ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๖

                 วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ คณะข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

                 วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา สมเด็จพระพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

                 วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายเกียรติสุเมธ จันทราวดี อัยการจังหวัดภูเขียว พร้อมด้วยคณะข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว และลานกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

                 วันเสาร์ที่ ๓ มิุนายน ๒๕๖๖ นายเกียรติสุเมธ จันทราวดี อัยการจังหวัดภูเขียว พร้อมด้วยคณะข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว ร่วมทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่ม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

“โครงการอัยการอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

                 วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายเกียรติสุเมธ จันทราวดี อัยการจังหวัดภูเขียว พร้อมด้วยคณะข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว จัดกิจกรรม “โครงการอัยการอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕” โดยจัดกิจกรรม ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดป่าเมตตาธรรม ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งในอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

                 วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

                 วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายเกียรติสุเมธ จันทราวดี อัยการจังหวัดภูเขียว พร้อมด้วยคณะข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

                 วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายเกียรติสุเมธ จันทราวดี อัยการจังหวัดภูเขียว พร้อมด้วยคณะข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดป่าเมตตาธรรม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

                 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายเกียรติสุเมธ จันทราวดี อัยการจังหวัดภูเขียว พร้อมด้วยคณะข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว

ตรวจรับงานงวดที่

ตรวจรับงานงวดที่ ๖ โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

                 วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายเกียรติสุเมธ จันทราวดี อัยการจังหวัดภูเขียว ,นายบุญช่วง สุโพธิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้กลั่นกรองงาน), นายปฏิกรณ์  ทองโคตร อัยการจังหวัด สคชจ.ชัยภูมิ(สาขาภูเขียว), นางวันณู ศิลาคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน, นางพิศติยา จุลละนันท์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมกับเจ้าพนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ และผู้รับเหมาก่อสร้าง เข้าตรวจสอบงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เพื่อพิจารณาตรวจรับงานในงวดงานที่ ๖

อธิบดีแรงงานภาค ๓ ตรวจราชการ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

                 วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายศักดิ์เกษม นิไทรโยค อธีบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 3 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการคดีแรงงาน สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว

ผู้ตรวจการอัยการ ตรวจราชการ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

                 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายจิระศักดิ์ ปาลีคุปต์ ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการกรณีปกติ สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว

๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

                 วันศุกร์ที่ ๓ มิุนายน ๒๕๖๕ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว ร่วมทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่ม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตรวจรับงานงวดที่ ๕

ตรวจรับงานงวดที่ ๕ โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

                 วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเกียรติสุเมธ จันทราวดี อัยการจังหวัดภูเขียว ,นายบุญช่วง สุโพธิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้กลั่นกรองงาน), นายปฏิกรณ์  ทองโคตร อัยการจังหวัด สคชจ.ชัยภูมิ(สาขาภูเขียว), นางวันณู ศิลาคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน, นางพิศติยา จุลละนันท์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมกับเจ้าพนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ และผู้รับเหมาก่อสร้าง เข้าตรวจสอบงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เพื่อพิจารณาตรวจรับงานในงวดงานที่ ๕

ตรวจรับงานงวดที่ ๔

ตรวจรับงานงวดที่ ๔ โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

                 วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ นายประเสริฐศักดิ์  นาคนาวา อัยการจังหวัดภูเขียว ,นางสาวจิตรปรีดี สกุลเสาวภาค ผู้กลั่นกรองงาน, นายปฏิกรณ์  ทองโคตร อัยการจังหวัด สคชจ.ชัยภูมิ(สาขาภูเขียว), นางวันณู ศิลาคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน, นางพิศติยา จุลละนันท์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมกับเจ้าพนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ และผู้รับเหมาก่อสร้าง เข้าตรวจสอบงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เพื่อพิจารณาตรวจรับงานในงวดงานที่ ๔

กิจกรรมจิตอาสา

ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสา สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว

