ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม

อัยการจังหวัดสีคิ้ว ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันต้อนรับคณะผู้ตรวจการอัยการ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว

สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว เข้าร่วมวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว

สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว


สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566


ร่วมงานวันรพี 7 สิงหาคม 2566


สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้วลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566


สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566


นายวิโรจน์ ชัชวาลวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

นายวิโรจน์ ชัชวาลวงศ์ รักษาการในต าแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของ สำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ (ภาค 3)
โดยช่วงเช้า ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว สำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย
และสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ และช่วงบ่ายตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิสาขาภูเขียว โดยมีอธิบดีอัยการภาค 3 ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ณ สำนักงานอัยการภาค 3 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566


จัดพิธีฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566


อธิบดีอัยการภาค 3 มอบเกียรติบัตรและนโยบายการปฏิบัติงาน คณะกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ที่ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์เกษม นิไทรโยด อธิบดีอัยการภาค 3 ได้ให้เกียรติ มอบเกียรติบัตร และมอบนโยบายการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้แก่ คณะกรรมการฯและที่ปรึกษาคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว จำนวน 20 คน ประกอบไปด้วย  1. นายพงษ์นรินทร์ นิลจันทร์ อัยการจังหวัดสีคิ้วและ ประธานคณะกรรมการ 2. นายเล็ก หอมลมัย คณะกรรมการ 3. นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ คณะกรรมการ 4. นายรังสรรค์ เกิดสุคนธ์ คณะกรรมการ 5. นายวินัย  เดชนที คณะกรรมการ 6. นายไพโรจน์ สิริวรวิทย์ คณะกรรมการ 7. นายธนวัฒน์ ฉัตรเลขวนิช คณะกรรมการ 8. นายสถาพร ติยะวัชรพงศ์ คณะกรรมการ 9. นายณัฐภัทร นิมมานนท์ คณะกรรมการ คณะกรรมการ 10. นายศรัณยพงศ์ อนิวัตกูลชัย นายอานนท์  จุมพลอานันท์ คณะกรรมการ 12. นายจำนงค์ สิงหา คณะกรรมการ 13. นายจารุกิตติ์ วิระพรสวรรค์ คณะกรรมการ14. นายทวีศิลป์ ม่วงศรี คณะกรรมการ 15. นายประทีป  แก้วนันท์ คณะกรรมการ 16.นายชัยยุทธ บวรสกุลชาต คณะกรรมการ 17. ว่าที่ร้อยตรีโกวิทย์ บุตรลำภู คณะกรรมการ 18. นายกิตติพงศ์ ทองบ่อ คณะกรรมการ 19. นายวิทยา วิพากย์เดชา คณะกรรมการ และนางสาวธนันณัฐ กาวกระโทก เลขานุการ


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566


จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565


กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565


ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บริมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2565 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565


กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้วและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา (สาขาสีคิ้ว) จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2565 (Thai National Flag Day)


สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมมหาดไทาย 100 ปี อำเภอสีคิ้ว


สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้วจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์(มอบทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน)

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 นายปรานต์ รัตนเมกุล อัยการจังหวัดสีคิ้ว นำคณะข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการ มอบทุนการศึกษาและอาหารกลางวันสถานสงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ


สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้วร่วมพิธี “วันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565”

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 นายปรานต์ รัตนเมกุล อัยการจังหวัดสีคิ้ว พร้อมด้วยข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้วและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา(สาขาสีคิ้ว) ร่วมพิธี “วันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศาลจังหวัดสีคิ้ว


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว

สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้วจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องสักการะ และประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวณหน้าสำนักงาน


สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้วร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้วร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมมหาดไทาย 100 ปี อำเภอสีคิ้ว


สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้วจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์(มอบทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน)

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายปรานต์ รัตนเมกุล อัยการจังหวัดสีคิ้ว นำคณะข้าราชการอัยการและข้าราชธุรการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มอบทุนการศึกษาและอาหารกลางวันศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา สาขา/หน่วยบริการสีคิ้ว และ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ อำเภอสูงเนิน


สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้วลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น. นายปรานต์ รัตนเมกุล อัยการจังหวัดสีคิ้ว นำคณะข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้วและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา(สาขาสีคิ้ว) ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักงานอัยการ


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และของทุกปี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว


วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ท่านปรานต์ รัตนเมกุล อัยการจังหวัดสีคิ้วพร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ หอประชุมมหาดไทย 100 ปี และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า อัยการจังหวัดสีคิ้ว ข้าราชการฝ่ายอัยการ และลูกจ้าง

สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้วจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องสักการะ และประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวรณรั้วสำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว


การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลวันที่ 4 พฤษภาคม 2565

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า อัยการจังหวัดสีคิ้ว ข้าราชการฝ่ายอัยการ และลูกจ้าง

สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพรบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ท่านเยาวลักษณ์ ทองห่อ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดพร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมมหาดไทย 100 ปี และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้วและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
โดยได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องสักการะ ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว และกิจกรรมจิดอาสา
“รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” บริเวณรอบสำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว


พิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้วและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
ได้จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดสีคิ้ว พ.ศ. 2527 ได้เปิดทำการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 เดิมเช่าอาคารพาณิชย์เปิดเป็น ที่ทำการ ซึ่งมีสภาพแออัด คับแคบ และไม่เหมาะสมกับภาระกิจสำคัญของพนักงานอัยการ คือ ” การอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์แห่งรัฐ และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งในแต่ละวันมีบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปมาใช้บริการ

ต่อมา กรมอัยการได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นที่ทำงานปัจจุบันบนที่ดินราชพัสดุ ตั้งอยู่หน้าโรงงาน ตำบลมิตรภาพ  อำภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  เนื้อที่  11 ไร่เศษ โดยได้ก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงาน 2 ชั้น และบ้านพักอัยการจังหวัด และรองอัยการจังหวัด อีกจำนวน  4  หลัง  วางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานในวันที่  19  กรกฎาคม 2527  และทำการก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่  27  พฤศจิกายน  2527 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงินจำนวน  3,490,000  บาท  และเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่  15  มีนาคม  2528 

อาณาบริเวณโดยรอบสำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว และบ้านพัก ปลูกต้นไม้ยืนต้น เช่นต้นประดู่ ต้นราชพฤกษ์  ต้นขนุน และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามและร่มรื่น สำนักงานแห่งนี้ นอกจากใช้เป็นสถานที่ราชการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว ยังมีห้องสมุดให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้การค้นหากฎหมาย และความรู้ต่าง ๆ อีกด้วย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

เขตอำนาจ


สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว รับผิดชอบการปฎิบัติงานภายในเขตอำนาจของศาลจังหวัดสีคิ้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานอัยการภาค 3

สถานีตำรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว 
1. สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว
2. สถานีตำรวจภูธรปากช่อง
3. สถานีตำรวจภูธรสูงเนิน
4. สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด
5. สถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์
6. สถานีตำรวจภูธรหมูสี อำเภอปากช่อง
7. สถานีตำรวจภูธรหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง
8. สถานีตำรวจภูธรกลางดง อำเภอปากช่อง
9. สถานีตำรวจภูธรคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว
10. สถานีตำรวจภูธรบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว
11. สถานีตำรวจภูธรหินดาด  อำเภอด่านขุนทด

