ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวกฤตฎีกา แสนบุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ วัดมหาชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
มอบหมายให้ นางสาวอังคณา อยู่ยืนยง อัยการประจำกอง ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมอนาลโยศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งใหม่
ณ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวอังคณา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล อัยการประจำกอง ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาล ที่ ๕ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายโกเมนทร์ จิตราวุธ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอนาลโยศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖
นายเจษฎา ธนาสิทธฺิ์พันธ์กุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะ ร่วมกับ สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเครารถธงชาติ เนื่องในโอกาศวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปี

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ณ วัดมหาชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
อิัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วัดมหาชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และหอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวอังคณา อยู่ยืนยง อัยการประจำกอง ร่วมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ น้ำตกเถ้าโต้ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานอัยการคดีศาลสูงจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธิ์กุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
มอบหมายให้ นางสาวอังคณา อยู่ยืนยง อัยการประจำกอง พร้อมคณะ ร่วมงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดพิศาลรัญญาวาส(พระอารามหลวง) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์ิกุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
ร่วมต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
เพื่อลาไปดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานแห่งใหม่

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธิ์กุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
ประชุมข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัด และนโยบาย เจตนารมณ์ ของอัยการสูงสุด นางนารี ตัณฑเสถียร

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธิ์กุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้
นายโกเมนทร์ จิตราวุธ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมคณะ
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
นายเจษฎา ธนาสิทธืิ์พันธ์กุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะ
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดมหาชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๖
นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้
นางสาวอังคณา อยู่ยืนยง อัยการประจำกอง พร้อมคณะ
ร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูตรสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖
นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
ต้อนรับ
คณะผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
คณะผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู
คณะผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
คณะผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
คณะผุู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤ๖ิจังหวัดหนองบัวลำภู
เพื่อมาแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งใหม่
ณ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖
นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้
นางสาวอังคณา อยูู่ยืนยง อัยการประจำกอง พร้อมคณะ
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖
นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะ
ร่วมเป็นเกียรติในงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อรำลึกถึงวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ ๑๔๑ ปี
ณ บริเวณห้องประดิษฐานพระพุทธนฤนารถศาสดา ชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดหนองบัวลำภู
ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖
นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะ
ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖
นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะ
ข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานอัยการคดีศาลสูงจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ของไทย


วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖
นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะ เข้าพบ นางกาญจนา ยาจิตร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
นางสาวดวงเดือน สุทธาชีพ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการ บุคลากรภายในสำนักงานอัยการในท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราราชธิา ณ เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
นางสาวดวงเดือน สุทธาชีพ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู มอ บหมายให้ นายธรณิศ อ่อนสี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

นางสาวดวงเดือน สุทธาชีพ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายธรณิศ อ่อนสี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมประชุมเพือรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถุูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ครั้งที่ ๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม สค.(DWF Meeting Room)

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
นางสาวดวงเดือน สุทธาชีพ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายโกเมนทร์ จิตราวุธ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และนายธรณิศ อ่อนสี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมคณะ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพัชรกิติยาภาราม(ลานหน้าพระพุทธรัตนเอกโกเมนทร์) บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
นางสาวดวงเดือน สุทธาชีพ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ,อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ,อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ กับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในวาระมาดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
นางสาวดวงเดือน สุทธาชีพ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้
นายโกเมนทร์ จิตราวุธ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งฃาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานจอดรถ(ทิศตะวันตก)ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู และหอประชุมอนาลโย ศูนยน์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
นางสาวดวงเดือน สุทธาชีพ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้
นายธรณิศ อ่อนสี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๙ ปี ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
นางสาวดวงเดือน สุทธาชีพ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้
นายธรณิศ อ่อนสี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอโนนสัง อำเภอโนนสังสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
นางสาวดวงเดือน สุทธาชีพ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะ ข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภูเกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