ตรวจรับงานงวดที่ ๓

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

                 วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายประเสริฐศักดิ์  นาคนาวา อัยการจังหวัดภูเขียว ,นางสาวจิตรปรีดี สกุลเสาวภาค ผู้กลั่นกรองงาน, นายปฏิกรณ์  ทองโคตร อัยการจังหวัด สคชจ.ชัยภูมิ(สาขาภูเขียว), นางวันณู ศิลาคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน, นางพิศติยา จุลละนันท์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมกับเจ้าพนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ และผู้รับเหมาก่อสร้าง เข้าตรวจสอบงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เพื่อพิจารณาตรวจรับงานในงวดงานที่ ๓

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประเสริฐศักดิ์ นาคนาวา อัยการจังหวัดภูเขียว พร้อมด้วยคณะข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๐๔ปี วันพระราชทานธงชาติไทย

นายประเสริฐศักดิ์ นาคนาวา อัยการจังหวัดภูเขียว นำคณะข้าราชการอัยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๔ ปี วันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย อันเป็นสัญลักษณ์ของความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ 

ตรวจรับงานงวดที่ ๒

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

                 วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายประเสริฐศักดิ์  นาคนาวา อัยการจังหวัดภูเขียว ,นางสาวจิตรปรีดี สกุลเสาวภาค ผู้กลั่นกรองงาน, นายปฏิกรณ์  ทองโคตร อัยการจังหวัด สคชจ.ชัยภูมิ(สาขาภูเขียว), นางวันณู ศิลาคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน, นางพิศติยา จุลละนันท์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมกับเจ้าพนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ และผู้รับเหมาก่อสร้าง เข้าตรวจสอบงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เพื่อพิจารณาตรวจรับงานในงวดงานที่ ๒

ตรวจรับงานงวดที่ ๑

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

                 วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายประเสริฐศักดิ์  นาคนาวา อัยการจังหวัดภูเขียว ,นางสาวจิตรปรีดี สกุลเสาวภาค ผู้กลั่นกรองงาน, นายปฏิกรณ์  ทองโคตร อัยการจังหวัด สคชจ.ชัยภูมิ(สาขาภูเขียว), นางวันณู ศิลาคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน, นางพิศติยา จุลละนันท์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมกับเจ้าพนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ และผู้รับเหมาก่อสร้าง เข้าตรวจสอบงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เพื่อพิจารณาตรวจรับงานในงวดงานที่ ๑ 

ร่วมใจต้านภัยโควิด-19

สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เพื่อฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

วันสถาปนาองค์กรอัยการ ครบรอบ 130 ปี 1 เมษายน 2566

ร่วมแสดงความยินดีและเขียนการ์ดอวยพรได้ที่ เว็บไซต์ https://oag130th-anniversary-ecards.ago.go.th/

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว

ที่ทำการอัยการจังหวัดภูเขียว ได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๕ สืบเนื่องจากประมาณ ปี พ.ศ.๒๔๘๑ ทางราชการเห็นว่าอำเภอภูเขียวภูมิประเทศกว้างขวางมีพลเมืองมาก (ประมาณเกือบสองแสนคน)และมีระยะห่างไกลจากตัวจังหวัดมาก (ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร) การคมนาคมไม่สะดวกต้องเดินทางด้วยเท้าหรือช้าง ม้า เป็นพาหนะจึงได้ก่อตั้งที่ทำการอัยการประจำศาลจังหวัด ศาลจังหวัด และเรือนจำ ประจำอำเภอภูเขียวขึ้น ซึ่งแต่เดิมที่ทำการอัยการประจำศาลจังหวัดภูเขียวอยู่กับอาคารที่ว่าการอำเภอภูเขียวหลังเก่า เมื่อที่ว่าการอำเภอได้ย้ายออกไปคงมีที่ทำการอยู่อาคารเดิมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอภูเขียว เนื่องจากที่ทำการเดิมได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงมีสภาพเก่าและไม่มั่นคงแข็งแรง ประกอบกับในแต่ละวันได้มีประชาชนมาติดต่องานราชการจำนวนมาก ที่ทำการเดิมคับแคไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่ประชาชน ทางสำนักงานอัยการสูงสุด จึงได้ของบประมาณก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่จากทางราชการ และได้ก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่ขึ้น ณ บ้านโนนทรายคำ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ ซึ่งที่ทำการแห่งใหม่นี้ เป็นที่โอโถงสง่างาม มีห้องทำงานเป็นสัดส่วนประการสำคัญมีห้องประชุมและห้องสมุด ซึ่งให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยราชการต่างๆ ทั่วไป และครบกำหนดจัดตั้งอัยการประจำศาลจังหวัดภูเขียว ๕๐ ปี นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการเปิดที่ทำการใหม่

        ที่ทำการอัยการประจำศาลจังหวัดภูเขียว มีเขตอำเภอครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิ รวม ๖ อำเภอ ได้แก่ อำเภอภูเขียว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอคอนสาร อำเภอแก้งคร้อ อำเภอบ้านแท่น อำเภอหนองบัวแดง
        ในปัจจุบันสำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดภูเขียวได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานอัยการอัยการจังหวัดภูเขียว”

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามกฎหมายต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้..

