พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายนพดล ศิริแก้ว  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

พิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

นายนพดล ศิริแก้ว  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

นายนพดล ศิริแก้ว  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน”วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายนพดล ศิริแก้ว  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นายพิทักษ์ชัย การะเกษ  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช”

นายนพดล ศิริแก้ว  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

นายนพดล ศิริแก้ว  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖

พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า”

นายนพดล ศิริแก้ว  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า”  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

พิธีทำบุญตักบาตร

นายนพดล ศิริแก้ว  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดบูรพา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

พิธีวันมาฆบูชา

นายจตุพร ขาวเผือก  รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีวันมาฆบูชา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖

พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

นายนพดล ศิริแก้ว  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน ๗ อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถี”

พ.ต.ท.สมนึก เขมทองคำ  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถี”  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

นายนพดล ศิริแก้ว  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายนพดล ศิริแก้ว  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ณ วัดสุปัฏวนารามวรวิหาร เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายนพดล ศิริแก้ว  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ณ วัดมหาวนาราม เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายจตุพร ขาวเผือก  รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ณ วัดป่านานาชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นางสาวรัดเกล้า วรนุช  อัยการประจำกอง พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ณ วัดมหาวนาราม เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายนพดล ศิริแก้ว  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ต.ท.สมนึก เขมทองคำ  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

นายนพดล ศิริแก้ว  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

นายนพดล ศิริแก้ว  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๕

นายนพดล ศิริแก้ว  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๕

นายนพดล ศิริแก้ว  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๕ สิงหาคม  ๒๕๖๕

นายนพดล ศิริแก้ว  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เมื่อวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๕

พันตำรวจโทสมนึก  เขมทองคำ  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

พันตำรวจโทสมนึก  เขมทองคำ  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมบุคลากรเข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่  ๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕

นายนพดล ศิริแก้ว  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๕

เกี่ยวกับสำนักงาน

“เที่ยงธรรมเป็นกลาง สรรค์สร้างสามัคคี โปร่งใสในหน้าที่ ภักดีต่อแผ่นดิน” 

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวอุบลราชธานี

เปิดทำการเมื่อวันที่  18  สิงหาคม 2523  เดิมเปิดทำการอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันย้ายมาเปิดทำการอยู่ในอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น 4)  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี  เลขที่  174 ชั้น 4  ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-242467  ต่อ 402-404 โทร/โทรสาร 045-243029   E-mail: ubon-ju@ago.go.th 

สำนักงานอัยการหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 6 ชั้น ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

ชั้นที่ 1 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี (สคช.)
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย  สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุบลราชธานี
ห้องสอบสวนเด็กในคดีอาญา 
ชั้นที่ 3 สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี
ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานอัยการศาลสูงจังหวัดอุบลราชธานี
ชั้นที่ 5 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี
ชั้นที่ 6 เป็นห้องประชุมวสันตสิงห์ (ห้องประชุมใหญ่) และห้องประชุมมงคลสวัสดิ์ (ห้องประชุมเล็ก)

อำนาจหน้าที่่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

พนักงานอัยการมีอำนาจหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ดำเนินคดีอาญาเป็นทนายแผ่นดินและเป็นตัวแทนของแผ่นดินในการตรวจสอบและค้นหาความจริงในคดีความตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๓ เป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน กระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๘๑ และมาตรา ๒๕๕  มีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องระเบียบ และคำสั่งของสำนักงานอัยการสุงสุดทั้งนี้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

อำนาจและหน้าที่ของสำนักงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี มีอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่
๑.รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี แล้วแต่กรณีทั้งนี้ตามกฎหมายประกาศ  ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น
๒.รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งศึกษาวิจัย และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๓.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี เป็นศาลพิเศษ มีฐานะเป็นศาลชั้นต้น มีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดี ดังต่อไปนี้ 
1. คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี หรือเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดมีถิ่นที่อยู่ปกติในเขตท้องที่ จังหวัดอุบลราชธานี
2.คดีครอบครัว หมายถึง คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆ ในทางศาล เกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว  ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับครอบครัว
3. คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ  หมายความว่า คดีที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆ ในทางศาลเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว
4. คดีที่ศาลจะต้องพิพากษาหรือสั่งเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ได้ประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550  

ตามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ให้คำจำกัดความว่า

            “ เด็ก ” หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์
“ เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์

          ดังนั้นแม้เยาวชนซึ่งอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ จะทำการสมรสและเป็นผลให้เยาวชนนั้นบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม ก็มีผลเพียง ทำให้เยาวชนนั้นพ้นสภาพ   จากการเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น แต่ตาม พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ยังถือว่าบุคคลนั้นเป็นเยาวชนอยู่

เขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ครอบคลุมตลอดท้องที่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยพื้นที่ใน 25 อำเภอ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ที่

 รายชื่อ

 ตั้งแต่

 ถึง

1

นายสมยศ

ตาณเสวี

18 ส.ค. 2523

15 เม.ย. 2524

2

นายอำพล

เห-มาคม

15 เม.ย.2524

29 เม.ย. 2526

3

นายสุธน

แสงสายันห์

2 พ.ค. 2526

29 ก.ย. 2526

4

นายปฎิภาณ

จินารัตน์

30 ก.ย. 2526

9 เม.ย. 2527

5

ร.ท.มนัส

อุบลทิพย์

16 เม.ย. 2527

4 พ.ค. 2527

6

นายวิสูตร

นีลพงษ์

1 พ.ค. 2527

12 เม.ย. 2528

7

นายธงชัย

เจริญพล

15 เม.ย. 2528

18 เม.ย. 2529

8

นายชัยพร

สว่างวรชาติ

21 เม.ย. 2529

30 เม.ย. 2530

9

นายณรงค์

อจลบุญ

4 พ.ค. 2530

27 ก.ค. 2531

10

นายชาญวุฒิ

ภัทราคม

1 ส.ค. 2531

4 พ.ค. 2532

11

นายอาทร

สิขัณฑกนาค

8 พ.ค. 2532

9 พ.ค. 2533

12

นายธวัชชัย

รุจิกัณหะ

9 พ.ค. 2533

13 พ.ค. 2534

13

นายคณิต

ขวัญจันทร์

13 พ.ค. 2534

1 พ.ค. 2535

14

นายศิษฐา

วงศ์สุเมธ

4 พ.ค. 2535

30 เม.ย. 2536

15

นายสมชาย

งามวงศ์ชน

3 พ.ค. 2536

29 เม.ย. 2537

16

นายศุภพงษ์

วงศ์รัตนานุกูล

2 พ.ค. 2537

24 ต.ค. 2537

17

นายสงวน

จับใจ

24 ต.ค. 2537

30 เม.ย. 2539

18

ร.อ.ธีรยุทธ์

อุลิศ

1 พ.ค. 2539

30 เม.ย.2541

19

นายประสิทธิ์

จันทรวิสุทธิ์

1 พ.ค. 2541

2 พ.ค. 2542

20

นายกิตตินันท์

เจริญสุข

3 พ.ค. 2542

28 เม.ย. 2543

21

นายวีระชัย

จิระเดชประไพ

1 พ.ค. 2543

30 เม.ย. 2544

22

นายสนทรรศ

สิงหพัศ

1 พ.ค. 2544

3 พ.ค. 2545

23

นายเจษฎา

อรุณชัยภิรมย์

7 พ.ค. 2545

27 เม.ย. 2546

24

นายศักดิ์

นาคะ

28 เม.ย. 2546

30 พ.ค. 2547

25

นายอุดม

คำจันทร์

3 พ.ค. 2547

3 เม.ย. 2548

26

นายจุมพล

พันธุ์สัมฤทธิ์

4 เม.ย. 2548

30 เม.ย. 2549

27

นายกุลธนิต

มงคลสวัสดิ์

1 พ.ค. 2549

30 มี.ค. 2550

28

นายกมล

เมฆรักษากิจ

2 เม.ย. 2550

31 มี.ค. 2551

29

นางเกวลี

จินดาสมบัติเจริญ

1 เม.ย. 2551

31 มี.ค. 2552

30

นางสุรีย์

บุญไพศาล

1 เม.ย. 2552

31 มี.ค. 2553

31

นางสุวรรณา

เรวัฒนานนท์

1 เม.ย. 2553

31 มี.ค. 2554

32

นายสุขสันติ์

เหลาสกุล

1 เม.ย. 2554

31 มี.ค. 2555

33

นางสาวนันทวรรณ

ธนาวณิช

2 เม.ย. 2555

31 มี.ค. 2556

34

นายพัฒน์ 

นทกุล 

1 เม.ย. 2556 

31 มี.ค. 2558 

35 

นายสุวิทย์

 เทพรินทร์

1 เม.ย. 2558

31 มี.ค. 2559

36

นางอลิสา 

 อภิบุณโยภาส

 1 เม.ย. 2559

 31 มี.ค. 2561

37

นายอนุชา

ช้างสาร

2 เม.ย.2561

31 มี.ค. 2564

38

นางศิริพร

 สังวรณ์

 1 เม.ย. 2564

 31 มี.ค. 2565

39

นายนพดล

ศิริแก้ว

1 เม.ย. 2565

ปัจจุบัน

นายนพดล ศิริแก้ว
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุบลราชธานี

 นายพิทักษ์ชัย การะเกษ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด  (ผู้กลั่นกรองงาน)

