ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 นำโดย นางสาวบุษรินทร์ ปานกลาง อัยการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการในพื้นที่จังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เวลา 08.00 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2566 (THAI NATIONAL FLAG DAY) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย


นางสาวอรุณพัฒน์ ภักดีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566


นางสาวอรุณพัฒน์ ภักดีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


นายมานิตย์ โสดา รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ณ วัดสว่างสุวรรณาราม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


นางสาวอรุณพัฒน์ ภักดีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566


สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566


นางสาวอรุณพัฒน์ ภักดีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566


สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) ในวันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 09.00 น. บริเวณหน้าโรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนนิตโย จังหวัดนครพนม


นางสาวอรุณพัฒน์ ภักดีวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม


นางสาวมุ่งหมาย ซื่อตรง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดนครพนม


วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางสาวมุ่งหมาย ซื่อตรง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและพิธีวางพวงมาลา “เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565” ณ บริเวณด้านหน้าศาลจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดนครพนมและสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565


สำนักงานอัยการคุ้มสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครพนม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08:30 น. นายธานินทร์ ประดิษฐ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครพนม และคณะ ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนธารน้ำใจ ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม


กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายอิสระพันธ์ สมัครคดี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดมหาธาตุ และ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงาน

ประวัติโดยสังเขปของ
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครพนม

                     เมื่อปี พ.ศ.2525 สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ก่อตั้งสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เรียกโดยย่อว่า “สคช.” ซึ่งตั้งอยู่ที่ส่วนกลาง โดยมีหน้าที่หลักคือ งานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน เช่น การให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายแก่ประชาชน การช่วยเหลือด้านอรรถคดีต่างๆ การดำเนินการทางศาลตามที่กฎหมายให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ (การตั้งผู้จัดการมรดก การขอให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญ การรับบุตรบุญธรรม การตั้งผู้ปกครอง เป็นต้น) การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท การเผยแพร่/ฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นต้น และ สคช.ส่วนกลาง ได้มอบหมายงานดังกล่าวมาให้สำนักงานอัยการจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ดำเนินการภายในพื้นที่ของตนเอง โดยให้ใช้ชื่อว่า “สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัด………………. เช่น สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดนครพนม (เรียกโดยย่อว่า “สคช.นครพนม) ซึ่งหน่วยงานในส่วนภูมิภาคนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือแผนงานหนึ่งของสำนักงานอัยการจังหวัด โดยมีอัยการจังหวัดประจำกรม หรือ อัยการชั้น 4 เป็นหัวหน้ารับผิดชอบการดำเนินงานและมีข้าราชการธุรการอีก 1 คน
                     ต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547 สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีคำสั่งให้สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัด……………….ที่รับผิดชอบงานในส่วนภูมิภาค เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิประชาชน……..(ตามด้วยชื่อจังหวัดนั้นๆ) แต่สังกัดสำนักงานอัยการจังหวัด เหมือนเดิม เช่น สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนนครพนม เพื่อป้องกันการเรียกชื่อซ้ำกันหรือเข้าใจผิดกับหน่วยงานอื่นที่ชื่อใกล้เคียงกัน
                     ต่อมาได้มี ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2556 จัดตั้งสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด……………ขึ้นทั่วประเทศ โดยให้มีผู้บังคับบัญชาของสำนักงานและรับผิดชอบการปฏิบัติงานราชการตามอำนาจและหน้าที่และการบริหารงานด้านต่างๆ แยกออกมาจากสำนักงานอัยการจังหวัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นมา เช่น สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครพนม แยกการบังคับบัญชาออกมาจากสำนักงานอัยการจังหวัดนครพนมเป็นต้น มีภารกิจอำนาจหน้าที่ ดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีอำนาจหน้าที่ดังนี้เพิ่มเติม
                    1. งานการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทคดีอาญาชั้นพนักงานอัยการ
                    2. งานการบังคับคดี
                    3. งานขอให้ศาลออกคำบังคับคดี ตามสัญญาไกล่เกลี่ยฯ ของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยประจำอำเภอ
                   4. งานคุ้มครองสิทธิทางศาล เช่น การตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ การรับบุตรบุญธรรม การขอให้ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น
                    5. งานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
                    6. งานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ฯลฯ