๑. การอำนวยความยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆแล้ววินิจฉัยสั่งคดีดำเนินคดีอาญาทางศาลตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในฐานะทนายแผ่นดินเข้าร่วมคุ้มครองเด็กและพยานในชั้นสอบสวนคดีอาญา ดังนี้

 • ๑.๑ ในคดีอาญามีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
 • ๑.๒ เข้าร่วมสอบสวนเด็กที่เป็นผู้เสียหาย พยาน หรือผู้ต้องหา กับพนักงานสอบสวนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ และบุคคลที่เด็กร้องขอ สำหรับคดีอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป หรือในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่ถึง ๓ ปี แต่ผู้เสียหายพยานหรือผู้ต้องหาที่เป็นเด็กร้องขอ หรือในคดีที่ทำร้ายร่างกายเด็กอายุไปเกิน ๑๘ ปี
 • ๑.๓ในคดีอาญาซึ่งเจ้าพนักงานถูกฟ้องในเรื่องที่ได้กระทำการตามหน้าที่หรือราษฎรถูกฟ้องในเรื่องที่กระทำการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเข้าร่วมกับเจ้าพนักงานในการกระทำการในหน้าที่ราชการ เมื่อเห็นสมควร พนักงานอัยการรับแก้ต่างให้ก็ได้
 • ๑.๔ ในคดีที่ศาลชั้นต้นลงโทษบุคคลใดโดยลำพัง เช่น การลงโทษผู้ละเมิดอำนาจศาลถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ปล่อยผู้นั้น พนักงานอัยการเห็นสมควรจะฎีกาก็ได้

๒. การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายแก่ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆของรัฐ ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐและนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ พระราชกฤษฎีกาในฐานะทนายแผ่นดิน

 • ๒.๑ ในคดีแพ่ง มีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาลในศาลทั้งปวง กับมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
 • ๒.๒ในคดีแพ่งซึ่งเจ้าพนักงานถูกฟ้องในเรื่องที่ได้กระทำการตามหน้าที่หรือในคดีแพ่งที่ราษฎรถูกฟ้องในเรื่องที่กระทำการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเข้าร่วมกับเจ้าพนักงานในการกระทำการในหน้าที่ราชการ เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการรับแก้ต่างให้ก็ได้
 • ๒.๓ ในคดีแพ่งที่เทศบาลหรือสุขาภิบาลเป็นโจทก์หรือจำเลย ซึ่งมิใช่คดีที่พิพาทกับรัฐบาลเมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการรับ ว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
 • ๒.๔ ในคดีแพ่งที่นิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นเป็นโจทก์หรือจำเลยและมิได้พิพาทกับรัฐบาล เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
 • ๒.๕ ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น
 • ๒.๖ เป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐโดยให้คำปรึกษาหรือความเห็นทางกฎหมายหรือตรวจร่างสัญญา

๓. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดำเนินการดังนี้ คือ

 • ๓.๑ ดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น การยื่นคำร้องขอให้ศาล ออกหมายปล่อยเมื่อมีการคุมขังที่มิชอบด้วยกฎหมาย การดำเนินคดีอุทลุมการร้องขอให้ศาล สั่งเป็นคนไร้ความสามารถ คนสาบสูญ หรือตั้งผู้จัดการมรดก
 • ๓.๒ ให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เช่น การให้คำปรึกษาหารือทางกฎหมายการจัดทำนิติกรรมสัญญา การประนอมข้อพิพาท และการให้ความช่วยเหลือในทางอรรถคดี
 • ๓.๓ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

๔. หน้าที่อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น ฟ้องคดีผู้ดำรงตำเหน่งทางการเมืองที่ร่ำรวยผิดปกติเป็นกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นกรรมการในคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นกรรมการในคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ทำเนียบอัยการจังหวัดภูเขียว

