือผู้อื่นได้ในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท

 • ข้าราชการพลเรือนระดับ 9-10 หรือเทียบเท่า ข้าราชการทหารหรือตำรวจยศตั้งแต่ พ.อ. หรือ พ.ต.อ. ในอัตราเงินเดือนพันเอก (พิเศษ) ถึง พล.ต.หรือ พล.ต.ต. ข้าราชการตุลาการ หรืออัยการตั้งแต่ชั้น 3-4

ทำสัญญาประกันตนเองหรือผู้อื่นได้ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

 • ข้าราชการระดับ 11 หรือเทียบเท่า ข้าราชการทหารหรือตำรวจยศตั้งแต่ พล.ต.ท., ข้าราชการตุลาการ หรืออัยการตั้งแต่ชั้น 5 ขึ้นไป, สมาชิกรัฐสภา, ข้าราชการการเมือง, ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ทำสัญญาประกันตนเองหรือผู้อื่นได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

การขอถอนหลักทรัพย์
     สำนักงานอัยการจังหวัดนางรองจะคืนหลักทรัพย์ให้แก่นายประกันเมื่อได้นำตัวผู้ต้องหาไปฟ้องต่อศาลจังหวัดนางรองและศาลประทับรับฟ้องแล้ว

 • ขอเลื่อนการส่งฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล (word)
 • ขอคัดเอกสารในสำนวน (word)

เอกสารคุ้มครองเด็กในคดีอาญา

 • 1. ปกสำนวนคดีคุ้มครองเด็กในคดีอาญา   (WORD)  (PDF
 • 2. แบบ อส.คด. 1   (WORD)  (PDF)
 • 3. แบบ อส.คด. 1-1 (WORD) (PDF)
 • 4. แบบ อส.คด. 2   (WORD)  (PDF)
 • 5. แบบ อส.คด. 2-1   (WORD)  (PDF)
 • 6. แบบ อส.คด. 2-2   (WORD)  (PDF)
 • 7. แบบ อส.คด. 2-3   (WORD)  (PDF)
 • 8. แบบ อส.คด. 2-4   (WORD)  (PDF)
 • 9. แบบ อส.คด. 2-5   (WORD)  (PDF)
 • Download ทั้งหมด  (CLICK

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง
อาคารเลขที่ 88 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย – เดชอุดม
ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31110
โทรศัพท์ 044-632513 , 044-632515 ,044-632516 โทรสาร 044-632517
E-mail : nr@ago.go.th

ติดต่อสอบถามศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายประจำจังหวัดนางรอง
สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง
อาคารเลขที่ 88 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย – เดชอุดม
ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31110
โทรศัพท์ 044-632510 , 044-632515 ,044-632516 โทรสาร 044-632517
E-mail : https://agomail3.ago.go.th/#1

 • รายงานผลการปฏิบัติงานพนักงานอัยการ (Pdf) / (Word)
  รายงานผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ชาย (Pdf) / (Word)
  รายงานผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หญิง (Pdf) / (Word)

แบบพิจารณาและตรวจสอบ กรณีรับแจ้งการควบคุมตัวจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ (Pdf)

แบบพิจารณาและตรวจสอบ กรณีรับแจ้งการควบคุมตัวจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ (Word)

บบพิจารณาและตรวจสอบ กรณีการรับแจ้งเหตุการทรมาน ฯ จากผู้พบเห็นหรือทราบเหตุ (Pdf)

แบบพิจารณาและตรวจสอบ กรณีการรับแจ้งเหตุการทรมาน ฯ จากผู้พบเห็นหรือทราบเหตุ (Word)

แบบพิจารณาและตรวจสอบ กรณีรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ (Pdf)

แบบพิจารณาและตรวจสอบ กรณีรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ (Word)

แบบบันทึกคำร้องทุกข์/คำกล่าวโทษ (แบบ อ.ก.ส.๙) (Pdf) / (Word)