ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565

ประกาศจำหน่ายพัสดุกรณีชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4/64 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3/64 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564)

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2/64 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564)

ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ท่านเบญญาภา  เวนัย รองอัยการจังหวัดพิมาย พร้อมบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย  

กิจกรรมเนื่องในวันมินทรมหาราช

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ท่านนริศ เกียรติทรงพานิช รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นสันพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมอำเภอพิมาย


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 พ.ต.ท.คมกฤต พรหมพิทยายุทธ รองอัยการจังหวัด พร้อมบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอพิมายและบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย

กิจกรรม สรงน้ำพระ รดน้ำ ขอพรท่านอัยการจังหวัดพิมาย ประจำปี 2566

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ท่านอินทราพร จันทร์สว่าง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล(ข้าวสารอาหารแห้ง) พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2565
ข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงาน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2565

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉิลมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ท่านอัยการจังหวัดพิมายพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย มอบเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 35,000 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉิลมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ท่านทรงพล สารีรัตน์ อัยการจังหวัดพิมาย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 โดยจัดพิธีถายสัตย์ปฏิญาณฯ และจัดให้มีการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย เพื่อแสดงความคิดเห็นให้องค์กรเกิดการพัฒนาสามารถอำนวยความสะดวกและสนองความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์สุขกับประชาชนอย่างแท้จริง

การตรวจราชการสำนักงานอัยการภายในพื้นที่ภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(กรณีปกติ)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ท่านธัญญนิตย์ เศรษฐบุตร อธิบดีอัยการภาค 3 และคณะ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาและแนวทางการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

สำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย ได้จัดการประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาและแนวทางการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ในวันพุธ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ และประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา ประกอบไปด้วยพนักงานอัยการสำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย ตัวแทนพนักงานสอบสวนและชุดจับกุมสังกัดสถานีตำรวจภูธรในเขตอำนาจสำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ท่านอัยการจังหวัดพิมาย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศล
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอพิมาย

จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณสำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย


พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ท่านสันติ ศรอารา อัยการจังหวัดพิมาย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดพิมายร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ หน้าห้องสำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย


กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ท่านสันติ ศรอารา อัยการจังหวัดพิมาย พร้อมบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย ร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น.
ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย เดิมที่เป็น สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา(พิมาย) เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2537 โดยใช้อาคารของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เขต ๒(เดิม) ที่ตั้งอาคาร ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110  ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557 ได้มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดวันเปิดการศาลจังหวัดพิมาย พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบท้องที่จังหวัดนครราชสีมา รวม 5 อำเภอ  ได้แก่ อำเภอพิมาย , อำเภอชุมพวง , อำเภอห้วยแถลง , อำเภอลำทะเมนชัย , อำเภอเมืองยาง สถานีตำรวจในขอบเขต   1.สภ.พิมาย 2.สภ.ชุมพวง 3.สภ.ห้วยแถลง 4.สภ.ลำทะเมนชัย 5.สภ.เมืองยาง 6.สภ.กระชอน  7.สภ.เมืองพลับพลาขณะนี้ สำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย   บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน นม.554 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินสายตลาดแค-พิมาย


วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรแห่งความยุติธรรมของสังคมเพื่อความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชน”

พันธกิจ
  1. อำนวยความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พึ่งพิงได้บนพื้นฐานของความเสมอภาค
  2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐ เพื่อประโยชน์สาธารณะและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  3. รับรู้ ดูแล แก้ปัญหาในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในด้านกฎหมาย
  4. พัฒนาศักยภาพองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกบนฐานความเชี่ยวชาญ
ค่านิยมร่วม “PUBLIC”
  • P : People First      ประชาชนมาที่หนึ่ง
  • U : Uprightness      เป็นที่พึ่งความยุติธรรม
  • B : Betterment      คิดและทำเพื่อพัฒนา
  • L : Lawfulness      รักษากฎหมายด้วยเหตุผล
  • I : Integrity      ประพฤติตนซื่อสัตย์และโปร่งใส
  • C : Collaboration      ร่วมมือร่วมใจสู่เป้าหมาย

นโยบายอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่

อำนาจและหน้าที่
ตาม พ.ร.บ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
          กำหนดให้องค์กรอัยการประกอบด้วย ก.อ. อัยการสูงสุด, และพนักงานอัยการอื่น โดยมีสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานธุรการ
          สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดำเนินการอื่น และนิติบุคคล โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้แทนนิติบุคคล และให้ข้าราชการฝ่ายอัยการสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด  มีดังนี้
           ๑. ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
           ๒. ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
           ๓. ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
           ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้
           ๕. ดำเนินการตามที่รัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
           ๖.  ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
           ๗. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
           ๘. ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด            ๙. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
           ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
ตาม พ.ร.บ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔ มีดังนี้
           ๑. อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
           ๒.ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
           ๓. ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโคตุลาการทั้งปวงกับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
           ๔. ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดีหรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
           ๕. ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นเป็นคู่กรณีและมิใช่กรณีที่พิพาทกับรัฐบาลหรือระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
           ๖. ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
           ๗. ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
           ๘. ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
           ๙. อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
           ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
           ๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่สำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
           ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตาร ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำโดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมก็ได้
           พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

