• ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
  • ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร โดยท่านปริญเดช ศิริพาณิช อธิบดีอัยการภาค ๔ เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร

ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 07.30 นาฬิกา นางสาวแพรวขวัญ อาจกล้า รองอัยการจังหวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 07.30 นาฬิกา นายเฉลิมวุฒิ เพียรประสม รองอัยการจังหวัดสกลนคร ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิพักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


ร่วมพิธีวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์พระศรีสกุลวงศ์
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายศรีสกุลวงศ์”

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายบวรเกียรติ ก้องเวหา อัยการจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์พระศรีสกุลวงศ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายศรีสกุลวงศ์” ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 นายบวรเกียรติ ก้องเวหา อัยการจังหวัดสกลนคร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมโครงการ “อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร” ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายบวรเกียรติ ก้องเวหา อัยการจังหวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร ร่วมโครงการ “อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร” ครั้งที่ 2 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายบวรเกียรติ ก้องเวหา อัยการจังหวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ณ หอประชุมคุรุสดุดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายบวรเกียรติ ก้องเวหา อัยการจังหวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/
ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายบวรเกียรติ ก้องเวหา อัยการจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ กองร้อยอาสารักษารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายพิพัฒน์ ไวแสน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมโครงการ “อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.30 น. นายบวรเกียรติ ก้องเวหา ร่วมโครงการ “อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมงานเทศกาลลอยพระประทีป
พระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. นายบวรเกียรติ ก้องเวหา อัยการจังหวัดสกลนคร ร่วมงานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา นายบวรเกียรติ ก้องเวหา อัยการจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 นาฬิกา นายศรายุทธ อรสินท์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ
และร่วมงาน “วันตำรวจ” ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 นายบวรเกียรติ ก้องเวหา อัยการจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมสภากาแฟและร่วมงาน “วันตำรวจ” ประจำปี 2565 ณ ลานหน้าอาคารที่ทำการ ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 นาฬิกา ร้อยตำรวจโทหญิง จิรายุ สุขนา อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมคุรุสดุดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 นาฬิกา นายบวรเกียรติ ก้องเวหา อัยการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาการเปรียญ และลานวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


วันพระราชทานธงชาติไทย

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายบวรเกียรติ ก้องเวหา อัยการจังหวัดสกลนคร นำคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีเคารพธงชาติ ในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรม เทศกาล “ถือศีล กินเจ”
ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 10.39 นาฬิกา นายบวรเกียรติ ก้องเวหา อัยการจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม เทศกาล “ถือศีล กินเจ” ประจำปี 2565 ณ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหา
ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด
ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน
จังหวัดสกลนคร รุ่นที่ 7
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 นายบวรเกียรติ ก้องเวหา อัยการจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสกลนคร รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร


ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
12 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 19.19 นาฬิกา นายบวรเกีนรติ ก้องเวหา อัยการจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมคุรุสดุดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา ร้อยตำรวจโทหญิงจิรายุ สุขนา อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดียาเสพติด ช่วยราชการสำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
12 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา นายบวรเกียรติ ก้องเวหา อัยการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารพระราชทางเลี้ยง พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพุทธมนต์
และพิธีแสดงพระธรรมเทศนา
เฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ถวายพระราชกุศล

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 นาฬิกา นายบวรเกียรติ ก้องเวหา อัยการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพุทธมนต์ และพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายพระราชกุศล ณ ศาลาการเปรียญ และลานวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา นายบวรเกียรติ ก้องเวหา อัยการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ร่วมกันทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยการทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ทั้งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ
บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี
ใน “อุภินนมัตถจรกถา”
เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 นาฬิกา นายบวรเกียรติ ก้องเวหา อัยการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ
และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ

ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสกลนคร รุ่นที่ 5
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายรณัชย์ รัตนวรรณี อัยการจังหวัดผู้ช่วย ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสกลนคร รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพวงมาลา
กิจกรรมวัน “รพี 65”