อำนาจหน้าที่

1.   พิจารณารับผิดชอบการดำเนินคดีอาญาทั้งปวงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน(อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี)ที่กระทำความผิด   ทางอาญาหรือความผิดที่มีโทษทางอาญา  ในอำนาจหน้าที่ของพนักงาน
อัยการ  ภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร  ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
2.     พิจารณารับผิดชอบการดำเนินคดีอาญากับบุคคลอายุเกิน ๑๘ ปี  เฉพาะที่อยู่ในอำนาจการ  พิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร  เช่น  ความผิดตาม  พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖   พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๒  เป็นต้น
3.    ยื่นคำร้องขอต่อศาลในคดีเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้เยาว์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีดังนี้
4.     ฟ้องคดีแทนเด็ก ปฏิเสธความเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของชาย(ป.พ.พ. ม.๑๕๓๙, ม.๑๕๔๕)
5.     ร้องขอให้ศาลตั้งผู้แทนเฉพาะคดีเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนเด็กในคดีฟ้องขอรับรองบุตรในกรณีเด็ก ไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือมีแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถทำหน้าที่ได้ (ป.พ.พ.  ม.๑๕๕๙)
6.    เป็นโจทย์ฟ้องคดีที่กฎหมายห้ามมิให้ราษฎรฟ้อง เช่น  ฟ้องคดีผู้สืบสันดานในการฟ้องบุพการี ทั้งคดีทางแพ่งและอาญาอันได้แก่ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร (ป.พ.พ. ม.๑๕๖๒, ม.๑๕๖๕)
7.    ร้องขอให้ศาลสั่งถอนอำนาจปกครอง (ป.พ.พ.  ม.๑๕๘๒)
8.    ร้องขอให้ศาลตั้งผู้ปกครอง(ป.พ.พ.  ม.๑๕๘๖) และร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งตั้งผู้ปกครอง และมีคำสั่งเกี่ยวกับผู้ปกครองต่อไปตามที่เห็นสมควร  เนื่องจากเป็นผู้ต้องห้ามมิให้เป็นผู้ปกครองตาม ม.๑๕๘๗  (ป.พ.พ.ม.๑๕๘๘)
9.    ร้องขอให้ศาลสั่งให้ผู้ปกครองหาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพย์สินหรือแถลงถึงความเป็น อยู่ของทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครอง (ป.พ.พ.  ม.๑๕๙๗)
 10.    ร้องขอให้ศาลถอนผู้ปกครอง(ป.พ.พ.  ม.๑๕๙๘/๙)
 11.    ร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรม(ป.พ.พ.  ม.๑๕๙๘/๒๑ ๑๕๙๘/๒๒  ๑๕๙๘/๒๓) การเลิกรับบุตรบุญธรรม (ป.พ.พ.  ม.๑๕๙๘/๓๑)
12.  ฟ้องคดีแทนบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับการขอเลิกรับบุตรบุญธรรม (ป.พ.พ.   ม.๑๕๙๘/๓๕)
 13.  ร้องขอให้ศาลตั้งผู้ปกครอง, ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ในกรณีที่มรดกตกทอดแก่ผู้เยาว์หรือ บุคคลวิกลจริต  หรือผู้ไม่สามารถจัดการตนเองได้และบุคคลนั้นยังไม่มีผู้แทนโดยชอบผู้
            อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (ป.พ.พ.  ม.๑๖๑๐)
14.   รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชน  รวมทั้งศึกษา วิจัย  และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
15.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
นายโกเมนทร์ จิตราวุธ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด(ผู้กลั่นกรอง)

นางสาวอังคณา อยู่ยืนยง
อัยการจังหวัดประจำกอง

ข้าราชการธุรการ

นางสาวกฤตฎีกา แสนบุญศิริ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
นายอภิวัฒน์ บุญไทย
นิติกรชำนาญการ
นางสาวทัศนา สมาคม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางกรุณา แก้วประกอบ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ้างเหมาบริการ

