ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายสำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี

เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง           
ตามที่ สนง.อัยการจังหวัดรัตนบุรี ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคาร สนง. และบ้านพักข้าราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฟิร์สคลาสเพส คอนโทรล จำกัด
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๒๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 


  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
            ตามที่ สนง.อัยการจังหวัดรัตนบุรี ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
            จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (๙๒.๑๒.๑๕.๐๐) จำนวน ๑ งาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท
รักษาความปลอดภัย พี พี คลีนนิ่ง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๒,๘๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  


เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น
สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์บ้านพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามที่ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์บ้านพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
โต๊ะเครื่องแป้ง (56.10.15.37) , โซฟา (56.10.15.02) , และโต๊ะ (56.10.15.19) จำนวน 3 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์ เฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา
เป็นเงิน 129,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564


วันที่ 13 ตุลาคม 2566 วันนวมินทรมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี นำโดย นายชัชชัย ไทรจีน ตำแหน่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด แทนอัยการจังหวัดรัตนบุรี พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 28 กันยายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์(สาขารัตนบุรี) นำโดย นายทวีสิทธิ์ ยอดอินทร์ อัยการจังหวัดรัตนบุรี ประธาน พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายสิทธิพงษ์ จันทนพงศ์วานิช อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 3 (นครราชสีมา) พร้อมคณะ ตรวจราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายวิทยา รักษา อัยการจังหวัดผู้ช่วย ผู้แทนอัยการจังหวัดรัตนบุรี พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย 1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดเลียบบ้านไผ่ 2. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม 3. พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายทวีสิทธิ์ ยอดอินทร์ อัยการจังหวัดรัตนบุรี พร้อมบุคลากร เข้าร่วมโครงการ ” 7 สิงหาวันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี พ.ศ. 2566″ วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒน์ศักดิ์ ฯ ณ ศาลจังหวัดรัตนบุรี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายชัชชัย ไทรจีน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนอัยการจังหวัดรัตนบุรี พร้อมดัวยบุคลากร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ขพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ประกอบด้วย (2) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม (3) พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายชัชชัย ไทรจีน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนอัยการจังหวัดรัตนบุรี พร้อมดัวยบุคลากร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ขพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ประกอบด้วย (1) พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดจำปาบ้านขี้เหล็ก ตำบลหนองบัวทอง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายทวีสิทธิ์ ยอดอินทร์ อัยการจังหวัดรัตนบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายศักดิ์เกษม นิไทรโยค อธิบดีอัยการภาค 3 พร้อมคณะ ตรวจราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี และ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์(สาขารัตนบุรี)

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายทวีสิทธิ์ ยอดอินทร์ อัยการจังหวัดรัตนบุรี พร้อมด้วยบุคลากร จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายทวีสิทธิ์ ยอดอินทร์ อัยการจังหวัดรัตนบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดรัตนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายชัชชัย ไทรจีน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนอัยการจังหวัดรัตนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 (พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล) ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายชัชชัย ไทรจีน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนอัยการจังหวัดรัตนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 (พิธีทำบุญตักบาตร) ณ วัดใต้บูรพาราม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นายวิทยา รักษา อัยการจังหวัดผู้ช่วย ผู้แทนอัยการจังหวัดรัตนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเฉลิมฉลอง วาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี โดย นายชัชชัย ไทรจีน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนอัยการจังหวัดรัตนบุรี ร่วมกิจกรรมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง

วันที่ 12 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี นำโดย นายทวีสิทธิ์ ยอดอินทร์ อัยการจังหวัดรัตนบุรี จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีสงกรานต์

วันที่ 4 เมษายน 2566 นายทวีสิทธิ์ ยอดอินทร์ อัยการจังหวัดรัตนบุรี พร้อมคณะ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดรัตนบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายสิทธิพงษ์ จันทนพงศ์วานิช อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 3 ตรวจราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์(สาขารัตนบุรี)

