ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี โดย นายรุ่งโรจน์ เกียรติดำรง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี และคณะ เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมพิธีราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเดิม)

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานอัยการในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดย เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และ เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานอัยการในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ อัยการจังหวัด รุ่น 44 ในการศึกษาดูงานหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง ณ ห้องประชุมวสันตสิงห์ ชั้น 6 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นาวาโท ทศพร สายพันธ์ รองอธิบดีอัยการ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สํานักงานคดีปกครองอุบลราชธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชศักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศใช้พระราชบัญญติว่าด้วยการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินคดีปกครองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่คู่กรณี ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองอุบลราชธานี ในหัวข้อ “การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 นาฬิกา สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี ประจำปี 2566” เพื่อถวายสักการะระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒน์ศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ พระรูปหน้าอาคารศาลจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส ” วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 “

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2566 และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ห้องประชุมวสันตสิงห์ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการอัยการ ในวาระตรวจราชการในเขตท้องที่สำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 นาฬิกา สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 07.30 นาฬิกา สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566

วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 07.00 นาฬิกา สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2566”

วันที่ 13-14 มีนาคม 2566 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี โดยท่านลุน นิติตระการไชย อัยการอาวุโส เป็นวิทยากร ใน “โครงการเสริมสร้างกระบวนการและข้อพิจารณาให้กับคู่กรณี ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเพื่อให้คดีเสร็จจากศาลโดยเร็ว” ให้แก่สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี และวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

วันที่ 2 มีนาคม 2566 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันยุทธหัตถี” ในวันที่ 18 มกราคม   ของทุกปี

วันที่ 17 มกราคม 2566 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ในวันที่  17  มกราคม  ของทุกปี 

วันที่ 11 มกราคม 2566 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี นำโดย นายรุ่งโรจน์ เกียรติดำรง อธิบดีอัยการ และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566

วันที่ 11 มกราคม 2566 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมกลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ หมู่บ้านหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ได้ร่วมกันกิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ชั้นที่ 3 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 นาฬิกา สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมกับชาวอัยการอุบลทำโครงการ ” ชาวอัยการอุบลฯ ฮักแพง เบิ่งแยง พี่น้องชาวอุบลฯโดยร่วมสมทบทุนบริจาคเงินสดพร้อมสิ่งของ เพื่อมอบให้กับชาวบ้านผุ้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี จัดประชุมเพื่อรับฟังนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการภายในสำนักงานคดีปกครองฯ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายนรินทร์ เนตรสุนีย์ อัยการอาวุโส เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สํานักงานคดีปกครองอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ว่าที่เรือตรี นิคม แสงสว่าง รองอธิบดีอัยการ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สํานักงานคดีปกครองอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายรุ่งโรจน์ เกียรติดำรง อธิบดีอัยการ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สํานักงานคดีปกครองอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 นาฬิกา สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวางมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 นาฬิกา สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย รวมถึงรณรงค์ให้ประดับธงชาติไทยเพื่อเป็นเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงประกาศใช้ “ธงไตรรงค์” ที่เราเห็นกันในปัจจุบัน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปันน้ำใจให้ผู้พิการซ้ำซ้อน” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ณ บ้านอุบลฮักแพง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 นาฬิกา สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี ประจำปี 2565” เพื่อถวายสักการะระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒน์ศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ พระรูปหน้าอาคารศาลจังหวัดอุบลราชธานี+7


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส ” วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ” ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปันน้ำใจให้ผู้พิการซ้ำซ้อน” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ณ บ้านอุบลฮักแพง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565


เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 07.30 น. สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี “สืบสานประเพณีสงกรานต์ “รดน้ำ ดำหัว ผู้ใหญ่ 2565” เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2565


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา รองผู้ว่าราชการจัดอุบลราชธานี และคณะ เข้าพบอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ปรึกษาคดีลุกล้ำแนวเขตที่สาธารณะห้วยม่วง ณ ห้องประชุมสำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี จัดประชุมเพื่อรับฟังนโยบายแสดงความคิดเห็น ปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมสำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี


วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานีร่วมประชุมสัมนา เรื่อง การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานศาลปกครองสูงสุด ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (online Conference) โปรแกรม Cisco Webex Meetings


วันที่ 19 มกราคม 2565 นายมงคล สำราญภูมิ เจ้า​พนักงาน​ที่ดิน​จัง​หวัดอุบลราชธานี และคณะ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 แดนายนรินทร์ เนตรสุนีย์ อธิบดีอัยการ
สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันยุทธหัตถี” ประจำปีพุทธศักราช 2565
ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 5 มกราคม 2565 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี นำโดย นายนรินทร์ เนตรสุนีย์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี และคณะ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565
แด่อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี


พบกับเราได้ที่ …facebook

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

          ด้วยมีประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เปิดทำการศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ประกอบกับมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ บัญญัติให้มีพนักงานอัยการไว้เป็นทนายแผ่นดินประจำศาลต่างๆ นอกจากศาลทหาร จึงจำเป็นต้องจัดตั้งสำนักงานคดีปกครอบอุบลราชธานี เพื่อให้การดำเนินคดีและการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเหมาะสมแก่ราชการของอัยการ

คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ ๑๑๖/๒๕๕๔
เรื่องการจัดตั้งสำนักงานคดีปกครองอุบลราชธา

อำนาจหน้าที่

สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี
          1. รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองอุบลราชธานี
          2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองอุบลราชธานี 1
          1. รับผิดชอบงานสำนักงาานคดีปกครองอุบลราชธานีตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
          2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

สำนักอำนวยการ
          1. รับผิดชอบงานธุรการ, งานสารบบคดี,งานบริหารงานบุคคล, งานเลขานุการ, งานการเงิน, บัญชี และงานที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่พัสดุและยานพาหนะของสำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี
          2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

เขตอำนาจ

สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี

มีเขตอำนาจตลอดพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี , จังหวัดอำนาจเจริญ , จังหวัดศรีสะเกษ , จังหวัดยโสธร , จังหวัดร้อยเอ็ด

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายรุ่งโรจน์ เกียรติดำรง
อธิบดีอัยการ
นาวาโท ทศพร สายพันธ์ รองอธิบดีอัยการ

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองอุบลราชธานี 1

 ร้อยเอก วิทย์  ชะนะภัย
อัยการพิเศษฝ่าย
นายปัญญ ไพศาลรภัทร
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
นายนรินทร์ เนตรสุนีย์
อัยการอาวุโส
 นายลุน  นิติตระการไชย
 อัยการอาวุโส

ข้าราชการธุรการ

 นายณภัทร  กตเวทีเสถียร
นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี
นางนิภาภรณ์  บุญประสงค์ 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายปิยะนัส  โชคสวัสดิ์  
เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ
นางสาวจินตหรา  บุญเลียง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวอัจฉรา  ฉะอ้อน
นิติกรชำนาญการ
นางกัญทิมา  มิตรรัก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวกรชกร บุญอารี
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ 
นายณัฐสิทธิ์ สิมมาวัน
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวศศิวิมล สร้อยคำ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จ้างเหมาบริการ

นายรณชัย  เดชพันธ์
พนักงานขับรถ
นางศุภกานต์  ศิริคุณ
นักการภารโรง

ทำเนียบผู้บริหาร

สถิติคดี

สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี

ปี พ.ศ.ว่าต่างแก้ต่างหารือรวม
255420183203
255516222238
255617147164
255717883900
2558439621005
255915122137
2560151463164
256111125136
256228136164
256317166183
256422171193
256526237263
256613174187
รวม2603,67433,937

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

ขั้นตอนการดำเนินคดี

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี
เลขที่ 174 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทร.045 – 244904 แฟกซ์.045 – 244903
ติดต่อ Webmaster
Em@iL : ubon-admin@ago.go.th