นายประดิษฐ์ คนเพียร
พนักงานขับรถยนต์

ทำเนียบผู้บริหาร

คำแนะนำสำหรับผู้เสียหายและพยาน

คำแนะนำสำหรับผู้เสียหายและพยานในการขึ้นเบิกความเป็นพยานในศาลในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์

          พยานในที่นี้หมายถึงพยานบุคคล ซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถเข้าใจและตอบคำถามได้และต้องเป็นผู้ที่ได้เห็นได้ยิน หรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเองโดยตรง หรืออาจเป็นพยานบอกเล่าที่รับฟังข้อเท็จจริงมาจากบุคคลอื่น หรือที่บันทึกไว้ในเอกสาร หรือวัตถุอื่นใดก็ได้

          สำหรับพยานที่จะมาเบิกความที่ศาลส่วนใหญ๋แล้วจะเป็นผู้เสียหายในคดี หรือเป็นประจักษ์พยานซึ่งถือเป็นพยานสำคัญในคดี โดยเมื่อพนักงานอัยการยื่นคำฟ้องแล้ว หากเป็นคดีที่จำเลยให้การรับสารภาพศาลอาจพิพากษาคดีโดยไม่ต้องสืบพยาน ผู้เสียหายหรือพยานจึงไม่จำต้องมาเบิกความที่ศาล แต่หากเป็นคดีที่จำเลยให้การปฏิเสธ หรือข้อหาความผิดซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป หรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น ศาลจะต้องกำหนดนัดสืบพยานโจทก์ และพยานจำเลย หรือสืบพยานโจทก์ประกอบคำรับสารภาพของจำเลยแล้วแต่กรณี พยานและผู้เสียหายจะต้องมาเบิกความต่อศาล ซึ่งมีขั้นตอนและคำแนะนำดังนี้

          ๑. เมื่ออยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องสืบพยานแล้ว โจทก์จะขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานและให้เจ้าพนักงานตำรวจหรือเจ้าพนักงานของศาลส่งหมายเรียกให้กับพยาน เมื่อพยานได้รับหมายเรียกแล้วให้ตรวจสอบดูว่าต้องไปเบิกความที่ศาลใด ในวัน เดือน ปี และเวลาใด เพราะในบางจังหวัดอาจมีหลายศาลและอยู่ต่างท้องที่กัน เช่นศาลจังหวัดนครราชสีมา และศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นต้น เพื่อจะได้เดินทางไปไม่ผิดศาล ซึ่งโดยปกติแล้วศาลจะนัดพิจารณาช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. หรือช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ น. หรือทั้งเช้าและบ่าย

          ๒. หลังจากผู้เสียหายหรือพยานได้รับหมายเรียกแล้ว เจ้าพนักงานตำรวจจะรายงานผลการส่งหมายเรียกให้พนักงานอัยการทราบ และก่อนวันนัดสืบพยานโดยปกติแล้วพนักงานอัยการที่รับผิดชอบว่าความคดีนั้นจะโทรศัพท์ติดต่อผู้เสียหาย หรือพยานที่จะมาเบิกความเพื่อแจ้งเตือนผู้เสียหายหรือพยานอีกครั้งหนึ่ง

          ๓. ในวันเดินทางไปศาลต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย ต้องไม่ดื่มหรือเสพสุรา หรือของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดอื่นไปเบิกความ และควรนำหมายเรียกติดตัวไปด้วย เพื่อความสะดวกในการติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ศาลหากเกิดเหตุขัดข้อง และไม่ว่าศาลจะนัดพิจารณาเช้าหรือบ่ายพยานควรเดินทางไปถึงศาลก่อนเบิกความ เพื่อให้มีเวลาพูดคุยกับพนักงานอัยการเพื่อทบทวนความทรงจำ หรือสอบถามพนักงานอัยการในข้อสงสัยเกี่ยบกับคดีหรือการเบิกความ