นายจตุพร  ขาวเผือก
รองอัยการจังหวัด  

นางสาวรัดเกล้า วรนุช อัยการประจำกอง

นางสาวพรรณี  บุญมี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวจรัสศรี พวงเพชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนันธิดา  ศรีสาร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางอรุณรัตน์  บุตรี
นิติกรชำนาญการ

นางสาวกานดา  เชยชมพงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายปรวีร์  พันธ์ศิริ
นิติกรปฏิบัติการ

นายวิชัย พันเสมอ 
พนักงานขับรถยนต์

นางสุวรรณี สังวิบุตร
นักการภารโรง

สถิติงาน

สถิติการรับสำนวนการสอบสวน สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทสำนวน ประจำปี
 2563   2564  2565
 สำนวน ส.1  610  สำนวน 374  สำนวน 267  สำนวน
 สำนวน ส.2  15  สำนวน 17  สำนวน 20  สำนวน
 สำนวน ส.1 ฟ  444  สำนวน 416  สำนวน 44  สำนวน
 สำนวน ส.2 ก  5  เรื่อง –  เรื่อง 11  เรื่อง

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อสอบถาม 045-242467 , 045-243029

เมื่อได้รับหมายเรียกเป็นพยาน

1. ตรวจหมาย

1.1 เมื่อได้รับหมายเรียกให้เป็นพยาน ควรตรวจดูรายละเอียดในหมายว่า หมายเรียกถึงใคร ศาลใด ออกหมาย ศาลนั้นอยู่ที่ไหน จะได้ไปไม่ผิดศาลและไม่เสียเวลา

1.2 ตรวจดูในหมายเรียกว่าศาลนัดให้ไปเบิกความเป็นพยานเมื่อใด

2. หากไปศาลไม่ได้ควรทำอย่างไร แจ้งเป็นหนังสือหรือพบประชาสัมพันธ์ศาลหรืออาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปแจ้งให้ศาลทราบถึงเหตุผล มิฉะนั้นศาลอาจจะออกหมายจับพยานมาเบิกความ

3. ไปศาล ต้องไปศาลตรงตามวันเวลานัดเมื่อไปถึงศาลแล้วหากไม่ทราบว่าต้องไปห้องพิจารณาคดีห้องไหนให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ศาล

4. ปฏิญาณหรือสาบานตนก่อนเข้าเบิกความ เจ้าหน้าที่ศาลเป็นผู้เรียกและนำพยานไปยังสถานที่สำหรับพยานเบิกความก่อนเบิกความพยานต้องปฏิญาณหรือสาบานตนตามลัทธิศาสนาของตน เว้นแต่

  •       1. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี หรือผู้หย่อนความรู้สึกผิดชอบ
  •       2. ภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
  •       3.บุคคลที่คู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าไม่ต้องให้สาบาน

5. พยานถูกถามอะไรบ้าง ภายหลังจากปฏิญาณหรือสาบานตนแล้วพยานจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับชื่ออายุ ที่อยู่และความเกี่ยวพันระหว่างพยานกับคู่ความต่อจากนั้นคู่ความหรือทนายความฝ่ายอ้างพยานมาศาลจะซักถามเรื่องราวจากพยาน (ซักถาม)เมื่อฝ่ายที่อ้างพยานถามเสร็จแล้วคู่ความหรือทนายความอีกฝ่ายหนึ่งจะถามพยาน ( ถามค้าน) เสร็จแล้วฝ่ายที่อ้างพยานจะได้ถามพยานอีกครั้งหนึ่ง ( ถามติง )

6. พยานต้องทำอะไรเมื่อเบิกความเสร็จ เมื่อเบิกความเสร็จพยานจะต้องลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ในคำพยานที่ศาลบันทึก

7. ค่าพาหนะและค่าป่วยการพยาน พยานในคดีแพ่งจะได้รับค่าพาหนะและค่าป่วยการตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยพยานในคดีอาญาคดีอาญาซึ่งราษฎรเป็นโจทก์ศาลมีอำนาจสั่งจ่ายค่าพาหนะให้เท่าที่เสียไปจริงตามสมควร

8. การเบิกความเท็จมีโทษอย่างไร พยานผู้เบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาลถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อสำคัญในคดี

มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา177 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าเป็นการเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีอาญา

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี 
174 ชั้น 4 ถ.ศรีณรงค์ อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ 045-242467 ต่อ 402-404   โทร/โทรสาร 045-243029
อีเมล์ : ubon-ju@ago.go.th