Show More Show Less

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิโรจน์ ชัชวาลวงศ์ ผู้ตรวจการอัยการ และคณะ ตรวจราชการและมอบนโยบายให้กับสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่อำเภอรัตนบุรี ประกอบด้วย สอจ.สุรินทร์ สอข.สุรินทร์ สอย.สุรินทร์ สคชจ.สุรินทร์ สอจ.รัตนบุรี และสคชจ.สุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)

Show More Show Less

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์(สาขารัตนบุรี) ประชุมเพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอดเจตนารมณ์ สร้างจิตสำนึกให้บุคลากร ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทั้งก่อน/ขณะ/หลังจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนใด ๆ

Show More Show Less

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี นำโดย นายกอบชัย สุปรินายก อัยการจังหวัดรัตนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 2. พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรีี

วันที่ 28 กันยายน 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี) จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี) นำโดย นายกอบชัย สุปรินายก อัยการจังหวัดรัตนบุรี จัดกิจกรรม อัยการอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอากาส มหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยจัดกิจกรรม “เลี้ยงอาหารช้าง” ณ ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี นำโดย นายกอบชัย สุปรินายก อัยการจังหวัดรัตนบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติรพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วยกิจกรรม 1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลรัตนบุรี 2. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี) ร่วมโครงการ ” 7 สิงหาวันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี พ.ศ. 2565″ ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ ณ ลานหน้าอาคารศาลจังหวัดรัตนบุรี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี นำโดย นายกอบชัย สุปรินายก อัยการจังหวัดรัตนบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 ประกอบด้วย 1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลรัตนบุรี 2. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม 3. พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี นำโดย นายกอบชัย สุปรินายก อัยการจังหวัดรัตนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2565 รายละเอียดกิจรรม ฯ ประกอบด้วย เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านบอน (ท่าวารีวิทยา) ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสุรินทร์(สาขารัตนบุรี) นำโดย นายกอบชัย สุปรินายก อัยการจังหวัดรัตนบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายจิระศักดิ์ ปาลีคุปต์ ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมคณะ ตรวจราชการสำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (สาขารัตนบุรี)

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายศักดิ์เกษม นิไทรโยค อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 3 พร้อมคณะ ตรวจราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์(สาขารัตนบุรี)

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี นำโดย นายกอบชัย สุปรินายก อัยการจังหวัดรัตนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและจ้างเหมาบริการ ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประกอบไปด้วย ทำความสะอาดวัด ณ วัดศรีบึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ริมห้วยทับทัน

สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี นำโดย นายกอบชัย สุปรินายก อัยการจังหวัดรัตนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล/พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีวางพานพุ่ม

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


วันที่ 28 กันยายน 2564 สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี นำโดย นายธร ศรีกู่กาสิงห์ อัยการจังหวัดรัตนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา เก็บใบไม้เพื่อเป็นปุ๋ยหมักบำรุงดิน


วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายธัญญนิตย์ เศรษฐบุตร อธิบดีอัยการภาค 3 พร้อมคณะ ตรวจราชการสำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี

วันที่ 12 เมษายน 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี นำโดย นายกอบชัย สุปรินายก อัยการจังหวัดรัตนบุรี จัดกิจกรรมสงน้ำพระ ไหว้พระภูมิเจ้าที่ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีสงกรานต์


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมาการก่อตั้งสำนักงาน
                              สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2543 ตั้งอยู่บนอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี
ถนนรัตนบุรี – ทับใหญ่ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ บนเนื้อที่ 12 ไร่