          ๔. เมื่อเดินทางไปถึงศาลให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อสอบถามว่าคดีที่ต้องเบิกความอยู่ห้องพิจารณาคดี (บัลลังก์) ที่เท่าใด หรือหากประสงค์จะตรวจสอบด้วยตนเองก็สามารถกระทำได้ โดยการไปตรวจสอบบัญชีนัดความของศาลซึ่งอาจติดประกาศไว้หน้าศาล หรือในศาลแล้วแต่ความสะดวกของศาลแต่ละศาล ซึ่งในบัญชีนัดความจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคดีและห้องพิจารณาไว้ด้วย

          ๕. เมื่อไปถึงห้องพิจารณาแล้วให้เข้าไปในห้องพิจารณาเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ศาลว่าพยานเดินทางมาศาลแล้ว อย่ารออยู่หน้าห้องพิจารณาเพราะเจ้าหน้าที่ศาลหรือพนักงานอัยการอาจไม่ทราบว่าพยานเดินทางมาศาลแล้ว และทำให้การติดตามพยานมาเบิกความที่ศาลในวันนั้นติดขัดได้ ซึ่งหากพนักงานอัยการเดินทางมาถึงห้องพิจารณาแล้วโดยปกติพนักงานอัยการจะสอบถามว่าใครเป็นผู้เสียหายและพยานโจทก์บ้าง แต่หากไม่พบตัวพนักงานอัยการจนใกล้เวลาจะต้องเบิกความแล้ว พยานสามารถโทรศัพท์ติดต่อพนักงานอัยการได้ทันที หรือหากไม่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็อาจขอให้เจ้าหน้าที่ศาลช่วยติดตามตัวพนักงานอัยการให้ก็ได้    

          ๖. เมื่อพนักงานอัยการได้พบกับผู้เสียหายหรือพยานแล้ว พนักงานอัยการจะพูดคุยเรื่องทั่วๆไปกับพยานเล็กน้อยเพื่อให้พยานคลายความกังวล แล้วถามว่าเคยขึ้นเบิกความที่ศาลมาก่อนหรือไม่ เพื่อจะได้ทราบประสบการณ์ของพยานในการเบิกความ แล้วจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคดีเพื่อทบทวนความทรงจำให้พยาน ว่าพยานเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอย่างไร ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และผลเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นการเล่าเหตุการณ์ตามลำดับขั้นตอน และจะแจ้งด้วยเสมอว่าให้พยานเบิกความไปตามความเป็นจริงในสิ่งซึ่งพยานได้รู้ ได้เห็น หรือได้ยินมาด้วยตนเอง เพราะหากพยานเบิกความเท็จอาจถูกดำเนินคดีอาญาได้ และในส่วนนี้หากผู้เสียหายหรือพยานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินคดี หรือสิทธิของผู้เสียหายที่ควรได้รับจากการกระทำผิดของจำเลย ผู้เสียหายอาจสอบถามพนักงานอัยการได้

          ๗. ในคดีอาญาที่ผู้เสียหายหรือพยานเป็นเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ผู้พิพากษาจะจัดให้พยานอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งไม่ใช่ห้องพิจารณาคดีปกติ และจะมีนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ และจะถามพยานผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์

          ๘. เมื่อพร้อมเบิกความแล้วพนักงานอัยการจะแจ้งผู้พิพากษาเพื่อขึ้นพิจารณาแล้วพยานจะต้องไปนั่งอยู่ที่คอกพยาน (สถานที่นั่งสำหรับเบิกความ) หรือห้องสำหรับสืบพยานเด็กแล้วแต่กรณี แล้วสาบานหรือปฏิญาณตนตามลัทธิศาสนาของตน ซึ่งโดยปกติแล้วก่อนเบิกความพนักงานอัยการจะสอบถามพยานก่อนว่านับถือศาสนาใด แล้วสาบานหรือปฏิญาณตนตามลัทธิศาสนานั้น ซึ่งจะมีกระดาษบันทึกถ้อยคำที่ต้องสาบานติดไว้ที่คอกพยาน แต่หากพยานอ่านหนังสือไม่ออก พนักงานอัยการจะเป็นผู้นำสาบานหรือปฏิญาณ และในบางกรณีหากพยานไม่ได้นับถือลัทธิหรือศาสนาใดก็ให้สาบานหรือปฏิญาณว่าจะเบิกความด้วยความสัตย์จริง หรือแล้วแต่ดุลพินิจของผู้พิพากษาแต่ละท่าน