 • ๑. นายแดง   ศิลาจันทร์  ๑๗ มิ.ย. ๘๕ – ๑ ม.ค. ๘๘
 • ๒. นายมาตร  เจิรญวัย    ๑๙ ก.พ. ๘๘ – ๒๗ ก.ย. ๙๒
 • ๓. นายอดุล  ภวภูตานนท์   ๒๘ พ.ย. ๙๒ – ๒ เม.ย. ๙๕
 • ๔. นายจิตติ   สังขพิชัย  ๒๖ มิ.ย. ๙๕ – ๒๗ เม.ย. ๙๗
 • ๕. นายยรรยง  ธนสิสังกูร   ๑๓ พ.ค. ๙๗ – ๑๓ พ.ค. ๙๘
 • ๖. นายสวาสดิ์   พรหมสาขา  ๓๐ พ.ค. ๙๘ – ๒๒ พ.ค. ๐๒
 • ๗. นายแนบ  ภักดีณรงค์  ๒๙ พ.ค. ๐๒ – ๑ ต.ค. ๐๖
 • ๘. นายฟ้อย  มะลิขาว  ๑ ต.ค. ๐๖ – ๑๑ ธ.ค. ๑๐
 • ๙. นายจรัล   วิวัฒนวานิช  ๑๔ ธ.ค. ๑๐ – ๒๐ มี.ค. ๑๓
 • ๑๐. นายชวน   บรรณานรักษ์  ๑๓ มี.ค. ๑๓ – ๖ พ.ค. ๑๕
 • ๑๑. นายเด็ดดวง  สุคนธรัตน์  ๑๐ ม.ค. ๑๕ – ๒๕ พ.ย.๑๕
 • ๑๒. นายศักดิ์สมาน  อุณหนันท์  ๑ ธ.ค. ๑๕ – ๑๕ ก.พ. ๑๘
 • ๑๓. นายเกียรติศักดสิ์  จินดาพร  ๑๕ มี.ค. ๑๘ – ๑ เม.ย. ๒๑
 • ๑๔. นายศักดิ์ชัย  ศักดิ์กุลวงค์  ๓ เม.ย. ๒๑ – ๓๑ มี.ค. ๒๒
 • ๑๕. นายบุญร่วม  เทียบจันทร์  ๒ เม.ย. ๒๒ – ๘ เม.ย. ๒๓
 • ๑๖. นายทนงศักดิ์  อุทยานานนท์  ๒๑ เม.ย. ๒๓ – ๑๔ เม.ย. ๒๔
 • ๑๗. ร.ต.ท.เกีรยงศักดิ์   เห็นสุข  ๑๕ เม.ย. ๒๔ – ๓๐ เม.ย. ๒๖
 • ๑๘. นายชูเกียรติ์  ธรรมรักษ์  ๑ พ.ค. ๒๖ – ๑๔ เม.ย. ๒๘
 • ๑๙. นายณรงค์  นิติจันทร์  ๑๕ เม.ย. ๒๘ – ๔ พ.ค. ๓๒
 • ๒๐. นายสุรพล  อารีรัตน์  ๕ พ.ค. ๓๒ – ๔ พ.ค. ๓๔
 • ๒๑. นายธวัชชัย  รุจิกัณหะ  ๑๓ พ.ค. ๓๔ – ๓ พ.ค. ๓๖
 • ๒๒. นายมีชัย  โชติชูตระกุล  ๓ พ.ค. ๓๖ – ๓๐ เม.ย. ๓๗
 • ๒๓. นายวิชัย  โกญจนาวรรณ  ๑ พ.ค. ๓๗ – ๑ ต.ค. ๓๘
 • ๒๔. นายภาณุรัตน์  โง่นคำ  ๑ ต.ค. ๓๘ – ๑ ต.ค. ๓๙
 • ๒๕. นายกัมพล  ชัยรัชนิกร  ๑ ต.ค. ๓๙ – ๑ พ.ค. ๔๑
 • ๒๖. นายวิศิษฎ์   ตรังคสัญชัย  ๑ พ.ค. ๔๑ – ๓ พ.ค. ๔๒
 • ๒๗. นายวีระวัฒน์  เกรียงเกษม   ๓ พ.ค. ๔๒ – ๑ พ.ค. ๔๓
 • ๒๘. นายประณม  ถวัลย์ลาภา  ๑ พ.ค. ๔๓ – ๓๐ เม.ย. ๔๔
 • ๒๙. นายบัญชา  พันธ์บูรณะ   ๑ พ.ค. ๔๔ – ๖ พ.ค. ๔๕
 • ๓๐. นายวุฒิวร  ศรีเจริญ  ๗ พ.ค. ๔๕ – ๒๗ เม.ย. ๔๖
 • ๓๑. นายไพรัช  รุ่งเกียรติกุล  ๒๘ เม.ย. ๔๖ – ๓ เม.ย. ๔๘
 • ๓๒. นายเฉลิมพล  ไตรหิรัญ  ๔ เม.ย. ๔๘ – ๓๐ เม.ย. ๔๙
