ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)
กิจกรรมของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ พ.ต.ท.อุรุพงษ์ แก้วบุตร อจ.อส.สคชจ.สุรินทร์(สาขารัตนบุรี) พร้อมด้วย นายประวิทย์ ธนะสูตร รองอัยการจังหวัด สคชจ.สุรินทร์ (สาขารัตนุบรี) และเจ้าหน้าที่่ ลงพื้นที่ มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่นายจิรายุ สุกใส บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 22 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล (ถูกยิงที่หัวใหล่ขวา อาการปลอดภัยแล้ว) ได้ชี้แจงสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย การช่วยเหลือเยียวยาและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย


วันที่ 28 กันยายน 2566

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)
ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี
จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 นาฬิกา เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2566 (Thai Nationai Flag Day)
ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี


วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)
ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายในครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการบ้องกันการทุจริตของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
บรรยายกฎหมายโดย พันตำรวจโทอุรุพงษ์ แก้วบุตร ตำแหน่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ดำเนินโครงการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์


วันที่ 28 มิถุนายน 2566

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)
ดำเนินโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียน
ณ โรงเรียนสนมวิทยาคาร ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


กิจกรรมให้บริการแก่ประชาชน ณ ภูมิลำเนาของประชาชน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)
จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการและกิจกรรมลงพื้นที่พบประชาชนตามคำร้องขอรับความช่วยเหลือ


วันที่ 10 เมษายน 2566

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)
ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในโครงการเสริมสร้างการป้องกัน การปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ดำเนินโครงการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา


วันที่ 17 มีนาคม 2566

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ และ
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)
นำโดย นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด และคณะ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
ณ โรงเรียนบ้านโจรก ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)
ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2566
ณ วัดตลาดไทร บ้านตลาดไทร หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)
ดำเนินโครงการฝึกอบรมการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
โดยมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 140 ราย


วันที่ 20 มกราคม 2566

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)
ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรายยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ โรงเรียนบ้านอาเลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาเป็นประธานในพิธี


วันที่ 10 มกราคม 2566

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี) ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี
จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ


วันที่ 5 ธันวาคม 2565

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี) ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565


วันที่ 13 ตุลาคม 2565

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ 6 กันยายน 2565

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)
ดำเนินโครงการฝึกอบรมการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์


วันที่ 12 สิงหาคม 2565

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี
ดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


วันที่ 5 สิงหาคม 2565

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)
เข้าร่วมกิจกรรม วันรพี ของศาลจังหวัดรัตนบุรี


วันที่ 4 สิงหาคม 2565

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)
ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรายยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ โรงเรียนบ้านบ้านไผ่ (วันครู 2503) หมู่ 12 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาเป็นประธานในพิธี


วันที่ 14 มิถุนายน 2565

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี) จัดโครงการฝึกอบรมความรู้และพัฒนาศักยภาพทางกฎหมายแก่นักเรียน  ณ  หอประชุมโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูมสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์


วันที่ 3 มิถุนายน 2565

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี
จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยทำกิจกรรมปล่อยปลาและทำความสะอาด ณ วัดศรีบึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ


วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)
ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรายยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ โรงเรียนบ้านขอนแก่น บ้านขอนแก่น ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาย จ.สุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาเป็นประธานในพิธี


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)
ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่
ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านกระโพ หมู่ที่ 1 ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์


วันที่ 25 มกราคม 2565

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)
ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่
ณ วัดจำปาหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์


วันที่ 1  ธันวาคม 2564

บุคลากรของ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)
นำโดย นายชัชชัย  ไทรจีน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด  ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี นำโดยใน นายธร  ศรีกู่กาสิงห์ อัยการจังหวัดรัตนบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
และปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงาน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564


วันที่ 13 ตุลาคม 2564

บุคลากรของ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)  ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี
ร่วมกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี


