วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใจ “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมเครื่องบริวารพระกฐิน ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรริมโขง” เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ ศาลาการเปรียญ วัดหายโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสวดสาธยาย ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถวัดจันทรสามัคคี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ณ บริเวณพิธีวัดสักการาม หมู่ที่ 3 บ้านป่าสัก ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ รวมพิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช”

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ รวมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย (หลังเดิม) อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านถวิล พุดชู อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช 1 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนเซิมพิทยาคม บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 24 กันยายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านอดุล ชินรัตนพิสิทธิ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องใน “วันมหิดล” วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก 24 กันยายน 2566 ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนท่าบ่อ 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ถนนพนังชลประทานท่าบ่อ-หนองคาย ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

วันที่ 15 กันยายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านเธียรวรรษ จำปานิล อัยการผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรริมโขง” เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ ศาลาการเปรียญ วัดหายโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรริมโขง” เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ ศาลาการเปรียญ วัดหายโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรริมโขง” เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ ศาลาการเปรียญ วัดหายโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย (หลังเดิม) อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้การต้อนรับท่านสมศักดิ์ ชินอรุณชัย อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 4 พร้อมด้วยคณะ ในการตรวจราชการสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศาลจังหวัดหนองคาย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีลงนามถวายพระพร กิจกรรมจิตอาสา และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองคายและสำนักงานคดีศาลสูงจังหวัดหนองคาย ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่สถานที่ปฏิบัติราชการและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายอัยการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านกิตติคุณ จิตติอรุณชัย อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ณ บริเวณพิธีบึงหนองกุดบ้าน บ้านนาดี หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ร่วมกิจกรรมโครงการบ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย และบริเวณที่ตั้งของสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านถวิล พุดชู อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565 “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ณ บริเวณพิธีด้านหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านอดุล ชินรัตนพิสิทธิ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ ศาลาพลับพลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรริมโขง” เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ ศาลาการเปรียญ วัดหายโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านกิตติคุณ จิตติอรุณชัย อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ สนามด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสังคม บ้านลำภูพาน หมู่ที่ 3 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บึงหนองคาย ณ บึงหนองคาย บ้านสร้างประทาย หมู่ที่ 10 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศาลาพลับพลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านวินิจ ผาโคตร อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรริมโขง” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ณ ศาลาการเปรียญ วัดหายโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีพรมราชาภิเษก และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระธาตุบังพวน ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรริมโขง” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ ศาลาการเปรียญ วัดหายโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 25 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านถวิล พุดชู อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บ้านท่ามะเฟือง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

วันที่ 25 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย (หลังเดิม) อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 13 เมษายน 2566 ท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย ร่วมประกอบพิธีคารวะหลวงพ่อพระใส และอัญเชิญองค์หลวงพ่อพระใสแห่รอบเมือง ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำขอพร  เนื่องในงานประเพณีมหาสงกรานต์ อีสานหนองคาย ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 11 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองคายและสำนักงานคดีศาลสูงจังหวัดหนองคาย ร่วมกันจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวท่านอัยการศาลสูงจังหวัดหนองคาย ท่านอัยการจังหวัดหนองคาย ท่านอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย และท่านอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองคาย เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ณ สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย

วันที่ 10 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมและสั่งการ (โครงการ Nongkhai Smart Safety Zone 4.0) ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 6 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง “ลานนาคาเบิกฟ้า” บ้านจุมพล หมู่ที่ 1 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 6 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ รวมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย (หลังเดิม) อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 7 มีนาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธงไชย ทะแพงพันธ์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้การต้อนรับท่านสมศักดิ์ ชินอรุณชัย อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 4 พร้อมด้วยคณะ ในการตรวจราชการสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย

วันที่ 5 มีนาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธงไชย ทะแพงพันธ์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ในงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่วมพระบารมี 196 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2566” ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