อำนาจหน้าที่

 พนักงานอัยการมีอำนาจหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยจักต้องกระทำด้วยความรวดเร็ว เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม กับทั้งต้องกระทำให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชนพนักงานอัยการเป็นทนายแผ่นดิน และเป็นตัวแทนของแผ่นดินในการตรวจสอบและค้นหาความจริงในคดีอาญา การควบคุมการดำเนินคดีอาญาของรัฐ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาและจำเลย ให้พนักงานอัยการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นด้วย ส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายและพยานพนักงานอัยการพึงให้ความคุ้มครองและการปฏิบัติที่เหมาะสมตามที่กฎหมาย บัญญัติไว้หลักการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พนักงานอัยการมีอิสระในการดำเนินคดีอาญาภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุด การมอบหมายให้ดำเนินคดี การควบคุมและการตรวจสอบ รวมทั้งการเปลี่ยนตัว ผู้ดำเนินคดีเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาอาจกำหนดการแบ่งภาระหน้าที่และหรือมอบหมายงานให้พนักงาน อัยการในบังคับบัญชาคนใดคนหนึ่งปฏิบัติงาน หรือช่วยกลั่นกรองงานเป็นการทั่วไป หรือเป็นการเฉพาะเรื่องก็ได้ผู้บังคับบัญชาอาจเรียกสำนวนคดีใดคดีหนึ่งที่อยู่ในเขตอำนาจมาตรวจสอบพิจารณาและหรือดำเนินคดีเสียเอง หรือจะมอบหมายให้พนักงานอัยการคนใดดำเนินคดีแทนก็ได้และในกรณีที่เห็นควรกลับความเห็นหรือกลับคำสั่งเดิม ให้เสนอตามลำดับชั้นจนถึงอธิบดีเพื่อพิจารณาสั่ง เว้นแต่ความเห็นหรือคำสั่งเดิมนั้นเป็นของอธิบดีให้เสนออัยการสูงสุดหรือรองอัยการสูงสุดผู้ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่ง


วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

นโยบายอัยการสูงสุด

กฎหมายองค์กรอัยการ

พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
ระเบียบคณะกรรมการอัยการ
ว่าด้วยการรักษาราชการแทน การปฎิบัติราชการแทนและการรักษาการ ในตำแหน่งของพนักงานอัยการ พ.ศ.2554  

 ประกาศคณะกรรมการอัยการ  
 เรื่องให้มีสำนักงานอัยการจังหวัดประจำศาลแต่ละศาล และกำหนดเขตพื้นที่ พ.ศ.2553 เรื่องการจัดตั้งและกำหนดท้องที่ของภาคภายในสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2554 
 เรื่องการแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2554
เรื่องการแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2554
ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2554 ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2554ว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ พ.ศ.2554 
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองของอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2554 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญึติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2554
 
ว่าด้วยค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2554
 ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักในการปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ พ.ศ.2554 
 
ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักในการปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กในคดีอาญา พ.ศ.2554 
 ว่าด้วยวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2554
 
ว่าด้วยการให้ข่าวสารและบริการข่าวสาร พ.ศ.2554 
 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2555
 
ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง พ.ศ.2555
ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ พ.ศ.2555
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานอัยการ พ.ศ. 2555    
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2555  
ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2555
คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด          
 
เรื่องมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทน
     (เกี่ยวกับการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด) 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกา
การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ พ.ศ.2554

ระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2553
ว่าด้วยคุณสมบัติและเงื่อนไขการขอดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส พ.ศ.2554
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2554
ว่าด้วยคณะอนุกรรมการอัยการเกี่ยวกับการดำเนิน การทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2554
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2554
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2554
ว่าด้วยการประชุมและการลงมติ พ.ศ.2554
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ การจ่ายเงินสมนาคุณและค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคล พ.ศ.2554
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการอัยการ พ.ศ.2554
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนชั้นต้น กรณีข้าราชการอัยการถูกกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระทำผิดวินัย และการรายงานผลการสอบสวนชั้นต้นที่ปรากฏว่ามีมูลเป็นกรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ.2554
ว่าด้วยเงินรางวัลตอบแทนพิเศษเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของสำนักงานอัยการในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ประกาศคณะกรรมการอัยการ
เรื่องค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกสมัคร ทดสอบความรู้และสมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2553
เรื่องกำหนดคณะกรรมการแพทย์ในการตรวจ ร่างกายและจิตใจของผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัคร ทดสอบความรู้หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ พ.ศ.2553
เรืองวิธีการเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2554
ขอ้กำหนดคณะกรรมการอัยการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดลำดับอาวุโสของข้าราชการอัยการพ.ศ.2554
ว่าด้วยความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2554