วันที่ 28 กันยายน 2564

บุคลากรของ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)  ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี จัดกิจกรรม
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 โดยมีข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ และลูกจ้าง ร่วมทำกิจกรรมในครั้ง


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน มีชื่อย่อว่า สคช. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕ ในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ตามคำสั่งของกรมอัยการที่ ๑๗๔/๒๕๒๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อคุ้มครองสิทธิื เสรีภาพ ผลประโยชน์และให้ความช่วยเหลือประชาชน ทางด้านกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนโครงการให้ความช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนในชนบทเขตยากจน ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักนโยบายและแผน มหาดไทย มาให้สำนักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบดำเนินงานสิบมา ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๗ คณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนงานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกร และผู้ยากจน ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาให้ สคช. สำนัก งานอัยการสูงสุด รับผิดชอบดำเนินการิธีดำเนินการ ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน โดยนำเอาปัญหาที่แท้จริงของคนในท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปในแต่ ละภูมิภาคและแต่ละพื้นที่เป็นตัวกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนัก งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำจังหวัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นการ ให้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าธรรมเนียมในชั้นศาลที่ต้องเสียตามกฎหมาย

         ต่อมาวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๗  สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีการประกาศคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นไป กำหนดให้ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนรัตนบุรี  เปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)  มีที่ตั้งอยู่ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี ชั้น  ๑  ตำบลรัตนบุรี  อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์  นับแต่นั้นเป็นต้นมาถึงปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์

รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์
และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เดิมเป็นกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดจึงเป็นรูปตราราชสีห์ ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงได้มี การกำหนดเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดขึ้นใหม่ สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัด ใช้กับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้บัญญัติให้นำกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับกับข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้บัญญัติให้เครื่องหมายแบบข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และโดยที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้บัญญัติให้ การกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัด สำหรับใช้กับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ต้องออกเป็นกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

     สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 129) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 40 หน้า 104-105 และออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 51 หน้า 4-5 กำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักอัยการสูงสุด เป็นรูปตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานเหนือพระแว่น สุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุด จึงเปลี่ยนจากรูปตราราชสีห์เป็น รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

อำนาจหน้าที่

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)

๑. การคุ้มครองสิทธิทางศาลตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ เช่น การยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก การยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญ การตั้งผู้ปกครอง การร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ/คนเสมือนไร้ความสามารถ การยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของบิดา/มารดาผู้เยาว์ในการรับบุตรบุญธรรม

. การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ได้แก่
(๑) การให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา และประนอมข้อพิพาท
(๒) การช่วยเหลือทางอรรถคดีแก่ผู้ยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยการจัดทนายความอาสาดำเนินการในชั้นศาล
(๓) สนับสนุนการประนอมข้อพิพาทระดับท้องถิ่น โดยฝึกอบรมผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ในการประนอมข้อพิพาท
(๔) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน เช่น ออกหน่วยเคลื่อนที่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่   ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
(๕) ฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เช่น เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา
(๖) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอรรถคดี โดยให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
     ผู้บริโภคแก่ประชาชน

๓. การบังคับคดี โดยรับผิดชอบการดำเนินคดีเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่สุรินทร์ (โดยรับผิดชอบ 6 อำเภอ  1. อำเภอรัตนบุรี  2. อำเภอท่าตูม  3. อำเภอสำโรงทาบ 4. อำเภอสนม 5. อำเภอชุมพลบุรี 6.โนนนารายณ์)

นโยบายอัยการสูงสุด

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

(นายวรวุฒิ  วุฒิภิรมย์)
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว
รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์

พันตำรวจโท อุรุพงษ์ แก้วบุตร
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายประวิทย์  ธะนะสูตร
รองอัยการจังหวัด

ข้าราชการธุรการ

นางสาวนาถลดา  ลาภพาณิชยกุล
นิติกรชำนาญการ
นายณัฐพล  สุนทร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จ้างเหมาบริการ

