วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคดีเยาชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุคบ 8 รอบ ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคดีเยาชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร และบุคคลากร ร่วมรัฐพิธเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางหวัดยโสธร

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นายกานต์นุวัตร ผิวใส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณธิคุณ เนื่องในวาระครบรอง 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางหวัดยโสธร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร และบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางหวัดยโสธร

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2566 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 เมษายน 2566 ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดยโสธร

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนาชัย ศรีวิรุฬชัย รองอัยการจังหวัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีศรัทธา พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตราหารแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลี สนามหลวง ในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดยโสธร

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิศรุต ราชรักษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีศรัทธา พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตราหารแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลี สนามหลวง ในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดยโสธร

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 นายธนาชัย ศรีห์วิรุฬชัย ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระนวกะที่จำวัดมหาธาตุ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันธรรมสวนะ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 นายธนาชัย ศรีห์วิรุฬชัย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระนวกะ 99 รูป ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นายวิศรุต ราชรักษ์ ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันยุทธหัตถี ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัด

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นายวิศรุต ราชรักษ์ ร่วมพิธีราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นายกานต์นุวัตร ผิวใส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 นายกานต์นุวัตร ผิวใส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมหาธาตุ

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายกานต์นุวัตร ผิวใส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัด

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายวิศรุต ราชรักษ์ อัยกาจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ณ หอประชุมวิถีอีสาร ศาลากลางจังหวัด

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายธนาชัย ศรีห์วิรุฬชัย รองอัยการจังหวัด ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร ณ จังหวัดยโสธร

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายวิศรุต ราชรักษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานและพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ ศาลาสุนทรจิตตานุสรณ์ วัดศรีธรรมาราม จังหวัดยโสธร

วันอาทิตย์ที่ 23 ตลาคม 2565 นายวิศรุต ราชรักษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 17 ตลาคม 2565 นายวิศรุต ราชรักษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมวันตำรวจ ณ สถานีตำรวจจังหวัดยโสธร

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 นายกานต์นุวัตร ผิวใส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 นายวิศรุต ราชรักษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร และบุคคลากร ได้ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธสิริสัตตราช พร้อมตักบาตร ณ ศาลเยาวชนจังหวัดยโสธร

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 นายกานต์นุวัตร ผิวใส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และนายธนาชัย ศรีวิรุฬห์ชัย รองอัยการจังหวัดฯ เข้าร่วมพิธี “เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ” ณ หอประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายวิศรุต ราชรักษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร และบุคลากรสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธี “วันรพี” ณ ศาลจังหวัดยโสธร

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายวิศรุต ราชรักษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธี “วันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ณ หอประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 นายธนาชัย ศรีวิรุฬห์ชัย รองอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธี “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายธนาชัย ศรีวิรุฬห์ชัย รองอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ณ หอประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 นายกานต์นุวัตร ผิวใส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึกมหาบรมจักรีบรมราชวงศ์” ณ หอประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายวิศรุต ราชรักษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพนปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินี ณ วัดฟ้าหยาด ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 นายวิศรุต ราชรักษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธี “วันสมเด็จนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมวิธีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 นายวิศรุต ราชรักษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึกมหาบรมจักรีบรมราชวงศ์” ณ หอประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

เกี่ยวกับสำนักงาน

 สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร เปิดทำการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549
             เดิมจังหวัดยโสธรไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัวการพิจารณาคดีสำหรับเด็กและเยาวชนและการพิจารณาคดีเกี่ยวกับครอบครัวต้องทำการพิจารณาพิพากษาในศาลจังหวัดยโสธรตลอดมา เด็กและเยาวชน ในจังหวัดยโสธร จึงไม่ได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองสิทธิ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเท่าที่ควร ต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวใน ศาลจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 จึงทำให้เด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิดในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ ตามที่ พระราชกฤษฎีกา กำหนดวันเปิดทำการแผนคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดกระบี่ ศาลจังหวัดชัยนาท ศาลจังหวัดชุมพร ศาลจังหวัดตาก ศาลจังหวัดนครนายก ศาลจังหวัดพิจิตรศาลจังหวัดพระเยา ศาลจังหวัดพังงา ศาลจังหวัดปราจีนบุรี ศาลจังหวัดมหาสารคาม ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ศาลจังหวัดยโสธร และศาลจังหวัดระนอง พ.ศ. 2549 ดังกล่าวทั้งหมด รวมจังหวัดยโสธร ได้รับการค้มครองตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัววิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น

              สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร จึงได้ทำการจัดตั้ง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและรับผิดชอบในคดีที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดในเขตท้องที่ อำเภอต่างๆ ของจังหวัดยโสธร เป็นจำนวน 11 อำเภอ โดยสำนักงานตั้งอยู่ที่ ศาลากลางหลังเก่าชั้น 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

             ต่อมา สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร ได้ขอใช้อาคารราชพัสดุ หลังลำดับที่ 140  บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยส.43 (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 0-0-37.38 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งทำการ  ซึ่งตั้งอยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดยโสธร ถนนศาลากลาง 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดยโสธร ได้ย้ายที่ทำการมา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557  จนถึงปัจจุบัน.

(มาตรา ๒๓) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชาการ
เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการ
                                   คุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมาย
                                   แก่ประชาชน
          (๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
          (๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
          (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้
          (๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
          (๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
          (๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด มีดังนี้

          (มาตรา ๒๗) ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ
          (๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสุดของสำนักงานอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้
          ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

          มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
          (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการ
          (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของ สำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้ กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
          (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
          (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็น
โจทก์ได้
          (๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึด ทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาก ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
          (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้
          พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตาม ระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

นายศิกวัส บรรลุศาสตร์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร

นายกานต์นุวัตร  ผิวใส
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายธนาชัย  ศรีวิรุฬห์ชัย
รองอัยการการจังหวัดฯ

นายปิยวัฒน์  ไกรโสภา
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นางสาวมลัย  โพธิทักษ์
นิติกรชำนาญการ

นางสาวโกสุม  เสนาพรหม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 นายสุขสันต์  ศรีตะนิตย์
พนักงานขับรถยนต์

นางธัญญารัตน์  วิกล
พนักงานรักษาความสะอาด

สถิติงาน

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
ถนนศาลากลาง 3  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0 4571 4989 , โทรสาร 0 4571 4966
E-mail : yasothon-ju@ago.go.th