ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.50 น. นายนิล พันธุ์คงชื่น อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.30 น. นายนิล พันธุ์คงชื่น อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคายและข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิล พันธุ์คงชื่น อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคายและข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สถานีรถไฟหนองคาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณพิธีหน้าอาคารสถานีรถไฟหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 06.30 น. นายนิล พันธุ์คงชื่น อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคายและข้าราชการฝ่ายอัยการเข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิล พันธุ์คงชื่น อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดหนองคายที่ใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดพระธาตุบังพวน บ้านพระธาตุบังพวน หมู่ที่ 3 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางกาญจนา โนนทนวงศ์ หงษ์ทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช  ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 06.30 น. นางกาญจนา โนนทนวงศ์ หงษ์ทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช ณ ศาลาพลับพลาหลวงพ่อพระใสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 นางสาวสกนธรัตน์ เรืองโชติพัฒน์ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ณ บ้านสุขสำราญ หมู่ ที่ 8 ตำบลเชิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 นายนิล พันธุ์คงชื่น อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย (หลังเดิม) อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 นางกาญจนา โนนทนวงศ์ หงษ์ทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 นายนิล พันธุ์คงชื่น อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคายได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน “วันมหิดล” วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนท่าบ่อ 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อถนนพนังชลประทานท่าบ่อ – หนองคาย ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. นางกาญจนา โนนทนวงศ์ หงษ์ทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคายและข้าราชการฝ่ายธุรการ ประกอบด้วย นางสาวจันทร์จิรา ชารีและนางสาวศุภลักษณ์ ผาโคตร ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีท่านราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ท่านนิล พันธุ์คงชื่น อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคายและนางสาวศุภลักษณ์ ผาโคตร ข้าราชการฝ่ายธุรการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สวนสาธารณะหนองกอมเกาะ บ้านโคกแมงเงา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. ท่านสิทธิ์ กิ่งวิริยกุล อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางสาวจันทร์จิรา ชารี ข้าราชการฝ่ายธุรการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย (หลังเดิม) อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ท่านกาญจนา โนนทนวงศ์ หงษ์ทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้การต้อนรับท่านสมศักดิ์ ชินอรุณชัย อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 4 พร้อมด้วยคณะ
ในการตรวจราชการสำนักงานอัยการทั้ง3สำนักงานในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

วันที่ 7 สิงหาคม 2566เวลา 07.00 น. ท่านกาญจนา โนนทนวงศ์ หงษ์ทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
นำคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและวางพวงมาลา
ถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า
รพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.19 น. ท่านสิทธิ์ กิ่งวิริยกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วยนางสาวจันทร์จิรา ชารี และนางสาวสกนธรัตน์ เรืองโชติพัฒน์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทางจังหวัดหนองคายได้จัดขึ้น โดยมีท่านราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมืองหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

เมื่อวันที่28 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ท่านนิล พันธุ์คงชื่น อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย และนางสาวสกนธรัตน์ เรืองโชติพัฒน์ ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคายได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ณ บึงหนองคาย ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย
โดยมีท่านราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีที่ทางจังหวัดหนองคาย / ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลาลงในบึงหนองคาย ปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น บำรุงรักษาต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ มีจิตอาสาพระราชทาน ส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.00 น. ท่านกาญจนา โนนทนวงศ์ หงษ์ทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคายเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีท่านราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีที่ทางจังหวัดหนองคายได้จัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. ท่านนิล พันธุ์คงชื่น อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยนางสาวจันทร์จิรา ชารี ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรที่ทางจังหวัดหนองคาย
จัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระศรีวชิรโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
/เจ้าอาวาสวัดชัยพร ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้นำพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 172 รูปออกรับบิณฑบาต ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.หนองคาย

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นางกาญจนา โนนทนวงศ์ หงษ์ทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2566


เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.30 น. ท่านนิล พันธ์ุคงชื่น อัยการผู้ช่วย พร้อมข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย


เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 9.30 น. ท่านนิล พันธ์ุคงชื่น อัยการผู้ช่วย เข้าร่วม “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บึงหนองคาย” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บ้านสร้างประทาย หมู่ที่ 10 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย กิจกรรมประกอบด้วย การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การเปิดระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงหนองคาย การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และการปลูกต้นไม้บริเวณรอบบึงหนองคาย

