ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ

ท่านอนันต์ศักดิ์ อบแสงทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ มากล่าวคำอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566

ท่านทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ กล่าวคำอวยพรสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ด้านงานคดี ประจำปี ๒๕๖๔

14 พฤศจิกายน 2566 ท่านสิรวิชญ์ จูฑศฤงค์ อัยการผู้ช่วย และข้าราชการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 และร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ท่านสิรวิชญ์ จูฑศฤงค์ อัยการผู้ช่วย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

7 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมวันรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย “วันรพี” ประจำปี 2566 ณ ศาลจังหวัดบึงกาฬ

28 กรกฎาคม 2566 ท่านอภิวัฒน์ ขานวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการประจำสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

ท่านสิรวิชญ์ จูฑศฤงค์ อัยการผู้ช่วย พร้อมข้าราชการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

เช้าวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น. ท่านอนันต์ศักดิ์ อบแสงทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ พร้อมอัยการผู้ช่วย ได้เข้าร่วม สภากาแฟจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 8/2566 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

ท่านอนันต์ศักดิ์ อบแสงทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมายให้ท่านสิรวิชญ์ จูฑศฤงค์ อัยการผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ประกอบด้วย 1. พิธีบำเพ็ญกุศอุทิศถวายและพิธีทำบุญตักบาตร เวลา 07.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ริมโขง ถนนข้าวเม่าริมโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ 2. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เวลา 08.15 น. ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

25 เมษายน 2566 ท่านอภิวัฒน์ ขานวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และท่านสิรวิชญ์ จูฑศฤงค์ อัยการผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

21 เมษายน 2566 ท่านอนันต์ศักดิ์ อบแสงทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดบึงกาฬ

ท่านอนันต์ศักดิ์ อบแสงทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 7 ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ณ เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เช้าวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 ท่านอนันต์ศักดิ์ อบแสงทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ พร้อมท่านสิรวิชญ์ จูฑศฤงค์ อัยการผู้ช่วย และข้าราชการธุรการสำนักงาน เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ วันจักรี ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 5 เมษายน 2566 ท่านอัยการจังหวัดบึงกาฬและท่านอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่อัยการสำนักงาน เข้าพบท่านศาลจังหวัดบึงกาฬ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ

ยินดีต้อนรับ ท่านอนันต์ศักดิ์ อบแสงทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ พร้อมท่าน นายอภิวัฒน์ ขานวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และ นายสิรวิชญ์ จูฑศฤงค์ อัยการผู้ช่วย สู่ครอบครัวสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ

นายสมศักดิ์ ชินอรุณชัย อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค4 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 4 (จังหวัดบึงกาฬ)  ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการ ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2566

เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 นางสาวชนกภัทร พรมพั้ว อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าร้าชการสอย.บก ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น. ท่านทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ และอัยการจังหวัด อัยการคุ้มครองสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานไทย – ลาว แห่งที่ 5 จังหวัดบึงกาฬ

นายพงษ์ศักดิ์ รัตนะพิสิฐ อธิบดีอัยการภาค 4 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 4 (จังหวัดบึงกาฬ)  ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการ ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

เช้าวันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ท่านทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยแด่ พระองค์ภาฯ ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาโสภณ วิ. (หลวงปู่เทพา ภูริปญฺโญฺ) เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ/เจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาท พร้อมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีและร่วมอนุโมทนาบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่นี้

ท่านทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ และข้าราชการพนักงานในสำนักงานฯทำบุญปีใหม่ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดป่าบ้านพันลำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

ท่านทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีบรวงสรวงสะพานไทย-ลาว โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย​-ลาว​ แห่งที่​ 5​ (บึงกาฬ​ -​ บอลิคำไซ)​ อ.เมือง​บึงกาฬ​ จ.บึงกาฬ​ ก่อนจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมวันรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย “วันรพี” ประจำปี 2565 ณ ศาลจังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ โดยนายทวีวงค์ ญาณกรวงค์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ จัดให้มีประชุมประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่และถ่ายทอดประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานอัยการสูงสุด และให้บุคลากรในสังกัด จำนวน 7 ลงนามรับทราบและร่วมขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ  เปิดทำการเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555
ตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ ชั้นที่ 1  ปัจจุบันมีบุคลากรปฏิบัติงานที่สำนักงานทั้งหมด 7 คน  ดังนี้