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 นายบวรเกียรติ ก้องเวหา อัยการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพวงมาลา กิจกรรมวัน “รพี 65” เพื่อน้อมรำลึกถึงและแสดงกตเวทิตาแด่องค์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายบวรเกียรติ ก้องเวหา พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา นายบวรเกียรติ ก้องเวหา อัยการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารพระราชทานเลี้ยง พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 นาฬิกา นายบวรเกียรติ ก้องเวหา อัยการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครเกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอัยการในสมัยเริ่มแรกนั้นไม่ปรากฏหลักฐานและยังไม่มีศาลากลางจังหวัด การทำงานของกรมการเมืองจะใช้บริเวณจวนเมือง ผู้ว่าราชการ จังหวัดเมืองซึ่งในสมัยนั้นจวนตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถปรับอากาศ (ลานโพธิ์) ในปัจจุบัน สันนิษฐานว่า ยกกระบัตรหรืออัยการเมือง ก็คงใช้ศาลาในบริเวณจวนเจ้าเมืองเป็นสถานที่ทำงาน
            ต่อมาได้มีการสร้างศาลากลางจังหวัดขึ้นเป็นหลังแรก เมื่อ พ.ศ.2454 ส่วนสำนักงานอัยการสมัยนั้นตั้งอยู่ที่เดียวกับศาลากลางตรงสนามมิ่งเมือง โดยตั้งอยู่ในตัวอาคารด้านขวาสุด
            ต่อมาทางราชการได้สร้างศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ขึ้นบริเวณเดียวกันจึงได้ทำการเคลื่อนย้ายส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งอัยการมาทำงานใน ศาลากลางจังหวัดในสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้และยังไม่มีเสมียนธุรการ หรือนักการเฝ้าเวรในช่วงกลางคืน
           ปีพ.ศ.2510 ทางราชการได้สร้างศาลากลางหลังใหม่จึงได้ทำการย้ายไปอยู่ในตัวอาคารศาลากลางจังหวัดสำนักงานตั้งอยู่
ชั้นล่างใช่ฝาไม้กั้นเป็นห้องและมีประตูกระจกสำหรับใช้เป็นที่ทำงานของอัยการส่วนบริเวณที่เหลือใช้เป็นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ
และนักการทั้งเก็บสำนวน คดีความหนังสือต่างๆ
           สำนักงานอัยการได้แยกตัวออกมาจากศาลากลางจังหวัด เมื่อ ปีพ.ศ.2538 อยู่ในบริเวณศูนย์ราชการ ถ.สุขสวัสดิ์ อ.เมือง จ.สกลนคร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

                    1.สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
                   2.สถานีตำรวจภูธรพรรณานิคม
                   3.สถานีตำรวจภูธรกุสุมาลย์
                   4.สถานีตำรวจภูธรอากาศอำนวย
                   5.สถานีตำรวจภูธรพังโคน
                   6.สถานีตำรวจภูธรโคกศรีสุพรรณ
                   7.สถานีตำรวจภูธรกุดบาก
                   8.สถานีตำรวจภูธรเต่างอย
                   9.สถานีตำรวจภูธรโพนนาแก้ว
                  10.สถานีตำรวจภูธรภูพาน
                  11.สถานีตำรวจภูธรขมิ้น
                  12.สถานีตำรวจภูธรตาดโตน
                  13.สถานีตำรวจภูธรโพนงาม
                  14.สถานีตำรวจภูธรสว่าง
                  15.สถานีตำรวจภูธรสร้างค้อ
                  16.สถานีตำรวจภูธรนาใน
                  17.สถานีตำรวจภูธรโพนแพง
                  18.สถานีตำรวจภูธรดงมะไฟ 

แผนภูมิการดำเนินงาน

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

ข้าราชการธุรการ

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/จ้างเหมาบริการ

ลูกจ้างประจำ

จ้างเหมาบริการ

ทำเนียบผู้บริหาร

สถิติคดี

ผังกระบวนงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร  ชั้น  2
ถนนสุขสวัสดิ์  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร   
โทร./โทรสาร  042-714992
e-mail: sakon@ago.go.th  

◊ ติดต่อฝ่ายอำนวยการ
– นางภัสนี   อินต๊ะแสน  หัวหน้าสำนักอำนวยการ

◊ ติดต่อฝ่ายคดี  
–  นายปฐวี   วันดี  (ส.1)
–  นายวีระชาติ  สมคุณา  (ส.1)
–  นางนวลปรางค์ บัวผัน (ส.1)
–  นางนภาพร  ชมพูหลวง  (ส.2, ส.3)
–  นางกัญญณัท  มาโฮนี่  (ส.4 วาจา)
–  นางสาวสินจัย  ศรีปัดถา  (ส.1ฟ.)

◊ ติดต่อฝ่ายการเงิน,พัสดุ 
– นายสิทธิชัย ประทีป เจ้าหน้าที่การเงิน , นางสาวชณัญชิดา  ไชยยศ  เจ้าหน้าที่การเงิน
–  นางสาวอริศรา อุปพงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ , นางสาวขวัญชนก ใจใส เจ้าหน้าที่พัสดุ