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 7.00 น. ท่านสิทธิ์ กิ่งวิริยกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมข้าราชการธุรการ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาพลับพลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 7.00 น. ท่านกาญจนา โนนทนวงศ์ หงษ์ทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันประสูติครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทางจังหวัดหนองคายจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 100 รูป ที่วัดโพธิชัย พระอารามหลวง จากนั้นเวลา 8.30 น. ท่านกาญจนา โนนทนวงศ์ หงษ์ทอง ได้นำข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคายเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยมีท่านราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีและมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคมศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันที่ 6 เมษายน 2566 นางกาญจนา โนนทนวงศ์ หงษ์ทอง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะ
ร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 4 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย นำโดย
นางกาญจนา โนนทนวงศ์ หงษ์ทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
พร้อมด้วยข้าราชการอัยการและธุรการ เข้าแสดงความยินดีกับนายสุวัฒน์ รุ่งเมฆารัตน์
หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เกี่ยวกับสำนักงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย  เปิดทำการเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2549  มีที่ตั้งอยู่ภายในอาคารเดียวกันกับสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย  เลขที่ 233  หมู่ที่ 1 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย  ตำบลหนองกอมเกาะ  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  มีรายนามอัยการจังหวัด ดังนี้

 • 1. รับผิดชอบดำเนินคดีซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลคดีเยาวชนและครอบครัว ได้แก่
  • 1.1 คดีอาญา ที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด หมายถึง คดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่น   – เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินกว่าอายุที่กำหนดไว้ตามมาตรา 73 แห่งประมวลกฎหมายอาญา(อายุเกินกว่าสิบปี)แต่ยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์    – เยาวชน หมายถึง บุคคลอายุเกินกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์โดยถืออายุเด็กหรือเยาวชนในวันที่กระทำความผิด แม้ภายหลังเด็กหรือเยาวชนอายุเกินกว่านั้นแล้ว ยังคงอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ส่วนเด็กอายุไม่เกินสิบปีเป็นบุคคลที่กฏหมายอาญายกเว้นโทษ ไม่ถือว่าเป็นเด็กตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
  • 1.2 คดีคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว(ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550)ความรุนแรงในครอบครัว หมายความว่า การกระทำใดๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการ ไม่กระทำการ หรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาท
  • 1.3 คดีคุ้มครองเด็กตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 5 กำหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาเกี่ยวกับคดี อาญา หรือมีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก โดยเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพได้แก่
   •         1)เด็กที่ถูกทารุณกรรม
   •         2)เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด
   •         3)เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
  • 1.4 คดีตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 คดีที่เด็ก หรือเยาวชนกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เด็กหรือเยาวชนที่ติดยาเสพติดเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พนักงานอัยการมีอำนาจการชะลอการฟ้อง เมื่อเด็กหรือเยาวชนผ่านขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่น่าพอใจแล้ว พนักงานอัยการมีอำนาจสั่งยุติการดำเนินคดี   
 • 2. ดำเนินมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา มาตรา 86, 87, 88 พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนละครอบครัว พ.ศ.2553    สั่งไม่ฟ้อง คดีเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงกำหนดไม่เกิน 5 ปี จะมีโทษปรับหรือ ไม่ก็ตาม และเด็กหรือเยาวชนได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู ตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูของสถานพินิจเรียบร้อยแล้ว
วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

สถิติคดี

ประเภทสำนวน2559256025612562256325642565256625672568
สำนวนคดีปรากฏตัวต้องหาที่ส่งตัวมา(ส.1)180181171207  193 142 
สำนวนคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(ส.1 ฟ.)185213 165  167 138 115  
สำนวนคดีความอาญาฟ้องด้วยวาจา(ส.4 วาจา) – 1 0
สำนวนคดีปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (ส.2)14 10  5 4 4 
สำนวนคดีปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมาฉพาะคดีเปรียบเทียบปรับ (ส.2 ก)14 32 54  2114  147
สำนวนคดีแพ่ง(คดีคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชน)– –  – – –
สำนวนคดีมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา9728 34 9 14 
สำนวนคดีมาตรการริบทรัพย์ – 1 0
สำนวนคดีความรุนแรงในครอบครัวฯ1

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
เลขที่ 233 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์. 042-420542 โทรสาร. 042-420517
E-mail : nk-ju@ago.go.th