 • 1. ข้าราชการอัยการ    จำนวน  3  คน
  • นายอนันต์ศักดิ์ อบแสงทอง             อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ                             
  • นายอภิวัฒน์ ขานวงศ์         อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
  • นายสิรวิชญ์ จูฑศฤงค์                 อัยการผู้ช่วย
 • 2. ข้าราชการธุรการ    จำนวน  3  คน
  • นางมรรษชน     เสาศิริ             นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  • นายปฏิภาณ     ไพศาล            นิติกรชำนาญการ
  • นางสมคิด         โสดา              เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • 3. จ้างเหมาบริการ     จำนวน  1 คน
  • นายธรรมนูญ     คำประวัติ       พนักงานขับรถยนต์

อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ

1. รับผิดชอบดำเนินคดีซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว ได้แก่
          1.1 คดีอาญา ที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด หมายถึง คดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่น เด็ก หมายถึง บุคคลที่อายุ ไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ – เยาวชน หมายถึง บุคคลอายุเกินกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ (แต่เด็กอายุไม่เกินสิบปีบริบูรณ์ กระทำความผิดอาญาไม่ต้องรับโทษ)
           1.2 คดีคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว(ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550) ความรุนแรงในครอบครัว หมายความว่า การกระทำใดๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการ ไม่กระทำการ หรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบแต่ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาท
          1.3 คดีคุ้มครองเด็กตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 5 กำหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาเกี่ยวกับคดี อาญา หรือมีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก โดยเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้ 1) เด็กที่ถูกทารุณกรรม 2) เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด 3) เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่กำหนดในกฎกระทรวง          
          1.4 คดีตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 คดีที่เด็กหรือ เยาวชนกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เด็กหรือเยาวชนที่ติดยาเสพติดเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พนักงานอัยการมีอำนาจการชะลอการฟ้อง เมื่อเด็กหรือเยาวชนผ่านขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่น่าพอใจแล้ว พนักงานอัยการมีอำนาจสั่งยุติการดำเนินคดี

2. การดำเนินการตามสั่งฟ้อบนินคดีอาญา มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา ตามมาตรา 86 ,87, 88 ตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนละครอบครัว พ.ศ. 2553
          
 – สั่งไม่ฟ้อง คดีเด็กหรือผู้เยาวชนกระทำความผิดอาญามีอัตราโทษอย่างสูงกำหนดไม่เกิน 5 ปี จะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม และเด็กหรือผู้เยาว์ได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู ตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูของสถานพินิจเรียบร้อยแล้ว

3.คุ้มครองผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กกระทำความผิดอายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์ (ตามมาตรา 77 พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและ ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 )
          
พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนผู้ต้องหาเด็กซึ่งกระทำความผิดอายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์ โดยพิจารณาว่าเด็กได้กระทำความผิด ดังกล่าวหรือไม่แล้วส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการ ถ้าพนักงานอัยการเห็นชอบด้วยว่าเด็กไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือ พยานหลักฐานรับฟังไม่ได้ว่าเด็กกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ให้พนักงานสอบสวนแจ้งบิดามารดา ผู้ปกครองหรือองค์การซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าเด็กนั้นได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กดำเนินการต่อไป

4. รับผิดชอบดำเนินคดีแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังต่อไปนี้
          4.1 ดำเนินคดีแทนผู้เยาว์กรณีปฏิเสธความเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของชาย (ป.พ.พ.มาตรา 1539,1545)
          4.2 ร้องขอให้ศาลตั้งผู้แทนเฉพาะคดีเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนเด็กในคดี ฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรในกรณีเด็กไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือมีแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถทำหน้าที่ได้ (ป.พ.พ.มาตรา1555,1556)
          4.3 เป็นโจทก์ฟ้องคดีที่กฎหมายห้ามมิให้ราษฎรฟ้อง เช่น ฟ้องคดีผู้สืบสันดานในการฟ้องบุพการี ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา อันได้แก่ ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร (ป.พ.พ.มาตรา 1526,1565)
          4.4 ร้องขอให้ศาลสั่งถอนอำนาจปกครอง (ป.พ.พ.มาตรา 1582)
          4.5 ร้องขอให้ศาลตั้งผู้ปกครอง (ป.พ.พ.มาตรา 1585,1586) และร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่ง ตั้งผู้ปกครองและมีคำสั่งเกี่ยวกับผู้ปกครองต่อไปตามที่เห็นสมควร เนื่องจากเป็นผู้ต้องห้ามมิให้เป็น ผู้ปกครองตาม มาตรา 1587 (ป.พ.พ.มาตรา 1588)
          4.6 ร้องขอให้ศาลสั่งให้ผู้ปกครองหาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพย์สินหรือแถลงถึงความ เป็นอยู่ของทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครอง (ป.พ.พ.มาตรา 1597,1598)
          4.7 ร้องขอให้ศาลถอนผู้ปกครอง (ป.พ.พ.มาตรา 1598/8,1598/9)
          4.8 ร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนความยินยอมของบิดามารดาในการรับบุตรบุญธรรม (ป.พ.พ.มาตรา1598/21,1598/22,1598/23) และการเลิกรับบุตรบุญธรรม (ป.พ.พ.มาตรา 1598/31)
          4.9 ฟ้องคดีแทนบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับการขอเลิกรับบุตรบุญธรรม (ป.พ.พ.มาตรา 1598/35)
          4.10 ร้องขอให้ศาลตั้งผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล,หรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่มรดกตกทอดแก่ผู้เยาว์ หรือบุคคลวิกลจริต หรือผู้ไม่สามารถจัดการงานตนเองได้ และบุคคลนั้นยังไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (ป.พ.พ.มาตรา 1610)
          4.11ร้องขอให้ศาลพิพากษาการสมรสเป็นโมฆะ (ป.พ.พ. ม.1496)
          4.12 การร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความ สามารถและเพิกถอนคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ (ป.พ.พ.มาตรา 28,31)
          4.13 การร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและเพิกถอน คำสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ ความสามารถ (ป.พ.พ.มาตรา 28,32,33,36)