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

ข้าราชการธุรการ

จ้างเหมาบริการ

ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามอัยการจังหวัดสีคิ้วปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง
1.นายมีชัย เหลืองกำจร30 พ.ย.2546  –  2 พ.ค.2547
2.นายวุฒิกร ศรีเจริญ 3 พ.ค.2547 – 3 เม.ย.2548
3.นายทวีชัย สุวรรณาวัชร์4 เม.ย.2548 – 30 เม.ย.2549
4.นายสิงห์ชัย ทิพย์สมบูรณ์ 1 พ.ค.2549 – 31 มี.ค.2550
5.นายอิทธิพร แก้วทิพย์1 เม.ย.2550 – 31 มี.ค.2551
6.นายปฏิพัทธ์ บุญชิต1 เม.ย.2551 – 31 มี.ค.2553
7.นางสาวจรวย อุ่นเมตตาอารี1 เม.ย.2553 – 31 มี.ค.2554
8.นายสมชัย เตชะเกิดกมล1 เม.ย.2554 – 1 เม.ย.2555
9.นายไกรวิชญ์ ภัทรพงศ์2 เม.ย.2555 – 31 มี.ค.2556
10.นางวลัย หิรัญวัฒน์ศิริ1 เม.ย.2556 – 31 มี.ค.2557
11.นายวราชัย เกษเมธีการุณ1 เม.ย.2557 – 31 มี.ค.2558
12.นายเกียรติ จึงตระกูล1 เม.ย.2558 – 31 มี.ค.2559
13.นายประเสริฐ์ เอมรื่น1 เม.ย.2559 – 2 เม.ย.2560
14.นายอานนท์ จิตตกูล3 เม.ย.2560 – 29 มี.ค.2562
15.ว่าที่พันตำรวจตรี ไพฑูรย์ พันธุ์เจริญ1 เม.ย.2562 – 31 มี.ค. 2563
16.นายวีระพงษ์ โล่นวรัตน์1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค.2564
17.นาวาอากาศโทปัญญา นิลแจ้ง1 เม.ย.2564 – 31 มี.ค.2565
18.นายปรานต์ รัตนเมกุล1 เม.ย.2564 – 31 มี.ค. 2566
19.นายพงษ์นรินทร์ นิลจนทร์1 เม.ย.2566 – ปัจจุบัน

กระบวนการทำงาน

ผังกระบวนการทำงาน

การแจ้งคำสั่งยุติคดีในชั้นพนักงานอัยการ

ขั้นตอนการแจ้งคำสั่งยุติคดีในชั้นพนักงานสอบสวน

การแจ้งคำสั่งงดการสอบสวน (ส.3)

ขั้นตอนการแจ้งคำสั้่งงดการสอบสวน (ส.3)

กระบวนงานขอคืนหลักประกัน

กระบวนการขอประกันตัวผู้ต้องหา

การประกันตัวผู้ต้องหา

ขั้นตอนการขอประกันตัว

ผังกระบวนการขอประกันตัว

ผังกระบวนการขอคืนหลักประกัน

หลักฐานในการขอประกันตัว

หลักฐานในการขอประกันตัวทุกกรณี

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของเจ้าของหลักทรัพย์
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของผู้ต้องหาหรือจำเลย
3. ทะเบียนบ้านเจ้าของหลักทรัพย์
4. ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลย

หลักฐานการประกันต้องนำไปแสดงเพิ่มเติมเฉพาะกรณี

 • กรณีมีคู่สมรส
 • กรณีเจ้าของหลักทรัพย์มีคู่สมรส
  1. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับรถของคู่สมรส
 • กรณีเจ้าของหลักทรัพย์หย่าจากคู่สมรสแล้ว
  1. สำเนาใบสำคัญการหย่า
 • กรณีเจ้าของหลักทรัพย์ถึงแก่กรรม
  1. สำเนาใบมรณีบัตร  หรือ
  2. ทะเบียนบ้านประทับคำว่า ” ตาย ” หน้าชื่อคู่สมรสพร้อมสำเนาอีก 1 ชุ
 • กรณีชื่อในบัตรและในหลักทรัพย์ไม่ตรงกัน
 • กรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกันที่ปรากฏในหลักทรัพย์
  1. หนังสือรับรองการเป็นบุคคลเดียวกันออก ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่เจ้าของหลักทรัพย์มีชื่อในทะเบียนบ้าน
 • กรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกันที่ปรากฏในหลักทรัพย์เนื่องจากการเปลี่ยน ชื่อตัวหรือชื่อสกุล
  1. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนตัว – ชื่อสกุล 