วันที่ 2 มีนาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านอดุล ชินรัตนพิสิทธิ์ อัยการประจำกอง พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ รวมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2566 โดยการให้บริการของโรงพยาบาลหนองคาย ณ สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านศรุต ราชปรีชา อัยการประจำกอง พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย “กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง” ณ ลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขงหน้าพระธาตุหล้าหนอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านพชร เลิศปรีชา อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ รวมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธงไชย ทะแพงพันธ์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้การต้อนรับ ท่านพงษ์ศักดิ์ รัตนะพิสิฐ อธิบดีอัยการภาค 4 และคณะ ในการตรวจราชการสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธงไชย ทะแพงพันธ์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้การต้อนรับ ท่านประพัฒน์พงศ์ สุคนธ์ ผู้ตรวจการอัยการ และคณะ ในการตรวจราชการสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 9 มกราคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธงไชย ทะแพงพันธ์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ มณฑลพิธี วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 8 มกราคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านณัฐนัย ตั้งชูพงศ์ รองอัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีปลงผม พิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ มณฑลพิธี วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านศรุต ราชปรีชา อัยการประจำกอง พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านภราดร สุวรรณชวลิต อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านณัฐนัย ตั้งชูพงศ์ รองอัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านศรุต ราชปรีชา อัยการประจำกอง พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” ณ สวนสาธารณะหนองกก บ้านหนองกก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านภราดร สุวรรณชวลิต อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านณัฐนัย ตั้งชูพงศ์ รองอัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธงไชย ทะแพงพันธ์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านพชร เลิศปรีชา อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ณ สถานีรถไฟหนองคาย

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านณัฐนัย ตั้งชูพงศ์ ร่วมพิธีทอดถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านพชร เลิศปรีชา อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง และหอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านอดุล ชินรัตนพิสิทธิ์ อัยการประจำกอง พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระธาตุบังพวน

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านณัฐนัย ตั้งชูพงศ์ รองอัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านกิตติคุณ จิตติอรุณชัย อัยการประจำกอง พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านพชร เลิศปรีชา อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านณัฐนัย ตั้งชูพงศ์ รองอัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ณ บริเวณวัดสามัคคี และโรงเรียนอักษรอดุลวิทยา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านไมตรี เนติวิริยะกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ พระอุโบสถวัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ข้าราชการฝ่ายอัยการและลูกจ้าง สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธงไชย ทะแพงพันธ์ อัยการจังหวัดหนองคาย ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย

วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธงไชย ทะแพงพันธ์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านพชร เลิศปรีชา อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ท่านปริญเดช ศิริพานิช อธิบดีอัยการภาค 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุม สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านพชร เลิศปรีชา อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านณัฐนัย ตั้งชูพงศ์ รองอัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ณ บริเวณศาลจังหวัดหนองคาย

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านภราดร สุวรรณชวลิต รองอัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธงไชย ทะแพงพันธ์ อัยการจังหวัดหนองคาย ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

วันที่ 25 เมษายน 2565 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านธงไชย ทะแพงพันธ์ อัยการจังหวัดหนองคาย ร่วมกันปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย

วันที่ 21 เมษายน 2565 ท่านธงไชย ทะแพงพันธ์ อัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะ เข้าพบท่านมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เพื่อรับทราบนโยบายและหารือข้อราชการในภารกิจที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันที่ 11 เมษายน 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองคาย ร่วมกันจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวท่านอัยการจังหวัด เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ณ สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

           สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย เริ่มเปิดทำการครั้งแรกเมื่อใด ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด แต่เท่าที่ตรวจสอบพบว่า มีอัยการจังหวัดคนแรก คือ รองอำมาตโทหลวงประทิศกรณี ซึ่งดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดจนถึงปีพ.ศ. ๒๔๖๘ แต่เดิมมาสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคายตั้งอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัด หนองคาย (หลังเก่า) ต่อมาได้ย้ายมาเปีดทำการ ณ อาคารแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๙๕๑

           สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคายหลังใหม่นี้ มีรูปทรงอาคารเช่นเดียวกับสำนักงานอัยการในจังหวัดอื่น ลักษณะเป็นอาคารสำนักงาน 2 ชั้น จำนวน ๑ หลัง ประกอบไปด้วยสำนักงานต่าง ๆ ดังนี้
๑. สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย
๒. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
๓. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองคาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

    

สถิติคดี

สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย
เลขที่ 233 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
Office of Attorney Nong Khai Muang Nong Khai, Nongkhai 43000
โทรศัพท์ : 042 411 026 หรือ 098 526 0623 โทรสาร : 042 422 640 E-mail : nk@ago.go.th