นางสาวชลธิชา เชี่ยวชอบ
นิติกร จ้างเหมาบริการ
นายสุวิจักขณ์  เกษแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับชื่อ – สกุลดำรงตำแหน่ง
1พันตำรวจตรีวิสุทธิ์พน   ฤทธิ์เนติธรรม1 เมษายน 2557 – 31   มีนาคม 2558
2นางสาวกฤตยานันทน์   คงเมือง1 เมษายน 2558 – 31   มีนาคม 2559
3นางอำไพ   ศุกระชาต1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560
4นางสาววณี   เกษตรธรรม1 เมษายน 2560 – 30 มีนาคม 2561
5นายพิชาญ   ลักขษร2 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562
6นายพิพัฒน์  อุบลแก้ว1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
7นายเขมรัฐ  ชลธาร1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
8นายเชาวลิต แย้มประสงค์1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566
9นายวรวุฒิ  วุฒิภิรมย์1 เมษายน 2566 – ปัจจุบัน

เอกสารเผยแพร่

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก

1. ทะเบียนของผู้ตายประทับคำว่า “ตาย” หรืแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ถ่ายเอกสารจำนวน   3 ชุด)
2. มรณบัตรของผู้ตาย หรือแบบรับรองรายการทะเบียนคนตาย (ถ่ายเอกสารจำนวน ๓ ชุด)
3. มรณบัตรของบิดามารดาของผู้ตาย(เจ้ามรดก) กรณีถึงแก่ความตายแล้ว (ถ้าไม่มีต้องให้อำเภอออกหนังสือรับรองการตายให้โดยนำผู้ใหญ่บ้านไปรับรองด้วย) (ถ่ายเอกสารจำนวน ๓ ชุด)
4. ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่าของผู้ตาย (ถ่ายเอกสารจำนวน ๓ ชุด)
5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ในกรณีเคยเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุลของผู้ตายและของทายาทผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตาย (ถ่ายเอกสารจำนวน ๓ ชุด)
6. สูติบัตรของทายาท กรณีทายาทอายุไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ (ถ่ายเอกสารจำนวน ๓ ชุด)
7. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของทายาททุกคน (ถ่ายเอกสารจำนวน ๓ ชุดต่อทายาทหนึ่งคน)
8. บัตรประจำตัวคนพิการ กรณีทายาทเป็นคนพิการ (ถ่ายเอกสารจำนวน ๓ ชุด)
9. ใบสำคัญการสมรสของทายาท (ถ่ายเอกสารจำนวน ๓ ชุด)
10. มรณบัตรของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกที่เสียชีวิตแล้ว (ถ่ายเอกสารจำนวน ๓ ชุด)
๑๑. พินัยกรรมของผู้ตาย (ถ้ามี) (ถ่ายเอกสารจำนวน ๓ ชุด)
๑๒. เอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์มรดกของผู้ตาย เช่น โฉนดที่ดิน ,ทะเบียนรถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,อาวุธปืน , สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น ถ้าที่ดินติดจำนองให้ขอคัดถ่ายโฉนดที่ดินจากสำนักงานที่ดินโดยให้เจ้าพนักงานที่ดินรับรองมาด้วย (ถ่ายเอกสารจำนวน ๓ ชุด)
๑๓. ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลผู้ตายในเอกสารต่างๆ ไม่ตรงกันที่ไม่ใช่เพราะการสมรสต้องไปขอหนังสือรับรองบุคคลเดียวกัน ณ ที่ว่าการอำเภอมาด้วย ให้นำผู้ใหญ่บ้านไปรับรองที่อำเภอด้วย (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
14. หากชื่อนามสกุลบิดามารดาของผู้ตายไม่ตรงกัน ต้องขอหนังสือรับรองบุคคลเดียวกันจากที่ว่าการอำเภอมาด้วย (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมศาลในการจัดการมรดก จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
2. จัดเตรียมเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
3. เอกสารตามข้อ 1 – 4 , 10 – 14 ให้ผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
4. ให้นำทายาทผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกทุกคนมาพร้อมกันด้วย