         แต่บุคคลต่อไปนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องสาบานหรือปฏิญาณตนก่อนเบิกความ คือ พระมหากษัตรย์ พระราชินี พระรัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ บุุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบห้าปี หรือบุคคลที่ศาลเห็นว่าหย่อนความรู้สึกผิดและชอบ พระภิกษุ และสามเณรในพระพุทธศาสนา และบุคคลซึ่งโจทก์และจำเลยตกลงกันว่าไม่ต้องสาบานหรือปฏิญาณ

          ๙. เมื่อกล่าวคำสาบานหรือปฏิญาณเสร็จแล้วผู้พิพากษาจะเริ่มถามพยานเกี่ยวกับชื่อ อายุ ที่อยู่ อาชีพ และความเกี่ยวข้องกับคดีว่าพยานมีความเกี่ยวพันกับคู่ความในคดีนี้อย่างไร จากนั้นโดยปกติผู้พิพากษาจะเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการซักถามพยานเพื่อให้พยานเล่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีที่พยานได้รู้ ได้เห็น หรือได้ยินมาด้วยตนเองตามลำดับขั้นตอนไป หรือศาลอาจถามพยานเองก็ได้ เมื่อพนักงานอัยการซักถามพยานเสร็จทนายความจำเลยหรือที่ปรึกษากฎหมายจำเลยจะถามค้านพยานซึ่งเป็นคำถามเพื่อทำลายน้ำหนัก (จับผิด) คำเบิกความพยานที่ตอบพนักงานอัยการ โดยปกติจะเป็นคำถามนำในลักษณะจูงใจให้พยานตอบเพียงว่าใช่หรือไม่ใช่ เมื่อจบคำถามค้านพนักงานอัยการจะถามติงพยานเพื่อดึงน้ำหนักคำพยานที่ถูกทำลายไปตอนถามค้านกลับคืนมา เมื่อจบคำถามก็เป็นอันจบพยานปากนี้ แต่คู่ความอาจงดการถามค้านหรือถามติง เสียก็ได้หากเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต่อรูปคดี

          ๑๐. ในขณะเบิกความผู้พิพากษาจะพูดถ้อยคำที่พยานเบิกความแล้วบันทึกเสียงของศาลไว้ ทำเช่นนี้สลับกับพยานเบิกความไปจนเสร็จ แล้วส่งไฟล์หรือเทปเสียงไปให้พนักงานพิมพ์ซึ่งในขณะที่ผู้พิพากษาบันทึกเสียงนั้น หากพยานเห็นว่าไม่ถูกต้องตรงกับที่พยานเบิกความและพนักงานอัยการหรือคู่ความอื่นไม่ท้วงติง พยานสามารถแจ้งผู้พิพากษาให้บันทึกให้ถูกต้องได้ เมื่อจัดพิมพ์เสร็จแล้วผู้พิพากษาจะอ่านคำเบิกความให้พยานฟังอีกครั้ง หากมีข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ถูกต้องตรงกับที่พยานเบิกความไปแล้วพยานสามารถแจ้งให้ผู้พิพากษาแก้ไขให้ถูกต้องได้ แต่ในขั้นตอนนี้ผู้พิพากษาจะไม่อนุญาตให้พยานเบิกความใหม่แตกต่างจากที่เบิกความไว้แล้ว

          ๑๑. พยานต้องเบิกความด้วยวาจา ห้ามอ่านข้อความที่จด หรือเขียนมา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้พิพากษา ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงบางส่วนที่พยานจำไม่ได้ ก็ให้พยานตอบว่าจำไม่ได้หรือไม่แน่ใจ อย่าไปคาดเดาหรือคาดคะเนเอาเองเพราะอาจเสียหายต่อคดีได้ และหากฟังคำถามไม่ชัดเจน หรือไม่เข้าใจควรขอให้ผู้ถามถามใหม่อีกครั้ง หรือขอให้ผู้พิพากษาอธิบายคำถามนั้น