คำแนะนำในการประกันตัว

1. เตรียมหลักฐานประกันให้ครบ ศึกษาดูว่าจะใช้อะไรเป็นหลักประกันได้บ้าง

2. หากหลักประกันนั้นไม่ใช่ของผู้ประกัน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่เชื่อถือได้ เช่น ทำหนังสือมอบอำนาจ ณ ที่ว่าการอำเภอต่อเจ้าพนักงาน

3. หากไม่ได้รับอนุญาตประกัน ให้ขอพบอัยการจังหวัด

4. เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกัน จะต้องลงลายมือชื่อในสัญญาประกันและทางสำนักงานอัยการจะออกใบรับประกัน และวันเวลานัดให้ท่าน

5. เมื่อท่านต้องถูกส่งตัวไปฟ้อง ให้ทำเรื่องขอรับหลักประกันคืนไว้ก่อน โปรดทราบด้วยว่าสัญญาประกันระหว่างผู้ประกับกับสำนักงานอัยการจะสิ้นสุดลงเมื่อศาลรับฟ้อง

6. หากนายประกันไม่มาหรือไม่มีญาติมาด้วยในวันที่พนักงานอัยการส่งฟ้องศาล ให้แจ้งเรื่องหลักประกันให้เจ้าหน้าที่ทำเรื่องประกัน หรือหัวหน้าธุรการทราบ

    เพื่อมีหนังสือไปยังศาลว่าหลักประกันอยู่ที่สำนักงานอัยการ แต่สำนักงานอัยการจะรับรองให้เฉพาะหลักประกัน ไม่เกี่ยวกับตัวผู้ประกัน

หลักทรัพย์ในการประกันตัว

การขอคืนหลักประกัน

สิทธิและหน้าที่ของนายประกัน

การประกันตัวผู้ต้องหา

สถิติคดี

                                   ประเภทสำนวนคดี                                                รวม     
ส.1     สารบบรับความอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ส่งมาด้วย967
ส.2     สารบบความอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งมาด้วย49
ส.2 ก  สารบบความอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งมาด้วย (คดีเปรียบเทียบปรับ)            1
ส.3     สารบบความอาญาที่ไม่ปรากฎตัวผู้ต้องหา5
ส.4     สารบบความอาญาด้วยวาจา1041
ส.4     สารบบฟ้องความอาญา913
ส.5     สารบบรับความอาญาที่แก้ต่าง2
ส.5 ก   สารบบรับความแพ่งที่เป็นโจทก์หรือแก้ต่าง29
ส.12    สารบบรับสำนวนชันสูตรพลิกศพ5
ส.12 ก  สารบบรับสำนวนชันสูตรพลิกศพ (ตายผิดธรรมชาติ)
สารบบคดีมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด55
ส.13 สารบบคดีมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงในชั้นหลังพ้นโทษ89
ส.13 ก สารบบคดีมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงในชั้นหลังพ้นโทษ และเป็นผู้ถูกเฝ้าระวังแล้ว
สารบบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย685
                                   ประเภทสำนวนคดี                                                     รวม     
ส.1     สารบบรับความอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ส่งมาด้วย1117
ส.2     สารบบความอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งมาด้วย63
ส.2 ก  สารบบความอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งมาด้วย (คดีเปรียบเทียบปรับ)            1
ส.3     สารบบความอาญาที่ไม่ปรากฎตัวผู้ต้องหา27
ส.4     สารบบความอาญาด้วยวาจา1596
ส.4     สารบบฟ้องความอาญา1079
ส.5     สารบบรับความอาญาที่แก้ต่าง
ส.5 ก   สารบบรับความแพ่งที่เป็นโจทก์หรือแก้ต่าง32
ส.12    สารบบรับสำนวนชันสูตรพลิกศพ5
ส.12 ก  สารบบรับสำนวนชันสูตรพลิกศพ (ตายผิดธรรมชาติ)
ส.ฟื้นฟู   สารบบฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด100
                                   ประเภทสำนวนคดี                                                     รวม     
ส.1     สารบบรับความอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ส่งมาด้วย1422
ส.2     สารบบความอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งมาด้วย49
ส.2 ก  สารบบความอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งมาด้วย (คดีเปรียบเทียบปรับ)            
ส.3     สารบบความอาญาที่ไม่ปรากฎตัวผู้ต้องหา5
ส.4     สารบบความอาญาด้วยวาจา1288
ส.4     สารบบฟ้องความอาญา1361
ส.5     สารบบรับความอาญาที่แก้ต่าง1
ส.5 ก   สารบบรับความแพ่งที่เป็นโจทก์หรือแก้ต่าง27
ส.12    สารบบรับสำนวนชันสูตรพลิกศพ3
ส.12 ก  สารบบรับสำนวนชันสูตรพลิกศพ (ตายผิดธรรมชาติ)
ส.ฟื้นฟู   สารบบฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด571
            ประเภทสำนวนคดีรวม    
ส.1      สารบบรับความอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ส่งมาด้วย1318
ส.2      สารบบความอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งมาด้วย28
ส.2 ก   สารบบความอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งมาด้วย (คดีเปรียบเทียบปรับ)
ส.3      สารบบความอาญาที่ไม่ปรากฎตัวผู้ต้องหา11
ส.4      สารบบความอาญาด้วยวาจา851
ส.4      สารบบฟ้องความอาญา1266 
ส.5      สารบบรับความอาญาที่แก้ต่าง2
ส.5 ก   สารบบรับความแพ่งที่เป็นโจทก์หรือแก้ต่าง15
ส.6      สารบบอุทธรณ์
ส.7      สารบบฎีกา
ส.12    สารบบรับสำนวนชันสูตรพลิกศพ10
ส.12 ก สารบบรับสำนวนชันสูตรพลิกศพ (ตายผิดธรรมชาติ)
ส.ฟื้นฟู  สารบบฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด426
ประเภทสำนวนคดี       รวม  
 ส.1     สารบบรับความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งมาด้วย1638
 ส.2     สารบบความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งมาด้วย58
 ส.2 ก   สารบบความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งมาด้วย (คดีเปรียบเทียบปรับ)         
 ส.3      สารบบความอาญาที่ไม่ปรากฏตัวผู้ต้องห22 
 ส.4       สารบบความอาญาด้วยวาจา892
 ส.4       สารบบฟ้องความอาญา1598
 ส.5       สารบบรับความอาญาที่แก้ต่าง     
       
