ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ร้องเรียน
ช่องทางติดต่อ
ติดต่อ

ประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

<<<ประกาศ…ย้ายอาคารสำนักงาน>>>

โดย สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
จะย้ายที่ทำการไปยัง
อาคารเลขที่ 270 ม.16 ถ.ประทาย-ยโสธร 
ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
(ข้างศุนย์นิสสัน สาขาพยัคฯ)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

12 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย นำโดย นายอินทราพร จันทร์สว่าง ตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และบุคลากรสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ณ ลานหน้าศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และ เวลา 16.30 น. ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เนื่องในวันรพี

สำนักงานอัยคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัยเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 06.30 น. ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังชองแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

อัยการจังหวัดและคณะ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ศาลาการเปรียญวัดพยัคฆภูมิวราราม (วัดนอก) ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

อัยการจังหวัดและคณะ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศาลาการเปรียญวัดพยัคฆภูมิวราราม (วัดนอก) ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

อัยการจังหวัดและคณะ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

อัยการจังหวัดและคณะ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมงานวันลอยกระทง ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ อ่างเก็บน้ำเทศบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

อัยการจังหวัดและคณะ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ที่ลานบรมราชานุสรณ์ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

อัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

                สำนักงานคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2559 เป็นต้นมา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 208 หมู่ที่ 12 ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 44110 ได้เช่าอาคารพาณิชย์จำนวน 2 คูหา 3 ชั้น เป็นที่ทำการชั่วคราว และในปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการมาที่ เลขที่ 270 หมู่ 16 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
                ในจังหวัดมหาสารคามให้ ศาลแขวงพยัคฆภูมิสัย มีเขตอำนาจในอำเภอนาเชือก อำเภอนาดูน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอยางสีสุราช
                โดยที่ประชาชนในจังหวัดมหาสารคามมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการคมนาคมระหว่างอำเภอนาเชือก อำเภอนาดูน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอยางสีสุราช เดินทางไปศาลจังหวัดมหาสารคามมีระยะทางห่างไกล ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนผู้มีอรรคดีสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สมควรจัดตั้งศาลแขวงในจังหวัดมหาสารคามหนึ่งศาล และได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. พ.ศ.2559 เป็นต้นมา

เขตอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

สำนักงานอัยการศาลแขวงพยัคฆภูมิสัย มีเขตอำนาจใน อำเภอนาเชือก อำเภอนาดูน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอยางสีสุราช

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้
          มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
          (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนี่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
          (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
          (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
          (๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
          (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้
          พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ข้าราชการฝ่ายอัยการ

นายอิทธิชัย มาตรา
อัยการจังหวัด
นายอินทราพร จันทร์สว่าง
อัยการจังหวัดประจำ
สำนักงานอัยการสูงสุด
 นายนิวัฒน์  ปิยะวงษ์
 รองอัยการจังหวัด
นางสาวเพชรรัตน์  จิตต์พิพัฒน์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

ข้าราชการฝ่ายธุรการ

นางสาวศรินรัตน์  ดงภูบาล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
นางวราภรณ์  เกยุระ
นิติกรชำนาญการ  
นายบุญจันทร์ ซุยน้ำเที่ยง
นิติกรชำนาญการ
นายธณกร สังสีวี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวยุวธิดา เชาระกำ
    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
นางสาวสุกานดา  จวงสมุด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 นางสาวนิสาชล  ไข่สังข์
   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนริน  ประทุมเนตร
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

นายพนม   มะโนภัย
พนักงานขับรถยนต์

พนักงานรักษาความสะอาด

นางบานเย็น  จันทะพัฒน์
แม่บ้าน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 นายกร เจริญศรี
 พนักงานรักษาความปลอดภัย
 นายนภัทร สุไธสง
  
  พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายวิทยา  ชูใส
   พนักงานรักษาความปลอดภัย

สถิติคดี


สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย

 ประเภทสำนวน        ปี พ.ศ.๒๕๕๙     ปีพ.ศ.๒๕๖๐      ปี พ.ศ.๒๕๖๑       ปีพ.ศ.๒๕๖๒
ปีพ.ศ.๒๕๖๓

ปีพ.ศ.๒๕๖๔

ปีพ.ศ.๒๕๖๕
 ส.๑ คดีปรากฎตัวผู้ต้องหา แต่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ        ๖๐        ๗๙      ๕๔     ๖๓๓๒๖๙๗๙
 ส.๑ ฟ คดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด        ๘๘        ๘๕     ๒๐๓     ๒๕๘๒๙๘๓๙๑
 ส.๒ คดีที่ไม่ต้องส่งผู้ต้องหา        ๗๙        ๒๘      ๓๙      ๒๔๑๘๒๐๑๗
 ส.๒ ก คดีเปรียบเทียบปรับ      ๑๖๑     ๒,๐๙๕   ๑,๘๖๘       ๕,๙๑๘
 ส.๓ คดีไม่ปรากฎตัวผู้ต้องหา         ๑          ๕       ๖       ๖
 ส. ๔ วาจา คดีผู้ต้องหารับสารภาพ ฟ้องวาจา     ๒๑๖      ๒๓๗     ๕๔๑     ๔๕๐๑๙๘๒๕๓๑,๒๖๒
 ส. ๔ คดีที่ฟ้องผู้ต้องหาที่ปฏิเสธ ตาม ส.๑      ๔๕        ๗๐      ๔๔     ๕๗๓๑๕๔๘๑
 ส.๕ ก คดีแแ่พ่ง        ๘        ๑๐       ๔           ๔๕๐๑๔
 ส. ๖ คดีอุทธรณ์        ๔        ๑๓       ๘     ๖๑๑๑๗
 ส. ๗ คดีฎีกา         –         ๑       ๑     –
 ส.5 ก คดีแพ่ง (มรดก)         ๘๔     ๑๐๖     ๘๕๘๙๑๑๑๑๑๓
  รวม     ๖๖๒๒,๗๐๗       ๒,๘๗๔    ๖,๑๕๑๗๑๙๙๑๘๑,๕๘๔

รายการจัดซื้อจัดจ้าง

การขอรับบริการประชาชน

การยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
ผู้ตายต้องมีภูมิลำเนาอยู่ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  , อำเภอนาเชือก  ,  อำเภอนาดูน และอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้อง  คลิก

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
เลขที่ 270 หมู่ที่ 16 ตำบลปะหลาน  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์  0-4379-1032   โทรสาร  0-4379-1033