เขตอำนาจศาล

เขตอำนาจของสำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี
มีอำนาจครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ 9 สถานีตำรวจ ของจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่

1. อ.รัตนบุรี1. สภ.รัตนบุรี
 2. สภ.ดอนแรด
2. อ.ชุมพลบุรี3. สภ.ชุมพลบุรี
 4. สภ.เมืองบัว
3. อ.ท่าตูม5. สภ.ท่าตูม
 6. สภ.กระโพ
4. อ.สำโรงทาบ7. สภ.สำโรงทาบ
5. อ.สนม8. สภ.สนม
6. อ.โนนนารายณ์9. สภ.โนนนารายณ์

บ้านพักข้าราชการ

สถิติคดี

ลำดับที่ ประเภทสำนวนพ.ศ. 2566 (1 มกราคม – 31 สิงหาคม)
1สำนวนปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา (ส.1) 405
2สำนวนปรากฏผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (ส.2)53
3สำนวนคดีเปรียบเทียบปรับ (ส.2ก) 332
4สำนวนไม่ปรากฏตัวผู้กระทำความผิด (ส.3) 25
5ฟ้องความอาญา (ส.4)471
6ฟ้องความอาญาด้วยวาจา (ส.4) 668
7คดีแพ่งและอาญาที่ว่าต่างแก้ต่าง (ส.5)
8คดีแพ่ง (ส.5 ก) 17
9อุทธรณ์ (ส.6) 72
10ฏีกา (ส.7) 13
11สำนวนชันสูตรพลิกศพ (ส.12) 1
12สำนวนชันสูตรพลิกศพ (ส.12ก) 7
13พนักงานอัยการร่วมชันสูตรพลิกศพ2
14สำนวนคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ส.1ฟ)1
15พนักงานอัยการร่วมสอบสวนเด็กในคดีอาญา 44
16การรับแจ้งการควบคุมตัวจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ (รคจ.) 211
รวม2,296
สำนวน/เดือนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ส.1534240766448496168576362
ส.247151215433
ส.2ก2852076812636711354492920275
ส.31111141019
ส.4562861635758535353756645
ส.4(วาจา)208353525146526150226159146
ส.5
ส.5 ก11336123
ส.65930282712145549
ส.711
ส.12
ส.12 ก121112
ส.ฟื้นฟูฯ3128413
เข้าร่วมคุ้มครองเด็กฯ51221314433
รวม646153382504303536289248216232228543
สำนวน/ปี พ.ศ.25572558255925602561256225632564
ส. 1643567573553524670757663
ส. 27387656666915724
ส. 2 ก7,6005,0639,0568,62312,25918,8384,4283,802
ส. 36333032242286
ส. 4604543546537487670706828
ส. 4 (วาจา)610640652575736879529546
ส. 51221
ส. 5 ก3219133013382131
ส. 66686628591978379
ส. 7514241722141413
ส. 121122
ส. 12 ก4033484326312128
ส. ฟื้นฟูฯ2643322804758331,136553470
เข้าร่วมคุ้มครองเด็กฯ34223175438
รวม9,9447,42011,35211,03815,08322,4877,1776,490
หมายเหตุ :
ส.1 สารบบรับความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา
ส.2 สารบบรับความอาญาปรากฏตัวผุู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา
ส.2 ก สารบบรับความอาญาปรากฏผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา(เฉพาะคดีเปรียบเทียบปรับ)
ส.3 สารบบความอาญาไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด
ส.4 สารบบฟ้องความอาญา
ส.4(วาจา) สารบบฟ้องความอาญาด้วยวาจา
ส.5 สารบบความอาญาแก้ต่าง
ส.5 ก สารบบความแพ่ง
ส.6 สารบบอุทธรณ์
ส.7 สารบบฎีกา
ส.12 สารบบรับสำนวนชันสูตรพลิกศพ
ส.12 ก สารบบรับสำนวนชันสุตรพลิกศพ (ตายโดยผิดธรรมชาติ)
ส.ฟื้นฟูฯ สำนวนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

    สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี 
  ถนนรัตนบุรี – ทับใหญ่  ตำบลรัตนบุรี 
อำเภอรัตนบุรี   จังหวัดสุรินทร์  32130  
  โทรศัพท์  044-599848   
E-mail : rattana@ago.go.th

ศูนย์ปัองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายประจำสำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี

อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี

ถนนรัตนบุรี-ทับใหญ่ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130

โทรศัพท์ 044 599850 มือถือ 065 5854249 E-mail : ptd.rattana@ago.go.th

บุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1นายรัตนชัย ชมนัยนา 1 มิถุนายน 2543 – 30 เมษายน 2544
2นายพูนศักดิ์ อุทกภาชน์1 พฤษภาคม 2544 – 6 พฤษภาคม 2545
3นายสายัณฑ์ แอกทอง7 พฤษภาคม 2545 – 27 เมษายน 2546
4นายเจษฎา อรุณชัยภิรมย์28 เมษายน 2546 – 2 พฤษภาคม 2547
5นายพิสิทธิ์ นิมิตพงษ์3 พฤษภาคม 2547 – 3 เมษายน 2548
6นายสมศักดิ์ ดาราพาณิชย์4 เมษายน 2548 – 30 เมษายน 2549
7นายประภัสร์ ว่องวิไลรัตน์ 1 พฤษภาคม 2548 – 1 เมษายน 2550
8นายวิเศษ ศิริเดช2 เมษายน 2550 – 31 มีนาคม 2551
9นายโกเมท ทองภิญโญชัย 1 เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 2552
10นายสมชัย เตชะเกิดกมล1 เมษายน 2552 – 31 มีนาคม 2553
11นายจิตติ เหลืองทองคำ1 เมษายน 2553 – 31 มีนาคม 2554
12นายสุรเชษฐ์ งามวงศ์1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2555
13นางสาวปรางค์รัตน์ แขกเพ็ง2 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2556
14นายสุธา เกียรติขจรฤทธิ์1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557
15ว่าที่ ร.ต.ชาญณรงค์ เนื้อนุ่ม 1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558
16นายสันติ สุขเสถียรวงศ์1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
17นายพัลลภ ยิ้มฉลวย1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560
18นายจันทคราม เทียมทัน3 เมษายน 2560 – 1 เมษายน 2561
19นายปรีชา ปิ่นอำพล2 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562
20นายจุมพล สุโขยะชัย 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563
21นายจตุพร จันทปลิน1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
22นายธร ศรีกู่กาสิงห์ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
23นายกอบชัย สุปรินายก1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566
24นายทวีสิทธิ์ ยอดอินทร์3 เมษายน 2566 – ปัจจุบัน
นายทวีสิทธิ์ ยอดอินทร์
อัยการจังหวัดรัตนบุรี
(นายชัชชัย ไทรจีน)
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ปฏิบัติหน้าที่ผู้กลั่นกรองงาน)
นายพุทธชาติ จันทร์ณธาดา
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายวิทยา รักษา
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

สำนักอำนวยการ

นางสาวภูษณิศา จันทรา
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
นางสาวอรกัญญา บัวลอย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสุภมาส นาคเกี้ยว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวธนันวรัตถ์ เกษแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสุนันทา เกษรล้ำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายกฤษณะ จันทรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางวีรยา แบบอย่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติหน้าที่ศาลสูง)
นางสาวอุษา ปัญญาเฟือง
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายจิรณน เทพมณี
นิติกรชำนาญการ
นายอุดมพร อรุณโน
นิติกรชำนาญการ
นายกิตติพงษ์ สีกัลยา
นิติกรปฏิบัติการ(ปฏิหน้าที่ศาลสูง)
นายธรรมวิทย์ คุ้มกระโทก
พนักงานขับรถยนต์
นายสมพร สุขบท
คนสวน
นางบัวผัน นามโคตร
พนักงานรักษาความสะอาด
นางสาวสมพิศ ยูงทอง
พนักงานรักษาความสะอาด