 ส.5 ก    สารบบรับความแพ่งที่เป็นโจทก์หรือแก้ต่าง48
 ส.6       สารบบอุทธรณ์         
 ส.7       สารบบฎีกา         
 ส.12     สารบบรับสำนวนชันสูตรพลิกศพ 9
 
    
 ส.12 ก  สารบบรับสำนวนชันสูตรพลิกศพ (ตายผิดธรรมชาติ)1
 ส.ฟื้นฟู   สารบบฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด423
ประเภทสำนวนคดี       รวม  
 ส.1     สารบบรับความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งมาด้วย   2295
 ส.2     สารบบความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งมาด้วย       156
 ส.2 ก   สารบบความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งมาด้วย (คดีเปรียบเทียบปรับ)         –
 ส.3      สารบบความอาญาที่ไม่ปรากฏตัวผู้ต้องหา         25
 ส.4       สารบบความอาญาด้วยวาจา         1159
 ส.4       สารบบฟ้องความอาญา       2025
 ส.5       สารบบรับความอาญาที่แก้ต่าง     
       –
 ส.5 ก    สารบบรับความแพ่งที่เป็นโจทก์หรือแก้ต่าง          41
 ส.6       สารบบอุทธรณ์         234
 ส.7       สารบบฎีกา         22
 ส.12     สารบบรับสำนวนชันสูตรพลิกศพ    8
     
 ส.12 ก  สารบบรับสำนวนชันสูตรพลิกศพ (ตายผิดธรรมชาติ)           8
 ส.ฟื้นฟู   สารบบฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด        456

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว
ถ.เทศบาล 1 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
โทรศัพท์ 044-081466-7 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : sik@ago.go.th

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายประจำสำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : ptd.sik@ago.go.th