*************************************************************************** 

 สงสัยติดต่อสอบถาม
คุณนาถลดา   ลาภพาณิชยกุล
นิติกรชำนาญการ (สคช.สุรินทร์(สาขารัตนบุรี))
โทร/โทรสาร 044-599-762

  เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครอง

1. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก   (ถ่ายเอกสารจำนวน   3 ชุด)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง    (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
3. สำเนาสูติบัตรของเด็ก   (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
4. สำเนามรณบัตรของมารดาเด็ก (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
5. สำเนามรณบัตรของบิดาเด็ก   (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
6. สำเนาหลักฐานการสมรสทางศาสนาของบิดามารดาเด็ก (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
7. เงินค่าธรรมเนียม

**********************************************************************

สงสัยติดต่อสอบถาม
คุณนาถลดา ลาภพาณิชยกุล
นิติกรชำนาญการ (สคชจ.สุรินทร์(สาขารัตนบุรี))
โทร/โทรสาร   044-599762

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ร้อง (บิดา)     (ถ่ายเอกสารจำนวน   3 ชุด)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของคนเสมือนไร้ความสามารถ    (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
3. สำเนาสูติบัตรของคนไร้ความสามารถ    (ถ่ายเอกสารจำนวน   3 ชุด)
4. สำเนาทะเบียนทะเบียนสมรสของผู้ร้อง (บิดา)   (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
5. ใบรับรองแพทย์ (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
6.บัตรประจำคนผู้พิการ (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
7. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา (ถ่ายอกสารจำนวน 3 ชุด)
8. หนังสือให้ความยินยอมจากทายาท
9. เงินค่าธรรมเนียม

**********************************************************************

สงสัยติดต่อสอบถาม
คุณนาถลดา ลาภพาณิชยกุล
นิติกรชำนาญการ (สคชจ.สุรินทร์(สาขารัตนบุรี))
โทร/โทรสาร   044-599762

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอรับบุตรบุญธรรม

1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะรับบุตรบุญธรรม    
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม
3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม    
4. สำเนาทะเบียนบ้านของสามีหรือภริยาผู้จะรับบุตรบุญธรรม  
5.สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้จะรับบุตรบุญธรรม    
6. สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดามารดาบุตรบุญธรรม
7. สำเนาสูติบัตรผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม  
8. หนังสือให้ความยินยอมของบิดาผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม
9. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสของผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรม
8. เงินค่าธรรมเนียม

                         เอกสารข้อ 1 – 8 ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด

**********************************************************************

สงสัยติดต่อสอบถาม
คุณนาถลดา ลาภพาณิชยกุล
นิติกรชำนาญการ (สคชจ.สุรินทร์(สาขารัตนบุรี))
โทร/โทรสาร   044-599762

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องในการรับรองบุตร

1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่จะรับ     ถ่ายเอกสารมา   3 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์    ถ่ายเอกสารมา 3 ชุด
3. หนังสือการสมรสของผู้ที่จะรับ   ถ่ายเอกสารมาคนละ   3 ชุด
4. สูติบัตรของเด็ก   ถ่ายเอกสารมา 3 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดาเด็ก   ถ่ายเอกสารมาคนละ 3 ชุด
6. เงินค่าธรรมเนียม  

**********************************************************************

สงสัยติดต่อสอบถาม
คุณนาถลดา ลาภพาณิชยกุล
นิติกรชำนาญการ (สคชจ.สุรินทร์(สาขารัตนบุรี))
โทร/โทรสาร   044-599762

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)
ตั้งอยูที่ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี   ถนนรัตนบรุี – ทับใหญ่ 
  อำเภอรัตนบุรี   จังหวัดสุรินทร์  32130
โทรศัพท์  0 -44 599 762
แฟกซ์  0 – 44 599 762 
e-mail  rattana-lawaid@ago.go.th