ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันพ่อ 5ธค.66

วันปิยะมหาราช 23 ตค. 2566

ทำบุญใส่บาตร,ถวายพระพร 28กค 2566

พิธีถวายพระพรฯและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 28 กค.66

งานวันแม่ 3 มิย.66

วันแม่12สค65

Big Cleaning Day

วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตค.66

วันแม่12สค.66

รองอัยการสูงสุดตรวจเยี่ยมสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงดาว

วันคล้ายวันสวรรคตร.9 13ตค.65

งานวันพ่อ28กค65

ประกาศสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงดาว

จะปิดปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักงานชั่วคราว โปรดติดต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข

065-9839594

ติดต่อหน่วยงาน

สํานักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงดาว
604/22-26 หมู่ที่ 6 ตําบลเชียงดาว
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
โทรศัพท์ 0-5311-4381 โทรสาร 0-5311-4893
E-mail: chiangdao-sum@ago.go.th