สถานีตำรวจในเขตอำนาจรับผิดชอบ

 •                      1. สถานีตำรวจภูธรเมืองบึงกาฬ
 •                      2. สถานีตำรวจภูธรปากคาด
 •                      3. สถานีตำรวจภูธรโซ่พิสัย
 •                      4. สถานีตำรวจภูธรบุ่งคล้า
 •                      5. สถานีตำรวจภูธรเซกา
 •                      6. สถานีตำรวจภูธรบึงโขงหลง
 •                      7. สถานีตำรวจภูธรพรเจริญ
 •                      8. สถานีตำรวจภูธรศรีวิไล
 •                      9. สถานีตำรวจภูธรหอคำ
 •                     10. สถานีตำรวจภูธรดอนหญ้านาง
 •                     11. สถานีตำรวจภูธรเหล่าหลวง
 •                     12. สถานีตำรวจภูธรโสกก่าม
 •                     13. สถานีตำรวจภูธรป่งไฮ
วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ

1.  นายวรวุฒิ   วัฒนอุตถานนท์   

     ดำรงตำแหน่งวันที่  2 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2556

2.  นายนรชัย  วรนุช 

     ดำรงตำแหน่งวันที่  2  เมษายน 2556 –  31  มีนาคม  2557

3.  นายสมพงษ์  ตั้งศิริ 

     ดำรงตำแหน่งวันที่  1  เมษายน 2557 –  31  มีนาคม  2558

4.  นายดำรงค์  สอนพันละ 

          ดำรงตำแหน่งวันที่  1  เมษายน 2558 –  31 มีนาคม 2559

5.  นายธวัชชัย  จิตต์ขันติวงศ์ 

     ดำรงตำแหน่งวันที่  1  เมษายน 2559 –  31  มีนาคม  2560

6.  นายณรงค์ชัย   อรุณแสงศิลป์   

      ดำรงตำแหน่งวันที่  1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561

 7.  นายจุลพงษ์  พวงสุวรรณ

      ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562

8.  นางสาวกรรณิกา  จงสมจิตร

      ดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563

9.  นายอรรถพันธ์  ตั้งมโนวุฒิกุล

      ดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 เมษายน  2563 – 31 มีนาคม 2564

10. นายทวีวงค์  ญาณกรวงค์

       ดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2566

11. นายอนันต์ศักดิ์ อบแสงทอง

ดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 เมษายน  2566 – ปัจจุบัน

นายอนันต์ศักดิ์ อบแสงทอง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ

นายอภิวัฒน์ ขานวงศ์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายสิรวิชญ์ จูฑศฤงค์
อัยการผู้ช่วย

นางมรรษชน เสาศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นายปฏิภาณ ไพศาล
นิติกรชำนาญการ

นางสมคิด โสดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายธรรมนูญ คำประวัติ
พนักงานขับรถยนต์

สถิติคดี

ประเภทสำนวน256025612562256325642565
1. สำนวนปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา 112194218161339117
2. สำนวนปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ส่งตัวมา8891234
3. สำนวนคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด41102174172307126
4. สำนวนคดีแพ่ง4371162
5. คดีเปรียบเทียบปรับ66533750
รวม231360411353715249

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2558

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
369 หมู่1 ถนนบึงกาฬ – นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ 0 4249 1827 ต่อ 20, โทรสาร 0 4249 2207