 • ๓๓. นายเนิน  รอดกำพล  ๑ พ.ค. ๔๙ – ๑ เม.ย. ๕๐
 • ๓๔. นายวิรุฬห์   ฉันท์ธนนันท์   ๒ เม.ย. ๕๐ – ๓๐ มี.ค. ๕๑
 • ๓๕. นายนิพันธ์  จันโททัย  ๑ เม.ย. ๕๑ – ๓๑ มี.ค. ๕๓
 • ๓๖. นายสมชัย  เตชะเกิดกมล  ๑ เม.ย. ๕๓ – ๓๑ มี.ค. ๕๔
 • ๓๗. นายสมเจตน์  ศรีสุพพัฒพงษ์  ๑ เม.ย. ๕๔ – ๓๑ มี.ค. ๕๕
 • ๓๘. นายธานินทร์   ยะคะเสม  ๑ เม.ย. ๕๕ – ๓๑ มี.ค. ๕๗
 • ๓๙. นายเกียรติ  จึงตระกูล  ๑ เม.ย. ๕๗ – ๓๑ มี.ค. ๕๘
 • ๔๐. ว่าที่ พ.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์   เสมอเหมือน  ๑ เม.ย. ๕๘ – ๓๑ มี.ค. ๕๙
 • ๔๑. นายดำรงค์  สอนพันละ  ๑ เม.ย. ๕๙ – ๒ เม.ย. ๖๐
 • ๔๒. ร.ต.อ.ชาญ  เทียบทองวัฒนา  ๓ เม.ย. ๖๐ – ๑ เม.ย. ๖๑
 • ๔๓. นายธีระ  ลิมป์พิทักษ์พงศ์ ๒ เม.ย. ๖๑ – ๓๑ มี.ค. ๖๒
 • ๔๔. นายจักรกฤษณ์  ศรีเมฆ ๑ เม.ย. ๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๖๓
 • ๔๕. นายสันติ  ศรอารา ๑ เม.ย. ๖๓ – ๓๑ มี.ค. ๖๔
 • ๔๖. นายประเสริฐศักดิ์ นาคนาวา ๑ เม.ย. ๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๖๕
 • ๔๗. นายเกียรติสุเมธ จันทราวดี ๑ เม.ย. ๖๕ – ปัจจุบัน

สถิติงาน

 ปริมาณคดี  สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว
ประเภทสำนวนพ.ศ.2560พ.ศ.2561พ.ศ.2562พ.ศ.2563 พ.ศ.2564พ.ศ.2565พ.ศ.2566-ปัจจุบัน
ส.11,2371,4241,4211,5881,7041,6771,031
ส.2 127142135102698140
ส.2ก 14,19713,03910,86211,2407,098 882485
ส.3 742428371218
ส.4 วาจา 770 7759647059801,351846
ส.4 อาญา 1,175 1,3721,3651,5191,6761,615985
ส.5 อาญาแก้ต่าง  11
ส.6 851161171301,5593,1161,908
ส.7 131010318416
ส.12 254335
ส.12ก 565031234111
ส.ฟื้นฟู 6721,4741,9949681,6742587
ส.มาตรการริบทรัพย์  913983154
ส.5ก แพ่ง11174032412711

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว ๒๙๐ หมู่ที่ ๔ ถนนชุมแพ-ภูเขียว
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๘๖๑-๑๑๒
e-mail. pk@ago.go.th
webmater : pk@ago.go.th