          ๑๒. สำหรับคำถามที่ใช้ถามพยานนั้นกฎหมายห้ามพนักงานอัยการ ทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมายจำเลยถามพยานด้วยคำถามที่ไม่เกี่ยวกับคดี หรือคำถามที่อาจทำให้พยานหรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกต้องรับโทษทางอาญา หรือคำถามที่เป็นการหมิ่นประมาทพยานอาจไม่ตอบคำถามดังกล่าวได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้พิพากษา

          ๑๓. สำหรับพยานที่เป็นคนหูหนวกหรือเป็นใบ้ หรือทั้งหูหนวกและเป็นใบ้ไม่สามารถเบิกความด้วยวาจาได้ ผู้พิพากษาจะสั่งให้พยานเบิกความด้วยวิธีเขียนหนังสือ หรือเบิกความผ่านล่ามภาษามือ หรือวิธีการอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม

          ๑๔. หลังจากผู้พิพากษาอ่านคำเบิกความเสร็จแล้ว พยานต้องลงชื่อในคำเบิกความและลงชื่อรับค่าพาหนะและค่าป่วยการ หรือเอกสารอื่นที่เจ้าหน้าที่ศาลจัดทำขึ้นก่อน จากนั้นให้สอบถามเจ้าหน้าที่ศาลอีกครั้งว่าเรียบร้อยหรือไม่ พยานสามารถเดินทางกลับได้แล้วหรือไม่ เพราะหากพยานไม่ได้ลงชื่อในเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง เจ้าหน้าที่ศาลจะติดต่อพยานให้มาลงชื่ออีกในภายหลังซึ่งอาจเสียเวลาโดยไม่จำเป็น

          ๑๕. กรณีที่มีการเลื่อนคดีไม่ว่าเพราะสาเหตุใด หากพยานมาศาลแล้ว และเจ้าหน้าที่ศาลให้พยานลงลายมือชื่อทราบวันนัดใหม่ที่ต้องเบิกความในนัดหน้าแล้ว ผู้พิพากจะไม่ออกหมายเรียกพยานอีก เพราะฉะนั้นพยานต้องจำวันนัดใหม่ให้ดีและมาเบิกความในวันนัดใหม่ดังกล่าว

          ๑๖. สำหรับพยานที่ได้รับหมายเรียกพยานโดยชอบแล้วจงใจไม่ไปศาล ศาลอาจเลื่อนการสืบพยานไปแล้วออกหมายจับเอาตัวพยานกักขังไว้จนกว่าจะได้เบิกความตามวันที่ศาลเห็นสมควร และพยานอาจถูกฟ้องดำเนินคดีในข้อหาขัดขืนหมายเรียกของศาล และหากพยานคนใดรู้อยู่แล้วว่าจะมีการส่งหมายเรียกถึงตนแต่หาทางหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับหมาย พยานก็มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลซึ่งมีโทษจำคุกและปรับด้วย

          ๑๗. หากพยานได้รับหมายเรียกโดยชอบแล้วมีเหตุขัดข้องไม่อาจเดินทางมาศาลในวันนัดสืบพยานได้ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุเจ็บป่วย หรือต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยกำหนดล่วงหน้าไว้แล้ว หรือเหตุจำเป็นประการอื่น พยานสามารถทำหนังสือแจ้งมายังหัวหน้าพนักงานอัยการ (อัยการจังหวัด) หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เพื่อชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็น โดยพยานอาจนำหนังสือไปยื่นที่สำนักงานอัยการหรือที่ศาลด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นำไปยื่นแทนก็ได้แต่ต้องก่อนวันที่ศาลนัดสืบพยาน

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
 โทร.042-313213