สารอัยการสูงสุด

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายกิติพงษ์ มณีวงศ์
อัยการจังหวัดพิมาย

นางสาววิภาพร  ปุญญะประสิทธิ์
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายคมกฤต พรหมพิทยายุทธ
รองอัยการจังหวัด
นางสาวเบญญาภา เวนัย
รองอัยการจังหวัด
นายนริศ เกียรติทรงพานิช
รองอัยการจังหวัด

ข้าราชการธุรการ

นางสาวกนกลักษณ์  ลาดกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นางนวรัตน์  พูนแสง
นิติกรชำนาญการ
นางสาวณัฐกฤตา พรมวราเมธ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางอรสา  กองศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอารยา  เทียนชัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

นายพีณัฐกาญจน์ ปิงเมือง
นิติกรปฏิบัติการ

นางธัญธิตา กลิ่นกมล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสโรชา แก้วน้อย
นิติกรปฏิบัติการ

นายปวัตร สุริยา
นิติกรปฏิบัติการ

นายประสาน  ลาดสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางนิภาวรรณ การิยา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสุพรรณ   ยิ้มเสงี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ้างเหมาบริการ

นายอาทิวิทย์  อุดมธนะทรัยพ์
พนักงานขับรถยนต์ 
นางสาวสมบัติ แก้วพรมมา
พนักงานรักษาความสะอาด
นางพัชรพร ยางนอก
พนักงานรักษาความสะอาด 
นายอัมพร  อาศัยบุญ
คนสวน
นายป้อมเพชร  แสงเพชร
พนักงานรักษาความปลอดภัย 
นายพิทยา  เพ็ชรวิเศษ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้บริหาร สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา(พิมาย) พ.ศ.๒๕๓๗ – พ.ศ.๒๕๕๗

1. นายเลิศชัย             เจริญสมบัติอมร 2537-2538
 2. นายอัมพร              เหลียงน้อย 2538-2539
 3. นายสุวิทย์              อารยภิญโญ 2539-2541
 4. นายจารนัย             อานามวัฒน์ 2541-2542
 5. นายประสิทธิ์           จันทรวิสุทธิ์ 2542-2543
 6. นายมีชัย                 เหลืองกำจร 2543-2544
 7. นายอภิรักษ์             ทิพานำชัย 2544-2545
 8. นายสมคิด               แย้มสุดา 2545-2546
 9. นายทวีชัย               สุวรรณาวัชร์                                                1 เมษายน 2546 – 31 มีนาคม 2547
 10.นายสุรพล               เติมประทีป1 เมษายน 2547 – 31 มีนาคม 2548
 11.นายธงชัย                รุ่งเจริญวัฒนา1 เมษายน 2548 – 31 มีนาคม 2549
 12.นายพิทักษ์              บูรพาชีพ1 เมษายน 2549 – 31 มีนาคม 2550
 13.นายทรงวุฒิ            รัตนากร1 เมษายน 2550 – 31 มีนาคม 2551
 14.นายเชาว์                บุญฤทธิ์1 เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 2553
 15.นางสาวรวีวรรณ      อัศวกุล                    1 เมษายน 2553 – 31 มีนาคม 2554
 16.นายสุรพล              สิทธิวนกุล                                 1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2555
 17.ว่าที่เรือตรีนิคม        แสงสว่าง                               1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2557        

 รายนามผู้บริหาร  สำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย

1.นายเศกสรร             สกุลรัตน์                1 เมษายน 2557- 31 มีนาคม 2559                       
2.นายชูเกียรติ             กลมเกลา          1 เมษายน 2559– 2 เมษายน 2560
3. นางอำไพ               ศุกระชาต 3 เมษายน 2560- 31 มีนาคม 2562
4. เรือโทสายันต์          สุโขพืช 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2564
5.นายสันติ ศรอารา 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
6. นายทรงพล สารีรัตน์ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566
7. นายกิติพงษ์ มณีวงศ์ 1 เมษายน 2566 – ปัจจุบัน

สถิติคดี

สถิติคดี ปี 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย

สารบบม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ส.1 394145 484746 37 38    
ส.2211513 3 2    
ส.2 ก  – – – –    
ส.3 – – – 1 –    
ส.4 อาญา 39374644 4339 37 28    
ส.4 วาจา 137184219039 18 32 37    
ส.5 – – – – – –    
ส.5 ก 2 3 35 – –    
ส.612611376 6 8    
ส.7 252 – 45 2 2    
ส.12   – – – – –    
ส.12 ก  – – – –    
ส.1 ฟ – – – 2 – –    

สถิติคดีสำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย 

 สารบบ ปี 2560 ปี 2561ปี 2562 ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ส.1641 626622592 633531
ส.243 5140 303421
ส 2  ก79 1,4964,539 504511128
ส 3310 215
ส.4 อาญา604 631606 579628510
ส 4 วาจา900 801863 480607890
 ส. 53–  
ส. 5 ก22 1754 36817
ส. 6464843 3748238
ส. 711 86 6510
ส.12–  –1 11
ส.12 ก1 11
ส. 1 ฟ204 290 543355 541122

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย
131 หมู่ที่6 ถนนพิมาย-ตลาดแค ตำบลในเมือง   
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 
โทร. 044-471881 , 044-471885 โทรสาร. 044-471881 
E-mail : phimai@ago.go.th