อำนาจหน้าที่

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของ สคชจ.นครพนม
สคชจ.นครพนม ได้ดำเนินงานการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยกำหนดกิจกรรมที่เป็นงานหลัก ได้แก่
1. การคุ้มครองสิทธิทางศาลตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
2. การให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา และประนอมข้อพิพาท
3. การช่วยเหลือทางอรรถคดีแก่ผู้ยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยการจัดทนายความอาสาดำเนินการในชั้นศาล
4. สนับสนุนการประนอมข้อพิพาทระดับท้องถิ่น โดยฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในการประนอมข้อพิพาท
5. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน เช่น ออกหน่วยเคลื่อนที่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ฯลฯ
6. ฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา ทหาร
7. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอรรถคดี โดยให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน
นอกจากนี้ สคชจ.นครพนม ยังมีภารกิจด้านการบังคับคดี โดยรับผิดชอบการดำเนินคดีเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่จังหวัดนครพนม

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

ทำเนียบอัยการ

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครพนม

ลำดับ ชื่อ – สกุล ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1.นายไพรัช  รุ่งเกียรติกุลเมษายน 2544 – มีนาคม 2545
2.นายพิสิทธิ์  นิมิตพงษ์เมษายน 2546 – มีนาคม 2546
3.นายภักค์พงศ์  สุนทรโชติภัทร์เมษายน 2546 – มีนาคม 2548
4.นางสาวทวีทิพย์  จรรยาพรพจน์เมษายน 2548 – มีนาคม 2549
5.นางรัตนาวดี  สิงห์บุระอุดมเมษายน 2549 – มีนาคม 2550
6.นายสิทธิผล  โพธิ์ชัยเมษายน 2550 – มีนาคม 2551
7.นายไชยโย  วรยศอำไพเมษายน 2551 – มีนาคม 2552
8.นางวิชญา  หาญนัทธีเมษายน 2552 – มีนาคม 2554
9.นายเศกสรร  สกุลรัตน์เมษายน 2554 – มีนาคม 2555
10.นายอนุชาติ  สุรสินธุ์เมษายน 2555 – มีนาคม 2556
11.นายไพรวัลย์  จันทรสิทธิผลเมษายน 2556 – มีนาคม 2557
12.นาวาเอกธนา  จินตณวิชณ์1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558
13.นายสุรพงศ์  ทองพันธุ์1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
14.นายประพาส  หนูเจริญ1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560
15.นายจักรพงศ์  แสนสุข1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2562
16.นายธานินทร์  ประดิษฐ1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563
17.นายธนิต อดิศักดิ์ไพศาล 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
18.นายไพโรจน์ คิดชอบ1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
19.นางสาวมุ่งหมาย ซื่อตรง1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566
20.นางสาวอรุณพัฒน์ ภักดีวงศ์ 1 เมษายน 2566 – ปัจจุบัน 
   

สถิติคดี

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครพนม

ที่ ประเภทคดีปริมาณคดี
พ.ศ.2562
(เรื่อง)
พ.ศ.2563
(เรื่อง)
พ.ศ.2564
(เรื่อง)
พ.ศ.2565
(เรื่อง)
พ.ศ.2566
(เรื่อง)
1.ปรึกษากฎหมาย1,2541,3941,2181,421
2.งานคุ้มครองสิทธิทางศาล เช่น การจัดการมรดก,
ไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ความสามารถ ฯลฯ
141107131174157
3.นิติกรรมสัญญา
4.การประนอมข้อพิพาท1482465021
5.คุ้มครองผู้บริโภค1
6.ทนายความอาสา21
7.การบังคับคดี19151150161
8.สำนวนรับจากหน่วยงานอื่น187 195

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครพนม ชั้น 1
418 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
โทร. 0 4251 5611
โทรสาร 0 4251 5622

E-mail : panom-lawaid@ago.go.th